Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2022

  1. MALINA, Jaroslav. BABY od A do Ž různých jmen i tváří v pomyslném kalendáři. 1. vyd. Brno: Nadace Universitas, 2022, 168 s. ISBN 978-80-11-02591-5.
  2. BARTONIČKA, Tomáš, Zdeněk BOCHNÍČEK, Vítězslav BRYJA, Petr BUREŠ, Magdalena BURGR, Martin CULEK, Miloš ČERNÍK, Martin ČERNOHORSKÝ, Dominik ČERNÝ, Martin ČUTA, Jiří DANIHELKA, Jiří DOŠKAŘ, Zuzana DOŠLÁ, Petr FIRBAS, Eduard FUCHS, Milan GELNAR, Jan GLOSER, Michal HÁJEK, Jan HELEŠIC, Ivan HOLOUBEK, Michal HORSÁK, Petr HROUDA, Dagmar CHYTKOVÁ, Magdaléna CHYTRÁ, Milan CHYTRÝ, Zuzana JAYASUNDERA, Jaroslav JONAS, Mikoláš JURDA, Josef KALAS, Tomáš KAŠPAROVSKÝ, Jana KLÁNOVÁ, Jaroslav KOČA, Alois KOZUBÍK, František KUBÍČEK, Radan KUČERA, Aleš LACINA, Kamil LÁSKA, Jaromír LEICHMANN, Zdeněk LOSOS, Přemysl LUBAL, Jaroslav MALINA, Petr MIKULÍK, Dominik MUNZAR, Rudolf MUSIL, Jana MUSILOVÁ, Marek NEČAS, Miroslav NĚMEC, Milan NOVÁK, Kateřina NOVÁKOVÁ, Stanislav PEKÁR, Milan POTÁČEK, Pavel PROŠEK, Antonín PŘICHYSTAL, Jiřina RELICHOVÁ, Jiří ROSICKÝ, Zdeněk ŘEHÁK, Ivo SEDLÁČEK, Jana SCHENKOVÁ, Jiří SCHLAGHAMERSKÝ, Eduard SCHMIDT, Pavlína SLAVÍKOVÁ, Jan SLOVÁK, Josef STANĚK, Kateřina ŠEBKOVÁ, Vladimír ŠIMEK, Roman ŠIMON HILSCHER, Pavel ŠIŠMA, Taťána ŠKARKOVÁ, Petr ŠPAČEK, Magdalena ŠPOKOVÁ, Vladimír ŠTEFL, Jan ŠVANCARA, Andrea ŠPALEK TÓTHOVÁ, Libuše TRNKOVÁ, David TRUNEC, Martin VÁCHA, Jaromír VAŇHARA, Monika VÍTĚZOVÁ, Michaela WIMMEROVÁ, Světlana ZAHRÁDKOVÁ, Petr ZBOŘIL a Josef ZEMAN. Dějiny psané přírodovědci : Vývoj vědních oborů na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity. Online. Edited by Milan Gelnar - Z. Jayasundera. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022, 997 s. ISBN 978-80-280-0089-9.
  3. BARTONIČKA, Tomáš, Zdeněk BOCHNÍČEK, Vítězslav BRYJA, Petr BUREŠ, Magdalena BURGR, Martin CULEK, Miloš ČERNÍK, Martin ČERNOHORSKÝ, Dominik ČERNÝ, Martin ČUTA, Jiří DANIHELKA, Jiří DOŠKAŘ, Zuzana DOŠLÁ, Petr FIRBAS, Eduard FUCHS, Milan GELNAR, Jan GLOSER, Michal HÁJEK, Jan HELEŠIC, Ivan HOLOUBEK, Michal HORSÁK, Petr HROUDA, Dagmar CHYTKOVÁ, Magdaléna CHYTRÁ, Milan CHYTRÝ, Zuzana JAYASUNDERA, Jaroslav JONAS, Mikoláš JURDA, Josef KALAS, Tomáš KAŠPAROVSKÝ, Jana KLÁNOVÁ, Jaroslav KOČA, Alois KOZUBÍK, František KUBÍČEK, Radan KUČERA, Aleš LACINA, Kamil LÁSKA, Jaromír LEICHMANN, Zdeněk LOSOS, Přemysl LUBAL, Jaroslav MALINA, Petr MIKULÍK, Dominik MUNZAR, Rudolf MUSIL, Jana MUSILOVÁ, Marek NEČAS, Miroslav NĚMEC, Milan NOVÁK, Kateřina NOVÁKOVÁ, Stanislav PEKÁR, Milan POTÁČEK, Pavel PROŠEK, Antonín PŘICHYSTAL, Jiřina RELICHOVÁ, Jiří ROSICKÝ, Zdeněk ŘEHÁK, Ivo SEDLÁČEK, Jana SCHENKOVÁ, Jiří SCHLAGHAMERSKÝ, Eduard SCHMIDT, Pavlína SLAVÍKOVÁ, Jan SLOVÁK, Josef STANĚK, Kateřina ŠEBKOVÁ, Vladimír ŠIMEK, Roman ŠIMON HILSCHER, Pavel ŠIŠMA, Taťána ŠKARKOVÁ, Petr ŠPAČEK, Magdalena ŠPOKOVÁ, Vladimír ŠTEFL, Jan ŠVANCARA, Andrea ŠPALEK TÓTHOVÁ, Libuše TRNKOVÁ, David TRUNEC, Martin VÁCHA, Jaromír VAŇHARA, Monika VÍTĚZOVÁ, Michaela WIMMEROVÁ, Světlana ZAHRÁDKOVÁ, Petr ZBOŘIL a Josef ZEMAN. Dějiny psané přírodovědci : Vývoj vědních oborů na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity. Edited by Milan Gelnar - Z. Jayasundera. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022, 997 s. ISBN 978-80-280-0088-2.
  4. MALINA, Jaroslav. Fíkové listy „cudnosti“ z doby křížových výprav. 1. vyd. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2022, 132 s. ISBN 978-80-7623-074-3.
  5. MALINA, Jaroslav. Nekorektní epigramy korektní doby 1. 1. vyd. Brno: Didot, 2022, 216 s. ISBN 978-80-908416-3-5.
  6. MALINA, Jaroslav. Tenisová raketa ve výtvarných a básnických variacích. 1. vyd. Brno: Didot, 2022, 312 s. ISBN 978-80-908416-2-8.

