Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2020

 1. VACEK, Lukáš, Šárka KOBZOVÁ, Richard ČMELÍK, Roman PANTŮČEK a Lubomír JANDA. Enzybiotics LYSSTAPH-S and LYSDERM-S as Potential Therapeutic Agents for Chronic MRSA Wound Infections. Antibiotics-Basel. BASEL: MDPI, 2020, roč. 9, č. 8, s. 1-16. ISSN 2079-6382. doi:10.3390/antibiotics9080519.
 2. VACEK, Lukáš, Martin ŠORM, Filip RŮŽIČKA, Pavel KOŽMÍN, Pavel ZEMAN a Libor DVOŘÁK. In vitro testování laserem mikrostrukturovaných povrchů slitiny Ti6Al4V z hlediska bakteriální adheze. In BIOMATERIÁLY A JEJICH POVRCHY. 2020. ISBN 978-80-01-06754-3.
 3. DVOŘÁČKOVÁ, Milada, Filip RŮŽIČKA, Monika DVOŘÁKOVÁ HEROLDOVÁ, Lukáš VACEK, Dana BEZDĚKOVÁ, Martin BENEŠÍK, Petr PETRÁŠ a Roman PANTŮČEK. Možnosti terapeutického ovlivnění stafylokokových infekcí prostřednictvím bakteriofágů a vybrané metody testování citlivosti stafylokoků in vitro. Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie. Praha: Mladá fronta a.s., 2020, roč. 69, č. 1, s. 10-18. ISSN 1210-7913.
 4. VACEK, Lukáš a Filip RŮŽIČKA. Tomáškovy dny 2020. XXIX. konference mladých mikrobiologů. 2020.
 5. VACEK, Lukáš. Tomáškovy dny 2020. XXIX. konference mladých mikrobiologů. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 55 s. ISBN 978-80-210-9611-0.
 6. 2019

