Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

    2014

  1. JANÍKOVÁ, Věra, Jana JAