Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

    2020

  1. ŽÁČKOVÁ, Daniela, Petra ČIČÁTKOVÁ, Anežka KVETKOVÁ a Jiřina PROCHÁZKOVÁ. Aktuální stav klinických projektů a studií na poli CML na IHOK. In Meeting na téma CML a AML a příbuzných problematik, Hotel International, Brno. 2020.
  2. ŽÁČKOVÁ, Daniela, Hana KLAMOVA, Petra BELOHLAVKOVA, Lukas STEJSKAL, Tereza NEČASOVÁ, Lukáš SEMERÁD, Barbora WEINBERGEROVÁ, Dana SRBOVA, Jaroslava VOGLOVA, Petra ČIČÁTKOVÁ, Zuzana ŠUSTKOVÁ, Tomáš HORŇÁK, Jana BARANOVÁ, Jiřina PROCHÁZKOVÁ a Jiří MAYER. Dasatinib treatment long-term results among imatinib-resistant/intolerant patients with chronic phase chronic myeloid leukemia are favorable in daily clinical practice. LEUKEMIA & LYMPHOMA. LONDON: TAYLOR & FRANCIS, 2020, roč. 62, č. 1, s. 194-202. ISSN 1042-8194. doi:10.1080/10428194.2020.1827242.
  3. ŽÁČKOVÁ, Daniela, Ivana JEŽÍŠKOVÁ, Martin ČULEN, Tomáš JURČEK, Lukáš SEMERÁD, Petra ČIČÁTKOVÁ, Anežka KVETKOVÁ a Tomáš HORŇÁK. Přehled článků na poli CML na IHOK. In Meeting na téma CML a AML a příbuzných problematik, Hotel International, Brno. 2020.
  4. ČIČÁTKOVÁ, Petra a Daniela ŽÁČKOVÁ. Vysazování inhibitorů tyrozinkináz u pacientů s chronickou myeloidní leukemií ve studicích a klinické praxi. Transfuze a hematologie dnes. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2020, roč. 26, č. 4, s. 279-291. ISSN 1213-5763.
  5. 2017

  6. WEINBERGEROVÁ, Barbora, Petra ČIČÁTKOVÁ, M. PALOVÁ, L. STEJSKAL, P. BĚLOHLÁVKOVÁ, Jarmila KISSOVÁ, L. WALTEROVÁ, H. FRAŇKOVÁ, O. ČERNÁ, L. LAKOMÁ, Martin BREJCHA, J. PELKOVÁ, M. SCHÜTZOVÁ, J. OBERNAUEROVÁ, D. NECHVÍLOVÁ, E. BOGOCZOVÁ, A. HLUŠÍ, E. FABER, Miroslav PENKA, Yvona BRYCHTOVÁ, Libor ČERVINEK, Michael DOUBEK, P. ŽÁK, Jiří MAYER a Zdeněk RÁČIL. Zkušenosti s léčbou ruxolitinibem u pacientu s myelofibrózou a pravou polycytemií na českých hematologických pracovištích. Transfuze a hematologie dnes. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2017, roč. 23, č. 1, s. 30-40. ISSN 1213-5763.
  7. 2015

  8. WEINBERGEROVÁ, Barbora, Petra ČIČÁTKOVÁ, Jana STRENKOVÁ, Lenka PAVLOVSKÁ, P BĚLOHLÁVKOVÁ, P ŽÁK, M PALOVÁ, A HLUŠÍ, D LYSÁK, M BREJCHA, Libor ČERVINEK, Yvona BRYCHTOVÁ, Michael DOUBEK, Jiří MAYER a Zdeněk RÁČIL. Diagnostika a léčba PH negativních myeloproliferativních neoplázií na českých hematologických pracovištích - analýza MIND (Myeloproliferative Neoplasia Database). In XVII. slovensko-český hematologický a transfuziologický zjazd s medzinárodnou účasťou, 24.-27.9.2015, Bratislava in Interná Medicína, abstrakty prednášok, Suppl. 15/2015, str.105-106. 2015.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 22. 4. 2021 02:43