Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2020

 1. VOŠLAJEROVÁ BÍMOVÁ, Barbora, Miloš MACHOLÁN, Ľudovít ĎUREJE, Kateřina BERCHOVÁ BÍMOVÁ, Iva MARTINCOVÁ a Jaroslav PIÁLEK. Sperm quality, aggressiveness and generation turnover may facilitate unidirectional Y chromosome introgression across the European house mouse hybrid zone. Heredity. LONDON: NATURE PUBLISHING GROUP, 2020, roč. 125, č. 4, s. 200-211. ISSN 0018-067X. doi:10.1038/s41437-020-0330-z.
 2. 2019

 3. MARTINCOVÁ, Iva, Ľudovít ĎUREJE, Jakub KREISINGER, Miloš MACHOLÁN a Jaroslav PIÁLEK. Phenotypic effects of the Y chromosome are variable and structured in hybrids among house mouse recombinant lines. Ecology and Evolution. Hoboken: WILEY, 2019, roč. 9, č. 10, s. 6124-6137. ISSN 2045-7758. doi:10.1002/ece3.5196.
 4. 2017

 5. MARTINCOVÁ, Iva, Jaroslav PIÁLEK, Miloš MACHOLÁN, Stuart BAIRD a Emanuel HEITLINGER. Rozmanizost hybridní zóny myši domácí: porovnání různých transektů. In Zoologické dny Brno. 2017.
 6. DANISZOVA, K.,, O. MIKULA, Miloš MACHOLÁN, I. POSPISILOVA, B. Voslajerova BIMOVA a Z. HIADLOVSKA. Subspecies-specific response to ACTH challenge test in the house mouse (Mus musculus). GENERAL AND COMPARATIVE ENDOCRINOLOGY. ACADEMIC PRESS INC ELSEVIER SCIENCE, 2017, roč. 252, OCT, s. 186-192. ISSN 0016-6480. doi:10.1016/j.ygcen.2017.06.023.
 7. 2015

 8. HIADLOVSKA, Z., O. MIKULA, Miloš MACHOLÁN, P. HAMPLOVA, B. Voslajerova BIMOVA a K. DANISZOVA. Shaking the myth: Body mass, aggression, steroid hormones, and social dominance in wild house mouse. GENERAL AND COMPARATIVE ENDOCRINOLOGY. 2015, roč. 223, November, s. 16-26. ISSN 0016-6480. doi:10.1016/j.ygcen.2015.09.033.
 9. 2014

 10. HIADLOVSKÁ, Zuzana, Miloš MACHOLÁN, Ondřej MIKULA a Barbora VOŠLAJEROVÁ BÍMOVÁ. The meek inherit the earth: less aggressive wild mice are more successful in challenging situations. Biological Journal of the Linnean Society. Academic Press, 2014, roč. 113, č. 1, s. 310-319. ISSN 0024-4066. doi:10.1111/bij.12307.
 11. MACHOLÁN, Miloš. Základy fylogenetické analýzy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 290 s. ISBN 978-80-210-6363-1. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-6363-2014.
 12. 2012

 13. HIADLOVSKÁ, Zuzana, Markéta POLČÁKOVÁ STRNADOVÁ, Miloš MACHOLÁN a Barbora Voslajerova BIMOVA. Is water really a barrier for the house mouse? A comparative study of two mouse subspecies. Folia Zoologica. Česká zemědělská univerzita v Praze, 2012, roč. 61, 3-4, s. 319-329. ISSN 0139-7893.
 14. 2010

 15. MIKULA, Ondřej, Jean-Christophe AUFFRAY a Miloš MACHOLÁN. Asymmetric size and shape variation in the Central European transect across the house mouse hybrid zone. Biological Journal of the Linnean Society. London: Blackwell Publishing, 2010, roč. 101, č. 1, s. 13-27. ISSN 0024-4066. doi:10.1111/j.1095-8312.2010.01490.x.
 16. 2009

