Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2023

 1. POLÍVKOVÁ, V., Štěpán HRABOVSKÝ, Zuzana VRZALOVÁ, Jiří ŠTIKA, J. HORÁČEK, P. PECHERKOVÁ, H. HALAMOVÁ, J. ZUNA, Jan TRKA, Eva FROŇKOVÁ, M. ŽALIOVÁ, Michael DOUBEK, K MACHOVÁ POLÁKOVÁ a C. ŠÁLEK. Alterace IKZF1 mají negativní vliv na dosažení časné molekulární odpovědi a celkové přežití u dospělých pacientů s BCP-ALL léčených podle protokolu GMALL 07/. In XXXV. Olomoucké hematologické dny in Transfuze a Hematologie Dnes. 2023.
 2. POLÍVKOVÁ, V., Štěpán HRABOVSKÝ, Zuzana VRZALOVÁ, Jiří ŠTIKA, Jan HORÁČEK, Pavla PECHERKOVÁ, Hana HALÁMOVÁ, Jan ZUNA, Jan TRKA, Eva FROŇKOVÁ, Markéta ZALIOVÁ, Michael DOUBEK, Kateřina MACHOVÁ POLÁKOVÁ a C ŠÁLEK. IKZF1 alterations have a negative impact on early molecular response and survival of adult patients with B-cell precursor acute lymphoblastic leukemia treated treated with GMALL 07/2003 protocol in Czechia. In EHA 2023 in HemaSphere (2023). 2023.
 3. 2022

 4. SALEK, Cyril, František FOLBER, Eva FRONKOVA, Pavla PECHERKOVA, Hana JELINKOVA, Štěpán HRABOVSKÝ, Jan M. HORACEK, Petr CETKOVSKY, Jiří MAYER, Jan TRKA a Michael DOUBEK. Low levels of minimal residual disease after induction chemotherapy for BCR-ABL1-negative acute lymphoblastic leukaemia in adults are clinically relevant. British journal of haematology. England: Wiley-Blackwell, 2022, roč. 196, č. 3, s. 706-710. ISSN 0007-1048. doi:10.1111/bjh.17966.
 5. ARPÁŠ, Tomáš, Hana JELÍNKOVÁ, Štěpán HRABOVSKÝ, Martina ORŠULOVÁ, Zuzana VRZALOVÁ, Veronika NAVRKALOVÁ, Eva BRHELOVÁ, Lenka BRYJOVÁ, Alena BULIKOVÁ, Eva ONDROUŠKOVÁ, Markéta ŠEJNOHOVÁ, František FOLBER, Petra ŠEDOVÁ, Jiří MAYER, Šárka POSPÍŠILOVÁ, Marie JAROŠOVÁ a Michael DOUBEK. Very rare near-haploid acute lymphoblastic leukemia resistant to immunotherapy and CAR-T therapy in 19-year-old male patient. CLINICAL CASE REPORTS. ENGLAND: WILEY, 2022, roč. 10, č. 3, s. 1-5. ISSN 2050-0904. doi:10.1002/ccr3.5545.
 6. 2021

