Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2024

  1. MAKOVICKÝ, Peter, Edita JEKLOVÁ, Břetislav LIPOVÝ, Filip RAŠKA, Martin KNOZ, Rea JAROSOVA, Šárka KOBZOVÁ, Lukáš VACEK, Adam NOREK a Lubomír JANDA. A scoring system for histological evaluation of skin during Staphylococcus aureus infections. Biologia. New York: Springer, 2024. ISSN 0006-3088. doi:10.1007/s11756-023-01567-4.
  2. PAVELKA, Antonín, Lukáš VACEK, Adam NOREK, Šárka KOBZOVÁ a Lubomír JANDA. Recombinant production of human antimicrobial peptide LL- 37 and its secondary structure. Biologia. Springer, 2024, roč. 79, č. 1, s. 263-273. ISSN 0006-3088. doi:10.1007/s11756-023-01539-8.

  2023

  1. JANDA, Lubomír, Antonín PAVELKA, Břetislav LIPOVÝ, Šárka KOBZOVÁ a Lukáš VACEK. Antibakteriální katelicidiny: naděje nebo slepá cesta k náhradě antibiotik? In III. ČESKO-SLOVENSKÝ KONGRES MEZIOBOROVÉ PŘÍSTUPY V HOJENÍ RAN. 2023. ISBN 978-80-11-04155-7.
  2. DRÁPALOVÁ, Eva, Lenka MICHLOVSKÁ, Hana POŠTULKOVÁ, Ivana CHAMRADOVÁ, Břetislav LIPOVÝ, Jakub HOLOUBEK, Lukáš VACEK, Filip RŮŽIČKA, Markéta HANSLIANOVÁ, Táňa FIDLEROVÁ, Eva ČERNÁ, Barbara HRDLIČKOVÁ a Lucy VOJTOVÁ. Antimicrobial Cost-Effective Transparent Hydrogel Films from Renewable Gum Karaya/Chitosan Polysaccharides for Modern Wound Dressings. ACS Applied Polymer Materials. WASHINGTON: AMER CHEMICAL SOC, 2023, roč. 5, č. 4, s. 2774-2786. ISSN 2637-6105. doi:10.1021/acsapm.3c00025.
  3. VACEK, Lukáš, Michaela KOUŘILOVÁ, Šárka KOBZOVÁ a Lubomír JANDA. Antimicrobial effect of endolysins LYSDERM‐S and LYSDERM‐T1 and endolysin‐ubiquitin combination on methicillin‐resistant Staphylococcus aureus. BIOLOGIA. NEW YORK: SPRINGER, 2023, roč. 78, č. 2, s. 601-608. ISSN 0006-3088. doi:10.1007/s11756-022-01282-6.
  4. VACEK, Lukáš, Dominika POLAŠTÍK KLEKNEROVÁ, Eva ČERNÁ, Břetislav LIPOVÝ, Edita JEKLOVÁ, Roman PANTŮČEK, Martin BENEŠÍK, Lucy VOJTOVÁ a Filip RŮŽIČKA. Antimicrobial effect of hydrogel matrix based on Gum karaya resin supplemented by the phage preparation on methicillin-resistant Staphylococcus aureus strains in in vivo porcine model of complicated deep skin and soft tissue infection. In FEMS 2023. 2023.
  5. KELAR TUČEKOVÁ, Zlata, Lukáš VACEK, Michal PAZDERKA, Jakub KELAR, Jaromír HAŠANA, Filip RŮŽIČKA a Mirko ČERNÁK. ATMOSPHERIC PRESSURE PLASMA-ACTIVATED GASEOUS MEDIA AND ITS IMPLEMENTATION INTO DECONTAMINATION PROCESS. In The 3rd Plasma Nanotechnologies and Bioapplications Workshop. 2023. ISBN 978-80-280-0387-6.
  6. VOJTOVÁ, Lucy, Eva ČERNÁ, Jana BRTNÍKOVÁ, Lukáš VACEK, Filip RŮŽIČKA, Břetislav LIPOVÝ, Martin BENEŠÍK, Tibor BOTKA, Roman PANTŮČEK, Marie KOMÁRKOVÁ a Pavel PLEVKA. Bioaktivní hydrogely s fágy pro hojení infekčních ran. In III. ČESKO-SLOVENSKÝ KONGRES MEZIOBOROVÉ PŘÍSTUPY V HOJENÍ RAN. 2023. ISBN 978-80-11-04155-7.
  7. LIPOVÝ, Břetislav, Lukáš VACEK, Šárka KOBZOVÁ, Jakub HOLOUBEK, Filip RAŠKA, Martin KNOZ, Martin HLADÍK, Lucy VOJTOVÁ a Lubomír JANDA. Biobetter enzymes for burn-related wound infection: today’s research for tomorrow’s application. In CZECH – JAPANESE SURGICAL SYMPOSIUM WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION. 2023.
