Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2021

 1. TUČEK, Štěpán a Jiří VYSKOČIL. Desenzitizace při podání chemoterapie. In 45. Brněnské onkologické dny a 35. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky. 2021.
 2. 2020

 3. VYSKOČIL, Jiří. Kardiotoxicita onkologické léčby. Postgraduální medicína. Praha: Mladá fronta, 2020, roč. 22, č. 2, s. 151-157. ISSN 1212-4184.
 4. 2019

 5. VYSKOČIL, Jiří, Lenka ZDRAŽILOVÁ DUBSKÁ a Štěpán TUČEK. Imunopatologická reakce na oxaliplatinu- kazuistiky. In Klinická onkologie. Sborník abstrakt. XLIII. Brněnské onkologické dny. XXXIII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky Laboratorní diagnostika v onkologii 2019. Brno 2019, Ročník 32, Supplementum I. Brno, 2019. s. S52.
 6. VYSKOČIL, Jiří, Štěpán TUČEK, Igor KISS, Lenka FĚDOROVÁ, Jiří NEVRLKA a L ZDRAZILOVA-DUBSKA. Type II hypersensitivity reactions after oxaliplatin rechallenge can be life threatening. International Immunopharmacology. Amsterdam, Netherlands: Elsevier, 2019, roč. 74:105728. ISSN 1567-5769. doi:10.1016/j.intimp.2019.105728.Epub2019Jul6.
 7. 2018

 8. PETRÁKOVÁ, Katarína, Jiří VYSKOČIL, Peter GRELL, Ondřej MÁJEK, Renata SOUMAROVÁ, Jiri NOVAK, Petr BURKOŇ, Zdeněk KRÁL, Tomáš KAZDA a Rostislav VYZULA. Second cancers in Hodgkin's lymphoma long-term survivals: A 60-year single institutional experience with real-life cohort of 871 patients. International Journal of Clinical Practice. HOBOKEN: Medicom International, 2018, roč. 72, č. 9, s. 1-9. ISSN 1368-5031. doi:10.1111/ijcp.13235.
 9. 2009

 10. NĚMEČEK, Radim, Ilona KOCÁKOVÁ, Ivo KOCÁK, Marek SVOBODA, Radek LAKOMÝ, Alexandr POPRACH, Jiří VYSKOČIL a Rostislav VYZULA. Cetuximab a irinotekan v léčbě metastatického kolorektálního karcinomu: pilotní výsledky z Masarykova onkologického ústavu. Klinická onkologie. Brno: Česká lékařská spolenočst J.E.Purkyně, 2009, roč. 22, č. 1, s. 27-33. ISSN 0862-495X.
 11. 2008

 12. POPRACH, Alexandr, Katarína PETRÁKOVÁ, Jiří VYSKOČIL, Radek LAKOMÝ, Radim NĚMEČEK, Ivo KOCÁK, Ilona KOCÁKOVÁ a Rostislav VYZULA. KARDIOTOXICITA LÉKŮ POUŽÍVANÝCH V ONKOLOGII. Klinická onkologie. Brno: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2008, roč. 21, s. 288-293. ISSN 0862-495X.
 13. 2007

 14. PETRÁKOVÁ, Katarína, Jiří VYSKOČIL, Lucie KOMOLÍKOVÁ, Jiří NOVÁK a Rostislav VYZULA. Riziko vzniku sekundárních malignit u pacientů léčených pro Hodgkinovu nemoc. In Edukační sborník XXXI. Brněnské onkologické dny s XXI. Konferencí pro sestry a laboranty. Brno: Masarykův onkologický ústav v Brně, 2007. s. 141-142. ISBN 978-9780-86793-09-2.
 15. 2005

 16. SVOBODA, Marek, Jiří VYSKOČIL a Jana NOVÁKOVÁ. Statiny v onkologii. Klinická farmakologie a farmacie. Konice: Solen, s.r.o., 2005, roč. 19, č. 3, s. 155-159. ISSN 1212-7973.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 19. 8. 2022 11:14