Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2022

 1. HIRT, Miroslav, František VAVERA a Jan FRIŠHONS. Soudní lékařství pro právníky. In Prof. MUDr. Miroslav Hirt, Csc. Soudní lékařství pro právníky. České Budějovice: Grada, 2022. s. 71-72. Soudní lékařství pro právníky. ISBN 978-80-271-3280-5.
 2. 2021

 3. FRIŠHONS, Jan, Adam STRNAD, Jan KRAJSA a Miroslav HIRT. Muzejní sbírky Ústavu soudního lékařství v Brně aneb Mortui vivos docent. Gnosis Medica. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2021, roč. 2020, Česká republika, s. 24-29. ISSN 1805-8434.
 4. 2020

 5. FRIŠHONS, Jan, Adam STRNAD, Jan KRAJSA a Miroslav HIRT. Muzejní sbírky Ústavu soudního lékařství v Brně aneb Mortui vivos docent. Gnosis Medica. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2020, roč. 2020 6, 1-2, s. 24-29. ISSN 1805-8434.
 6. 2018

 7. HIRT, Miroslav, Jan KRAJSA a Michal ZELENÝ. Identifikace neznámé osoby za pomoci kostního implantátu. Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae čechoslovaca. Praha: Galén, 2018, roč. 85, č. 6, s. 438-440. ISSN 0001-5415.
 8. HIRT, Miroslav, František VOREL, Petr HEJNA, Vladimír ANTONÍN, Michal BERAN, Eva DAŇKOVÁ, Miroslav ĎATKO, Martin DOBIÁŠ, Petr DUBOVÝ, Miroslav DVOŘÁK, Silvia FARKAŠOVÁ IANNACCONE, Naděžda FOJTŮ, Lucie HRUŠKOVÁ, Martin JANÍK, Ludvík JUŘÍČEK, Miroslav KITKA, Jozef KRAJČOVIČ, Jan KRAJSA, Ivan MAZURA, František NOVOMESKÝ, Peter ONDRA, Alexander PILIN, Hynek ŘEHULKA, Miloš SOKOL, Kateřina STOKLÁSKOVÁ, Lubomír STRAKA, Jozef ŠIDLO, Naděžda ŠPATENKOVÁ, Petr TOMÁŠEK, Jana TOMKOVÁ, Aleš VÉMOLA, Tomáš VOJTÍŠEK, Lenka ZÁTOPKOVÁ a Michal ZELENÝ. Velký výkladový slovník soudnělékařské terminologie. 1. vydánín/a. Praha: Grada, 2018. 168 s. ISBN 978-80-247-1979-5.
 9. 2016

 10. VOJTÍŠEK, Tomáš, Kateřina GRUSOVÁ, Miroslav HIRT, Andrea BRZOBOHATÁ, Jan PIVNIČKA, Bűlent EREN a Inanir N. TURKMEN. Mass Methanol poisoning in the Czech Republic in 2012. In IALM intersocietal symposium (International Academy of Legal Medicine) Venice. 2016.
 11. HIRT, Miroslav, Jan KRAJSA, Tomáš VOJTÍŠEK a Miroslav ĎATKO. Perivasal cerebral microhaemorrhages accompanied with acute increase of intrathoracic and intra-abdominal pressure. In IALM intersocietal symposium (International Academy of Legal Medicine) Venice. 2016.
 12. HIRT, Miroslav, František VOREL, Vladimír ANTONÍN, Michal BERAN, Ivan BOUŠKA, Andrea BRZOBOHATÁ, Ivana ČERNÁ, Miroslav ĎATKO, Martin DOBIÁŠ, Silvia FARKAŠOVÁ IANNACCONE, Iva GROSSOVÁ, Petr HEJNA, Václav HORÁK, Kateřina HRUBÁ, Lucie HRUŠKOVÁ, Martin JANÍK, Miroslav KITKA, Ivana KOMÁREKOVÁ, Jan KRAJSA, Ivan MAZURA, Peter ONDRA, Alexander PILIN, Pavel REJTAR, Luděk RYBA, Miloš SOKOL, Marie STAŇKOVÁ, Ľubomír STRAKA, Miroslav ŠAFR, Jozef ŠIDLO, Naděžda ŠPATENKOVÁ, Petr TOMÁŠEK, Jana TOMKOVÁ, Aleš VÉMOLA, Tomáš VOJTÍŠEK, Milan VOTAVA, David VRÁNA, Lenka ZÁTOPKOVÁ a Michal ZELENÝ. Soudní lékařství II.díl. 1.vydání. Praha: Grada Publishing.a.s., 2016. 232 s. ISBN 978-80-271-0268-6.
 13. 2015