  8. LIPOVÝ, Břetislav, Filip RAŠKA, Jakub HOLOUBEK, Vladimír VÁŇA, Lukáš VACEK, Šárka KOBZOVÁ, Antonín PAVELKA, Eva ČERNÁ, Lubomír JANDA, Filip RŮŽIČKA a Lucy VOJTOVÁ. Burn wound infections in the present and future preventive and therapeutic concepts. In 17 th International Conference on Materials and Technologies for Defense and Security. 2023.
  9. LIPOVÝ, Břetislav, Filip RAŠKA, Jakub HOLOUBEK, Vladimír VÁŇA, Lukáš VACEK, Šárka KOBZOVÁ, Antonín PAVELKA, Eva ČERNÁ, Lubomír JANDA, Filip RŮŽIČKA a Lucy VOJTOVÁ. Development and testing (old)new antimicrobial substances for topical administration in the 21st century. In 9th Central European Burns congress and 23rd Annual Conference of the Society of Burns Medicine. 2023. ISBN 978-80-89496-24-2.
  10. ČERNÁ, Eva, Jana BRTNÍKOVÁ, Lukáš VACEK, Filip RŮŽIČKA, Břetislav LIPOVÝ, Marie KOMÁRKOVÁ, Pavel PLEVKA, Roman PANTŮČEK a Lucy VOJTOVÁ. Flexible and transparent Gum Karaya-based hydrogel film as a matrix for wound healing enriched with antibacterial bacteriophages and antiseptics to suppress and eliminate non-healing bacterial infections. In 19th International Conference on Polysaccharides-Glycoscience. Ústav sacharidů a cereálií VŠCHT a Česká chemická společnost, Praha. 2023.
  11. LIPOVÝ, Břetislav, Lukáš VACEK, Eva ČERNÁ, Jakub HOLOUBEK, Dominika MATYSKOVÁ, Jana BARTOŠKOVÁ, Dominika POLAŠTÍK KLEKNEROVÁ, Edita JEKLOVÁ, Roman PANTŮČEK, Martin BENEŠÍK, Filip RŮŽIČKA a Lucy VOJTOVÁ. Gum karaya as biomaterial with promising properties for topical antimicrobial control in burned patients. In European Club for Pediatric Burns World congress. University of Toronto, Canada. 2023.
  12. PAVELKA, Antonín, Lukáš VACEK, Lubomír JANDA a Filip RŮŽIČKA. Nové možnosti terapie ran infikovaných multirezistentními G– agens pomocí antimikrobiálních peptidů. In Kongres klinické mikrobiologie, infekčních nemocí a epidemiologie. 2023.
  13. PAVELKA, Antonín, Lukáš VACEK, Lubomír JANDA a Filip RŮŽIČKA. Nové možnosti terapie ran infikovaných multirezistentními G– agens pomocí antimikrobiálních peptidů. In Kongres klinické mikrobiologie, infekčních nemocí a epidemiologie. 2023.
  14. MATYSKOVÁ, Dominika, Lukáš VACEK, Filip RŮŽIČKA a Břetislav LIPOVÝ. Potenciál fágové terapie v léčbě infekcí kůže a měkkých tkání. Dermatologie pro praxi. Olomouc: Solen, 2023, roč. 17, č. 3, s. 146-148. ISSN 1802-2960.
  15. RAŠKA, Filip, Břetislav LIPOVÝ, Šárka KOBZOVÁ, Lukáš VACEK, Rea JAROŠOVÁ, Dominika POLAŠTÍK KLEKNEROVÁ, Peter MAKOVICKÝ, Monika VÍCENOVÁ, Edita JEKLOVÁ, Roman PANTŮČEK a Lubomír JANDA. Skin and soft-tissue infection caused by epidemiologically relevant strains of Staphylococcus aureus in a porcine model. Our concept of development. In 14th Meeting of the European Plastic Surgery Research Council, Geneva, Switzerland. 2023.