  2021

  1. MALINA, Jaroslav. Alois Mikulka (1933 – potenciální ∞). 1. vyd. Brno: Didot, 2021, 2016 s. ISBN 978-80-908416-0-4.
  2. MALINA, Jaroslav. Portréty Dvanáctera tenisových hvězd. Portraits of Twelvesome Tennis Stars. 1. vyd. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2021, 68 s. ISBN 978-80-7623-073-6.
  3. MALINA, Jaroslav. Poslední výroky známých (ne)smrtelných, Brno. 1. vyd. Brno: Didot, 2021, 272 s. ISBN 978-80-908416-1-1.

  2020

  1. OLIVOVÁ, Lucie a Jaroslav MALINA. Čína. Příběhy mlhy a deště. Týden Historie. Praha: Empresa Media a.s., 2020, roč. 2020, č. 2, s. 30-39. ISSN 2571-2535.
  2. MALINA, Jaroslav, Jan DOČEKAL, Zdena HÖHMOVÁ, Josef CHALUPA, Antonín KANTA, Alice KOPEČKOVÁ, Alena KŘÍŽOVÁ, Stanislava MACHÁČKOVÁ, Jana MIKYSKOVÁ, Jiří NEUWIRT, Ivana OLŠANOVÁ, Alena OPLETALOVÁ, Marta PAVELKOVÁ, Bořivoj PEJCHAL, Liběna ROCHOVÁ, Jiřina STRÝČKOVÁ, Jaroslav SVOBODA, Zdeněk ŠPLÍCHAL, Miroslav ŠTĚPÁNEK, Jana VLKOVÁ a Dita VOMELOVÁ. Miroslav Štěpánek. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2020, 194 s. ISBN 978-80-7623-042-2.

  2019

  1. KOPEČKOVÁ, Alice, Jaroslav MALINA, Jiří HLUŠIČKA a Václav MALINA. Alice Kopečková. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2019, 160 s. ISBN 978-80-7623-020-0.
  2. MALINA, Jaroslav. Hvězdopravné nebe zvěrokruhu nad námi provázené originálními texty, malbami a sochami. 1. vyd. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2019, 528 s. ISBN 978-80-7623-004-0.
  3. MALINA, Jaroslav. Úvod do caputologie: Hlava I – mírné nekonečno. Cyklus charakterizující v básnické a výtvarné nadsázce intelektuální, a/sociální a profesní rysy člověka. 1. vyd. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2019, 480 s. ISBN 978-80-7204-979-0.

  2018

  1. MALINA, Jaroslav. Umění světa slovem a obrazem v antropologickém kontextu od paleolitu po současnost. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2018. ISBN 978-80-7204-978-3.

  2017

  1. MALINA, Jaroslav a Zdeněk MACHÁČEK. Hlava v makarónské poezii (ČEŠTINA + KOPA JAZYKŮ SVĚTA). Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2017, 208 s. ISBN 978-80-7204-951-6.
  2. MALINA, Jaroslav a Julie VOJTKOVÁ. Hlava XXXI : hlava v originálních úslovích a obrazech od A do Ž. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2017. ISBN 978-80-7204-953-0.

  2016

  1. MALINA, Jaroslav. Ctnosti a neřesti. Radosti a strasti. Encyklopedie s verši a obrazy. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2016, 232 s. ISBN 978-80-7204-924-0.

  2012

  1. MALINA, Jaroslav. Alois Mikulka – Zátiší. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2012, 40 s. ISBN 978-80-7204-812-0.
  2. MALINA, Jaroslav. Člověk-Auto: Výtvarné přírůstky. Anthropologia integra – Časopis pro obecnou antropologii a příbuzné obory. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2012, roč. 3, č. 1, s. 91–99. ISSN 1804-6657.
  3. MALINA, Jaroslav. Člověk-Auto: Výtvarné přírůstky (II). Anthropologia integra – Časopis pro obecnou antropologii a příbuzné obory. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2012, roč. 3, č. 2, s. 91-105. ISSN 1804-6657.
  4. MALINA, Jaroslav. Člověk-Auto-Encyklopedie: První mezinárodní interaktivní encyklopedie o vztahu člověka a automobilu. Online. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2012, 2200 s. ISBN 978-80-7204-765-9.
  5. MALINA, Jaroslav. Encyklopedie sexuality, erotiky a lásky všech kultur světa.. Online. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2012, 3600 s. ISBN 978-80-7204-805-2.
  6. MALINA, Jaroslav. Mluvící Prahrnec a jiné prapříběhy. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2012, 227 s. ISBN 978-80-7204-755-0.

  2011

  1. MALINA, Jaroslav. Encyklopedie antropologie. 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita; Akademické nakladatelství CERM, 2011, 4811 s. ISBN 978-80-210-5716-6.
  2. MALINA, Jaroslav. Encyklopedie antropologie. 2. aktual. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. Elportál. ISBN 978-80-210-5716-6.

  2010

  1. MALINA, Jaroslav. Kruh prstenu I. Elportál. Brno: Masarykova univerzita, 2010. ISSN 1802-128X.
  2. MALINA, Jaroslav. Panoráma biologické a sociokulturní antropologie. Elportál. Brno: Masarykova univerzita, 2010. ISSN 1802-128X.

  2009

  1. PLESKALOVÁ, Jana. Abionymum (slovníkové heslo). In MALINA, Jaroslav. Antropologický slovník. Brno: Akademické nakladatelství, 2009, s. 10-11. ISBN 978-80-7204-560-0.
  2. MALINA, Jaroslav a Markéta ZACHOVÁ. Antropologický slovník. 2009. ISBN 978-80-7204-560-0.
  3. MALINA, Jaroslav. Antropologický slovník. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. Elportál. ISSN 1802-128X.
  4. MALINA, Jaroslav. Antropologický slovník aneb co by mohl o člověku vědět každý člověk (s přihlédnutím k dějinám literatury a umění). Ilustrace Vladimír Renčín. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2009, 305 s. ISBN 978-80-7204-560-0.
  5. MALINA, Jaroslav, Dalibor ANTALÍK, František BAHENSKÝ, Luboš BĚLKA, Petra BERAN-CIMBŮRKOVÁ, Kateřina BOBEROVÁ, Pavel BRAVENÝ, Ivo BUDIL, František ČAPKA, Eva ČERMÁKOVÁ, Roman ČIHÁK, Martin ČUTA, Marie DOHNALOVÁ, Gabriela DRESLEROVÁ, Petr DUBOVÝ, Josef DUDA, Petra DUCHEČKOVÁ, Hana ELIÁŠOVÁ, Michaela ENDLICHEROVÁ, Eva FERRAROVÁ, Dana FIALOVÁ, Jan FILIPSKÝ, Eduard FUCHS, Jiří GAISLER, Martin GOLEC, Andrea GRÍGELOVÁ, Petr HLAVÁČEK, Martin HLOŽEK, Martin HOLUB, Helena HONCOOPOVÁ, Ladislava HORÁČKOVÁ, Drahomír HORKÝ, Břetislav HORYNA, Cyril HÖSCHEL, Blahoslav HRUŠKA, Ondřej HUBÁČEK, Petr CHARVÁT, Jan HUTÁK, Alena JAKLOVÁ, Mikoláš JURDA, Zdeněk JUSTOŇ, Jan KELLER, Helena KLEMPEREROVÁ, Josef KOLMAŠ, Stanislav KOMENDA, Kateřina KONÁŠOVÁ, Jaromír KOVÁRNÍK, Miroslav KRÁLÍK, Michaela KRÁLÍKOVÁ, Soňa KRÁSNÁ, Michaela KŘIVANOVÁ, Tereza KULDOVÁ, Monika LAŠTOVIČKOVÁ, Věra LINHARTOVÁ, Pavel LÍZAL, Miriam LÖWENSTEINOVÁ, Klára MACÚCHOVÁ, Tatiana MACHALOVÁ, Miloš MACHOLÁN, Giuseppe MAIELLO, Tereza MIKEŠOVÁ, Zuzana MORAVČÍKOVÁ, Vojtěch MORNSTEIN, Lucie MORNSTEINOVÁ, Tomáš MOŘKOVSKÝ, Rudolf MUSIL, Milan NAKONEČNÝ, Bedřich NOSEK, Marie NOVÁKOVÁ, Nea NOVÁKOVÁ, Vladimír NOVOTNÝ, Jaroslav OLIVERIUS, Lucie OLIVOVÁ, Libor PÁČ, Dalibor PAPOUŠEK, Marie PARDYOVÁ, Josef PAVLÍK, Jana PEČÍRKOVÁ, Lukáš PECHA, Markéta PECHNÍKOVÁ, Robin PĚNIČKA, Jana PETRÁSKOVÁ, Miloslav PETRUSEK, Mariana PFLEGEROVÁ, Jana PLESKALOVÁ, Ivo POSPÍŠIL, Miroslav PROKOPEC, Jiří PROSECKÝ, Martin PRUDKÝ, Vladimír PŘÍVRATSKÝ, Barbora PÚTOVÁ, Michaela RAČANSKÁ, Jiřina RELICHOVÁ, Markéta RENDLOVÁ, Olga REZÁKOVÁ, Martin RYCHLÍK, Alena ŘIHÁKOVÁ, Sandra SÁZELOVÁ, František SEHNAL, Vladimír SKLENÁŘ, Jaroslav SKUPNIK, Miloslav SLABINA, Irena SMETÁČKOVÁ, Ludmila SOCHOROVÁ, Tereza SOJKOVÁ, Vladimír SOUČEK, Martin SOUKUP, Václav SOUKUP, Eva STEINBACHOVÁ, Jiří SVOBODA, Leoš ŠATAVA, Jiřina ŠEDINOVÁ, Lukáš ŠÍN, Miloš ŠTĚDROŇ, Helena ŠULOVÁ, Lenka ŠULOVÁ, Richard THÉR, Michal TOŠNER, Zdeněk TVRDÝ, Zdeněk UHEREK, Josef UNGER, Petra URBANOVÁ, Břetislav VACHALA, Václav VANČATA, Marina VANČATOVÁ, Michaela VAŇHAROVÁ, Lenka VARGOVÁ, Jiří VORLÍČEK, František VRHEL, Martina WAGENKNECHTOVÁ, Renata WEINEROVÁ, Jiří WINKLER, Michaela RAŠKOVÁ ZELINKOVÁ, Marcela ZOUFALÁ, Jaroslav ZVĚŘINA, Milan BENEŠ, Zuzana BLÁHOVÁ-SKLENÁŘOVÁ, Vladimír BLAŽEK, Vít BUBENÍK, Lenka BUDILOVÁ, Petr BUREŠ, Miroslav ČERNÝ, Pavel DUFEK, Jan HELLER, Tomáš HIRT, Jiří HLUŠIČKA, Karel HNILICA, Jan HOLČÍK, Michal HORSÁK, Marek JAKOUBEK, Josef KANDERT, Oldřich KAŠPAR, Zuzana KORECKÁ, Stanislav KOMÁREK, Miloslav LAPKA, Tomáš MACHALÍK, Martin MATĚJŮ, Dagmar MUCHNOVÁ, Lucie NEČASOVÁ, Vlastimil NOVÁK, Jan NOVOTNÝ, Jiří PAVELKA, Petr PAVLÍK, Vladimír SADEK, Karel SKLENÁŘ, Věra SOKOLOVÁ, Jana SOUČKOVÁ, Jan SÝKORA, Irena ŠTĚPÁNOVÁ, Jana VÁLKOVÁ, Daniel VANĚK, Jiří WOITSCH, Jan ZÁHOŘÍK a Markéta ZACHOVÁ. ANTROPOLOGICKÝ SLOVNÍK (s přihlédnutím k dějinám literatury a umění) aneb co by mohl o člověku vědět každý člověk. 1. vyd. Brno: Akademické nakladatelství CERM v Brně, 2009, 4738 s. ISBN 978-80-7204-560-0.
  6. PLESKALOVÁ, Jana. Antroponymum (slovníkové heslo). In MALINA, Jaroslav. Antropologický slovník. Brno: Akademické nakladatelství, 2009, s. 252-254. ISBN 978-80-7204-560-0.
  7. PLESKALOVÁ, Jana. Bionymum (slovníkové heslo). In MALINA, Jaroslav. Antropologický slovník. Brno: Akademické nakladatelství, 2009, s. 475. ISBN 978-80-7204-560-0.
  8. DUFEK, Pavel, Marie DOHNALOVÁ a Jaroslav MALINA. Lidská práva. In Malina, J. a kolektiv. Antropologický slovník, aneb co by mohl o člověku vědět každý člověk (s přihlédnutím k dějinám literatury a umění). Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2009, s. 3213-3215. ISBN 978-80-7204-560-0.
  9. PLESKALOVÁ, Jana. Příjmí (slovníkové heslo). In MALINA, Jaroslav. Antropologický slovník. Brno: Akademické nakladatelství, 2009, s. 3302. ISBN 978-80-7204-560-0.
  10. DUFEK, Pavel, Martin BOUCHAL, Ivo BUDIL, Jan FILIPSKÝ, Cyril HŐSCHL, Petr CHARVÁT, Jaroslav MALINA, Václav SOUKUP a Jan SÝKORA. Terorismus. In Malina, J. a kolektiv. Antropologický slovník, aneb co by mohl o člověku vědět každý člověk (s přihlédnutím k dějinám literatury a umění). Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2009, s. 4170-4180. ISBN 978-80-7204-560-0.
  11. URBANOVÁ, Petra a Miroslav KRÁLÍK. 15. Appendix. Kvantitativní popis tvaru pomocí metod geometrické morfometrie. Jiří Svoboda - autor hlavního textu, Jaroslav Malina - editor. In SVOBODA, Jiří a Jaroslav MALINA. Čas lovců: Aktualizované dějiny paleolitu. 1. vyd. Brno: Nadace Universitas - Akademické nakladatelství CERM, 2009, s. 277-291. Panoráma biologické a sociokulturní antropologie. ISBN 978-80-7204-628-7.

