Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2020

 1. SMEJKAL, Michal a Jakub HALÍŘ. Ošetřovné jako dávka nemocenského pojištění se zaměřením na podmínku společné domácnosti. Právní rozhledy. Nakladatelství C. H. Beck, s. r. o., 2020, roč. 28, č. 21, s. 750-754. ISSN 1210-6410.
 2. SMEJKAL, Michal. Předpoklady pro výkon činnosti ředitele veřejné školy a jeho jmenování. In Jan Pichrt, Kristina Koldinská a Jakub Morávek. Obrana pracovního práva. Praha: C.H. Beck, 2020. s. 417-428, 601 s. ISBN 978-80-7400-588-6.
 3. HORECKÝ, Jan a Michal SMEJKAL. The importance of social dialogue and collective bargaining in the process of shaping working conditions. In LIMEN Scientific Conference 2020. 2020.
 4. SMEJKAL, Michal a Jan HORECKÝ. Umělci - zaměstnanci nebo osoby samostatně výdělečně činné? In Michal Janovec, Jakub Pohl, Marika Zahradníčková, Jan Malý, Josef Šíp, Jan Ferfecký. COFOLA 2020: sborník příspěvků mladých právníků, doktorandů a právních vědců. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. s. 661-671. ISBN 978-80-210-9670-7.
 5. SMEJKAL, Michal. Závazný pokyn v záři červené. In Jan Horecký, Tereza Antlová, Michal Blažek, Roman Zapletal, Jiří Valdhans. Dny práva 2019 - Část IV. Pracovní právo a výkon erotických služeb. Brno: Masarykova univerzita, 2020. s. 106-116, 140 s. ISBN 978-80-210-9702-5.
 6. HORECKÝ, Jan, Michal BLAŽEK, Jakub HALÍŘ, Vojtěch KADLUBIEC, Michal SMEJKAL, Roman ZAPLETAL a Tereza ANTLOVÁ. Závislá práce a výkon umělecké činnosti. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 177 s. Edice Scientia 704. ISBN 978-80-210-9806-0.
 7. HORECKÝ, Jan, Michal BLAŽEK, Jakub HALÍŘ, Vojtěch KADLUBIEC, Michal SMEJKAL, Roman ZAPLETAL a Tereza ANTLOVÁ. Závislá práce a výkon umělecké činnosti. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 177 s. Edice Scientia 704. ISBN 978-80-210-9805-3.
 8. 2019

 9. SMEJKAL, Michal. Bezúhonnost pedagogického pracovníka. In Jan Horecký. Pocta Milanu Galvasovi k 70. narozeninám. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. s. 228-238, 649 s. ISBN 978-80-210-9302-7.
 10. SMEJKAL, Michal. Dlouhodobé ošetřovné a vážné provozní důvody v podmínkách veřejných mateřských a základních škol. In Jaroslav Stránský, Roman Zapletal, Tereza Antlová a Michal Blažek. PRACOVNÍ PRÁVO 2018. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. s. 186-191, 191 s. ISBN 978-80-210-9238-9.
 11. SMEJKAL, Michal. Zamyšlení nad možnými novelizacemi v rámci školského pracovního práva. In Jakub Morávek. ÚVAHY K BUDOUCÍMU VÝVOJI PRACOVNĚPRÁVNÍ ÚPRAVY novela zákoníku práce a zaměstnávání cizinců. Praha: Univerzita Karlova, Právnická fakulta, ediční středisko v nakladatelství Eva Rozkotová, 2019. s. 47-54, 146 s. ISBN 978-80-87975-97-8.
 12. SMEJKAL, Michal. Závazný pokyn v záři červené. In Dny práva 2019. 2019.
 13. 2018

 14. SMEJKAL, Michal a Jakub HALÍŘ. Konkurenční doložka - zaměřeno na pedagogické pracovníky a státní zaměstnance. Acta Iuridica Olomucensia. Olomouc: Palacký University, 2018, roč. 13, č. 3, s. 156-170. ISSN 1801-0288.
 15. HALÍŘ, Jakub a Michal SMEJKAL. Konkurenční doložka při rozvázání pracovního poměru. In Olomoucké právnické dny 2018. 2018.
 16. SMEJKAL, Michal. Plat pracovníků ve školství a ochrana osobních údajů. In Zdeňka Gregorová. PRACOVNÍ PRÁVO 2017. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. s. 74-81, 196 s. ISBN 978-80-210-8930-3.
 17. SMEJKAL, Michal. Recenze: Jan Horecký, Petr Machálek: Právní poměry při výkonu závislé práce ve veřejné správě. epravo.cz. EPRAVO.CZ, a.s., 2018. ISSN 1213-189X.
 18. SMEJKAL, Michal. Trans pedagogický pracovník. In Zdeňka Králíčková, Radovan Dávid, Jiří Valdhans. DNY PRÁVA 2017 - DAYS OF LAW 2017. Část VI. Translidé nejen v rodinném právu. Brno: Masarykova univerzita, 2018. s. 88-105, 130 s. ISBN 978-80-210-8973-0.
 19. STRÁNSKÝ, Jaroslav, Denisa HEPPNEROVÁ a Michal SMEJKAL. Zákoník práce ve školské praxi. 3. přepracované vydání. Třinec: RESK, spol. s r. o., 2018. 324 s. ISBN 978-80-87675-15-1.
 20. HORECKÝ, Jan, Jakub HALÍŘ, Michal SMEJKAL, Jaroslav STRÁNSKÝ, Jana HAVLOVÁ, Vojtěch KADLUBIEC, Milan GALVAS a Petr MACHÁLEK. Zdraví a práce. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 219 s. Spisy Právnické fakulty MU, řada teoretická, Edice Scientia, svazek č. 639. ISBN 978-80-210-9150-4.
 21. HORECKÝ, Jan, Jakub HALÍŘ, Michal SMEJKAL, Jaroslav STRÁNSKÝ, Jana HAVLOVÁ, Vojtěch KADLUBIEC, Milan GALVAS a Petr MACHÁLEK. Zdraví a práce. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 219 s. Spisy Právnické fakulty MU, řada teoretická, Edice Scientia, svazek č. 639. ISBN 978-80-210-9150-4.
 22. 2017