 14. HIRT, Miroslav. člen Akademické rady Vysoké školy Karla Engliše, a.s. 2015.
 15. HIRT, Miroslav. člen Vědecké rady Ústavu soudního inženýrství Vysokého učení technického v Brně. 2015.
 16. ĎATKO, Miroslav, Jan KRAJSA a Miroslav HIRT. Dopravní nehody v soudně lékařské praxi I. In Nejnebezpečnější faktory dopravních nehod - Prášily 2015 (odborná konference). 2015.
 17. HIRT, Miroslav, František VOREL a Michal ZELENÝ. Experimentální bodné poranění. Česko-slovenská patologie a soudní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2015, roč. 60, č. 1, s. 2-3. ISSN 1210-7875.
 18. HIRT, Miroslav. Rozdělení a mechanismus vzniku poranění při nehodách v silniční dopravě. In Spolupráce složek IZS, KZOS a Emergency, Prášily, 2015. 2015.
 19. ADÁMEK, Tomáš, Michal BERAN, Igor DVOŘÁČEK, Miroslav DVOŘÁK, Jiří FIALKA, Petr HEJNA, Miroslav HIRT, Jiří HLADÍK, Martin JANÍK, Přemysl KLÍR, Jozef KRAJČOVIČ, Jan KRAJSA, Pavel KUBIŠTA, Rudolf MACHÁČEK, Ivan MAZURA, František NOVOMESKÝ, Peter ONDRA, Alexander PILIN, Hynek ŘEHULKA, Miloš SOKOL, Ľubomír STRAKA, Přemysl STREJC, Markéta ŠAŇKOVÁ, Petr TOMÁŠEK, Pavel TOUPALÍK, František TOUŠEK, Tomáš VOJTÍŠEK a František VOREL. Soudní lékařství : I. díl. 1. vydání. Praha: Grada Publishing, 2015. 240 s. ISBN 978-80-247-5680-6.
 20. HIRT, Miroslav. šéfredaktor časopisu Soudní lékařství. Česko-Slovenská patologie a soudní lékařství, 2015. ISSN 1210-7875.
 21. 2014

 22. HIRT, Miroslav, Michal BERAN, Miroslav DVOŘÁK, Aleš VÉMOLA, Tomáš VOJTÍŠEK, František VOREL a Michal ZELENÝ. Soudní znalectví v oboru zdravotnictví. 1. vydání. Praha: Grada publishing, 2014. 48 s. ISBN 978-80-247-3890-1.
 23. 2013

 24. HIRT, Miroslav, Přemysl STREJC, Jan KRAJSA, Petr HEJNA, Olga CÍSAŘOVÁ, Miroslav DVOŘÁK, Jiří HLADÍK, Miloš SOKOL, Přemysl KLÍR, Michal BERAN, Jiří FIALKA, Pavel KUBIŠTA, František VOREL, Igor DVOŘÁČEK, Rudolf MACHÁČEK a Pavel TOUPALÍK. A Concise History of Forensic Medicine in the Czech Republic. Acta Medico-Historica Adriatica. Rijeka (Chorvatsko): Hrvatsko znanstveno društvo za povijest zdravstvene kulture, 2013, roč. 11, č. 2, s. 349-358. ISSN 1334-4366.
 25. KRAJSA, Jan, Miroslav HIRT a Karel SCHNELLER. Zákeřné palné zbraně v rukou sebevrahů. In XXI. Ostravské dny forenzních věd, 9. - 11.10.2013, Ostravice, Sborník abstrakt. 2013. ISBN 978-80-260-4703-2.
 26. VOJTÍŠEK, Tomáš, Miroslav HIRT a Karel SCHNELLER. Zkušenosti s novým Listem o prohlídce zemřelého. In V. MEZINÁRODNÍ KONGRES ÚRAZOVÉ CHIRURGIE A SOUDNÍHO LÉKAŘSTVÍ. 2013.
 27. 2012

 28. HIRT, Miroslav, Andrea BRZOBOHATÁ, Miroslav ĎATKO, Jan KRAJSA, Tomáš VOJTÍŠEK, Michal ZELENÝ, Miloš SOKOL, Kateřina HIRTOVÁ a Aleš VÉMOLA. Dopravní nehody v soudním lékařství a soudním inženýrství. 1. vyd. Praha: Grada, 2012. 151 s. ISBN 978-80-247-4308-0.
 29. STRAKA, Lubomír, Miroslav HIRT, František NOVOMESKÝ, Michal ZELENÝ, Jozef KRAJČOVIČ, Tomáš VOJTÍŠEK, František ŠTULLER, Jan KRAJSA, Martin JANÍK, Andrea BRZOBOHATÁ, Ivana KOMÁREKOVÁ, Vladimír ANTONÍN, Janka BUCHANCOVÁ a Oto OSINA. Kompendium súdnolekárskej toxikológie. Martin SR, 2012. 179 s. ISBN 978-80-8063-378-3.
 30. KRAJSA, Jan, Miroslav HIRT, Vladimír SMRČKA, Zdeněk NOVÁK a Jan CHRASTINA. Krvácení pod měkkou plenu mozkovou po minimálním násilí do oblasti obličeje - kazuistika a rozbor příčin. In IV. Mezinárodní kongres úrazové chirurgie a soudního lékařství: Polytrauma a komplikace v chirurgické péči - Program kongresu/Sborník abstrakt. 2012.
 31. SMRČKA, Vladimír, Martin SMRČKA, Ondřej NAVRÁTIL a Miroslav HIRT. Neobvyklé úmrtí po jednom úderu pěstí do obličeje. In Výroční kongres České neurochirurgické společnosti ČLS. 2012. ISBN 978-80-260-3111-6.
 32. SMRČKA, Vladimír, Martin SMRČKA, Ondřej NAVRÁTIL a Miroslav HIRT. Případ náhlého úmrtí po jednom úderu do obličeje. In 5. Brněnské neurochirurgické dny. 2012.
 33. 2011

