Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2022

  1. HROUDA, Petr. Algologický a mykologický výzkum a výuka těchto oborů v současnosti. In GELNAR, Milan a Zuzana JAYASUNDERA, ed. Dějiny psané přírodovědci: Vývoj vědních oborů na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2022. s. 244-247. ISBN 978-80-280-0088-2.
  2. BARTONIČKA, Tomáš, Zdeněk BOCHNÍČEK, Vítězslav BRYJA, Petr BUREŠ, Magdalena BURGR, Martin CULEK, Miloš ČERNÍK, Martin ČERNOHORSKÝ, Dominik ČERNÝ, Martin ČUTA, Jiří DANIHELKA, Jiří DOŠKAŘ, Zuzana DOŠLÁ, Petr FIRBAS, Eduard FUCHS, Milan GELNAR, Jan GLOSER, Michal HÁJEK, Jan HELEŠIC, Ivan HOLOUBEK, Michal HORSÁK, Petr HROUDA, Dagmar CHYTKOVÁ, Magdaléna CHYTRÁ, Milan CHYTRÝ, Zuzana JAYASUNDERA, Jaroslav JONAS, Mikoláš JURDA, Josef KALAS, Tomáš KAŠPAROVSKÝ, Jana KLÁNOVÁ, Jaroslav KOČA, Alois KOZUBÍK, František KUBÍČEK, Radan KUČERA, Aleš LACINA, Kamil LÁSKA, Jaromír LEICHMANN, Zdeněk LOSOS, Přemysl LUBAL, Jaroslav MALINA, Petr MIKULÍK, Dominik MUNZAR, Rudolf MUSIL, Jana MUSILOVÁ, Marek NEČAS, Miroslav NĚMEC, Milan NOVÁK, Kateřina NOVÁKOVÁ, Stanislav PEKÁR, Milan POTÁČEK, Pavel PROŠEK, Antonín PŘICHYSTAL, Jiřina RELICHOVÁ, Jiří ROSICKÝ, Zdeněk ŘEHÁK, Ivo SEDLÁČEK, Jana SCHENKOVÁ, Jiří SCHLAGHAMERSKÝ, Eduard SCHMIDT, Pavlína SLAVÍKOVÁ, Jan SLOVÁK, Josef STANĚK, Kateřina ŠEBKOVÁ, Vladimír ŠIMEK, Roman ŠIMON HILSCHER, Pavel ŠIŠMA, Taťána ŠKARKOVÁ, Petr ŠPAČEK, Magdalena ŠPOKOVÁ, Vladimír ŠTEFL, Jan ŠVANCARA, Andrea ŠPALEK TÓTHOVÁ, Libuše TRNKOVÁ, David TRUNEC, Martin VÁCHA, Jaromír VAŇHARA, Monika VÍTĚZOVÁ, Michaela WIMMEROVÁ, Světlana ZAHRÁDKOVÁ, Petr ZBOŘIL a Josef ZEMAN. Dějiny psané přírodovědci : Vývoj vědních oborů na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity. Edited by Milan Gelnar - Z. Jayasundera. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022. 997 s. ISBN 978-80-280-0089-9.
  3. BARTONIČKA, Tomáš, Zdeněk BOCHNÍČEK, Vítězslav BRYJA, Petr BUREŠ, Magdalena BURGR, Martin CULEK, Miloš ČERNÍK, Martin ČERNOHORSKÝ, Dominik ČERNÝ, Martin ČUTA, Jiří DANIHELKA, Jiří DOŠKAŘ, Zuzana DOŠLÁ, Petr FIRBAS, Eduard FUCHS, Milan GELNAR, Jan GLOSER, Michal HÁJEK, Jan HELEŠIC, Ivan HOLOUBEK, Michal HORSÁK, Petr HROUDA, Dagmar CHYTKOVÁ, Magdaléna CHYTRÁ, Milan CHYTRÝ, Zuzana JAYASUNDERA, Jaroslav JONAS, Mikoláš JURDA, Josef KALAS, Tomáš KAŠPAROVSKÝ, Jana KLÁNOVÁ, Jaroslav KOČA, Alois KOZUBÍK, František KUBÍČEK, Radan KUČERA, Aleš LACINA, Kamil LÁSKA, Jaromír LEICHMANN, Zdeněk LOSOS, Přemysl LUBAL, Jaroslav MALINA, Petr MIKULÍK, Dominik MUNZAR, Rudolf MUSIL, Jana MUSILOVÁ, Marek NEČAS, Miroslav NĚMEC, Milan NOVÁK, Kateřina NOVÁKOVÁ, Stanislav PEKÁR, Milan POTÁČEK, Pavel PROŠEK, Antonín PŘICHYSTAL, Jiřina RELICHOVÁ, Jiří ROSICKÝ, Zdeněk ŘEHÁK, Ivo SEDLÁČEK, Jana SCHENKOVÁ, Jiří SCHLAGHAMERSKÝ, Eduard SCHMIDT, Pavlína SLAVÍKOVÁ, Jan SLOVÁK, Josef STANĚK, Kateřina ŠEBKOVÁ, Vladimír ŠIMEK, Roman ŠIMON HILSCHER, Pavel ŠIŠMA, Taťána ŠKARKOVÁ, Petr ŠPAČEK, Magdalena ŠPOKOVÁ, Vladimír ŠTEFL, Jan ŠVANCARA, Andrea ŠPALEK TÓTHOVÁ, Libuše TRNKOVÁ, David TRUNEC, Martin VÁCHA, Jaromír VAŇHARA, Monika VÍTĚZOVÁ, Michaela WIMMEROVÁ, Světlana ZAHRÁDKOVÁ, Petr ZBOŘIL a Josef ZEMAN. Dějiny psané přírodovědci : Vývoj vědních oborů na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity. Edited by Milan Gelnar - Z. Jayasundera. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022. 997 s. ISBN 978-80-280-0088-2.
  4. DVOŘÁK, Daniel, Petr HROUDA, Vladimír ANTONÍN, Jana BENESCHOVÁ, Miroslav BERAN, Jan BĚŤÁK, Jan BOROVIČKA, Jiří BUREL, Jan GAISLER, Jan HOLEC, Václav JANDA, Monika KOLÉNYOVÁ, Jiří KOUT, Martin KŘÍŽ, Jan MATOUŠ, Jakub SALAŠ, Hana ŠEVČÍKOVÁ, Tereza TEJKLOVÁ a Lucie ZÍBAROVÁ. Metodika druhové ochrany hub. 2022.
  5. DVOŘÁK, Daniel, Petr HROUDA, Vladimír ANTONÍN, Jana BENESCHOVÁ, Miroslav BERAN, Jan BĚŤÁK, Jan BOROVIČKA, Jiří BUREL, Jan GAISLER, Jan HOLEC, Václav JANDA, Monika KOLÉNYOVÁ, Jiří KOUT, Martin KŘÍŽ, Jan MATOUŠ, Jakub SALAŠ, Hana ŠEVČÍKOVÁ, Tereza TEJKLOVÁ a Lucie ZÍBAROVÁ. Návrh kategorizace managementových opatření. Ministerstvo životního prostředí, 2022.
  6. DVOŘÁK, Daniel, Petr HROUDA, Vladimír ANTONÍN, Jana BENESCHOVÁ, Miroslav BERAN, Jan BĚŤÁK, Jan BOROVIČKA, Jiří BUREL, Jan GAISLER, Jan HOLEC, Václav JANDA, Monika KOLÉNYOVÁ, Jiří KOUT, Martin KŘÍŽ, Jan MATOUŠ, Jakub SALAŠ, Hana ŠEVČÍKOVÁ, Tereza TEJKLOVÁ a Lucie ZÍBAROVÁ. Obecný model zpracování terénních šetření, jejich ověření a předání do NDOP (nálezové databáze ochrany přírody). Ministerstvo životního prostředí, 2022.
  7. DVOŘÁK, Daniel, Petr HROUDA, Vladimír ANTONÍN, Jana BENESCHOVÁ, Miroslav BERAN, Jan BĚŤÁK, Jan BOROVIČKA, Jiří BUREL, Jan GAISLER, Jan HOLEC, Václav JANDA, Monika KOLÉNYOVÁ, Jiří KOUT, Martin KŘÍŽ, Jan MATOUŠ, Jakub SALAŠ, Hana ŠEVČÍKOVÁ, Tereza TEJKLOVÁ a Lucie ZÍBAROVÁ. Rozvoj struktur a prostředí databáze BioLib. Ministerstvo životního prostředí, 2022.
  8. DVOŘÁK, Daniel, Petr HROUDA, Vladimír ANTONÍN, Jana BENESCHOVÁ, Miroslav BERAN, Jan BĚŤÁK, Jan BOROVIČKA, Jiří BUREL, Jan GAISLER, Jan HOLEC, Václav JANDA, Monika KOLÉNYOVÁ, Jiří KOUT, Martin KŘÍŽ, Jan MATOUŠ, Jakub SALAŠ, Hana ŠEVČÍKOVÁ, Tereza TEJKLOVÁ a Lucie ZÍBAROVÁ. Terénní metodika sběru dat. Ministerstvo životního prostředí, 2022.