 23. SMEJKAL, Michal a Jakub HALÍŘ. Alkohol a ředitel školy z pohledu pracovního práva. Právní rozhledy. C.H. Beck, 2017, roč. 25, č. 20, s. 709-713. ISSN 1210-6410.
 24. SMEJKAL, Michal. Čerpání dovolené ve školství. In Zdeňka Gregorová. PRACOVNÍ PRÁVO 2016. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. s. 166-174, 253 s. ISBN 978-80-210-8528-2.
 25. SMEJKAL, Michal. Členství v České společnosti pro pracovní právo a sociální zabezpečení, z.s. Česká společnost pro pracovní právo a sociální zabezpečení, z.s., 2017.
 26. SMEJKAL, Michal. Trans pedagogický pracovník. In Dny práva 2017. 2017.
 27. 2016

 28. HORECKÝ, Jan, Jakub HALÍŘ, Michal SMEJKAL a Nelly SPRINGINSFELDOVÁ. Pracovní podmínky ve školství s akcentem na odměňování. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2016. 123 s. Spisy Právnické fakulty MU, řada teoretická, edice Scientia, sv. č. 575. ISBN 978-80-210-8425-4.
 29. HORECKÝ, Jan, Jakub HALÍŘ, Michal SMEJKAL a Nelly SPRINGINSFELDOVÁ. Pracovní podmínky ve školství s akcentem na odměňování. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 123 s. Spisy Právnické fakulty MU, řada teoretická, edice Scientia, sv. č. 575. ISBN 978-80-210-8425-4.
 30. SMEJKAL, Michal. Recenze: Eva Janečková: Nejčastější pochybení zaměstnavatelů při plnění povinností dle zákoníku práce. epravo.cz. EPRAVO.CZ, a.s., 2016. ISSN 1213-189X.
 31. SMEJKAL, Michal. Recenze: Eva Janečková, Václav Bartlík: Ochrana osobních údajů v pracovním právu (Otázky a odpovědi). www.epravo.cz, 2016.
 32. SMEJKAL, Michal. Recenze: Jaroslav Stránský a kolektiv: Důsledky subsidiarity nového občanského zákoníku v pracovněprávních vztazích. www.epravo.cz, 2016.
 33. 2015

 34. SPRINGINSFELDOVÁ, Nelly a Michal SMEJKAL. Fyzická osoba jako subjekt pracovního poměru, aneb proč je na některé věci v 15 letech brzy? Právní rozhledy. Praha: C. H. Beck, s. r. o., 2015, roč. 23, č. 18, s. 637-640. ISSN 1210-6410.
 35. SMEJKAL, Michal. Odvolání vedoucích zaměstnanců. In COFOLA 2015. 2015.
 36. SMEJKAL, Michal. Odvolání vedoucích zaměstnanců. In Tereza Kyselovská, Vojtěch Kadlubiec, Jan Provazník, Nelly Springinsfeldová, Alica Virdzeková. COFOLA 2015. Conference proceedings. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2015. s. 786-802, 1081 s. ISBN 978-80-210-7976-2.
 37. SMEJKAL, Michal. Recenze: Kottnauer, Antonín: Pracovní právo v praxi. Základní pracovněprávní vztahy a rekodifikace. 2015.
 38. SMEJKAL, Michal. Zamyšlení nad prací ředitelů veřejných škol. In Dana Hrabcová. PRACOVNÍ PRÁVO 2015. Brno: Masarykova univerzita, 2015. s. 244-252, 286 s. ISBN 978-80-210-8121-5.
 39. 2014

 40. SMEJKAL, Michal. Některé aspekty konkurenční doložky. In www.epravo.cz. 2014. ISSN 1213-189X.
 41. SMEJKAL, Michal. Pracovní smlouva. In www.epravo.cz. 2014. ISSN 1213-189X.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 7. 5. 2021 18:15