  2022

  1. BRTNÍKOVÁ, Jana, Lenka MICHLOVSKÁ, Eva ČERNÁ, Břetislav LIPOVÝ, Lukáš VACEK, Jana DORAZILOVÁ a Lucy VOJTOVÁ. Antibakteriální biopolymerní kryt pro hojení ran obohacený antiseptikem. In XV. Biomateriály a jejich povrchy. 2022. ISBN 978-80-01-07023-9.
  2. VACEK, Lukáš, Dominika KLEKNEROVÁ, Alena SIVÁKOVÁ, Roman PANTŮČEK, Martin BENEŠÍK, Lucy VOJTOVÁ, Eva ČERNÁ a Filip RŮŽIČKA. Antimicrobial effect of hydrogel matrix based on Gum karaya resin supplemented by the phage preparation on methicillin-resistant Staphylococcus aureus strains. In 32nd European Congress of Clinical Microbiology & Infectious Diseases (ECCMID). 2022.
  3. LIPOVÝ, Břetislav, Filip RAŠKA, Jakub HOLOUBEK, Martin KNOZ, Martin HLADÍK, Tomáš KEMPNÝ, Lubomír JANDA, Šárka KOBZOVÁ, Lukáš VACEK, Filip RŮŽIČKA a Lucy VOJTOVÁ. Antimicrobials for future infection control and treatment: What clinicians need and what biotechnicians have. In International workshop on bone and soft tissues engineering, Reykjavik, ISL. 2022.
  4. KLEKNEROVÁ, Dominika, Lukáš VACEK, Alena SIVÁKOVÁ, Roman PANTŮČEK, Martin BENEŠÍK, Lucy VOJTOVÁ a Eva ČERNÁ. Antimikrobiálny účinok hydrogélu na báze Gum Karaye v kombinácii s fágovým preparátom na meticilín rezistentné kmene Staphylococcus aureus. In 29. kongres Československé společnosti mikrobiologické. 2022. ISBN 978-80-88379-18-8.
  5. ZETTLOVÁ, Kateřina, Lenka ZÁMEČNÍKOVÁ, Jan VRBSKÝ, Lukáš VACEK a Milada DVOŘÁČKOVÁ. Diagnostika viru SARS-CoV-2 pomocí NGS ve FN u sv. Anny v Brně. In Celostátní konference DNA diagnostiky ČLS JEP. 2022.
  6. VOJTOVÁ, Lucy, Katarína KACVINSKÁ, Jana DORAZILOVÁ, Šárka KOBZOVÁ, Lukáš VACEK, Břetislav LIPOVÝ, Filip RAŠKA, Edita JEKLOVÁ a Lubomír JANDA. Enzybiotic-Loaded Hydrogel Dressings for the Treatment of Infected Wounds: A Comprehensive Study. In International Conference on Polymer Science and Engineering, Los Angeles, CA. 2022.
  7. VOJTOVA, Lucy, Eva ČERNÁ, Lukáš VACEK, Filip RŮŽIČKA, Břetislav LIPOVÝ, Martin BENEŠÍK, Tibor BOTKA a Roman PANTŮČEK. Gum Karaya-based hydrogel films as carriers for phage therapy of chronic wounds. In 19th International Conference on Nanosciences and Nanotechnologies (NN22), Thessaloniki, Greece. 2022.
  8. ČERNÁ, Eva, Lukáš VACEK, Filip RŮŽIČKA, Břetislav LIPOVÝ, Martin BENEŠÍK, Tibor BOTKA, Roman PANTŮČEK a Lucy VOJTOVÁ. Hydrogel drassings for phage therapy of chronic wounds. In 23rd Annual Conference on Material Science, YUCOMAT, 2022. 2022. ISBN 978-86-919111-7-1.
  9. ČERNÁ, Eva, Lukáš VACEK, Filip RŮŽIČKA, Břetislav LIPOVÝ, Martin BENEŠÍK, Tibor BOTKA, Roman PANTŮČEK a Lucy VOJTOVÁ. Hydrogelové filmy pro fágovou terapii chronických ran. In XIII. mezinárodní kongres Bioimplantologie. 2022. ISBN 978-80-01-06983-7.
  10. KOBZOVÁ, Šárka, Katarína KACVINSKÁ, Lukáš VACEK, Filip RAŠKA, Adam NOREK, Lucy VOJTOVÁ, Břetislav LIPOVÝ a Lubomír JANDA. Karboxymethylcelulózový hydrogel obohacený o enzym lysostafin vykazující antimikrobiální aktivitu vůči meticilin- resistentní bakterii Staphylococcus aureus. 2022.
  11. RAŠKA, Filip, Břetislav LIPOVÝ, Lukáš VACEK, Šárka KOBZOVÁ, Rea JAROŠOVÁ, Peter MAKOVICKÝ, Monika VÍCENOVÁ, Edita JEKLOVÁ a Lubomír JANDA. Koncept animálního modelu infekce kůže a měkkých tkání způsobené epidemiologicky relevantním kmenem Staphylococcus aureus - MRSA. 2022. ISBN 978-80-01-06983-7.