 7. WEINBERGEROVÁ, Barbora, Jiří MAYER, Štěpán HRABOVSKÝ, Zuzana NOVÁKOVÁ, Zdeněk POSPÍŠIL, Lucie MARTYKÁNOVÁ, Katerina HORTOVA, Lucie MANDELOVA, Karel HEJDUK, Renata CHLOUPKOVÁ, Michal POSPÍŠIL, Martina DOUBKOVÁ, Vladimír MAREK, Renata NOVOTNA, Martin DOLEČEK, Hana MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Kristián BRAT, Radana PAŘÍZKOVÁ, Petr HUSA, Marek MECHL, Zdeněk KRÁL a Martina LENGEROVÁ. COVID-19's natural course among ambulatory monitored outpatients. Nature Scientific Reports. London: NATURE RESEARCH, 2021, roč. 11, č. 1, s. 1-16. ISSN 2045-2322. doi:10.1038/s41598-021-89545-1.
 8. WEINBERGEROVÁ, Barbora, Jiří MAYER, Tomáš KABUT, Štěpán HRABOVSKÝ, Jana PROCHÁZKOVÁ, Zdeněk KRÁL, Vladimír HEROUT, Rita PACASOVÁ, Lenka ZDRAŽILOVÁ DUBSKÁ, Petr HUSA, P. BEDNÁŘ, Daniel RŮŽEK a Martina LENGEROVÁ. Efektivita časné léčby COVID-19 kombinující remdesivir a rekonvalescentní plazmu s vysokým titrem u hematologických pacientů. In II. Český hematologický a transfuziologický sjezd v Transfuze a Hematologie Dnes (2021). 2021.
 9. HRABOVSKÝ, Štěpán, Zuzana VRZALOVÁ, Jiří ŠTIKA, Hana JELÍNKOVÁ, Marie JAROŠOVÁ, Veronika NAVRKALOVÁ a Michael DOUBEK. Genetické aberace u dospělých pacientů s B-other akutní lymfoblastickou leukémií v České republice se zaměřením na BCR-ABL1-like akutní lymfoblastickou leukémii. In II. Český hematologický a transfuziologický sjezd v Transfuze a Hematologie Dnes (2021). 2021.
 10. HRABOVSKÝ, Štěpán, Zuzana VRZALOVÁ, Jiří ŠTIKA, H. JELINKOVA, Marie JAROŠOVÁ, Veronika NAVRKALOVÁ, Jiří MARTENEK, František FOLBER, C. SALEK, JM. HORACEK, Šárka POSPÍŠILOVÁ, Jiří MAYER a Michael DOUBEK. Genomic landscape of B-other acute lymphoblastic leukemia in an adult retrospective cohort with a focus on BCR-ABL1-like subtype. Acta Oncologica. ABINGDON: TAYLOR & FRANCIS LTD, 2021, roč. 60, č. 6, s. 760-770. ISSN 0284-186X. doi:10.1080/0284186X.2021.1900908.
 11. ZVÁROVÁ, Veronika, Jiří DOLINA, Michal ŠENKYŘÍK, Radek KROUPA, Ľubomíra HORŇÁKOVÁ, Petr JABANDŽIEV, Štěpán HRABOVSKÝ, Marta ČÍHALOVÁ, Jakub HUSTÝ, Kornelia MYTSAK a Lumír KUNOVSKÝ. Liver cirrhosis and pregnancy: a case report and review of literature. Vnitřní lékařství. Praha: Česká internistická společnost J.E. Purk, 2021, roč. 67, č. 3, s. "e28"-"e32", 4 s. ISSN 0042-773X. doi:10.36290/vnl.2021.048.
 12. BRYJOVÁ, Lenka, Eva BRHELOVÁ, Tomáš ARPÁŠ, Eva ONDROUŠKOVÁ, Markéta ŠEJNOHOVÁ, Hana JELÍNKOVÁ, Štěpán HRABOVSKÝ, Martina ORŠULOVÁ, Zuzana VRZALOVÁ, Alena BULIKOVÁ, Veronika NAVRKALOVÁ, František FOLBER, Petra ŠEDOVÁ, Jiří MAYER, Šárka POSPÍŠILOVÁ, Michael DOUBEK a Marie JAROŠOVÁ. Maskovaná hypodiploidie u pacientů s akutní lymfoblastickou leukémií. In 54. Mezinárodní cytogenetická konference a XIII. Hradecký genetický den (2021). 2021.
 13. WEINBERGEROVÁ, Barbora, Jiří MAYER, Štěpán HRABOVSKÝ, Zuzana NOVÁKOVÁ, Z. POSPÍŠIL, L. MAYRTYKÁNOVÁ, Lucie MANDELOVÁ, Karel HEJDUK, Renata CHLOUPKOVÁ, M. POSPÍŠIL, Martina DOUBKOVÁ, Vladimír MAREK, R. NOVOTNÁ, Martin DOLEČEK, Hana MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Kristián BRAT, Renata PAŘÍZKOVÁ, Petr HUSA, Marek MECHL, Zdeněk KRÁL a Martina LENGEROVÁ. Přirozený průběh COVID-19 u primárně ambulantně sledovaných pacientů v JMK – analýza dat pilotního projektu. In II. Český hematologický a transfuziologický sjezd v Transfuze a Hematologie Dnes (2021). 2021.
 14. WEINBERGEROVÁ, Barbora, Jiří MAYER, Tomáš KABUT, Štěpán HRABOVSKÝ, Jiřina PROCHÁZKOVÁ, Zdeněk KRÁL, Vladimír HEROUT, Rita PACASOVÁ, Lenka ZDRAŽILOVÁ DUBSKÁ, Petr HUSA, Petr BEDNAR, Daniel RUZEK a Martina LENGEROVÁ. Successful early treatment combining remdesivir with high-titer convalescent plasma among COVID-19-infected hematological patients. Hematological Oncology. MALDEN, USA: WILEY-BLACKWELL, 2021, roč. 39, č. 5, s. 715-720. ISSN 0278-0232. doi:10.1002/hon.2908.
 15. 2020

