Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2020

 1. MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Hana, Ondřej VÝŠKA, Jiří NAKLÁDAL a Marek ŠKORŇA. Příspěvek k diferenciální diagnostice akutní bolesti na hrudi u seniorů. Geriatrie a gerontologie. Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2020, roč. 9, č. 3, s. 151-156. ISSN 1805-4684.
 2. MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Hana, Ondřej VÝŠKA, Jiří NAKLÁDAL a Jan MATĚJOVSKÝ. Úskalí celkové a lokální terapie kortikosteroidy. Medicína pro praxi. Olomouc: Solen, 2020, roč. 17, č. 1, s. 49-53. ISSN 1214-8687. doi:10.36290/med.2020.006.
 3. 2019

 4. MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Hana, Kamila GREPLOVÁ, Tereza GREGOROVÁ, Jiří NAKLÁDAL, Ondřej VÝŠKA, Petra VACKOVÁ, Denis LEKEŠ, Tereza EFFENBERGEROVÁ, Jan MATĚJOVSKÝ a Hana NEUDERTOVÁ. Diagnostika a léčba demencí v České republice. Acta medicinae. ERA Média s.r.o., 2019, roč. 2019, č. 13, s. 24-30. ISSN 1805-398X.
 5. EFFENBERGEROVÁ, Tereza, Denis LEKEŠ, Dana WEBEROVÁ, Ondřej VÝŠKA, Martina NEVRTALOVÁ, Šárka BUŘILOVÁ, Adam LUKÁČ, Marek ŠKORŇA, Hana ŠIMÁČKOVÁ, Petra VACKOVÁ a Katarína BIELAKOVÁ. Klinická propedeutika pro bakalářské studium - aktualizace podkladů pro 14 přednášek. Brno: Masarykova univerzita Lékařská fakulta, 2019.
 6. 2018

 7. VÝŠKA, Ondřej a Hana MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ. Imunosenescence a infekční komplikace vyššího věku. Kardiologická revue. Praha: Ambit Media a.s., 2018, roč. 20, č. 1, s. 41-43. ISSN 1212-4540.
 8. DOUBKOVÁ, Martina, Jitka HAUSNEROVÁ, Ondřej VÝŠKA, Svatopluk RICHTER a Zdeněk MERTA. NECROTISING SARCOID GRANULOMATOSIS. A RARE GRANULOMATOUS DISEASE. Sarcoidosis Vasculitis and Diffuse Lung Diseases. Fidenza: Mattioli 1885, 2018, roč. 35, č. 4, s. 395-398. ISSN 1124-0490.
 9. MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Hana, Katarína BIELAKOVÁ, Ondřej VÝŠKA, Soňa SURKOVÁ, Dana PRUDIUS a Kamila GREPLOVÁ. Polyfarmakoterapie ve stáří - lékové interakce nejčastěji předepisovaných lékových skupin v kardiologii. Kardiologická revue - Interní medicína. Praha: Ambit Media, a.s., 2018, roč. 20, č. 1, s. 22-28. ISSN 1212-4540.
 10. MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Hana, Ondřej VÝŠKA, Jiří NAKLÁDAL, Emmanuela FERNANDOVÁ a Petra VACKOVÁ. Rizika hospitalizace seniorů. Vnitřní lékařství. Brno: Facta Medica, 2018, roč. 64, č. 11, s. 1070-1075. ISSN 0042-773X.
 11. MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Hana, Katarína BIELAKOVÁ, Ondřej VÝŠKA a Soňa SURKOVÁ. Specifika dia­gnostiky a léčby ve stáří. Kardiologická revue - Interní medicína. Praha: Ambit Media, a.s., 2018, roč. 20, č. 1, s. 6-10. ISSN 1212-4540.
 12. VÝŠKA, Ondřej, Matúš MIHALČIN a Hana MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ. Symptomatická léčba chřipky a její limity ve stáří, rizika spojená s chřipkou u geriatrických pacientů. Medicína pro praxi. Olomouc: Solen s.r.o., 2018, roč. 15, č. 5, s. 246-250. ISSN 1214-8687.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 22. 6. 2021 19:59