 34. HIRT, Miroslav a František NOVOMESKÝ. Alkohologie v soudním lékařství. Martin SR, 2011. ISBN 978-80-8063-367-7.
 35. HIRT, Miroslav, Tomáš VOJTÍŠEK, Lukáš PRUDIL, Roman HEINZ, František VOREL, Miroslav DVOŘÁK, Petr HEJNA a Michal BERAN. Medicína a trestní právo. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 87 s. ISBN 978-80-210-5508-7.
 36. NOVÁK, Zdeněk, Miroslav HIRT, Jan CHRASTINA, Věra FEITOVÁ, Ivo ŘÍHA, Jan KRAJSA a Michal ZELENÝ. Možnosti neuroendoskopie u nemocných s poúrazovým hydrocefalem. In III. mezinárodní kongres úrazové chirurgie a soudního lékařství, Mikulov, 1.- 2.9.2011. 2011.
 37. KRAJSA, Jan, Miroslav HIRT, Ludvík JUŘÍČEK a Miroslav ĎATKO. Poranění hlavy vzduchovou puškou Slavia 620. In 3. Trilaterální sympozium s mezinárodní účastí 25. - 27.5.2011 Rožnov pod Rahoštěm. 2011. ISBN 978-80-254-8741-9.
 38. KRAJSA, Jan, Svatava DUCHAŇOVÁ, Ludvík JUŘÍČEK a Miroslav HIRT. Smrtelné poranění výbuškou. In 3. Trilaterální sympozium s mezinárodní účastí 25. - 27.5.2011 Rožnov pod Rahoštěm. 2011. ISBN 978-80-254-8741-9.
 39. HIRT, Miroslav, Michal ZELENÝ, Tomáš VOJTÍŠEK, Jan KRAJSA, Andrea BRZOBOHATÁ a Eva MATĚJŮ. Soudní lékařství. Učební text pro studium na PrF MU. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 82 s. Edice učebnic PrF MU č. 466. ISBN 978-80-210-4583-5.
 40. CHRASTINA, Jan, Zdeněk NOVÁK, Ivo ŘÍHA, Miroslav HIRT, Radim JANČÁLEK, Michal ZELENÝ a Jan KRAJSA. Stereotaktická operace traumatických intracerebrálních hematomů. In III. mezinárodní kongres úrazové chirurgie a soudního lékařství, Mikulov, 1.- 2.9.2011. 2011.
 41. HIRT, Miroslav, Lubomír STRAKA, Michal ZELENÝ, Jozef KRAJČOVIČ, Tomáš VOJTÍŠEK, František ŠTULLER, Jan KRAJSA, Andrea BRZOBOHATÁ a Vladimír ANTONÍN. Toxikologie a jiné laboratorní metody ve forenzní praxi. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 51 s. ISBN 978-80-210-5477-6.
 42. HIRT, Miroslav, Michal BERAN, Miroslav ĎATKO, Petr HEJNA, Jan CHRASTINA, Martin JANÍK, Ivana KOMÁREKOVÁ, Jan KRAJSA, Zdeněk NOVÁK, Ivo ŘÍHA, Lubomír STRAKA, Miroslav ŠAFR, Pavel TOUPALÍK, Andrea VLČKOVÁ, Tomáš VOJTÍŠEK, Milan VOTAVA a Michal ZELENÝ. Tupá poranění v soudním lékařství. 1.vyd. Praha: Grada Publishing, 2011. 192 s. ISBN 978-80-247-4194-9.
 43. 2010

 44. ZELENÝ, Michal, Eva MATĚJŮ, Miroslav HIRT, Svatava DUCHAŇOVÁ a Peter KOVÁČ. Kojenec vs. alkohol. Zelený, Michal = oral presentation, the formal first author for FSI. In Mezinárodní kongres forenzních věd, Valtice. 2010.
 45. CHRASTINA, Jan, Zdeněk NOVÁK, Miroslav HIRT, Ivo ŘÍHA, Jan KRAJSA, Michal ZELENÝ a Milan BRÁZDIL. Kraniocerebrální poranění a úmrtí u nemocných s epilepsií. In II. mezinárodní kongres úrazové chirurgie a soudního lékařství, Mikulov, 2. - 3.9.2010. 2010.
 46. NOVÁK, Zdeněk, Miroslav HIRT, Jan CHRASTINA, Michal ZELENÝ, Jan KRAJSA a Ivo ŘÍHA. Kraniocerebrální poranění u nemocného s expanzí mokového prostoru. In II. mezinárodní kongres úrazové chirurgie a soudního lékařství, Mikulov, 2. - 3.9.2010. 2010.
 47. HIRT, Miroslav, Tomáš VOJTÍŠEK, Michal ZELENÝ, Jan KRAJSA, Marie STAŇKOVÁ, Jiří FIALKA, J. HOLOUBEK, A. NOVONTÁ RYCHTECKÁ, Andrea VLČKOVÁ, Alexandr PILIN, Peter ONDRA, Petr HEJNA, Jana MUDROVÁ, Svatava DUCHAŇOVÁ, Kateřina ZEDNÍKOVÁ, Rudolf MACHÁČEK, Ivana ČERNÁ, Eva KREJZLÍKOVÁ, I. VÁLKA, Karel SCHNELLER, Hana VANĚRKOVÁ, Miroslav ĎATKO, František NOVOMESKÝ, Lubomír STRAKA, Jozef KRAJČOVIČ, A. HAJTMAN, V. MACKO a František VOREL. Mezirepubliková Česko - Slovenská studie korelace výsledků dechových analyzátroů a výsledků laboratorní analýzy při zjišťování hladiny alkoholu v krvi. Česko-slovenská patologie a soudní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost JEP, 2010, roč. 55,2010, č. 1, s. 8-9. ISSN 1210-7875.
 48. ZACHOVÁ, Markéta, Michaela RAČANSKÁ, Miroslav HIRT a Václav SCHILDBERGER. Nález kosterních pozůstatků ze 2.světové války s nevšedním přidruženým nálezem a jejich antropologická analýza. Česká antropologie. Časopis České společnosti antropologické. Olomouc: Česká společnost antropologická, 2010, roč. 60, č. 2, s. 31-32. ISSN 0862-5085.
 49. KRAJSA, Jan a Miroslav HIRT. Postup lékaře při prohlídce zemřelého se střelným poraněním. In 9. Brněnské dny přednemocniční neodkladné péče, Mikulov. 2010.
 50. VOJTÍŠEK, Tomáš, Lukáš PRUDIL a Miroslav HIRT. Práva a povinnosti lékaře ZZS při úmrtí pacienta ve vztahu k orgánům činným v trestním rízení včetně případů podezření na intoxikaci návykovými látkami. In 9. Brněnské dny přednemocniční neodkladné péče. 2010.
 51. VOJTÍŠEK, Tomáš a Miroslav HIRT. Pregraduální výuka soudního lékařství - současná praxe a trendy. In Mezinárodní kongres forenzních věd, Valtice. 2010.
 52. MATĚJŮ, Eva, Michal ZELENÝ, Svatava DUCHAŇOVÁ a Miroslav HIRT. Problematika prohlídky těla zemřelého dítěte. In 9. Brněnské dny přednemocniční neodkladné péče, Mikulov. 2010.
 53. VOJTÍŠEK, Tomáš, Miroslav HIRT a Michal ZELENÝ. Spolupráce lékaře ZZS a Ústavu soudního lékařství. In 9. Brněnské dny přednemocniční neodkladné péče. 2010.
 54. KRAJSA, Jan a Miroslav HIRT. Statistické údaje o střelných poraněních v letech 2005 – 2009. In Mezinárodní kongres forenzních věd. 2010.
 55. KRAJSA, Jan, Miroslav HIRT a Zdeněk NOVÁK. The Effect of the Home Shooting Percussion Pistol on Skull Substitute Bones. Čes. Slov patol. a soudní lékařství. Praha: ČLS, 2010, roč. 46/55, č. 4, s. 54-55. ISSN 1210-7875.
 56. 2009

 57. HIRT, Miroslav, Tomáš VOJTÍŠEK, Michal ZELENÝ, Jan KRAJSA, Marie STAŇKOVÁ, Jiří FIALKA, Alexandr PILIN, Jana MUDROVÁ, Svatava DUCHAŇOVÁ, Kateřina ZEDNÍKOVÁ, Rudolf MACHÁČEK, Ivana ČERNÁ, Eva KREJZLÍKOVÁ, Ivo VÁLKA, Karel SCHNELLER, Hana VANĚRKOVÁ, Miroslav ĎATKO, František NOVOMESKÝ, Lubomír STRAKA, Jozef KRAJČOVIČ, František ŠTULLER a František VOREL. Celorepubliková studie korelace výsledků dechových analyzátorů a výsledků laboratorní analýzy při zjišťování hladiny alkoholu v krvi. In Mezinárodní kongres úrazové chirurgie a soudního lékařství. 2009. ISBN 978-80-7392-106-4.
 58. KRAJSA, Jan a Miroslav HIRT. Kombinované způsoby sebevraždy. In Mezinárodní kongres úrazové chirurgie a soudního lékařství. Mikulov, 2009. ISBN 978-80-7392-106-4.
 59. HIRT, Miroslav a Tomáš VOJTÍŠEK. Korelace výsledků dechových analyzátorů a výsledků laboratorní analýzy při zjišťování hladiny alkoholu v krvi (předběžné sdělení). In XV. Rozmaričovy soudnělékařské pracovní dny, Kouty nad Desnou. 2009.
 60. JUŘÍČEK, Ludvík, Miroslav HIRT, Jan KRAJSA a N. MORAVANSKÝ. Matematický model chování FMJ střely pistolového náboje ráže 6,35 mm Browning (25 Auto) ve srovnání s reálným střelným poraněním typu průstřel lebky a zástřel hlavy. In XV. rozmaričovy soudnělékařské pracovní dny. 2009.
 61. VOJTÍŠEK, Tomáš, Miroslav HIRT a Přemysl KLÍR. Nová úprava specializačního vzdělávání likviduje obor soudního lékařství. In Mezinárodní kongres úrazové chirurgie a soudního lékařství. 2009. ISBN 978-80-7392-106-4.
 62. NOVÁK, Zdeněk, Miroslav HIRT, Jan CHRASTINA, Jan KRAJSA a Michal ZELENÝ. Nové pohledy na patofyziologii difuzního axonálního poškození. In Mezinárodní kongres úrazové chirurgie a soudního lékařství, Mikulov, 2.- 3.9.2009. 2009. ISBN 978-80-7392-106-4.
 63. VOTAVA, Milan, Tomáš VOJTÍŠEK, Jan KRAJSA, Miroslav HIRT, Martin ZEMAN a Michal ZELENÝ. Plicní embolie nádorovými hmotami v soudnělékařské praxi. In XV. Rozmaričovy soudnělékařské pracovní dny, Kouty nad Desnou. 2009.
 64. CHRASTINA, Jan, Miroslav HIRT, Zdeněk NOVÁK, Michal ZELENÝ a Jan KRAJSA. Syndrom třeseného dítěte - nové poznatky. In Mezinárodní kongres úrazové chirurgie a soudního lékařství. 2009. ISBN 978-80-7392-106-4.
 65. 2008