 16. HRABOVSKÝ, Štěpán. CAR T-lymfocyty: horká novinka v léčbě nádorů. Vnitřní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2020, roč. 66, č. 7, s. 420-424. ISSN 0042-773X.
 17. 2019

 18. VRZALOVÁ, Zuzana, Jiří ŠTIKA, Hana JELÍNKOVÁ, Štěpán HRABOVSKÝ, M. KUBRIČANOVÁ ŽALIOVÁ, Martina SLÁVIKOVÁ, Šárka POSPÍŠILOVÁ a Michael DOUBEK. Charakterizace genových aberací u dospělých pacientů s Ph-negativní akutní lymfoblastickou leukemií. In XLIII. Brněnské onkologické dny v Klinická Onkologie, Brno. 2019.
 19. HRABOVSKÝ, Štěpán, František FOLBER a Michael DOUBEK. Léčba relabující/refrakterní akutní lymfoblastické leukemie dnes a zítra. Klinická onkologie. Ambit Media a.s., 2019, roč. 32, č. 2, s. 90-96. ISSN 0862-495X.
 20. 2018

 21. HRABOVSKÝ, Štěpán, František FOLBER, J.M. HORACEK, Olga STEHLÍKOVÁ, Hana JELÍNKOVÁ, Cyril SALEK a Michael DOUBEK. Comparison of Real-time Quantitative Polymerase Chain Reaction and Eight-color Flow Cytometry in Assessment of Minimal Residual Disease in Adult Acute Lymphoblastic Leukemia. CLINICAL LYMPHOMA MYELOMA & LEUKEMIA. DALLAS: CIG MEDIA GROUP, LP, 2018, roč. 18, č. 11, s. 743-748. ISSN 2152-2650. doi:10.1016/j.clml.2018.06.030.
 22. VRZALOVÁ, Zuzana, Hana JELÍNKOVÁ, Štěpán HRABOVSKÝ, František FOLBER, C ŠÁLEK, J. HORÁČEK, M. KUBRICANOVÁ ŽALIOVÁ, M. SLÁVIKOVÁ, Barbara KANTOROVÁ, Šárka POSPÍŠILOVÁ a Michael DOUBEK. Gene aberrations in adult patients with Ph-like ALL in the Czech Republic. In EHA-SWG scientific meeting on ALL. 2018.
 23. VRZALOVÁ, Zuzana, H. JELÍNKOVÁ, Štěpán HRABOVSKÝ, František FOLBER, C. ŠÁLEK, J. HORÁČEK, Markéta ŽALIOVÁ, Jiří ŠTIKA, Martina SLÁVIKOVÁ, Šárka POSPÍŠILOVÁ a Michael DOUBEK. Gene aberrations in adult patients with Ph-negative ALL in the Czech Republic. In ASH Annual Meeting and Exposition, San Diego, California, USA. 2018.
 24. VRZALOVÁ, Zuzana, Hana JELÍNKOVÁ, Štěpán HRABOVSKÝ, František FOLBER, C. ŠÁLEK, J. HORÁČEK, M. KUBRIČANOVÁ ŽALIOVÁ, Jiří ŠTIKA, M. SLÁVIKOVÁ, Barbara KANTOROVÁ, Jiří MAYER, Šárka POSPÍŠILOVÁ a Michael DOUBEK. Ph-like genové aberace u dospělých pacientů s Ph-negativní ALL v České republice. In I. Český hematologický a transfuziologický sjezd, Praha in Transfuze a hematologie dnesA. 2018.
 25. VRZALOVÁ, Zuzana, Hana JELÍNKOVÁ, Štěpán HRABOVSKÝ, C ŠÁLEK, J. HORÁČEK, M. KUBRIČANOVÁ ŽALIOVÁ, Martina SLÁVIKOVÁ, Jiří ŠTIKA, Šárka POSPÍŠILOVÁ a Michael DOUBEK. Ph-like genové aberace u dospělých pacientů s Ph-negativní ALL v České republice. In XLII. Brněnské onkologické dny, Brno in Klinická Onkologie. 2018.
 26. 2017

