Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2023

  1. KREIDL, Martin, Jiřina KOCOURKOVÁ, Anna ŠŤASTNÁ, Jana HAMANOVÁ, Jitka SLABÁ, Anna MATYSIAK a Barbora HUBATKOVÁ. Generations and Gender Survey 2020 Czechia wave 1. 2023.
  2. KREIDL, Martin a Barbora HUBATKOVÁ. Partnership satisfaction in Czechia during the COVID-19 pandemic. Demographic Research. Rostock: Max Planck Institute, roč. 49, October, s. 635-650. ISSN 1435-9871. doi:10.4054/DemRes.2023.49.24. 2023.
  3. ŠŤASTNÁ, Ann, Martin KREIDL, Dominika PERDOCH SLADKÁ, Barbora HUBATKOVÁ a Klára REIMEROVÁ. Partnerství a rodičovství : Souhrnná výzkumná zpráva z šetření „Současná česká rodina 2020–2022“. Praha: RILSA. 160 s. 2023.
  4. KREIDL, Martin, Anna ŠŤASTNÁ, Barbora HUBATKOVÁ, Jitka SLABÁ, Dominika PERDOCH SLADKÁ a Tomáš ZVONÍČEK. „Současná česká rodina“ : dokumentace k datům. 1., elektronické. Brno: Masarykova univerzita. 214 s. ISBN 978-80-280-0083-7. doi:10.5817/CZ.MUNI.M280-0083-2023. 2023.

  2022

  1. KATRŇÁK, Tomáš a Barbora HUBATKOVÁ. Does educational expansion decrease suicide rates in European countries? The compositional effect in educational stratification of suicides. Quality & Quantity. Springer, roč. 56, č. 3, s. 923-947. ISSN 0033-5177. doi:10.1007/s11135-021-01160-4. 2022.
  2. LAKOMÝ, Martin a Barbora HUBATKOVÁ. Dotazování smíšeným módem v českém prostředí. Brno: Masarykova univerzita. 51 s. 2022.
  3. KATRŇÁK, Tomáš a Barbora HUBATKOVÁ. Transitional inequality offset : Educational expansion and inequality of educational opportunity in European countries between 2000 and 2018. European Sociological Review. Oxford University Press, roč. 38, č. 6, s. 882-903. ISSN 0266-7215. doi:10.1093/esr/jcac003. 2022.

  2021

  1. DOSEDĚL, Tomáš a Barbora HUBATKOVÁ. Co znamená "dobré zaměstnání"? In Proměna role vzdělání v době čtvrté průmyslové revoluce. ISBN 978-80-7364-127-6. 2021.
  2. HUBATKOVÁ, Barbora, Martin LAKOMÝ, Roman SKOTNICA, Lýdia BARBUŠOVÁ, Petr HORN a Filip ROZSÍVAL. Mixed-mode : design and implementation in the Czech context. Manual for researchers and data users. Brno: Masarykova univerzita. 34 s. 2021.
  3. DOSEDĚL, Tomáš, Barbora HUBATKOVÁ a Tomáš KATRŇÁK. Proměna role vzdělání v době čtvrté průmyslové revoluce. 1. vyd. Brno: Koedice Barrister & Principal / Masarykova univerzita. 151 s. ISBN 978-80-210-9931-9. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9932-2021. 2021.
  4. HUBATKOVÁ, Barbora, Martin LAKOMÝ, Roman SKOTNICA, Lýdia BARBUŠOVÁ, Petr HORN a Filip ROZSÍVAL. Smíšený mód : design a implementace v českém prostředí. Manuál pro výzkumníky a zadavatele. Brno: Masarykova univerzita. 33 s. 2021.
  5. LAKOMÝ, Martin a Barbora HUBATKOVÁ. Smíšený mód : testování srovnatelnosti odpovědí. In Marketing & komunikace. Česká marketingové společnost. s. 18-19. ISSN 1211-5622. 2021.
  6. HUBATKOVÁ, Barbora a Martin LAKOMÝ. Smíšený mód a online dotazování : mezinárodní praxe a tuzemská připravenost na implementaci. Sociální studia. Brno: Masarykova univerzita, roč. 18, č. 1, s. 13-33. ISSN 1214-813X. doi:10.5817/SOC2021-1-13. 2021.
  7. HUBATKOVÁ, Barbora a Martin LAKOMÝ. Smíšený mód sběru dat v českém kontextu : první výsledky metodologického projektu. In Výroční konference České sociologické společnosti "Sociologické reflexe", Brno/online, 23.-25. června 2021. 2021.
  8. LAKOMÝ, Martin a Barbora HUBATKOVÁ. Smíšený mód sběru dat v kontextu českých výběrových šetření : Zaostřeno na efekt módu. 2021.
  9. LAKOMÝ, Martin a Barbora HUBATKOVÁ. Smíšený sběr dat a další současné trendy v sociologických šetřeních. 2021.
  10. LAKOMÝ, Martin a Barbora HUBATKOVÁ. The social desirability bias across modes : The case of the Czech experimental survey. In European Survey Research Association conference. 2021.
  11. BATISTA, Lucie Galčanová, Petr FUČÍK, Barbora HUBATKOVÁ, Alena MILTOVÁ, Marcela PETROVÁ KAFKOVÁ, Pavel POSPĚCH, Iva ŠMÍDOVÁ, Eva ŠLESINGEROVÁ, Jiří NAVRÁTIL, Alica RÉTIOVÁ, Lenka HADAROVÁ, Terezie LOKŠOVÁ, Tomáš DOSEDĚL a Alena MILTOVÁ. Výroční konference České sociologické asociace "sociologické reflexe | sociological reflections". 2021.