  2007

  1. MALINA, Jaroslav. Kruh prstenu: Světové dějiny sexuality, erotiky a lásky od počátků do současnosti v reálném životě, krásné literatuře, výtvarném umění a dílech českých malířů a sochařů inspirovaných obsahem této knihy. Brno: Akademické nakladatelství CERM; Nakladatelství a vydavatelství NAUMA, 2007, 1200 s. bez edice. ISBN 978-80-7204-494-8.
  2. MALINA, Jaroslav, Luboš BĚLKA, Pavel BRAVENÝ, Ivo BUDIL, Petr BUREŠ, Petra CIMBŮRKOVÁ, Martin ČUTA, Marie DOHNALOVÁ, Jan FILIPSKÝ, Helena HONCOOPOVÁ, Ladislava HORÁČKOVÁ, Drahomír HORKÝ, Blahoslav HRUŠKA, Josef KANDERT, Oldřich KAŠPAR, Josef KOLMAŠ, Stanislav KOMÁREK, Jaromír KOVÁRNÍK, Miroslav KRÁLÍK, Michaela KRÁLÍKOVÁ, Michaela KŘIVANOVÁ, Monika LAŠTOVIČKOVÁ, Miriam LÖWENSTEINOVÁ, Klára MACÚCHOVÁ, Tatiana MACHALOVÁ, Giuseppe MAIELLO, Kateřina MERTLOVÁ, Zuzana MORAVČÍKOVÁ, Tomáš MOŘKOVSKÝ, Rudolf MUSIL, Marie NOVÁKOVÁ, Stanislav NOVOTNÝ, Vladimír NOVOTNÝ, Jaroslav OLIVERIUS, Lucie OLIVOVÁ, Libor PÁČ, Marie PARDYOVÁ, Jiří PAVELKA, Ivo POSPÍŠIL, Miroslav PROKOPEC, Vladimír PŘÍVRATSKÝ, Jiřina RELICHOVÁ, Olga REZÁKOVÁ, Alena ŘIHÁKOVÁ, Jaroslav SKUPNIK, Leoš ŠATAVA, Jiří SVOBODA, Lukáš ŠÍN, Petra ŠTEFKOVÁ, Richard THÉR, Tereza TRUBAČOVÁ, Zdeněk TVRDÝ, Josef UNGER, Petra URBANOVÁ, Břetislav VACHALA, Václav VANČATA, Marina VANČATOVÁ, Michaela VAŇHAROVÁ, Lenka VARGOVÁ, Jiří VORLÍČEK, František VRHEL, Josef WOLF, Jan ZÁHOŘÍK, Michaela ZELINKOVÁ a Jaroslav ZVĚŘINA. Slovník pro studenty antropologie I. A - L. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2007, 987 s. ISBN 978-80-7204-508-2.
  3. MALINA, Jaroslav, Luboš BĚLKA, Pavel BRAVENÝ, Ivo BUDIL, Petr BUREŠ, Petra CIMBŮRKOVÁ, Martin ČUTA, Marie DOHNALOVÁ, Jan FILIPSKÝ, Helena HONCOOPOVÁ, Ladislava HORÁČKOVÁ, Drahomír HORKÝ, Blahoslav HRUŠKA, Josef KANDERT, Oldřich KAŠPAR, Josef KOLMAŠ, Stanislav KOMÁREK, Jaromír KOVÁRNÍK, Miroslav KRÁLÍK, Michaela KRÁLÍKOVÁ, Michaela KŘIVANOVÁ, Monika LAŠTOVIČKOVÁ, Miriam LÖWENSTEINOVÁ, Klára MACÚCHOVÁ, Tatiana MACHALOVÁ, Giuseppe MAIELLO, Kateřina MERTLOVÁ, Zuzana MORAVČÍKOVÁ, Tomáš MOŘKOVSKÝ, Rudolf MUSIL, Marie NOVÁKOVÁ, Stanislav NOVOTNÝ, Vladimír NOVOTNÝ, Jaroslav OLIVERIUS, Lucie OLIVOVÁ, Libor PÁČ, Marie PARDYOVÁ, Jiří PAVELKA, Ivo POSPÍŠIL, Miroslav PROKOPEC, Vladimír PŘÍVRATSKÝ, Jiřina RELICHOVÁ, Olga REZÁKOVÁ, Alena ŘIHÁKOVÁ, Jaroslav SKUPNIK, Jiří SVOBODA, Leoš ŠATAVA, Lukáš ŠÍN, Petra ŠTEFKOVÁ, Richard THÉR, Tereza TRUBAČOVÁ, Zdeněk TVRDÝ, Josef UNGER, Petra URBANOVÁ, Břetislav VACHALA, Václav VANČATA, Marina VANČATOVÁ, Michaela VAŇHAROVÁ, Lenka VARGOVÁ, Jiří VORLÍČEK, František VRHEL, Josef WOLF, Jan ZÁHOŘÍK, Michaela ZELINKOVÁ a Jaroslav ZVĚŘINA. Slovník pro studenty antropologie II. M - Ž. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2007, 2011 s. ISBN 978-80-7204-508-2.
  4. MALINA, Jaroslav, Luboš BĚLKA, Pavel BRAVENÝ, Ivo BUDIL, Petr BUREŠ, Petra CIMBŮRKOVÁ, Martin ČUTA, Marie DOHNALOVÁ, Jan FILIPSKÝ, Helena HONCOOPOVÁ, Ladislava HORÁČKOVÁ, Drahomír HORKÝ, Blahoslav HRUŠKA, Josef KANDERT, Oldřich KAŠPAR, Josef KOLMAŠ, Stanislav KOMÁREK, Jaromír KOVÁRNÍK, Miroslav KRÁLÍK, Michaela KRÁLÍKOVÁ, Michaela KŘIVANOVÁ, Monika LAŠTOVIČKOVÁ, Miriam LÖWENSTEINOVÁ, Klára MACÚCHOVÁ, Tatiana MACHALOVÁ, Giuseppe MAIELLO, Kateřina MERTLOVÁ, Zuzana MORAVČÍKOVÁ, Tomáš MOŘKOVSKÝ, Rudolf MUSIL, Marie NOVÁKOVÁ, Stanislav NOVOTNÝ, Vladimír NOVOTNÝ, Jaroslav OLIVERIUS, Lucie OLIVOVÁ, Libor PÁČ, Marie PARDYOVÁ, Jiří PAVELKA, Ivo POSPÍŠIL, Miroslav PROKOPEC, Vladimír PŘÍVRATSKÝ, Jiřina RELICHOVÁ, Olga REZÁKOVÁ, Alena ŘIHÁKOVÁ, Jaroslav SKUPNIK, Jiří SVOBODA, Leoš ŠATAVA, Lukáš ŠÍN, Petra ŠTEFKOVÁ, Richard THÉR, Tereza TRUBAČOVÁ, Zdeněk TVRDÝ, Josef UNGER, Petra URBANOVÁ, Břetislav VACHALA, Václav VANČATA, Marina VANČATOVÁ, Michaela VAŇHAROVÁ, Lenka VARGOVÁ, Jiří VORLÍČEK, František VRHEL, Josef WOLF, Jan ZÁHOŘÍK, Michaela ZELINKOVÁ a Jaroslav ZVĚŘINA. Slovník pro studenty antropologie II. M - Ž. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2007, 2011 s. ISBN 978-80-7204-508-2.

  2006

  1. KUNDERA, Ludvík, Jaroslav MALINA a Kateřina SVOBODOVÁ. Bohumír Matal. Brno: Akademické nakladatelství CERM, Nakladatelství a vydavatelství NAUMA, 2006, 276 s. Osobnosti, 1. vydání. ISBN 80-7204-430-3.
  2. MALINA, Jaroslav a Marie DOHNALOVÁ. Slovník antropologie občanské společnosti. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2006, 778 s. 1. vydání. ISBN 80-7204-349-8.