 17. MALINA, Jaroslav, Dalibor ANTALÍK, František BAHENSKÝ, Luboš BĚLKA, Petra BERAN-CIMBŮRKOVÁ, Kateřina BOBEROVÁ, Pavel BRAVENÝ, Ivo BUDIL, František ČAPKA, Eva ČERMÁKOVÁ, Roman ČIHÁK, Martin ČUTA, Marie DOHNALOVÁ, Gabriela DRESLEROVÁ, Petr DUBOVÝ, Josef DUDA, Petra DUCHEČKOVÁ, Hana ELIÁŠOVÁ, Michaela ENDLICHEROVÁ, Eva FERRAROVÁ, Dana FIALOVÁ, Jan FILIPSKÝ, Eduard FUCHS, Jiří GAISLER, Martin GOLEC, Andrea GRÍGELOVÁ, Petr HLAVÁČEK, Martin HLOŽEK, Martin HOLUB, Helena HONCOOPOVÁ, Ladislava HORÁČKOVÁ, Drahomír HORKÝ, Břetislav HORYNA, Cyril HÖSCHEL, Blahoslav HRUŠKA, Ondřej HUBÁČEK, Petr CHARVÁT, Jan HUTÁK, Alena JAKLOVÁ, Mikoláš JURDA, Zdeněk JUSTOŇ, Jan KELLER, Helena KLEMPEREROVÁ, Josef KOLMAŠ, Stanislav KOMENDA, Kateřina KONÁŠOVÁ, Jaromír KOVÁRNÍK, Miroslav KRÁLÍK, Michaela KRÁLÍKOVÁ, Soňa KRÁSNÁ, Michaela KŘIVANOVÁ, Tereza KULDOVÁ, Monika LAŠTOVIČKOVÁ, Věra LINHARTOVÁ, Pavel LÍZAL, Miriam LÖWENSTEINOVÁ, Klára MACÚCHOVÁ, Tatiana MACHALOVÁ, Miloš MACHOLÁN, Giuseppe MAIELLO, Tereza MIKEŠOVÁ, Zuzana MORAVČÍKOVÁ, Vojtěch MORNSTEIN, Lucie MORNSTEINOVÁ, Tomáš MOŘKOVSKÝ, Rudolf MUSIL, Milan NAKONEČNÝ, Bedřich NOSEK, Marie NOVÁKOVÁ, Nea NOVÁKOVÁ, Vladimír NOVOTNÝ, Jaroslav OLIVERIUS, Lucie OLIVOVÁ, Libor PÁČ, Dalibor PAPOUŠEK, Marie PARDYOVÁ, Josef PAVLÍK, Jana PEČÍRKOVÁ, Lukáš PECHA, Markéta PECHNÍKOVÁ, Robin PĚNIČKA, Jana PETRÁSKOVÁ, Miloslav PETRUSEK, Mariana PFLEGEROVÁ, Jana PLESKALOVÁ, Ivo POSPÍŠIL, Miroslav PROKOPEC, Jiří PROSECKÝ, Martin PRUDKÝ, Vladimír PŘÍVRATSKÝ, Barbora PÚTOVÁ, Michaela RAČANSKÁ, Jiřina RELICHOVÁ, Markéta RENDLOVÁ, Olga REZÁKOVÁ, Martin RYCHLÍK, Alena ŘIHÁKOVÁ, Sandra SÁZELOVÁ, František SEHNAL, Vladimír SKLENÁŘ, Jaroslav SKUPNIK, Miloslav SLABINA, Irena SMETÁČKOVÁ, Ludmila SOCHOROVÁ, Tereza SOJKOVÁ, Vladimír SOUČEK, Martin SOUKUP, Václav SOUKUP, Eva STEINBACHOVÁ, Jiří SVOBODA, Leoš ŠATAVA, Jiřina ŠEDINOVÁ, Lukáš ŠÍN, Miloš ŠTĚDROŇ, Helena ŠULOVÁ, Lenka ŠULOVÁ, Richard THÉR, Michal TOŠNER, Zdeněk TVRDÝ, Zdeněk UHEREK, Josef UNGER, Petra URBANOVÁ, Břetislav VACHALA, Václav VANČATA, Marina VANČATOVÁ, Michaela VAŇHAROVÁ, Lenka VARGOVÁ, Jiří VORLÍČEK, František VRHEL, Martina WAGENKNECHTOVÁ, Renata WEINEROVÁ, Jiří WINKLER, Michaela RAŠKOVÁ ZELINKOVÁ, Marcela ZOUFALÁ, Jaroslav ZVĚŘINA, Milan BENEŠ, Zuzana BLÁHOVÁ-SKLENÁŘOVÁ, Vladimír BLAŽEK, Vít BUBENÍK, Lenka BUDILOVÁ, Petr BUREŠ, Miroslav ČERNÝ, Pavel DUFEK, Jan HELLER, Tomáš HIRT, Jiří HLUŠIČKA, Karel HNILICA, Jan HOLČÍK, Michal HORSÁK, Marek JAKOUBEK, Josef KANDERT, Oldřich KAŠPAR, Zuzana KORECKÁ, Stanislav KOMÁREK, Miloslav LAPKA, Tomáš MACHALÍK, Martin MATĚJŮ, Dagmar MUCHNOVÁ, Lucie NEČASOVÁ, Vlastimil NOVÁK, Jan NOVOTNÝ, Jiří PAVELKA, Petr PAVLÍK, Vladimír SADEK, Karel SKLENÁŘ, Věra SOKOLOVÁ, Jana SOUČKOVÁ, Jan SÝKORA, Irena ŠTĚPÁNOVÁ, Jana VÁLKOVÁ, Daniel VANĚK, Jiří WOITSCH, Jan ZÁHOŘÍK a Markéta ZACHOVÁ. ANTROPOLOGICKÝ SLOVNÍK (s přihlédnutím k dějinám literatury a umění) aneb co by mohl o člověku vědět každý člověk. 1. vyd. Brno: Akademické nakladatelství CERM v Brně, 2009. 4738 s. ISBN 978-80-7204-560-0.
 18. BARCIOVA, L. a Miloš MACHOLÁN. Morphometric key for the discrimination of two wood mice species, Apodemus sylvaticus and A. flavicollis. Acta Zoologica Academiae Scientiarum Hungaricae. Budapest: Hungarian Natural History Museum, 2009, roč. 55, č. 1, s. 31-38. ISSN 1217-8837.
 19. 2008