  2020

  1. HUBATKOVÁ, Barbora a Tomáš DOSEDĚL. The Expansion of Higher Education and Post-Materialistic Attitudes to Work in Europe : Evidence from the European Values Study. Sociologický časopis. Praha: Sociologický ústav AV ČR, roč. 56, č. 6, s. 767-789. ISSN 0038-0288. doi:10.13060/csr.2020.050. 2020.

  2019

  1. KREIDL, Martin a Barbora HUBATKOVÁ. International Doctoral Workshop “Socio-Economic and Statistical Studies”. 2019.
  2. HUBATKOVÁ, Barbora. Older adults’ well-being by the type of residential setting : The case of small municipalities in the Czech Republic. Journal of Rural Studies. Oxford: Elsevier, roč. 72, December, s. 196-204. ISSN 0743-0167. doi:10.1016/j.jrurstud.2019.10.026. 2019.
  3. VIDOVIĆOVÁ, Lucie, Marcela PETROVÁ KAFKOVÁ, Lucie GALČANOVÁ BATISTA a Barbora HUBATKOVÁ. Stárnutí na venkově. Podoby aktivního stárnutí a kvalita života v rurálních oblastech. 1. vyd. Praha: koedice Masarykova univerzita / Slon. 142 s. ISBN 978-80-210-9165-8. 2019.
  4. HUBATKOVÁ, Barbora. Thirty Years in the Making : Attitudes to Abortion among Czechs and Slovaks at the End of the State Socialist Era in Czechoslovakia. Journal of Family History. Thousand Oaks: SAGE Publications, roč. 44, č. 3, s. 313-338. ISSN 0363-1990. doi:10.1177/0363199019846178. 2019.

  2018

  1. HUBATKOVÁ, Barbora. Number of roles and well-being among older adults in the Czech Republic. International Journal of Ageing and Later Life. Linköping University Electronic Press, roč. 11, č. 2, s. 61-85. ISSN 1652-8670. doi:10.3384/ijal.1652-8670.16-323. 2018.
  2. VIDOVIĆOVÁ, Lucie, Marcela PETROVÁ KAFKOVÁ, Barbora HUBATKOVÁ a Lucie GALČANOVÁ BATISTA. Stárnutí na venkově : podoby aktivního stárnutí a kvalita života v rurálních oblastech. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON). 142 s. Studie, 142. svazek. ISBN 978-80-7419-280-7. 2018.
  3. GALČANOVÁ, Lucie, Barbora HUBATKOVÁ, Marcela PETROVÁ KAFKOVÁ a Lucie VIDOVIĆOVÁ. 4th Midterm Conference of the Research Network on Ageing in Europe of the European Sociological Association : Ageing in Europe: Agency, Citizenship and the Dynamics of Power. 2018.