  2005

  1. MALINA, Jaroslav. Kruh prstenu: Z díla sochaře Zdeňka Macháčka a malířky Marty Taberyové. 2005.
  2. KOLMAŠ, Josef a Jaroslav MALINA. Panoráma biologické a sociokulturní antropologie 21: Čína z antropologické perspektivy. Editor: Jaroslav Malina. Brno (CZ): Nadace Universitas Masarykiana v Brně, nakladatelství a vydavatelství Nauma v Brně, 2005, 475 s. Modulové učební texty pro studenty antropologie. ISBN 80-210-3218-9.
  3. ŠTĚPÁNOVÁ, Irena a Jaroslav MALINA. Panoráma biologické a sociokulturní antropologie 23: Člověk a lidová kultura: Člověk a lidový oděv - lidový oděv v životě člověka. Editor: Jaroslav Malina. Brno (CZ): Nadace Universitas Masarykiana v Brně, nakladatelství a vydavatelství Nauma v Brně, 2005, 99 s. Modulové učební texty pro studenty antropologie. ISBN 80-210-3280-4.
  4. SEDLÁK, Jiří a Jaroslav MALINA. Panoráma biologické a sociokulturní antropologie 24: Vybrané problémy ze sociální etiky. Editor: Jaroslav Malina. Brno (CZ): Nadace Universitas Masarykiana v Brně, nakladatelství a vydavatelství Nauma v Brně, 2005, 139 s. Modulové učební texty pro studenty antropologie. ISBN 80-210-3337-1.
  5. BUDIL, Ivo T. a Jaroslav MALINA. Panoráma biologické a sociokulturní antropologie 26: Zrození moderní rasové teorie: Život a dílo Victora Courteta. Editor: Jaroslav Malina. Brno (CZ): Nadace Universitas Masarykiana v Brně, nakladatelství a vydavatelství Nauma v Brně, 2005, 166 s. Modulové učební texty pro studenty antropologie. ISBN 80-210-3734-2.
  6. VACHALA, Břetislav a Jaroslav MALINA. Panoráma biologické a sociokulturní antropologie 27: Abúsír: Staroegyptské královské pohřebiště. Editor: Jaroslav Malina. Brno (CZ): Nadace Universitas Masarykiana v Brně, nakladatelství a vydavatelství Nauma v Brně, 2005, 117 s. Modulové učební texty pro studenty antropologie. ISBN 80-210-3735-0.
  7. BRAVENÝ, Pavel, Marie NOVÁKOVÁ a Jaroslav MALINA. Panoráma biologické a sociokulturní antropologie 29: Fyziologie krevního oběhu (čtení pro posluchače antropologie a jiné). Editor: Jaroslav Malina. Brno (CZ): Nadace Universitas Masarykiana v Brně, nakladatelství a vydavatelství Nauma v Brně, 2005, 76 s. Modulové učební texty pro studenty antropologie. ISBN 80-210-3737-7.
  8. DROZDOVÁ, Eva. Základy osteometrie. 1. vyd. Brno: Nadace Universitas Masarykiana, 2005, 196 s. Panoráma biol. a sociokulturní antropologie 18. ISBN 80-7204-291-2.
  9. DVOŘÁKOVÁ, Nina a Jaroslav MALINA. Zdeněk Macháček. Brno: Akademické nakladatelství CERM, Nakladatelství a vydavatelství NAUMA, 2005, 276 s. Osobnosti, 1. vydání. ISBN 80-7204-393-5.

  2004

  1. MALINA, Jaroslav a kolektiv. Antropologie: Brněnská antropologie v českém a mezinárodním kontextu (se zaměřením na Katedru antropologie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně). Editor: Rudolf Musil. Brno: Masaryk University, 2004, 320 s. Folia Historica, sv. 73. ISBN 80-210-3507-2.
  2. MALINA, Jaroslav. Kruh prstenu: Z díla sochařů Zdeňka Macháčka a Olbrama Zoubka a malíře Miroslava Netíka. 2004.
  3. DVOŘÁKOVÁ, Nina, Zdena HÖHMOVÁ,, Ludvík KUNDERA, Věra LINHARTOVÁ, Jaroslav MALINA, Oldřich MIKULÁŠEK a Miroslav NETÍK. Miroslav Netík. 1. vyd. Brno: Akademické nakladatelství CERM, Nakladatelství a vydavatelství NAUMA, 2004, 172 s. Osobnosti, sv. 20. ISBN 80-86258-51-3.
  4. SOCHOROVÁ, Ludmila a Jaroslav MALINA. Panoráma biologické a sociokulturní antropologie 22: Člověk a lidová kultura: člověk a lidové divadlo - lidové divadlo v životě člověka. Editor: Jaroslav Malina. Brno (CZ): Nadace Universitas Masarykiana v Brn, nakladatelství a vydavatelství Nauma v Brn, 2004, 107 s. Modulové uební texty pro studenty antropologie. ISBN 80-210-3279-0.
  5. MALINA, Jaroslav. První císař: Tvůrce Číny a osmého divu světa. 2. přepracované vydání. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2004, 295 s. bez edice. ISBN 80-7204-298-X.

