Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2022

 1. 2021

 2. MICHÁLEK, Zbyněk. I mistr tesař se někdy utne aneb O jedné nepříliš vydařené učebnici typografie. Opera Slavica. Brno: Masarykova univerzita, 2021, roč. 31, č. 4, s. 63-72. ISSN 1211-7676. doi:10.5817/OS2021-4-6.
 3. 2020

 4. MICHÁLEK, Zbyněk, Lenka ODEHNALOVÁ a Josef ŠAUR. Mladá slavistika V. Slavistická badatelská dílna. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 120 s. ISBN 978-80-210-9704-9.
 5. MICHÁLEK, Zbyněk, Lenka ODEHNALOVÁ a Josef ŠAUR. Mladá slavistika V. Slavistická badatelská dílna. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 120 s. ISBN 978-80-210-9703-2.
 6. MICHÁLEK, Zbyněk, Lenka ODEHNALOVÁ a Josef ŠAUR. Mladá slavistika V : Slavistická badatelská dílna. In Mladá slavistika V : Slavistická badatelská dílna. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 121 s. ISBN 978-80-210-9703-2.
 7. MICHÁLEK, Zbyněk. Proběhla konference Studentské dialogy o východní Evropě II (Brno–Olomouc–Praha). In Opera Slavica. Brno: Masarykova univerzita, 2020. s. 67-69. ISSN 1211-7676. doi:10.5817/OS2020-4-6.
 8. 2019

 9. MICHÁLEK, Zbyněk. Aktuální otázky současné jazykovědné rusistiky VI – zpráva z kolokvia. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 2 s. Novaja rusistika, roč. 2, č. 1. ISSN 1803-4950. doi:10.5817/NR2019-1-16.
 10. ŠAUR, Josef a Zbyněk MICHÁLEK. Mladá slavistika IV : Výzkum slovanského areálu : generační proměny. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 108 s. ISBN 978-80-210-9402-4.
 11. MICHÁLEK, Zbyněk a Josef ŠAUR. Mladá slavistika IV. Výzkum slovanského areálu: generační proměny. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 108 s. ISBN 978-80-210-9403-1.
 12. MICHÁLEK, Zbyněk a Josef ŠAUR. Mladá slavistika IV. Výzkum slovanského areálu: generační proměny. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 108 s. ISBN 978-80-210-9402-4.
 13. MICHÁLEK, Zbyněk. Několik poznámek ke vztahu pravopisu, interpunkce a typografie a k termínu interpunkční znaménka v češtině a ruštině. In Michálek, Zbyněk; Šaur, Josef. Mladá slavistika IV. Brno: Masarykova univerzita, 2019. s. 69-83. ISBN 978-80-210-9402-4.
 14. MICHÁLEK, Zbyněk. Nový transliterační nástroj Ústavu slavistiky FF MU. 2019. 2 s. Novaja rusistika. ISSN 1803-4950. doi:10.5817/NR2019-1-15.
 15. MICHÁLEK, Zbyněk. Přehled publikační činnosti prof. Romana Mrázka od r. 1980. 2019. 4 s. Opera Slavica, roč. 29, č. 4, s. 41–44. ISSN 2336-4459. doi:10.5817/OS2019-4-4.
 16. 2018

 17. MICHÁLEK, Zbyněk. Výběrová bibliografie doc. PhDr. Jiřího Gazdy, CSc. 2018. 3 s. Novaja rusistika, 2018, roč. 11, č. 2, s. 100-102. ISSN 1803-4950. doi:10.5817/NR2018-2-17.
 18. 2016

 19. MICHÁLEK, Zbyněk. Brněnské rusistické kolokvium I. 2016. 3 s. Opera Slavica. 2016, roč. 26, č. 1, s. 59-61. ISSN 1803-4950.
 20. 2015

 21. MICHÁLEK, Zbyněk. Dvacet pět ročníků Opera Slavica, aneb, Stručně v číslech. Ústav slavistiky FF MU, 2015. 2 s. Opera Slavica. 2015, roč. 25, č. 1, s. 5-6. ISSN 1211-7676.
 22. MICHÁLEK, Zbyněk. Kompozita s prefixoidem euro- v českých a ruských publicistických textech : kontrastivní pohled. In Děngeová, Zuzana, Vališová, Pavlína. Proměna jazyka a jeho výzkumu v době nových médií a technologií : Sborník z Konference studentů českého jazyka 2013 (Brno 4. 10. 2013). Praha: Ústav pro jazyk český, 2015. s. 56-59. ISBN 978-80-86496-87-0.
 23. MICHÁLEK, Zbyněk. Zpráva z konference Aktuální otázky současné jazykovědné rusistiky V. 2015. 3 s. Novaja rusistika, 2015, roč. 8, č. 1, s. 87-89. ISSN 1803-4950.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 21. 5. 2022 20:25