 7. VACEK, Lukáš, Zlata KELAR TUČEKOVÁ, Filip RŮŽIČKA, Richard KRUMPOLEC, Jakub KELAR a Mirko ČERNÁK. Decontamination Effect of the Novel Water Vapor Plasma Generator Prototype on Staphylococcal and Pseudomonas Aeruginosa Biofilms. In 28th Congress of the Czechoslovak Society for Microbiology. 2019. ISBN 978-80-973411-0-7.
 8. VACEK, Lukáš, Zlata KELAR TUČEKOVÁ, Richard KRUMPOLEC, Jakub KELAR, Mirko ČERNÁK a Filip RŮŽIČKA. Decontamination effect of the novel water vapor plasma generator prototype on staphylococcal biofilm. In 6th European Congress on Biofilms (Eurobiofilms 2019). 2019.
 9. HOLOUBEK, Jakub, Břetislav LIPOVÝ, Barbara HRDLIČKOVÁ, Veronika ŠTĚPÁNKOVÁ, Zdeněk PAVLOVSKÝ, Martin FALDYNA, Eduart GÖPFERT, Lukáš VACEK, Filip RŮŽIČKA, Eva NEDOMOVN, Lucy VOJTOVÁ a Martin KNOZ. Evaluace biologické aktivity dočasného biopolymerního hydrogelu pro vybrané růstové faktory u parciálních kožních defektů animálního modelu. In XVI. celostátní kongres s mezinárodní účastí na téma: Mezioborová spolupráce při léčbě ran a kožních defektů 2019. 2019. ISSN 2336-520X.
 10. VOJTOVÁ, Lucy, Eva NEDOMOVÁ, Kateřina ŠMERKOVÁ, Pavel KOPEL, Vojtěch ADAM, Břetislav LIPOVÝ, Jakub HOLOUBEK, Lukáš VACEK, Filip RŮŽIČKA, Barbora HRDLIČKOVÁ, Veronika ŠTĚPÁNKOVÁ a Lubomír JANDA. Hydrogelová krytí ran - limity a nové trendy. In ČESKO-SLOVENSKÝ KONGRES mezioborové přístupy v hojení ran. 2019.
 11. HOLOUBEK, Jakub, Břetislav LIPOVÝ, Barbara HRDLIČKOVÁ, Veronika ŠTĚPÁNKOVÁ, Zdeněk PAVLOVSKÝ, Martin FALDYNA, Eduard GÖPFERT, Eva NEDOMOVÁ, Veronika ŠTRUBLOVÁ, Filip RŮŽIČKA, Lukáš VACEK, Martin KNOZ a Lucy VOJTOVÁ. In-vitro a in-vivo výsledy testování biopolymerního hydrogelu s využitím vybraných růstových faktorů v terapii parciálních kožních defektů. In Bioimplantologie 2019. 2019. ISBN 978-80-7392-307-5.
 12. VACEK, Lukáš. Moderní přístupy ve výzkumu biofilmů. In Mezioborové přístupy v hojení ran. 2019.
 13. KELAR TUČEKOVÁ, Zlata, Lukáš VACEK, Richard KRUMPOLEC, Jakub KELAR, Mirko ČERNÁK a Filip RŮŽIČKA. Multi-Hollow Surface Dielectric Barrier Discharge for Decontamination. In 1st Plasma for Nanotechnology and Bioapplications Workshop. 2019.
 14. VACEK, Lukáš, Zlata KELAR TUČEKOVÁ, Richard KRUMPOLEC, Jakub KELAR, Filip RŮŽIČKA a Mirko ČERNÁK. Porovnání metod kvantifikace biofilmu: Start of Growth Time (SGT) a kvantifikace pomocí CFU. In Tomáškovy dny 2019. XXVIII. konference mladých mikrobiologů. 2019. ISBN 978-80-210-9296-9.
 15. KELAR TUČEKOVÁ, Zlata, Jakub KELAR, Richard KRUMPOLEC, Mirko ČERNÁK, Lukáš VACEK a Filip RŮŽIČKA. Scientific report on biofilm decontamination efficiency of plasma-activated water vapour and steam using Multi-hollow surface dielectric barrier discharge. 2019. 4 s.
 16. VACEK, Lukáš a Filip RŮŽIČKA. Tomáškovy dny 2019. XXVIII. konference mladých mikrobiologů. 2019.
 17. VACEK, Lukáš. Tomáškovy dny 2019. XXVIII. konference mladých mikrobiologů. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 63 s. ISBN 978-80-210-9296-9.
 18. DVOŘÁČKOVÁ, Milada, Filip RŮŽIČKA, Monika DVOŘÁKOVÁ HEROLDOVÁ a Lukáš VACEK. Výskyt kmenů MRSA diagnostikovaných v laboratoři MÚ ve FN u sv. Anny v Brně a problémy s terapií. In 63. Studentská vědecká konference. 2019. ISBN 978-80-210-9285-3.
 19. 2018

