Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2020

 1. VEČEŘA, Michal. Business across borders: Activities of Austrian company Saschafilm in Czech lands after the collapse of Austria-Hungary. In Political Imaginaries of Small Cinemas and Cultures 11th Small Cinemas Conference, Cluj-Napoca, 11-12 September 2020. 2020.
 2. VEČEŘA, Michal. “Elektafilm Uvádí Vlastu Buriana: Financování Hraných Filmů s Více Jazykovými Verzemi v Československu v 1. polovině 30. let.” (Elektafilm presents Vlasta Burian: Financing of Feature Films with Multiple Language Versions in Czechoslovakia in the First Half of the 1930s.). Iluminace : časopis pro teorii, historii a estetiku filmu. Praha: Národní filmový archiv, 2020, No 1, p. 61-75. ISSN 0862-397X.
 3. VEČEŘA, Michal and Radana ČERVENÁ. Počátky brněnské fotografie a kinematografie. In FASORA, Lukáš - MALÍŘ, Jiří. Dějiny Brna. 4, Modernizace města 1790-1918. 1. vyd. Brno: Statutární město Brno - Archiv města Brna,, 2020. p. 962-975. ISBN 978-80-86736-62-4.
 4. 2019

 5. VEČEŘA, Michal. Keď sa povie „slovenský film“ (What does the term "slovak national cinema" mean?). In film.sk : Mesačník o filmovom dianí (nielen) na Slovensku. Bratislava: film.sk, 2019. p. 52. ISSN 1335-8286.
 6. VEČEŘA, Michal. Pasák holek (1929) - přednáška o filmech situovaných do pražské čtvrti Podskalí (Pasák holek (1929) - short lecture about movies situated in Podskalí). In Podskalí ve filmu, 6. 6. 2019, Praha. 2019.
 7. VEČEŘA, Michal, Tereza FRODLOVÁ, Tomáš HÁLA, Marta KUCHAROVÁ-MENTZLOVÁ, Jiří ŽÁK and David ŠMITMAJER. Záchrana, zachování a zhodnocení komplexních audiovizuálních děl na kinematografickém filmu. 2019.
 8. 2017

 9. VEČEŘA, Michal. „Jen pro pár kin a hodně lacino". Hrané filmy v obchodních plánech pražských výroben mezi lety 1911 a 1915 ("Only for few cinemas and cheapest as possible". Fictions films in entrepreneurial strategies of Prague producers between 1911 and 1915). Iluminace : časopis pro teorii, historii a estetiku filmu. Praha: Národní filmový archiv, 2017, vol. 29, No 1, p. 5-27. ISSN 0862-397X.
 10. VEČEŘA, Michal. Od restrikcí k aktivní kulturní politice (Ivan Klimeš, Kinematografie a stát v českých zemích 1895–1945) (From Restrictions to an Active Cultural Policy (Ivan Klimeš, Kinematografie a stát v českých zemích 1895–1945)). Iluminace : časopis pro teorii, historii a estetiku filmu. Národní filmový archiv, 2017, vol. 29, No 2, p. 126-131. ISSN 0862-397X.
 11. VEČEŘA, Michal. Takový je život - Střet uměleckých ambicí s obchodní realitou (Takový je život - The Conflict between Artistic Ambition and Commercial Reality). In Lucie Česálková. Zpět k českému filmu: Politika, estetika, žánry a techniky. Praha: Národní filmový archiv, 2017. p. 19-35. ISBN 978-80-7004-180-2.
 12. VEČEŘA, Michal. Takový je život - The Conflict between Artistic Ambition and Commercial Reality. In Lucie Česálková. Czech Cinema Revisited: Politics, Aesthetics, Genres and Techniques. Praha: Národní filmový archiv, 2017. p. 17-33. ISBN 978-80-7004-181-9.
 13. 2016

 14. VEČEŘA, Michal. 'In the following season we will present...': Systematization of Distribution in Czech Cinema During the Silent Era. In 10th Annual NECS Conference, Potsdam, 28-30 July 2016. 2016.
 15. VEČEŘA, Michal. Vztah kinematografického centra a periferie. Závislost brněnského filmového podnikání na Praze a Vídni (Relationship between centre and periphery. Dependence of cinematic entrepreneurship in Brno on Prague and Vienna). In Skopal, Pavel; Česálková, Lucie. Filmové Brno. Dějiny lokální filmové kultury. Praha: Národní filmový archiv, 2016. p. 117-138. ISBN 978-80-7004-176-5.
 16. 2015

 17. VEČEŘA, Michal and Jan TRNKA. Doktorandská konference (Conference of Doctoral Students). 2015.
 18. 2013

 19. VEČEŘA, Michal. Infrastruktura filmové produkce v českých zemích před rokem 1945. Iluminace : časopis pro teorii, historii a estetiku filmu. Národní filmový archiv, 2013, roč. 25, No 3, p. 146-150. ISSN 0862-397X.
 20. VEČEŘA, Michal. Miloš Havel - filmový magnát, nebo bohém a flamendr? (Miloš Havel - Film Tycoon or a bohemian and rake?). Cinepur. Sdružení přátel Cinepuru, 2013, vol. 20, No 90, p. 31-32. ISSN 1213-516X.
 21. 2012

 22. VEČEŘA, Michal. Detectives and Criminals of the Silent Cinema. In David Robinson. Le Giornate del Cinema Muto, The Collegium Papers 2009. Pordenone: Le Giornate del Cinema Muto, 2012. p. 112-123.
 23. 2011

 24. VEČEŘA, Michal. Rozvoj filmové výroby v českých zemích na konci 10. a počátkem 20. let. Případ společnosti Praga-film (The Development of Film Production in the Czech Lands in the Late 1910s and Early 1920s. The Case of Praga-Film Company). Iluminace. Časopis pro teorii, historii a estetiku filmu. Praha: Národní filmový archiv, 2011, vol. 23, No 2, p. 5-24, 19 pp. ISSN 0862-397X.
Display details
Displayed: 16. 1. 2021 04:06