 20. MACHOLÁN, Miloš, Stuart J. E. BAIRD, Pavel MUNCLINGER, Petra DUFKOVÁ, Barbora BÍMOVÁ a Jaroslav PIÁLEK. Genetic conflict outweighs heterogametic incompatibility in the mouse hybrid zone? BMC Evolutionary Biology. BioMed Central Ltd: London, 2008, roč. 8, doi:10.118, s. 271-284. ISSN 1471-2148.
 21. MACHOLÁN, Miloš, Ondřej MIKULA a Vladimír VOHRALÍK. Geographic phenetic variation of two eastern-Mediterranean non-commensal. Zoologischer Anzeiger. Německo: Elsevier, 2008, doi:10.101, č. 247, s. 67-80. ISSN 0044-5231.
 22. MIKULA, Ondřej a Miloš MACHOLÁN. There is no heterotic effect upon developmental stability in the ventral side of the skull within the house mouse hybrid zone. Journal of Evolutionary Biology. Malden, 2008, roč. 21, č. 4, s. 1055-1067. ISSN 1010-061X.
 23. 2007

 24. MACHOLÁN, Miloš, Martina VYSKOČILOVÁ, Francois BONHOMME, Boris KRYŠTUFEK, Annie ORTH a Vladimír VOHRALÍK. Genetic variation and phylogeography of free-living mouse species (genus Mus) in the Balkans and the Middle East. Molecular Ecology. Velká Británie: Blackwell, 2007, roč. 16, č. 22, s. 4774-4788, 14 s. ISSN 0962-1083.
 25. MARTÍNKOVÁ, Natália, Jan ZIMA, Maarit JAAROLA, Miloš MACHOLÁN a Friederike SPITZENBERGER. The origin and phylogenetic relationships of Microtus bavaricus based on karyotype and mitochondrial DNA sequences. Folia Zoologica. Brno: Institute of Vertebrate Biology AS CR, 2007, roč. 56, č. 1, s. 39-49. ISSN 0139-7893.
 26. LAAKKONEN, Juha, Hannimari KALLIO-KOKKO, Olli VAPALAHTI, Antti VAHERI, Martina VYSKOČILOVÁ, Pavel MUNCLINGER, Miloš MACHOLÁN a Heikki HENTTONEN. The screening of parasites and viral pathogens of small mammals from a farm in southern Finland, and genetic identification of the Finnish house mouse, Mus musculus. Annales zoologici Fennici. Helsinki: Finnish Zoological and Botanical Publishing Board, 2007, roč. 44, June, s. 202-208. ISSN 0003-455X.
 27. 2006

 28. MACHOLÁN, Miloš. člen OK 02. Grantová agentura České republiky, 2006.
 29. MACHOLÁN, Miloš. člen POK 206. Grantová agentura České republiky, 2006.
 30. 2003

 31. ZIMA, Jan. Genetické metody v zoologii. Praha: Univerzita Karlova, 2003. ISBN 80-7066-849-0.
 32. 1994

 33. ZUKAL, Jan, Zdeněk ŘEHÁK a Miloš MACHOLÁN. Abnormal coloration in Bechstein's bat, Myotis bechsteini. Folia Zoologica. Brno: Institute of Vertebrate Biology AS CR, 1994, roč. 43, č. 3, s. 281-283. ISSN 0139-7893.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 2. 3. 2021 22:20