 66. VOTAVA, Milan, Tomáš VOJTÍŠEK, Jan KRAJSA, Karel SCHNELLER, Miroslav HIRT a Michal ZELENÝ. Náhlá úmrtí v důsledku plicní embolie nádorovými hmotami. In 35.Sjezd českých patologů. 2008. ISBN 978-80-7392-039-5.
 67. HIRT, Miroslav, Michal ZELENÝ, Tomáš VOJTÍŠEK, Jan KRAJSA, Andrea BRZOBOHATÁ a Eva MATĚJŮ. Soudní lékařství. Brno: Masarykova Univerzita Právnická fakulta, 2008. 82 s. Edice učebnic PrF MU č. 413. ISBN 978-80-210-4583-5.
 68. HIRT, Miroslav, Michal ZELENÝ, Tomáš VOJTÍŠEK a Andrea BRZOBOHATÁ. Soudní lékařství. Učební text pro studium na PrF MU. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 82 s. edice učebnic, sv. číslo 413. ISBN 978-80-210-4583-5.
 69. VOJTÍŠEK, Tomáš, Martin ZEMAN a Miroslav HIRT. The interesting morphological finding in the case of stab-incised injury. In 1. slovensko-český vedecký zjazd súdneho lekárstva s medzinárodnou účasťou. 2008.
 70. VOJTÍŠEK, Tomáš, Miroslav HIRT, Jan KRAJSA a Michal ZELENÝ. Zkušenosti s písemným testem v rámci zkoušky ze soudního lékařství. In IV. Celofakultní konference o studiu na LF MU, Brno. 2008.
 71. 2007

 72. NOVÁK, Zdeněk, Miroslav HIRT a Jan CHRASTINA. Hydrocefalus u nemocného s chronickým renálním selháním - klinické a forenzní implikace. In Sborník abstrakt. Pracovní dny České neurochirurgické společnosti. Bedřichov: Česká neurochirurgická společnost, 2007. s. 13.
 73. HIRT, Miroslav a Zdeněk NOVÁK. Nejnovější náhledy na teorii vzniku difusního axonálního postižení mozku. Soudní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost, 2007, roč. 52, č. 4, s. 57-59. ISSN 1210-7875.
 74. VOJTÍŠEK, Tomáš, Miroslav HIRT, Martin ZEMAN a Eva MATĚJŮ. Podezřelé úmrtí staršího manželského páru v rodinném domě. In XIV. Rozmaričovy soudnělékařské pracovní dny, Kouty nad Desnou. 2007.
 75. VOJTÍŠEK, Tomáš, Miroslav HIRT, Martin ZEMAN a Eva MATĚJŮ. Podezřelé úmrtí staršího manželského páru v rodinném domě. In XIV. Rozmaričovy soudnělékařské pracovní dny. 2007.
 76. KRAJSA, Jan, Miroslav HIRT a Zdeněk KREJZLÍK. Střela jako nezvyklý embolus. In XIV. Rozmaričovy soudnělékařské pracovní dny. 2007.
 77. 2006

 78. VOJTÍŠEK, Tomáš, Lukáš PRUDIL a Miroslav HIRT. Právní aspekty zacházení s tělem zemřelého na soudně-lékařských a patologicko-anatomických pracovištích. Česko-Slovenská patologie a soudní lékařství. Praha: ČLS-JEP, 2006, roč. 51, č. 1, s. 2-5. ISSN 1210-7875.
 79. KRAJSA, Jan a Miroslav HIRT. Sebevražda střelnou zbraní ve vozidle MHD. In mezinárodní kongres forenzních věd Brno. 2006.
 80. KRAJSA, Jan a Miroslav HIRT. Základní biologický model pro zkoušky ranivé balistiky. Česko-Slovenská patologie a soudní lékařství. Praha: ČLS-JEP, 2006, roč. 42/51, č. 4, s. 52-54. ISSN 1210-7875.
 81. 2005

 82. HIRT, Miroslav, Peter KOVÁČ a Eva MATĚJŮ. History of forensic medicine--the third part. The development and history of forensic medical science in Middle Europe. Česko-slovenská patologie a soudní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost JEP, 2005, roč. 50, č. 4, s. 57-60 s. ISSN 1210-7875.
 83. HIRT, Miroslav a Jan KRAJSA. Krvácení v perivaskulárních prostorech mimo oblast střelného kanálu u poranění mozku. Ceská a slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: CSL JEP, 2005, roč. 68/101, č. 1, s. 26-28. ISSN 1210-7859.
 84. HIRT, Miroslav, Jan KRAJSA a Tomáš VOJTÍŠEK. Perivascular Brain Microhaemorrhages Accompanying a Penetrating Gunshot Wound of the Chest. Ceská a slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: CSL JEP, 2005, roč. 68/101, č. 2, s. 116-118. ISSN 1210-7859.
 85. ZELENÝ, Michal, Jan KRAJSA a Miroslav HIRT. Problematika makroskopického hodnocení poranění u těl vytažených z vody. In Zimní prac. den soudního lékařství a med. práva, Olomouc 13.1.2005. 2005.
 86. 2004

