Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2007

 1. HORVÁTH, Teodor, Marta ČÍHALOVÁ, M. HORVÁTHOVÁ, Dagmar MACKOVÁ, Stanislav ŠPELDA, Helena BARTOŇKOVÁ, Ladislav MITÁŠ, I. HORNIAK, Marie CHARVÁTOVÁ, Ivo HANKE, Antonín KALA, Dalibor STRATIL, Barbora GARAJOVÁ, R. KOUKALOVÁ, Jitka MANNOVÁ, Sylva RYBNÍČKOVÁ, Monika SCHNEIDEROVÁ, A. ZIMOVÁ, Jindřich VOMELA a Rostislav VYZULA. Solitární plicní opacita operovaných pro rakovinu prsu. In XVI. moravskoslezské pneumologické dny. Sborník abstrakt. 1. vyd. Brno: Česká pneumologická a ftizeologická společnost ČLS JEP, 2007. s. 70. ISBN 978-80-254-0470-6.
 2. 2006

 3. KŘEN, Leoš, V. GONCHARUK, Z. KŘENOVÁ, Dalibor STRATIL, Jana SKŘIČKOVÁ, C.E. SHEEHAN a J.S. ROSS. Expression of Matrix Metalloproteinases 3,10 and 11 (Stromelysin 1,2 and 3) and Matrix Metalloproteinase 7 (Matrylysin) by Cancer Cells in Non-Small Cell Lung Neoplazma. Clinocopathologic studies. 2006, roč. 42.
 4. PAVLOVSKÝ, Zdeněk, Eva JANDÁKOVÁ, Dalibor STRATIL a Sylva HOTÁRKOVÁ. Maligní fibrozní histiocytom - popis 2 případů. Česko-slovenská patologie a soudní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost JEP, 2006, roč. 42, č. 1, s. 39-42. ISSN 1210-7875.
 5. 2005

 6. HORVÁTH, Teodor a Marie MUDR. HORVÁTHOVÁ. Early Diagnosis of lung cancer in the stage t0 a utopia or an imperative? 2005.
 7. SKŘIČKOVÁ, Jana, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Adam SVOBODNÍK, Jana KAPLANOVÁ, Lenka BABIČKOVÁ, Ivana PÁLKOVÁ, Bohdan KADLEC, Jindřich VOMELA, Ivo HANKE, Tomáš HORVÁTH a Dalibor STRATIL. Chirurgická léčba NSCLC v letech 2000 - 2004. In Pomoc pneumologa při chirurgické léčbě plicních nemocí. Žamberk: Albertinum, 2005. s. 10-10. ISBN 80-86857-0108.
 8. SKŘIČKOVÁ, Jana, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Adam SVOBODNÍK, Jana KAPLANOVÁ, Bohdan KADLEC, Lenka BABIČKOVÁ, Ivana PÁLKOVÁ, Tomáš NEBESKÝ a Dalibor STRATIL. Je léčba nemalobuněčného bronchogenního karcinomu gefitinibem efektivní, etická i ekonomická? Respirace. Olomouc: Pneumologická společnost, AstraZeneca, 2005, roč. 2, suppl., s. 30-69. ISSN 1211-572X.
 9. HORVÁTH, Teodor a Marie MUDR. HORVÁTHOVÁ. Logical response to early diagnosis means early therapy. Lasers in Surgery and Medicine. 2005, roč. 17, č. 17, 1 s. ISSN 0196-8092.
 10. BEHARKA, Rastislav, Aleš ČERMÁK, Dalibor PACÍK, Markéta HERMANOVÁ a Dalibor STRATIL. Metastáza myelomu v lamina interna praeputii penis. Česká urologie. 2005, roč. 2005, č. 3, s. 8-9. ISSN 1211-8729.
 11. SKŘIČKOVÁ, Jana, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Adam SVOBODNÍK, Jana KAPLANOVÁ, Ivo HANKE, Teodor HORVÁTH, Jindřich VOMELA, Tomáš NEBESKÝ a Dalibor STRATIL. Spolupráce pneumologa a hrudního chirurga je neodmyslitelná bez dalších odborností. In X. setkání pneumologů. X. setkání pneumologů: X. setkání pneumologů, 2005. 1 s.
 12. SKŘIČKOVÁ, Jana, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Adam SVOBODNÍK, Jana KAPLANOVÁ, Bohdan KADLEC, Ivana PÁLKOVÁ, Lenka BABIČKOVÁ, Dalibor STRATIL a Tomáš NEBESKÝ. The results of the treatment with geftinib (Iressa) in 89 patients with advanced non-small cell lung cancer (NSCLC). In Lung Cancer. 11th World Conferece on Lung Cancer, 2005. s. 376. ISBN 0169-5002.
 13. HORVÁTH, Teodor a Marie HORVÁTHOVÁ. Úkol T0. Edukační sborník XXIX. Brněnské onkologické dny. Brno, 2005, roč. 29, č. 1, 1 s.
 14. 2004

 15. HORVÁTH, Teodor, Marie MUDR. HORVÁTHOVÁ a T. HIRANO. Autofluorescence (safe) bronchoscopy and p21/ki67 immunostaining related to carcinogenesis. Photodynamic Therapy. Photodynamic Therapy: Photodynamic Therapy, 2004, roč. 1, č. 1, 1 s.
 16. HORVÁTH, Teodor a Marie MUDR. HORVÁTHOVÁ. Autofluorescenčná bronchoskopia detekuje v bielom svetle neviditeľnú bronchiálnu dyspláziu centrálnych dýchacích ciest. Rodí sa paradigma kuratívy bronchogénneho karcinómu? Respiro 6(1S),12; 2004. 2004, roč. 1, č. 1, 1 s. ISSN 1335-3985.
 17. STRATIL, Dalibor, Leoš KŘEN, Markéta HERMANOVÁ, Jan BRÁZDIL, Milan VOTAVA a Karel DVOŘÁK. Solitární fibrózní tumor pleury-popis dvou případů s rysy malignity. Česko-Slovenská patologie a soudní lékařství. Praha: ČLS-JEP, 2004, roč. 40, č. 3, s. 106-108. ISSN 1210-7875.
 18. HORVÁTH, Teodor a Marie MUDR. HORVÁTHOVÁ. T0. Sborník abstrakt XIII. MSD, Brno 2004.(ISSN1213-810X). 2004, roč. 13, č. 1, 1 s. ISSN 1213-810X.
 19. HUSOVÁ, Libuše. Velkokapénková steatóza jater při celiakii. Praha, 2004. 244-248. Vnitřní lékařství, 50, č.3.
 20. HUSOVÁ, Libuše, Michal ŠENKYŘÍK, Jan LATA, Dalibor STRATIL, Petr HROBAŘ, Petr HUSA a Jaroslav UTĚŠENÝ. Velkokapénková steatóza jater při celiakii. Vnitřní lékařství. Česká republika: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2004, roč. 50, č. 3, s. 244-248. ISSN 0042-773X.
 21. 2003

 22. JANOUŠEK, Stanislav a Dalibor STRATIL. Několik poznámek k primární plicní hypertenzi. Vnitřní lékařství. 2003, roč. 49, č. 6, s. 442-446.
 23. 2000

 24. KREJZLÍK, Zdeněk, Karel SCHNELLER, Tomáš VOJTÍŠEK, Milan VOTAVA a Dalibor STRATIL. Podezření na zanedbání lékařské péče v praxi soudního lékaře. In 3. seminář mladých patologů s mezinárodní účastí. 2000.
 25. 1999

 26. HIRT, Miroslav, Dalibor STRATIL, Tomáš PEXA a M. PEŠTÁLOVÁ. Forensic Medicine. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1999. 76 s. ISBN 80-210-2094-6.
 27. HIRT, Miroslav, Dalibor STRATIL, Jiří MRÁZ, Michal ZELENÝ, Tomáš VOJTÍŠEK a Milan VOTAVA. Střelná poranění vodovodní trubkoku. In II. soudnělékařské pracovní dny v Českých Budějovicích. 1999.
 28. 1992

 29. ČADA, Miroslav. Nové poznatky v blokování. Brno: ČVS, 1992. 32 s.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 24. 9. 2021 00:08