  12. KELAR TUČEKOVÁ, Zlata, Lukáš VACEK, Michal PAZDERKA, Eliška KOSTRŮNKOVÁ, Lenka SMÍLKOVÁ, Jakub KELAR, Jaromír HAŠANA, Filip RŮŽIČKA a Mirko ČERNÁK. Optimization of plasma-activated media generation for decontamination of thermally sensitive materials. In 9th Central European Symposium on Plasma Chemistry (CESPC-9) joint with COST Action CA19110 Plasma Applications for Smart and Sustainable Agriculture (PlAgri). 2022. ISBN 978-80-8147-115-5.
  13. RAŠKA, Filip, Břetislav LIPOVÝ, Lukáš VACEK, Šárka KOBZOVÁ, rea JAROŠOVÁ, Peter MAKOVICKÝ, Monika VÍCENOVÁ, Edita JEKOLOVÁ a Lubomír JANDA. Použití enzybotik v terapii infekcí kůže a měkkých tkání způsobených Staphylococcus aureus MRSA (dlouhá cesta od přípravy, in-vitro testování, vytvoření infekčního animálního modelu, až po jejich in-vivo použití). In 22. VÝROČNÍ KONFERENCE POPÁLENINOVÉ MEDICÍNY, 2022. 2022.
  14. RAŠKA, Filip, Břetislav LIPOVÝ, Jakub HOLOUBEK, Š. KOBZOVÁ, Lukáš VACEK, L. VOJTOVÁ a L. JANDA. Promising effect of topical antimicrobial ‘biobetters’ against methicillin-resistant Staphylococcus aureus strains. Burns. OXON: ELSEVIER SCI LTD, 2022, roč. 48, č. 7, s. 1770-1772. ISSN 0305-4179. doi:10.1016/j.burns.2022.08.011.
  15. RAŠKA, Filip, Břetislav LIPOVÝ, Šárka KOBZOVÁ, Lukáš VACEK a Lubomír JANDA. Přítomnost a budoucnost enzybiotik v terapii infekčních komplikací v oblasti popálené plochy způsobené kmeny Staphylococcus aureus. Dermatologie pro praxi. Olomouc: Solen, 2022, roč. 16, č. 4, s. 195-198. ISSN 1802-2960.
  16. KOBZOVÁ, Šárka, Lukáš VACEK, Břetislav LIPOVÝ, Filip RAŠKA, Monika VÍCENOVÁ a Lubomír JANDA. Sledování exprese zánětlivých faktorů během navození stafylokokové kožní infekce u prasat. In XVIII. Kongres českých a slovenských imunologů. 2022.
  17. LIPOVÝ, Břetislav, Lukáš VACEK, Šárka KOBZOVÁ, Jakub HOLOUBEK, Filip RAŠKA, Martin KNOZ, Martin HLADÍK, Lucy VOJTOVÁ a Lubomír JANDA. Staphylococcus aureus Burn Wound Infection: treatment perspectives with enzybiotics in topical administration. In 21st Congress of the International Society for Burn Injuries, Guadalajara, Mexico. 2022.
  18. LIPOVÝ, Břetislav, Filip RAŠKA, Jakub HOLOUBEK, Martin KNOZ, Martin HLADÍK, Lukáš VACEK, Šárka KOBZOVÁ, Lucy VOJTOVÁ a Lubomír JANDA. Staphylococcus aureus jako příčina infekčních komplikací v oblasti kůže a měkkých tkání: nové možnosti terapie antimikrobiálními enzymy. In SSPLR 2022. 2022.
  19. LIPOVÝ, Břetislav, Lubomír JANDA, Lukáš VACEK, Filip RAŠKA, Šárka KOBZOVÁ a Lucy VOJTOVÁ. Staphylococcus aureus jako původce infekčních komplikací kůže a měkkých tkání: současné a budoucí terapeutické možnosti. 2022.
  20. KLEKNEROVÁ, Dominika, Lukáš VACEK, Alena SIVÁKOVÁ, Roman PANTŮČEK, Martin BENEŠÍK, Lucy VOJTOVÁ a Eva ČERNÁ. Testing of antimicrobial effect of hydrogel matrix based on Gum Karaya resin supplemented by the phage preparation on methicillin-resistant Staphylococcus aureus strains on animal model. In Hot Topics in Microbiology - International Conference for Young Scientists. 2022. ISBN 978-80-973411-4-5.
  21. VACEK, Lukáš, Šárka KOBZOVÁ, Michaela KOUŘILOVÁ a Lubomír JANDA. Testování antimikrobiální citlivosti teplotně stabilizovaných endolysinů. In 29. kongres Československé společnosti mikrobiologické (28. Moravsko-slovenské mikrobiologické dny; 31. Tomáškovy dny mladých mikrobiologů). 2022.
  22. DVOŘÁČKOVÁ, Milada, Kateřina ZETTLOVÁ, Lenka ZÁMEČNÍKOVÁ, Monika DVOŘÁKOVÁ HEROLDOVÁ, Lukáš VACEK, Dominika KLEKNEROVÁ a Jan VRBSKÝ. Variabilita viru SARS-CoV-2 a sledování privátních mutací pomocí NGS. In 29. kongres ČSSM s mezinárodní účastí – Brno 2022. 2022.