 20. LIPOVÝ, Břetislav, Jakub HOLOUBEK, Lukáš VACEK, Filip RŮŽIČKA, E. NEDOMOVA, H. POŠTULKOVÁ a L. VOJTOVÁ. Antimicrobial effect of novel hydrogel matrix based on natural polysaccharide Sterculia urens. Čs. epidemiologie, mikrobiologie, imunologie. Praha: ČSL JEP, 2018, roč. 67, č. 4, s. 166-174. ISSN 1210-7913.
 21. HOLOUBEK, Jakub, Břetislav LIPOVÝ, Eva NEDOMOVA, Filip RŮŽIČKA, Lukáš VACEK, Martin KNOZ, Veronika ŠTĚPÁNKOVÁ, Zdeněk PAVLOVSKÝ, Martin FALDYNA, Eduard GÖPFERT, Jiří DAMBORSKÝ a Lucy VOJTOVÁ. First in vitro preliminary results of newly developed temporary antibacterial biopolymer hydrogels with selected growth factors. In 19th Congress of the International society for burn injuries, New Delhi, India. 2018.
 22. CHUCHMOVÁ, Veronika, Lukáš VACEK a Filip RŮŽIČKA. Hodnocení vlivu antimikrobiálních látek na mikrobiální biofilm pomocí fluorescenční spektrometrie. In Tomáškovy dny 2018. XXVII. konference mladých mikrobiologů. 2018. ISBN 978-80-210-8963-1.
 23. TUČEKOVÁ, Zlata, Lukáš VACEK, Richard KRUMPOLEC, Jakub KELAR, Mirko ČERNÁK a Filip RŮŽIČKA. MICRO-HOLLOW SURFACE DIELECTRIC BARRIER DISCHARGES FOR DECONTAMINATION OF BACTERIAL BIOFILM. In ICOPS 2018, 45th IEEE International Conference on Plasma Science. Denver (US), 24.06.2018-28.06.2018. 2018.
 24. ČERNÁK, Mirko, Zlata TUČEKOVÁ, Richard KRUMPOLEC, Lukáš VACEK, Jakub KELAR a Filip RŮŽIČKA. MICRO-HOLLOW SURFACE DISCHARGE FOR BACTERIAL DECONTAMINATION. In 16th HAKONE - High Pressure Low Temperature Plasma Chemistry Symposium. 2018.
 25. HOLOUBEK, Jakub, Břetislav LIPOVÝ, eva NEDOMOVÁ, Filip RŮŽIČKA, Lukáš VACEK, Martin KNOZ, Veronika ŠTĚPÁNKOVÁ, Zdeněk PAVLOVSKÝ, Martin FALDYNA, Eduard GÖPFERT, Jiří DAMBORSKÝ a Lucy VOJTOVÁ. Preliminary in vitro results of a temporary antimicrobial biopolymer hydrogel optimalization for selected growth factors in partial-thickness skin defects. 2018. ISBN 978-80-972285-6-9.
 26. VACEK, Lukáš, Pavlína MUCHOVÁ, Veronika LÝČKOVÁ, Alena SIVÁKOVÁ, Katarína REBROŠOVÁ a Filip RŮŽIČKA. Tomáškovy dny 2018. XXVII. konference mladých mikrobiologů. Vacek, Lukáš (ed.). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 92 s. ISBN 978-80-210-8963-1.
 27. VACEK, Lukáš, Pavlína MUCHOVÁ, Veronika LÝČKOVÁ, Alena SIVÁKOVÁ, Katarína REBROŠOVÁ a Filip RŮŽIČKA. Tomáškovy dny 2018. XXVII. konference mladých mikrobiologů. Vacek, Lukáš (ed.). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 92 s. ISBN 978-80-210-8963-1.
 28. VACEK, Lukáš, Zlata TUČEKOVÁ, Richard KRUMPOLEC, Jakub KELAR, Filip RŮŽIČKA a Mirko ČERNÁK. Využití metody Start of Growth Time (SGT) pro high throughput kvantifikaci biofilmu. In Tomáškovy dny 2018. XXVII. konference mladých mikrobiologů. 2018. ISBN 978-80-210-8963-1.
 29. 2017

 30. POLÁKOVÁ, Klára a Lukáš VACEK. Možnosti fluorometrického stanovení minimální biofilm eradikující koncentrace v klinické praxi. In Tomáškovy dny 2017. XXVI. konference mladých mikrobiologů. 2017. ISBN 978-80-210-8585-5.
 31. VACEK, Lukáš, Pavlína MUCHOVÁ, Magdalena UHLÍŘOVÁ, Veronika LÝČKOVÁ, Klára POLÁKOVÁ, Michal ŠTEFANČÍK a Filip RŮŽIČKA. XXVI. Tomáškovy dny mladých mikrobiologů. 2017.
 32. 2016

 33. VACEK, Lukáš, Zdeněk BYSTŘICKÝ, Filip RŮŽIČKA a Josef JANČÁŘ. Adherence a růst biofilmu Streptococcus mutans na dentálních restorativních materiálech. In XXV. Tomáškovy dny mladých mikrobiologů. 2016. ISBN 978-80-210-8255-7.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 25. 1. 2021 16:14