 87. JUŘÍČEK, Ludvík, Miroslav HIRT a Jan KRAJSA. Balistické simulace přímých a nepřímých účinků malorážových střel na kostní tkáně člověka. In Zbomík prednášok, IV. celoštátny vedecký zjazd súdneho lekárstva s medzinárodnou účasťou, Martin 8. – 10.6.2004, pořadové číslo 15. Martin, Slovenská republika, 2004.
 88. HIRT, Miroslav, Jan KRAJSA, Michal ZELENÝ a Helena SAMKOVÁ. Hypotetická souvislost hypertenzní krize a déletrvajícího požívání rostlinných extraktů. In XII. Ostravské dny forenzních věd, Ostravice. 2004.
 89. HIRT, Miroslav, Tomáš VOJTÍŠEK, Jan KRAJSA, Michal ZELENÝ a Ludvík JUŘÍČEK. Krvácení do Virchow - Robinových prostorů při střelném poranění hrudníku. In Zbomík prednášok, IV. celoštátny vedecký zjazd súdneho lekárstva s medzinárodnou účasťou, Martin 8. – 10.6.2004, pořadové číslo 16. Martin, Slovenská republika, 2004.
 90. HIRT, Miroslav, Tomáš VOJTÍŠEK, Jan KRAJSA a Michal ZELENÝ. Vzdálená krvácení při střelném poranění mozku. In Zbomík prednášok, IV. celoštátny vedecký zjazd súdneho lekárstva s medzinárodnou účasťou, Martin 8. – 10.6.2004, pořadové číslo 49. Marin, Slovenská republika, 2004.
 91. 2003

 92. HIRT, Miroslav, Tomáš VOJTÍŠEK, Michal ZELENÝ a Jana MUDROVÁ. Historické aspekty vývoje morfologických věd v Evropě. 2003.
 93. HIRT, Miroslav, Michal ZELENÝ, Tomáš VOJTÍŠEK a Tomáš PEXA. Historické základy středoevropských soudnělékařských věd. In XII. Rozmaričovy soudnělékařské pracovní dny, Kouty nad Desnou. 2003.
 94. 2001

 95. VOJTÍŠEK, Tomáš a Miroslav HIRT. Novinky v právní kvalifikaci znásilnění. In VIII. konference mladých lékařů, FN u sv. Anny v Brně. 2001.
 96. HIRT, Miroslav, Helena SAMKOVÁ, Tomáš PEXA, Tomáš VOJTÍŠEK, Michal ZELENÝ a Jana MUDROVÁ. The unusual pathway of shot canal. In XII. Zjazd Polskyego Towarzystwa Medycyny Sadowej i Kryminologii, Varšava. 2001.
 97. 2000

 98. SAMKOVÁ, Helena, Jan PIVNIČKA, Helena BRZOBOHATÁ a Miroslav HIRT. Abuse and Misuse of Ethyleneglycol. Helsinky, Finsko, 2000.
 99. HIRT, Miroslav. Dokládal, M.: Morfologie spálených kostí. Brno: MU v Brně, 2000.
 100. HIRT, Miroslav. Dokládal, M.: Morfologie spálených kostí - recenze. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2000.
 101. HIRT, Miroslav, Michal ZELENÝ a Tomáš PEXA. Lightly inebriated man and unusual traffic accident. In Zeszyty Naukowe Slaskiej Akademii Medycznej. Polsko, 2000. s. 30. 8.
 102. HIRT, Miroslav, Tomáš VOJTÍŠEK a Jiří MERLÍČEK. Smrtelné zranění novináře a spisovatele Rudolfa Těsnohlídka v roce 1928 ve světle nových poznatků. Časopis lékařů českých. Praha: ČLS JEP, 2000, roč. 2000, č. 5, s. 156-157. ISSN 0008-7335.
 103. HIRT, Miroslav a Jiří ŘEHOLKA. Úmrtí v důsledku nepochopitelného cíle vycházky otce a dcery. In Súhrny prednášok. Bratislava, 2000. s. 4.
 104. NOVÁK, L., Miroslav HIRT, Milan VOTAVA, Tomáš VOJTÍŠEK a Martin ZEMAN. Změny tělesné teploty po úmrtí. In 4. sjezd České společnosti soudního lékařství a soudní toxikologie, Brno. 2000.
 105. 1999