  2003

  1. MALINA, Jaroslav a A KOLEKTIV. Kruh prstenu (Světové dějiny sexuality, erotiky a lásky od počátků do současnosti v reálném životě, krásné literatuře, výtvarném umění a dílech českých malířů a sochařů inspirovaných obsahem této knihy). Brno: Nadace Universitas Masarykiana, Masarykova univerzita v Brně, Nakladatelství a vydavatelství NAUMA Brno, 2003.
  2. KOLMAŠ, Josef a Jaroslav MALINA. Panoráma biologické a sociokulturní antropologie 12: Smrt a pohřbívání u Tibeťanů. Editor: Jaroslav Malina. Brno (CZ): Nadace Universitas Masarykiana v Brně, nakladatelství a vydavatelství Nauma v Brně, 2003, 88 s. Modulové učební texty pro studenty antropologie. ISBN 80-210-3045-3.
  3. VANČATA, Václav a Jaroslav MALINA. Panoráma biologické a sociokulturní antropologie 13: Paleoantropologie - přehled fylogeneze člověka a jeho předků. Editor: Jaroslav Malina. Brno (CZ): Nadace Universitas Masarykiana v Brně, nakladatelství a vydavatelství Nauma v Brně, 2003, 212 s. Modulové učební texty pro studenty antropologie. ISBN 80-210-3049-6.
  4. VRHEL, František a Jaroslav MALINA. Panoráma biologické a sociokulturní antropologie 14 Předkolumbovské literatury: Témata, problémy, dějiny. Editor: Jaroslav Malina. Brno (CZ): Nadace Universitas Masarykiana v Brně, nakladatelství a vydavatelství Nauma v Brně, 2003, 88 s. Modulové učební texty pro studenty antropologie. ISBN 80-210-3069-0.
  5. KOLMAŠ, Josef a Jaroslav MALINA. Panoráma biologické a sociokulturní antropologie 16: První Evropané ve Lhase (1661) (Kircherovo résumé Grueberovy cestovní zprávy. Latinský text a český překlad). Editor: Jaroslav Malina. Brno (CZ): Nadace Universitas Masarykiana v Brně, nakladatelství a vydavatelství Nauma v Brně, 2003, 72 s. Modulové učební texty pro studenty antropologie. ISBN 80-210-3096-8.
  6. DOHNALOVÁ, Marie, Jaroslav MALINA a Karel MÜLLER. Panoráma biologické a sociokulturní antropologie 17: Občanská společnost: Minulost - současnost - budoucnost. Editor: Jaroslav Malina. Brno (CZ): Nadace Universitas Masarykiana v Brně, nakladatelství a vydavatelství Nauma v Brně, 2003, 271 s. Modulové učební texty pro studenty antropologie. ISBN 80-210-3180-8.
  7. SVOBODA, Jiří a Jaroslav MALINA. Panoráma biologické a sociokulturní antropologie 19: Paleolit a mezolit: Pohřební ritus. Editor: Jaroslav Malina. Brno (CZ): Nadace Universitas Masarykiana v Brně, nakladatelství a vydavatelství Nauma v Brně, 2003, 128 s. Modulové učební texty pro studenty antropologie. ISBN 80-210-3182-4.
  8. KOMÁREK, Stanislav a Jaroslav MALINA. Panoráma biologické a sociokulturní antropologie 20: Obraz člověka v dílech některých význačných biologů 19. a 20. století. Editor: Jaroslav Malina. Brno (CZ): Nadace Universitas Masarykiana v Brně, nakladatelství a vydavatelství Nauma v Brně, 2003, 104 s. Modulové učební texty pro studenty antropologie. ISBN 80-7204-295-5.

  2002

  1. VANČATA, Václav, Marina VANČATOVÁ a Jaroslav MALINA. Panoráma biologické a sociokulturní antropologie 10: Sexualita primátů. Editor: Jaroslav Malina. Brno (CZ): Nadace Universitas Masarykiana v Brně, nakladatelství a vydavatelství Nauma v Brně, 2002, 92 s. Modulové učební texty pro studenty antropologie. ISBN 80-210-2865-3.
  2. KOLMAŠ, Josef a Jaroslav MALINA. Panoráma biologické a sociokulturní antropologie 11: Tibet z antropologické perspektivy. Editor: Jaroslav Malina. Brno (CZ): Nadace Universitas Masarykiana v Brně, nakladatelství a vydavatelství Nauma v Brně, 2002, 132 s. Modulové učební texty pro studenty antropologie. ISBN 80-210-2887-4.
  3. VRHEL, František a Jaroslav MALINA. Panoráma biologické a sociokulturní antropologie 4: Antropologie sexuality: Sociokulturní hledisko. Editor: Jaroslav Malina. Brno (CZ): Nadace Universitas Masarykiana v Brně, nakladatelství a vydavatelství Nauma v Brně, 2002, 80 s. Modulové učební texty pro studenty antropologie. ISBN 80-210-2821-1.
  4. ZVĚŘINA, Jaroslav a Jaroslav MALINA. Panoráma biologické a sociokulturní antropologie 5: Sexuologie pro antropology. Editor: Jaroslav Malina. Brno (CZ): Nadace Universitas Masarykiana v Brně, nakladatelství a vydavatelství Nauma v Brně, 2002, 68 s. Modulové učební texty pro studenty antropologie. ISBN 80-210-2822-X.
  5. SVOBODA, Jiří a Jaroslav MALINA. Panoráma biologické a sociokulturní antropologie 6: Paleolit a mezolit: Myšlení, symbolismus a umění. Editor: Jaroslav Malina. Brno (CZ): Nadace Universitas Masarykiana v Brně, nakladatelství a vydavatelství Nauma v Brně, 2002, 80 s. Modulové učební texty pro studenty antropologie. ISBN 80-210-2823-8.
  6. SKUPNIK, Jaroslav a Jaroslav MALINA. Panoráma biologické a sociokulturní antropologie 7: Manželství a sexualita z antropologické perspektivy. Editor: Jaroslav Malina. Brno (CZ): Nadace Universitas Masarykiana v Brně, nakladatelství a vydavatelství Nauma v Brně, 2002, 76 s. Modulové učební texty pro studenty antropologie. ISBN 80-210-2840-8.
  7. KAŠPAR, Oldřich a Jaroslav MALINA. Panoráma biologické a sociokulturní antropologie 8: Předkolumbovská Amerika z antropologické perspektivy (karibská oblast, Mezoamerika, andský areál). Editor: Jaroslav Malina. Brno (CZ): Nadace Universitas Masarykiana v Brně, nakladatelství a vydavatelství Nauma v Brně, 2002, 124 s. Modulové učební texty pro studenty antropologie. ISBN 80-210-2848-3.
  8. UNGER, Josef a Jaroslav MALINA. Panoráma biologické a sociokulturní antropologie 9: Pohřební ritus a zacházení s těly zemřelých v českých zemích. Brno: Nadace Universitas Masarykiana, 2002, 151 s. Scientia. ISBN 80-210-2849-1.
  9. LINHARTOVÁ, Věra a Jiří VORLÍČEK. Pomník T.G. Masaryka. In HLUŠIČKA, Jiří, Jaroslav MALINA a Jiří ŠEBEK. Vincenc Makovský. Brno: Nadace Universitas Masarykiana, Akademické nakladatelství Cerm, Masarykova univerzita v Brně, 2002, s. 257-258. ISBN 80-210-2666-9.
  10. HLUŠIČKA, Jiří a Jaroslav MALINA. Vincenc Makovský. Brno, 2002, 350 s.
  11. MALINA, Jaroslav. Vladimír Preclík. Brno: CERM, 2002. ISBN 80-7204-233-5.