  2017

  1. HUBATKOVÁ, Barbora a Marcela PETROVÁ KAFKOVÁ. Frequency and Intensity of Contact between Ageing Parents and their Adult Children in the Czech Republic : Exploration of Selected Predictors. Sociológia. Bratislava: Slovenská akadémia vied, roč. 49, č. 6, s. 657-672. ISSN 0049-1225. 2017.
  2. KREIDL, Martin, Martina ŠTÍPKOVÁ a Barbora HUBATKOVÁ. Parental Separation and Children’s Education in a Comparative Perspective : Does the Burden Disappear When Separation Is More Common? Demographic Research. Rostock: Max-Planck-Institut fur Demografische Forschung, roč. 36, January, s. 73-110. ISSN 1435-9871. doi:10.4054/DemRes.2017.36.3. 2017.
  3. KREIDL, Martin a Barbora HUBATKOVÁ. Rising Rates of Cohabitation and the Odds of Repartnering : Does the Gap between Men and Women Disappear? Journal of Divorce & Remarriage. Routledge, roč. 58, č. 7, s. 487-506. ISSN 1050-2556. doi:10.1080/10502556.2017.1343580. 2017.

  2016

  1. KATRŇÁK, Tomáš a Barbora HUBATKOVÁ. Can Education Solve Suicides? The Compositional Effect in Educational Stratification of Suicides in 20 European Countries between 1994 and 2013 (Conference paper). 2016.
  2. LYONS, Pat, Rita KINDLEROVÁ, Tomáš DOSEDĚL, Petr FUČÍK, Barbora HUBATKOVÁ, Tomáš KATRŇÁK, Jana KLÍMOVÁ CHALOUPKOVÁ, Eva KRULICHOVÁ, Michal KUDĚLA, Aleš KUDRNÁČ, Yana LEONTIYEVA, Jaroslava POSPÍŠILOVÁ, Daniel PROKOP, Daniela PROKSCHOVÁ, Michaela RÖSCHOVÁ, Romana TRUSINOVÁ, Pieter VANHUYSSE a Martin VÁVRA. Contemporary Czech Society. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i. 551 s. ISBN 978-80-7330-299-3. 2016.

  2015

  1. VIDOVIĆOVÁ, Lucie a Barbora HUBATKOVÁ. Are Active Agers Overloaded by Their Social Roles? In European Sociological Association Congress, 25-28.8.2015. 2015.
  2. KATRŇÁK, Tomáš a Barbora HUBATKOVÁ. Lze předpovědět, jaký bude náš budoucí manželský partner? In Pat Lyons, Rita Kindlerová. 47 odstínů české společnosti. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. s. 120-124. ISBN 978-80-7330-280-1. 2015.
  3. LIŠKOVÁ, Kateřina, Barbora HUBATKOVÁ a Jana OBROVSKÁ. Migrace do Československa od meziválečného období do současnosti. In Lucie Jarkovská et al. Etnická rozmanitost ve škole. Stejnost v různosti. Praha: Portál. s. 185-203. ISBN 978-80-262-0792-4. 2015.
  4. HUBATKOVÁ, Barbora, Martin KREIDL a Zuzana ŽILINČÍKOVÁ. Proč rozvedení dědečkové pečují méně často o svá vnoučata? Sociologický časopis. AV ČR, Sociologický ústav, roč. 51, č. 5, s. 783-814. ISSN 0038-0288. doi:10.13060/00380288.2015.51.5.214. 2015.

  2014

  1. KREIDL, Martin a Barbora HUBATKOVÁ. Does co-residence with grandparents reduce the negative association between sibship size and reading test scores? Evidence from 40 countries. Research in Social Stratification and Mobility. roč. 38, December 2014, s. 1-17. ISSN 0276-5624. doi:10.1016/j.rssm.2014.04.001. 2014.
  2. KREIDL, Martin, Martina ŠTÍPKOVÁ a Barbora HUBATKOVÁ. Does the Effect of Parental Breakup on Children’s Education Depend on the Divorce Rate? 2014.
  3. HUBATKOVÁ, Barbora. Mezigenerační finanční transfery v kontextu ČR: Čím je ovlivněna finanční pomoc plynoucí od rodičů k dospělým dětem? Fórum sociální politiky. roč. 8, č. 5, s. 16-20. ISSN 1802-5854. 2014.