  2016

  1. HOLEC, Jan. Hydnellum cumulatum (Basidiomycota, Bankeraceae) opět roste v České republice. Mykologické listy : časopis České vědecké společnosti pro mykologii. Praha: Česká vědecká společnost pro mykologii, 2016, roč. 133, s. 19-30. ISSN 1213-5887.

  2005

  1. HROUDA, Petr. Bankeraceae in Central Europe. 1. Czech Mycology. Praha: Česká vědecká společnost pro mykologii, 2005, roč. 57, 1-2, s. 57-78. ISSN 1211-0981.
  2. HROUDA, Petr. Bankeraceae in Central Europe. 2. Czech Mycology. Praha: Česká vědecká společnost pro mykologii, 2005, roč. 57, 3-4, s. 279-297. ISSN 1211-0981.
  3. HROUDA, Petr a Daniel DVOŘÁK. Ježaté houby / lošáky a korálovce. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005. 36 s. XXX. ISBN 80-210-3801-2.

  2002

  1. HROUDA, Petr. Recentní výskyt lošáků v Českých zemích. In IXth Congres of the Czech Botanical Society / IX Sjezd České botanické společnosti: Abstracts. Praha: Česká botanická společnost., 2002. s. 48-49. ISBN 80-86632-02-4.

  2001

  1. HROUDA, Petr. Pleurotoid fungi of the family Polyporaceae in the Czech Republic and Slovakia. Czech Mycology. Praha: Česká vědecká společnost pro mykologii, 2001, roč. 53, č. 1, s. 29-87. ISSN 0009-0476.

  1999

  1. HROUDA, Petr. Hydnaceous fungi of the Czech Republic and Slovakia. Czech Mycology. Praha: Česká vědecká společnost pro mykologii, 1999, roč. 51, 2-3, s. 99-155. ISSN 0009-0476.
  2. HROUDA, Petr. Pleurotus - klíč a taxonomické poznámky. Mykologické listy. Praha: Česká vědecká společnost pro mykologii, 1999, roč. 20, č. 68, s. 1-8.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 21. 2. 2024 16:21