 106. HIRT, Miroslav, Zdeněk KREJZLÍK, Jiří MRÁZ a F. jun. VOREL. Dopravní nehody. In Soudní lékařství. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 1999. s. 243-286. ISBN 80-7169-728-1.
 107. HIRT, Miroslav, Petr LACINA, Zdeněk KREJZLÍK a Jiří MRÁZ. Etanol. In Soudní lékařství. 1.vyd. Praha: Grada Publishing, 1999. s. 529-538. ISBN 80-7169-728-1.
 108. HIRT, Miroslav a B KARGER. Fatal Brain Injury Caused by the Free-Flying Blade of a Knife - Case report and evaluation of the unusual weapon. Int. J. Legal Med. 1999, roč. 112, s. 313-314.
 109. HIRT, Miroslav a B. KARGER. Fatal Brain Injury Caused by the Free-Flying Blade of a Knife-Case report and evalution of the unusual weapon. International journal of legal medicine. 1999, roč. 112, č. 5, s. 313-314. ISSN 0937-9827.
 110. VOJTÍŠEK, Tomáš, Jana MUDROVÁ a Miroslav HIRT. Mozková malácie vzniklá nepřímým mechanismem při traumatu. In Meziregionální seminář patologů s mezinárodní účastí v rámci aktivit české sekce IAP, Hradec nad Moravicí. 1999.
 111. HIRT, Miroslav, Michal BERAN, Petr HOTTMAR, Zdeněk KREJZLÍK, Jiří MRÁZ, F.jun. VOREL a Jiří WOTKE. Střelná poranění. In Soudní lékařství. 1999. vyd. Praha: Grada Publishing, 1999. s. 167-190. ISBN 80-7169-728-1.
 112. HIRT, Miroslav, Dalibor STRATIL, Jiří MRÁZ, Michal ZELENÝ, Tomáš VOJTÍŠEK a Milan VOTAVA. Střelná poranění vodovodní trubkoku. In II. soudnělékařské pracovní dny v Českých Budějovicích. 1999.
 113. HIRT, Miroslav, Jiří MRÁZ, Tomáš VOJTÍŠEK a Jana MUDROVÁ. Střelné poranění střelou dumdum. In III. Tatranské súdnolekárske dni, Tatranská Lomnica. 1999.
 114. 1998

 115. HIRT, Miroslav. Alkohol a návykové látky s. 187-190. In Rádce majitele automobilu. Praha: Linde, 1998. s. 187-190. ISBN 80-7201-119-7.
 116. HIRT, Miroslav a Jiří MRÁZ. Dopravní nehoda drogami ovlivněného chodce. In Súhrny. Bratislava: 41. Súdně lekárská konferencia, 1998. s. 14. Súhrny.
 117. HIRT, Miroslav. Nástin hodnocení střelných poranění podle Mezinárodního výboru Červeného kříže. Československá patologie a soudní lékařství. 1998, roč. 34/43, č. 3, s. 44-45. ISSN 1210-7875.
 118. HIRT, Miroslav, Jiří MRÁZ a Zdeněk KREJZLÍK. Typické úrazy při dopravních nehodách. In Rádce majitele automobilu. 1. vyd. Praha: Linde, 1998. s. 405-410. ISBN 80-7201-119-7.
 119. HIRT, Miroslav, Zdeněk KREJZLÍK, Jiří MRÁZ a Jiří WOTKE. Vybrané kapitoly ze soudního lékařství. 1.vyd. Brno: Masarykova universita v Brně, Lékařská fakulta, 1998. 76 s. ISBN 80-210-1806-2.
 120. 1996

 121. POSPÍŠIL, L., Z. VĚŽNÍK, Miroslav HIRT, D. ŠVECOVÁ a I. DIBLÍKOVÁ. Průkaz chlamydií ve střevě a plicích holubů a lidí. Epidemiol. Mikrobiol. Imunol. 1996, roč. 45, č. 3, s. 123-126. ISSN 9713-6320.
 122. HIRT, Miroslav. Střelná poranění v soudním lékařství. In Masarykova Univerzita. Brno, 1996. ISBN 80-210-1293-5.
 123. 1995

 124. HIRT, Miroslav a Jiří WOTKE. Možnost vzniku bazocelulárního karcinomu kůže jako důsledek úrazu nebo dlouhodobého lokálního působení toxické látky. Čs. Patologie. 1995, roč. 40, č. 1. ISSN 1210-7875.
 125. HIRT, Miroslav a Jiří WOTKE. Možnost vzniku bazocelulárního karcinomu kůže jako důsledek úrazu nebo dlouhodobého lokálního působení toxické látky. Čs. Patologie. 1995, roč. 40, č. 1, s. 4-5. ISSN 1210-7875.
 126. HIRT, Miroslav. Sellier x Kneubuehl: Wound ballistics and the scientific backround. Recenze. Čs. Patologie. 1995, roč. 40, č. 4, s. 39. ISSN 1210-7875.
 127. HIRT, Miroslav a Josef KORBIČKA. Soudně lékařská legislativa pro posluchače LF MU Brno. In Masarykova universita. Brno, 1995. ISBN 80-210-1099-1.
 128. HIRT, Miroslav a Josef KORBIČKA. Soudní lékařství pro posluchače právnické fakulty Masarykovy university. In Právnická fakulta Masarykovy university. Brno, 1995. ISBN 80-210-1093-2.
 129. HIRT, Miroslav. Změny v metabolismu ethanolu u chronických alkoholiků a genetické a etnické faktory ovlivňující tento metabolismus. Čs. Patologie. 1995, roč. 40, č. 1, s. 2-3. ISSN 1210-7875.
 130. 1994

 131. HIRT, Miroslav, Emil SMÉKAL a Josef KORBIČKA. Fast quantitative enzymatic method for ethanol determinationin blood serum. Scripta medica. 1994, roč. 67, 1-2, s. 31-34. ISSN 1211-3395.
 132. 1993