  2013

  1. KREIDL, Martin a Barbora HUBATKOVÁ. Does co-residence with grandparents reduce the negative association between family size and reading test scores? Evidence from 40 countries. In Poster na výroční konferenci Population Association of America, New Orleans, 11.-13. dubna 2013. 2013.
  2. KREIDL, Martin, Martina ŠTÍPKOVÁ, Ladislav RABUŠIC a Barbora HUBATKOVÁ. Does the size of the negative effect of divorce on children’s education depend on the prevailing divorce rate? In Příspěvek prezentovaný na konferenci “Economic crises, social inequalities and social policies” RC28 Mezinárodní sociologické asociace, University of Trento, Trento, Itálie, 16. – 18. května 2013. 2013.
  3. ŠTÍPKOVÁ, Martina, Barbora HUBATKOVÁ, Martin KREIDL a Ladislav RABUŠIC. Effect of parental separation on offspring’s educational chances: Comparison of nine countries. In European Divorce Research Network conference, University of Helsinki, 11.-13.10.2012. 2013.
  4. KREIDL, Martin a Barbora HUBATKOVÁ. Changes in employment quality of the youth between 2004 and 2010: Comparisons across production regimes. In Příspěvek na jednadvacátém workshopu Evropské výzkumné sítě pro studium životních tranzicí mládeže „School-to-Work Transitions in Times of Economic Crisis: Causes, Consequences & Remedies”, Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung, Berlín. 2013.
  5. KREIDL, Martin a Barbora HUBATKOVÁ. Partnerské dráhy po rozvodu. In Jaroslava Hasmanová Marhánková, Martin Kreidl. Proměny partnerství. Životní dráhy a partnerství v české společnosti. Praha: Sociologické nakladatelství. s. 146-177. Edice Studie, sv. 322. ISBN 978-80-7419-142-8. 2013.
  6. HUBATKOVÁ, Barbora, Martin KREIDL, Martina ŠTÍPKOVÁ a Ladislav RABUŠIC. Vliv rozvodu na vzdělanostní šance dětí. In Jaroslava Hasmanová Marhánková, Martin Kreidl. Proměny partnerství. Životní dráhy a partnerství v české společnosti. Praha: Sociologické nakladatelství. s. 178-193. Edice Studie, sv. 322. ISBN 978-80-7419-142-8. 2013.

  2012

  1. KREIDL, Martin a Barbora HUBATKOVÁ. Does coresidence with grandparents alleviate the negative effect of family size on reading test scores? In konference “Labor Market and Educational Transitions in Uncertain Times” RC28 Mezinárodní sociologické asociace, University of Virginia, Charlottesville, USA. 2012.
  2. KREIDL, Martin a Barbora HUBATKOVÁ. Je negativní efekt počtu sourozenců na čtenářskou gramotnost mírněn koresidencí s prarodiči? In Výroční konference Masarykovy české sociologické společnosti „Současná česká sociologie: Teorie a výzkum“, MČSS a FF ZČU, Plzeň, 19. – 20. ledna 2012. 2012.

  2011

  1. KREIDL, Martin, Martina ŠTÍPKOVÁ a Barbora HUBATKOVÁ. The effects of family structure on the transition to tertiary education in Europe: a longitudinal and comparative perspective. In Desátá výroční konference Evropské sociologické asociace “Social Relations in Turbulent Times”, Ženeva, Švýcarsko, 7. – 10. září 2011. 2011.
  2. KREIDL, Martin, Martina ŠTÍPKOVÁ a Barbora HUBATKOVÁ. The Changing Effect of Family Structure upon Educational Attainment in Europe: A Longitudinal and Comparative Perspective. In Konference “Opportunity, Meritocracy, and Changing Patterns of Social Inequality” Mezinárodní sociologické asociace, University of Iowa, Iowa City, USA, 9.-12. srpna 2011. 2011.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 22. 4. 2024 20:16