  2001

  1. MALINA, Jaroslav. Alois Mikulka. Brno: NAUMA, 2001, 168 s. ISBN 80-7204-205-X.

  2000

  1. MALINA, Jaroslav. Kruh prstenu. Láska v životě a literatuře světa srdcem a rukama českých malířů a sochařů. II. svazek. Brno: Nadace Universitas Masarykiana, Nakladatelství Georgetown Brno, Nakladatelství a vydavatelství NAUMA Brno., 2000, 592 s. Scientia. ISBN 80-86251-05-5.
  2. PAVELKA, Jiří, Jaroslav MALINA, OPLETALOVÁ, Miloš ŠTĚDROŇ, Josef UNGER a Jiří HLUŠIČKA. Kruh prstenu: Světové dějiny sexuality, erotiky a lásky od počátků do současnosti. Sv III. Český svět. Brno: Nakladatelství a vydavatelství NAUMA, 2000, 421 s. bez edice.
  3. MALINA, Jaroslav. Kruh prstenu. Světové dějiny sexuality, erotiky a lásky od počátku do současnosti v reálném životě, krásné literatuře, výtvarném umění a dílech českých malířů a sochařů inspirovaných obsahem této kniky. III. svazek. Brno: Nadace Universitas Masarykiana, NAUMA, 2000. Scientia. ISBN 80-86258-10-6.
  4. SVOBODA, Jiří a Jaroslav MALINA. Panoráma biologické a sociokulturní antropologie 1: Paleolit a mezolit. Lovecko-sběračská společnost a její proměny. Editor: Jaroslav Malina. Brno (CZ): Nadace Universitas Masarykiana v Brně, nakladatelství a vydavatelství Nauma v Brně, 2000, 98 s. Modulové učební texty pro studenty antropologie. ISBN 80-210-2460-7.
  5. RELICHOVÁ, Jiřina a Jaroslav MALINA. Panoráma biologické a sociokulturní antropologie 2: Genetika. Editor: Jaroslav Malina. Brno (CZ): Nadace Universitas Masarykiana v Brně, nakladatelství a vydavatelství Nauma v Brně, 2000, 89 s. Modulové učební texty pro studenty antropologie. ISBN 80-210-2473-9.
  6. GAISLER, Jiří a Jaroslav MALINA. Panoráma biologické a sociokulturní antropologie 3: Primatologie pro antropology. Editor: Jaroslav Malina. Brno (CZ): Nadace Universitas Masarykiana v Brně, nakladatelství a vydavatelství Nauma v Brně, 2000, 80 s. Modulové učební texty pro studenty antropologie. ISBN 80-210-2473-9.

  1999

  1. MALINA, Jaroslav. Kruh prstenu. Láska v životě a literatuře světa srdcem a rukama českých malířů a sochařů. I. svazek. Brno: Nadace Universitas Masarykiana, Georgetown, NAUMA, 1999, 445 s. Scientia. ISBN 80-86251-04-7.
  2. MORNSTEIN, Vojtěch. Utopený Archimedés : Malý alternativní výkladový slovník. ilustrace Alois Mikulka, předmluva Miroslav Holub, editor Jaroslav Malina. 1. Vydání. Brno: Nadace Universitas Masarykiana - Gergotown - Nauma - Masarykova univerzita, 1999, 208 s. Heureka; sv. 5. ISBN 80-86251-03-9.

  1996

  1. FUCHS, Eduard, Jaroslav MALINA a Jan NOVOTNÝ. Einstein - Godel - Bach - Escher. 1. vyd. Brno: Universitatis Masarykiana, 1996, 3 s. ISBN 80-901604.
  2. MALINA, Jaroslav. Olbram Zoubek. Brno: Georgetown, NAUMA, 1996, 320 s. ISBN 80-902215-0-5.

  1995

  1. MALINA, Jaroslav. Ilja Hurník. Brno, Boskovice: Masarykova univerzita Brno, 1995, 207 s. ISBN 80-85834-03-0.
  2. SEDLÁK, Jiří a Jaroslav MALINA. Inocenc Arnošt Bláha. Brno, Boskovice: Nadace Universitas Masarzkiana, Nakladatelství Albert, 1995, 200 s. ISBN 50-85834-25-1.

  1994

  1. MALINA, Jaroslav a Pavel PAVEL. Jak vznikly největší monumenty dávnověku, How came to existence greatest monuments of the past. Praha: Svoboda, 1994. ISBN 80-205-0211-4.
  2. MALINA, Jaroslav. Národní hospodářství. Karel Engliš - (vybrané kapitoly), Economy. Karel English - (Selected chapters). Brno, Boskovice, Praha: Masarykova univerzita Brno, 1994. ISBN 80-85834-09-X.
  3. MALINA, Jaroslav. První císař: Tvůrce Číny a osmého divu světa, First emperor: Founder of China and of eight world wonder. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1994, 333 s. ISBN 80-85834-12-X.
  4. MALINA, Jaroslav. Rudolf Firkušný. Brno, Boskovice, Praha: Masarykova univerzita Brno, 1994, 228 s. ISBN 80-85834-10-3.
  5. MALINA, Jaroslav. Vladimír Úlehla. Brno, Boskovice, Praha: Masarykova univerzita Brno, 1994, 222 s. ISBN 80-85834-08-1.

  1993

  1. MALINA, Jaroslav a R. MALINOVÁ. Cesta k tvořivosti. Brno: Nadace Universitas Masarykiana, 1993, s. 20-22, 33-36, 43.
  2. MALINA, Jaroslav. Karel Engliš. Brno, Boskovice: Masarykova univerzita Brno, 1993, 164 s. ISBN 80-7028-006-9.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 14. 7. 2024 00:00