  2021

  1. VOJTOVÁ, Lucy, Eva NEDOMOVÁ, Břetislav LIPOVÝ, Jakub HOLOUBEK, Lukáš VACEK, Filip RŮŽIČKA, Markéta HANSLIANOVÁ, Barbora HRDLIČKOVÁ a Lenka MICHLOVSKÁ. Antimikrobiální biokompatibilní hydrogely z přírodních biopolymerů pro ošetření ran. In XII. mezinárodní konference „Bioimplantologie 2021“. 2021. ISBN 978-80-01-06886-1.
  2. LIPOVÝ, Břetislav, Lukáš VACEK, Šárka KOBZOVÁ, Lubomír JANDA, Markéta HANSLIANOVÁ, Jakub HOLOUBEK, Filip RAŠKA, Martin KNOZ a Martin HLADÍK. Current efficacy of lysostaphin against Staphylococcus aureus strains relevant for burned patients. In 12th European Plastic Surgery Research Council Meeting, Turku, Finland. 2021.
  3. VACEK, Lukáš, Šárka KOBZOVÁ, Richard ČMELÍK, Roman PANTŮČEK a Lubomír JANDA. Dlouhodobé antimikrobiální působení enzybiotika LYSSTAPH-S na methicilin rezistentní kmeny Staphylococcus aureus způsobujících chronické ranné infekce. 2021. ISBN 978-80-210-9882-4. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-9882-2021.
  4. KOBZOVÁ, Šárka, Lukáš VACEK, Břetislav LIPOVÝ, Markéta HANSLIANOVÁ, Lucy VOJTOVÁ a Lubomír JANDA. Enzymová léčba infekcí kůže a měkkých tkání. Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie. PRAGUE: CESKA LEKARSKA SPOLECNOST J EV PURKYNE, 2021, roč. 70, č. 1, s. 52-61. ISSN 1210-7913.
  5. KELAR TUČEKOVÁ, Zlata, Michal PAZDERKA, Lukáš VACEK, Jakub KELAR, Jaromír HAŠANA, Eliška KOSTRŮNKOVÁ a Lenka SMÍLKOVÁ. Generace aktivního dekontaminačního média pomocí povrchových bariérových výbojů. 2021.
  6. TUČEKOVÁ, Zlata, Richard KRUMPOLEC, Jakub KELAR, Lukáš VACEK a Filip RŮŽIČKA. Micro-Hollow Surface Dielectric Barrier Discharges for Decontamination of Bacterial Biofilm. In 2018 IEEE International Conference on Plasma Science (ICOPS). 2021. ISBN 978-1-5386-4589-5. doi:10.1109/ICOPS35962.2018.9575865.
  7. KELAR TUČEKOVÁ, Zlata, Lukáš VACEK, Richard KRUMPOLEC, Jakub KELAR, Miroslav ZEMÁNEK, Mirko ČERNÁK a Filip RŮŽIČKA. Multi-Hollow Surface Dielectric Barrier Discharge for Bacterial Biofilm Decontamination. Molecules. Basel: MDPI, 2021, roč. 26, č. 4, s. "910", 13 s. ISSN 1420-3049. doi:10.3390/molecules26040910.
  8. KOBZOVÁ, Šárka, Lukáš VACEK, Břetislav LIPOVÝ a Lubomír JANDA. Navození stafylokokové kožní infekce u prasat. In II. česko-slovenský kongres „Mezioborové přístupy v hojení ran“. 2021. ISBN 978-80-01-06921-9.
  9. KOUŘILOVÁ, Michaela, Lukáš VACEK a Lubomír JANDA. Posouzení účinků antimikrobiálních enzymů na biofilm klinicky významných druhů mikroorganismů. 2021. ISBN 978-80-210-9882-4. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-9882-2021.
  10. VACEK, Lukáš, Zlata KELAR TUČEKOVÁ, Michal PAZDERKA, Eliška KOSTRŮNKOVÁ, Lenka SMÍLKOVÁ, Jaromír HAŠANA a Jakub KELAR. Priebeh mikrobiologických testov a výsledky dekontaminácie v aktívnej plynnej atmosfére s obsahom ozónu a peroxidu vodíka v plynnej fáze. Brno: Neuveden, 2021. 9 s. Souhrnná výzkumná zpráva z projektu TJ04000329.
  11. KELAR TUČEKOVÁ, Zlata, Michal PAZDERKA, Lukáš VACEK, Jakub KELAR, Jaromír HAŠANA, Eliška KOSTRŮNKOVÁ a Lenka SMÍLKOVÁ. Riešenie napúšťania komory plynnými produktami povrchových bariérových výbojov. 2021.
  12. VACEK, Lukáš, Šárka KOBZOVÁ, Michaela KOUŘILOVÁ a Lubomír JANDA. Testování antimikrobiální citlivosti teplotně stabilizovaných endolysinů. In II. Česko-Slovenský kongres Mezioborové přístupy v hojení ran. 2021. ISBN 978-80-01-06921-9.
  13. VACEK, Lukáš, Dominika KLEKNEROVÁ a Filip RŮŽIČKA. Tomáškovy dny 2021. XXX. konference mladých mikrobiologů. 2021. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-9882-2021.
  14. VACEK, Lukáš a Dominika KLEKNEROVÁ. Tomáškovy dny 2021. XXX. konference mladých mikrobiologů. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 62 s. ISBN 978-80-210-9882-4.
  15. VACEK, Lukáš. Využití nízkoteplotního plazmatu v terapeutických aplikacích. 2021.

