Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2019

 1. CHMELIK, Jiri, Roman JAKUBICEK, Jiri JAN, Petr OUŘEDNÍČEK, Lukas LAMBERT, Elena AMADORI a Giampaolo GAVELLI. Fully Automatic CAD System for Segmentation and Classification of Spinal Metastatic Lesions in CT Data. In Lenka Lhotska; Lucie Sukupova; Igor Lacković; Geoffrey S. Ibbott. WORLD CONGRESS ON MEDICAL PHYSICS AND BIOMEDICAL ENGINEERING 2018, VOL 1. NEW YORK: SPRINGER, 2019. s. 155-158. ISBN 978-981-10-9034-9. doi:10.1007/978-981-10-9035-6_28.
 2. JAKUBICEK, Roman, Jiri CHMELIK, Jiri JAN, Petr OUŘEDNÍČEK, Lukas LAMBERT a Giampaolo GAVELLI. Fully Automatic CAD System for Spine Localisation and Vertebra Segmentation in CT Data. In Lenka Lhotska; Lucie Sukupova; Igor Lacković; Geoffrey S. Ibbott. WORLD CONGRESS ON MEDICAL PHYSICS AND BIOMEDICAL ENGINEERING 2018, VOL 1. NEW YORK: SPRINGER, 2019. s. 223-226. ISBN 978-981-10-9034-9. doi:10.1007/978-981-10-9035-6_40.
 3. 2018

 4. CHMELIK, Jiri, Roman JAKUBICEK, Petr WALEK, Jiri JAN, Petr OUŘEDNÍČEK, Lukas LAMBERT, Elena AMADORI a Giampaolo GAVELLI. Deep convolutional neural network-based segmentation and classification of difficult to define metastatic spinal lesions in 3D CT data. Medical Image Analysis. AMSTERDAM: ELSEVIER SCIENCE BV, 2018, roč. 49, OCT 2018, s. 76-88. ISSN 1361-8415. doi:10.1016/j.media.2018.07.008.
 5. 2016

 6. ČERVINKOVÁ, Ivana, Petr WALEK, Igor JÍRA, Jarmila SKOTÁKOVÁ, Jan ŠENKYŘÍK, Petr OUŘEDNÍČEK a Jiří JAN. Possibilities of Reducing Radiation Dose in Computed Tomography Examinations in Various Age Groups Using an Iterative Model-Based Reconstruction Technique. Pediatrics & Therapeutics. Los Angeles: OMICS International, 2016, roč. 6, č. 4, s. "1000302", 7 s. ISSN 2161-0665. doi:10.4172/2161-0665.1000302.
 7. LAMBERT, Lukas, Petr OUŘEDNÍČEK, Jan BRIZA, Walter GIEPMANS, Jiri JAHODA, Lukáš HRUŠKA a Jan DANES. Sub-milliSievert ultralow-dose CT colonography with iterative model reconstruction technique. PeerJ. London: PeerJ, 2016, roč. 2016, č. 4, s. 1-15. ISSN 2167-8359. doi:10.7717/peerj.1883.
 8. 2015

 9. LAMBERT, Lukas, Jan DANES, Jiri JAHODA, Martin MASEK, Jiri LISY a Petr OUŘEDNÍČEK. Submilisievert ultralow-dose CT colonography using iterative reconstruction technique: a feasibility study. Acta Radiologica. London: SAGE Publications Inc., 2015, roč. 56, č. 5, s. 517-525. ISSN 0284-1851. doi:10.1177/0284185114533683.
 10. 2013

 11. PETER, Roman, Milos MALINSKY, Petr OUŘEDNÍČEK, Lukas LAMBERT a Jiri JAN. Novel registration-based framework for CT angiography in lower legs. Medical and Biological Engineering and Computing. Springer, 2013, roč. 51, č. 10, s. 1079-1089. ISSN 0140-0118. doi:10.1007/s11517-013-1085-y.
 12. RIENMUELLER, T., C. BAUMGARTNER, M. HANDLER, V. MAKARENKO, Petr OUŘEDNÍČEK, I. M. KRESTINICH, S. T. ZHORZHOLIANI, R. RIENMUELLER a L. BOCKERIA. QUANTITATIVE ESTIMATION OF LEFT VENTRICULAR MYOCARDIAL PERFUSION BASED ON DYNAMIC CT SCANS. Biomedical Engineering-Biomedizinische Technik. WALTER DE GRUYTER & CO, 2013, roč. 58, Suppl. 1, s. 1-2. ISSN 0013-5585. doi:10.1515/bmt-2013-4288.
 13. 2012

 14. PLEVA, Martin a Petr OUŘEDNÍČEK. MRI srdce : praktické využití z pohledu kardiologa. 1. vyd. Praha: Grada, 2012. 133 s. ISBN 978-80-247-3931-1.
 15. JÍRA, Igor, Petr OUŘEDNÍČEK, Jarmila SKOTÁKOVÁ, Petr WALEK, Tomáš JATEL a Jiří JAN. První zkušenosti s hybridní iterativní technikou iDose při CT vyšetřování mozků u dětí, adolescentů a dospělých. Česká radiologie. Praha: Galén, 2012, roč. 66, č. 1, s. 18-22. ISSN 1210-7883.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 13. 6. 2021 11:42