 27. HRABOVSKÝ, Štěpán, František FOLBER, Barbora JUROVÁ, Zdeněk ŘEHÁK a Michael DOUBEK. Akutní lymfoblastická leukemie dospělých – případ dlouhého došetřování bolestí kyčlí s překvapivým závěrem: kazuistika. Vnitřní lékařství. Brno: Facta Medica, 2017, roč. 63, č. 5, s. 348-353. ISSN 0042-773X.
 28. HRABOVSKÝ, Štěpán, František FOLBER, J. HORACEK, Olga STEHLÍKOVÁ, Hana JELÍNKOVÁ, C. SALEK a Michael DOUBEK. COMPARISON OF 8-COLOR FLOW CYTOMETRY AND PCR-BASED METHODS IN MEASUREMENT OF MINIMAL RESIDUAL DISEASE IN ADULT ACUTE LYMPHOBLASTIC LEUKEMIA. In 22nd Congress of the European-Hematology-Association. 2017. ISSN 0390-6078.
 29. HRABOVSKÝ, Štěpán, František FOLBER a Michael DOUBEK. Novinky v imunoterapii refrakterní a relabující akutní lymfoblastické leukemie dospělých. In Molecular targeted therapy news. Praha: We Make Media, s.r.o., 2017. s. 6-10. ISSN 2464-4943.
 30. 2015

 31. FOLBER, František, Štěpán HRABOVSKÝ a Michael DOUBEK. Akutní lymfoblastická leukemie. In Hana Matějovská Kubešová, Igor Kiss. Geriatrická onkologie. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 2015. s. 274-282. Edice postgraduální medicíny. ISBN 978-80-204-3738-9.
 32. HRABOVSKÝ, Štěpán, František FOLBER, C. ŠÁLEK, J. M. HORÁČEK, Jiří MAYER a Michael DOUBEK. Pokroky v léčbě akutní lymfoblastické leukemie dospělých. Transfuze a hematologie dnes. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2015, roč. 21, č. 2, s. 84-91. ISSN 1213-5763.
 33. HRABOVSKÝ, Štěpán, Zdeněk ŘEHÁK, Jakub STULÍK, Jiří PRÁŠEK a Jiří MAYER. Raritní případ mnohočetného myelomu: vícečetný solitární plazmocytom kostí bérců a předloktí. Vnitřní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2015, roč. 61, č. 2, s. 161-165. ISSN 0042-773X.
 34. 2013

 35. FOLBER, František, Markéta HADRABOVÁ, Štěpán HRABOVSKÝ, Jiří MAYER a Michael DOUBEK. Acute lymphoblastic leukemia in the elderly: a tough one. In 18th Congress of the European Hematology Association in Haematologica, the hematology journal, Stockholm, Švédsko. 2013.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 1. 10. 2023 19:06