  2020

  1. VACEK, Lukáš, Šárka KOBZOVÁ, Richard ČMELÍK, Roman PANTŮČEK a Lubomír JANDA. Enzybiotics LYSSTAPH-S and LYSDERM-S as Potential Therapeutic Agents for Chronic MRSA Wound Infections. Antibiotics. Basel: MDPI, 2020, roč. 9, č. 8, s. "519-1"-"519-16", 16 s. ISSN 2079-6382. doi:10.3390/antibiotics9080519.
  2. VACEK, Lukáš, Martin ŠORM, Filip RŮŽIČKA, Pavel KOŽMÍN, Pavel ZEMAN a Libor DVOŘÁK. In vitro testování laserem mikrostrukturovaných povrchů slitiny Ti6Al4V z hlediska bakteriální adheze. In BIOMATERIÁLY A JEJICH POVRCHY. 2020. ISBN 978-80-01-06754-3.
  3. DVOŘÁČKOVÁ, Milada, Filip RŮŽIČKA, Monika DVOŘÁKOVÁ HEROLDOVÁ, Lukáš VACEK, Dana BEZDĚKOVÁ, Martin BENEŠÍK, Petr PETRÁŠ a Roman PANTŮČEK. Možnosti terapeutického ovlivnění stafylokokových infekcí prostřednictvím bakteriofágů a vybrané metody testování citlivosti stafylokoků in vitro. Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie. Praha: Mladá fronta a.s., 2020, roč. 69, č. 1, s. 10-18. ISSN 1210-7913.
  4. VACEK, Lukáš a Filip RŮŽIČKA. Tomáškovy dny 2020. XXIX. konference mladých mikrobiologů. 2020.
  5. VACEK, Lukáš. Tomáškovy dny 2020. XXIX. konference mladých mikrobiologů. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 55 s. ISBN 978-80-210-9611-0.