 133. ŽAMPACHOVÁ, Víta a Miroslav HIRT. Ancient civilizations of the "Old World" and their problems of alcohol consumption. Scripta medica. 1993, roč. 65, č. 4, s. 239-242. ISSN 1211-3395.
 134. ŽAMPACHOVÁ, Věra a Miroslav HIRT. Ancient civilizations of the "Old World" and their problems of alcohol consumption. Scripta medica. 1993, roč. 65, č. 4, s. 239-242. ISSN 1211-3395.
 135. WOTKE, Jiří a Miroslav HIRT. Gallbladder cancer in bioptical material. Scripta medica. 1993, roč. 65, č. 4, s. 237-238. ISSN 1211-3395.
 136. WOTKE, Jiří a Miroslav HIRT. Gallbladder cancer in bioptical material. Scripta medica. 1993, roč. 65, č. 4, s. 237-238. ISSN 1211-3395.
 137. HIRT, Miroslav. II. mezinárodní symposium Sternbergovy společnosti. Scripta Medica. 1993, roč. 65, č. 4, s. 253-256. ISSN 1211-3595.
 138. HIRT, Miroslav. II. mezinárodní symposium Sternbergovy společnosti. Scripta medica. 1993, roč. 65, č. 4, s. 253-256. ISSN 1211-3395.
 139. KORBIČKA, Josef a Miroslav HIRT. III. symposium Sternbergovy společnosti. Scripta medica. 1993, roč. 66, 3--4, s. 105-107. ISSN 1211-3395.
 140. OLIVA, L. a Miroslav HIRT. Je necílená jaterní biopsie bezpečný výkon? Vnitřní lékařství. 1993, roč. 39, č. 9, s. 887-890. ISSN 0042-773X.
 141. OLIVA, L. a Miroslav HIRT. Mentální diagnostika jako distanční jev. Praktický lékař. Česká lékařská společnost JEP, 1993, roč. 73, č. 12, s. 563-566. ISSN 0032-6739.
 142. OLIVA, Lubomír, K. VÁCHA a Miroslav HIRT. Mentální terapie bolestí hlavy. Časopis lékařů českých. 1993, roč. 131, č. 8, s. 240-243. ISSN 0008-7335.
 143. OLIVA, L., K. VÁCHA a Miroslav HIRT. Mentální terapie bolestí hlavy. Časopis lékařů českých. 1993, roč. 131, č. 8, s. 240-243. ISSN 0008-7335.
 144. HIRT, Miroslav a Věra ŽAMPACHOVÁ. Problem of Alcoholism in the Second Half of the 19th Centuryin Great Britain and the U. S. A. Scripta medica. 1993, roč. 65, č. 4, s. 243-244. ISSN 1211-3395.
 145. HIRT, Miroslav a Víta ŽAMPACHOVÁ. Problem of Alcoholism in the Second Half of the 19th Centuryin Great Britain and the U.S.A. Scripta medica. 1993, roč. 65, č. 4, s. 243-244. ISSN 1211-3395.
 146. HIRT, Miroslav a Jan BUČEK. Profesor Pavel Kučera - První přednosta univerzitního ústavupatologické anatomie v Brně. Čs. Patologie. 1993, roč. 27, č. 2, s. 123-128. ISSN 1210-7875.
 147. HIRT, Miroslav a Jan BUČEK. Profesor Pavel Kučera - První přednosta univerzitního ústavupatologické anatomie v Brně. Čs. Patologie. 1993, roč. 27, č. 2, s. 123-128. ISSN 1210-7875.
 148. HIRT, Miroslav. První veřejná pitva na území dnešního Československa. Čs. Patologie. 1993, roč. 28, č. 2, s. 186-189. ISSN 1210-7875.
 149. HIRT, Miroslav. První veřejná pitva na území dnešního Československa. Čs. Patologie. 1993, roč. 28, č. 2, s. 186-189. ISSN 1210-7875.
 150. SMÉKAL, Emil, Miroslav HIRT a Josef KORBIČKA. Quantitative method for ethanol determination in blood. Scripta medica. 1993, roč. 66, 3-4, s. 122. ISSN 1211-3395.
 151. HIRT, Miroslav, Víta ŽAMPACHOVÁ a L. GERSTNER. Se jménem prof. Sternberga. Scripta medica. 1993, roč. 65, č. 1, s. 59. ISSN 1211-3395.
 152. HIRT, Miroslav, Josef KORBIČKA a Zdeněk KREJZLÍK. The beginning of autopsy in Middle Europe. Scripta medica. 1993, roč. 66, 3-4, s. 116. ISSN 1211-3395.
 153. 1992

 154. HIRT, Miroslav. V duchu odkazu prof. Sternberga. Univerzitas. Masarykova univerzita, 1992, roč. 25, č. 1, s. 65-66. ISSN 1212-8139.
 155. 1991

 156. HIRT, Miroslav. Čtrnáct let působení prof. Sternberga v Brně. ČLČ. 1991, roč. 130, č. 6, s. 186-187.
 157. HIRT, Miroslav a BUČEK J. Prof. Carl Sternberg a jeho brněnská léta. Čs. Patologie. 1991, roč. 27, 3-4, s. 111-115.
 158. HIRT, Miroslav. První děkan lékařské fakulty prof. Pavel Kučera. Universitas. Masarykova univerzita, 1991, roč. 24, č. 2, s. 55-57. ISSN 1211-3387.
 159. HIRT, Miroslav, Zdenka STRATILOVÁ, GERSTNER L. a SCHMÖGER J. What Was Discovered about prof. Sternberg in the Brno and Viena Archives. Scripta Medica. 1991, roč. 64, 7-8, s. 399-404.
 160. 1990

 161. HIRT, Miroslav. Prof. Sternberg - zapomínaná osobnost historie brněnského lékařství. Universitas. Masarykova univerzita, 1990, roč. 23, č. 6, s. 64-65. ISSN 1211-3387.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 19. 8. 2022 04:10