  2019

  1. VACEK, Lukáš, Zlata KELAR TUČEKOVÁ, Filip RŮŽIČKA, Richard KRUMPOLEC, Jakub KELAR a Mirko ČERNÁK. Decontamination Effect of the Novel Water Vapor Plasma Generator Prototype on Staphylococcal and Pseudomonas Aeruginosa Biofilms. In 28th Congress of the Czechoslovak Society for Microbiology. 2019. ISBN 978-80-973411-0-7.
  2. VACEK, Lukáš, Zlata KELAR TUČEKOVÁ, Richard KRUMPOLEC, Jakub KELAR, Mirko ČERNÁK a Filip RŮŽIČKA. Decontamination effect of the novel water vapor plasma generator prototype on staphylococcal biofilm. In 6th European Congress on Biofilms (Eurobiofilms 2019). 2019.
  3. HOLOUBEK, Jakub, Břetislav LIPOVÝ, Barbara HRDLIČKOVÁ, Veronika ŠTĚPÁNKOVÁ, Zdeněk PAVLOVSKÝ, Martin FALDYNA, Eduart GÖPFERT, Lukáš VACEK, Filip RŮŽIČKA, Eva NEDOMOVN, Lucy VOJTOVÁ a Martin KNOZ. Evaluace biologické aktivity dočasného biopolymerního hydrogelu pro vybrané růstové faktory u parciálních kožních defektů animálního modelu. In XVI. celostátní kongres s mezinárodní účastí na téma: Mezioborová spolupráce při léčbě ran a kožních defektů 2019. 2019. ISSN 2336-520X.
  4. VOJTOVÁ, Lucy, Eva NEDOMOVÁ, Kateřina ŠMERKOVÁ, Pavel KOPEL, Vojtěch ADAM, Břetislav LIPOVÝ, Jakub HOLOUBEK, Lukáš VACEK, Filip RŮŽIČKA, Barbora HRDLIČKOVÁ, Veronika ŠTĚPÁNKOVÁ a Lubomír JANDA. Hydrogelová krytí ran - limity a nové trendy. In ČESKO-SLOVENSKÝ KONGRES mezioborové přístupy v hojení ran. 2019.
  5. HOLOUBEK, Jakub, Břetislav LIPOVÝ, Barbara HRDLIČKOVÁ, Veronika ŠTĚPÁNKOVÁ, Zdeněk PAVLOVSKÝ, Martin FALDYNA, Eduard GÖPFERT, Eva NEDOMOVÁ, Veronika ŠTRUBLOVÁ, Filip RŮŽIČKA, Lukáš VACEK, Martin KNOZ a Lucy VOJTOVÁ. In-vitro a in-vivo výsledy testování biopolymerního hydrogelu s využitím vybraných růstových faktorů v terapii parciálních kožních defektů. In Bioimplantologie 2019. 2019. ISBN 978-80-7392-307-5.
  6. VACEK, Lukáš. Moderní přístupy ve výzkumu biofilmů. In Mezioborové přístupy v hojení ran. 2019.
  7. KELAR TUČEKOVÁ, Zlata, Lukáš VACEK, Richard KRUMPOLEC, Jakub KELAR, Mirko ČERNÁK a Filip RŮŽIČKA. Multi-Hollow Surface Dielectric Barrier Discharge for Decontamination. In 1st Plasma for Nanotechnology and Bioapplications Workshop. 2019.
  8. VACEK, Lukáš, Zlata KELAR TUČEKOVÁ, Richard KRUMPOLEC, Jakub KELAR, Filip RŮŽIČKA a Mirko ČERNÁK. Porovnání metod kvantifikace biofilmu: Start of Growth Time (SGT) a kvantifikace pomocí CFU. In Tomáškovy dny 2019. XXVIII. konference mladých mikrobiologů. 2019. ISBN 978-80-210-9296-9.
  9. KELAR TUČEKOVÁ, Zlata, Jakub KELAR, Richard KRUMPOLEC, Mirko ČERNÁK, Lukáš VACEK a Filip RŮŽIČKA. Scientific report on biofilm decontamination efficiency of plasma-activated water vapour and steam using Multi-hollow surface dielectric barrier discharge. 2019. 4 s.
  10. VACEK, Lukáš a Filip RŮŽIČKA. Tomáškovy dny 2019. XXVIII. konference mladých mikrobiologů. 2019.
  11. VACEK, Lukáš. Tomáškovy dny 2019. XXVIII. konference mladých mikrobiologů. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 63 s. ISBN 978-80-210-9296-9.
  12. DVOŘÁČKOVÁ, Milada, Filip RŮŽIČKA, Monika DVOŘÁKOVÁ HEROLDOVÁ a Lukáš VACEK. Výskyt kmenů MRSA diagnostikovaných v laboratoři MÚ ve FN u sv. Anny v Brně a problémy s terapií. In 63. Studentská vědecká konference. 2019. ISBN 978-80-210-9285-3.

  2018

  1. LIPOVÝ, Břetislav, Jakub HOLOUBEK, Lukáš VACEK, Filip RŮŽIČKA, E. NEDOMOVA, H. POŠTULKOVÁ a L. VOJTOVÁ. Antimicrobial effect of novel hydrogel matrix based on natural polysaccharide Sterculia urens. Čs. epidemiologie, mikrobiologie, imunologie. Praha: ČSL JEP, 2018, roč. 67, č. 4, s. 166-174. ISSN 1210-7913.
  2. HOLOUBEK, Jakub, Břetislav LIPOVÝ, Eva NEDOMOVA, Filip RŮŽIČKA, Lukáš VACEK, Martin KNOZ, Veronika ŠTĚPÁNKOVÁ, Zdeněk PAVLOVSKÝ, Martin FALDYNA, Eduard GÖPFERT, Jiří DAMBORSKÝ a Lucy VOJTOVÁ. First in vitro preliminary results of newly developed temporary antibacterial biopolymer hydrogels with selected growth factors. In 19th Congress of the International society for burn injuries, New Delhi, India. 2018.
  3. CHUCHMOVÁ, Veronika, Lukáš VACEK a Filip RŮŽIČKA. Hodnocení vlivu antimikrobiálních látek na mikrobiální biofilm pomocí fluorescenční spektrometrie. In Tomáškovy dny 2018. XXVII. konference mladých mikrobiologů. 2018. ISBN 978-80-210-8963-1.
  4. TUČEKOVÁ, Zlata, Lukáš VACEK, Richard KRUMPOLEC, Jakub KELAR, Mirko ČERNÁK a Filip RŮŽIČKA. MICRO-HOLLOW SURFACE DIELECTRIC BARRIER DISCHARGES FOR DECONTAMINATION OF BACTERIAL BIOFILM. In ICOPS 2018, 45th IEEE International Conference on Plasma Science. Denver (US), 24.06.2018-28.06.2018. 2018.
  5. ČERNÁK, Mirko, Zlata TUČEKOVÁ, Richard KRUMPOLEC, Lukáš VACEK, Jakub KELAR a Filip RŮŽIČKA. MICRO-HOLLOW SURFACE DISCHARGE FOR BACTERIAL DECONTAMINATION. In 16th HAKONE - High Pressure Low Temperature Plasma Chemistry Symposium. 2018.
  6. HOLOUBEK, Jakub, Břetislav LIPOVÝ, eva NEDOMOVÁ, Filip RŮŽIČKA, Lukáš VACEK, Martin KNOZ, Veronika ŠTĚPÁNKOVÁ, Zdeněk PAVLOVSKÝ, Martin FALDYNA, Eduard GÖPFERT, Jiří DAMBORSKÝ a Lucy VOJTOVÁ. Preliminary in vitro results of a temporary antimicrobial biopolymer hydrogel optimalization for selected growth factors in partial-thickness skin defects. 2018. ISBN 978-80-972285-6-9.
  7. VACEK, Lukáš, Pavlína MUCHOVÁ, Veronika LÝČKOVÁ, Alena SIVÁKOVÁ, Katarína REBROŠOVÁ a Filip RŮŽIČKA. Tomáškovy dny 2018. XXVII. konference mladých mikrobiologů. Vacek, Lukáš (ed.). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 92 s. ISBN 978-80-210-8963-1.
  8. VACEK, Lukáš, Pavlína MUCHOVÁ, Veronika LÝČKOVÁ, Alena SIVÁKOVÁ, Katarína REBROŠOVÁ a Filip RŮŽIČKA. Tomáškovy dny 2018. XXVII. konference mladých mikrobiologů. Vacek, Lukáš (ed.). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 92 s. ISBN 978-80-210-8963-1.
  9. VACEK, Lukáš, Zlata TUČEKOVÁ, Richard KRUMPOLEC, Jakub KELAR, Filip RŮŽIČKA a Mirko ČERNÁK. Využití metody Start of Growth Time (SGT) pro high throughput kvantifikaci biofilmu. In Tomáškovy dny 2018. XXVII. konference mladých mikrobiologů. 2018. ISBN 978-80-210-8963-1.

  2017

  1. POLÁKOVÁ, Klára a Lukáš VACEK. Možnosti fluorometrického stanovení minimální biofilm eradikující koncentrace v klinické praxi. In Tomáškovy dny 2017. XXVI. konference mladých mikrobiologů. 2017. ISBN 978-80-210-8585-5.
  2. VACEK, Lukáš, Pavlína MUCHOVÁ, Magdalena UHLÍŘOVÁ, Veronika LÝČKOVÁ, Klára POLÁKOVÁ, Michal ŠTEFANČÍK a Filip RŮŽIČKA. XXVI. Tomáškovy dny mladých mikrobiologů. 2017.

  2016

  1. VACEK, Lukáš, Zdeněk BYSTŘICKÝ, Filip RŮŽIČKA a Josef JANČÁŘ. Adherence a růst biofilmu Streptococcus mutans na dentálních restorativních materiálech. In XXV. Tomáškovy dny mladých mikrobiologů. 2016. ISBN 978-80-210-8255-7.
  2. MLYNÁRIKOVÁ, Katarína, Veronika LÝČKOVÁ, Lukáš VACEK a Filip RŮŽIČKA. XXV. Tomáškovy dny mladých mikrobiologů. 2016.
  3. MLYNÁRIKOVÁ, Katarína, Veronika LÝČKOVÁ, Lukáš VACEK a Filip RŮŽIČKA. XXV. Tomáškovy dny mladých mikrobiologů. 2016.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 4. 3. 2024 20:33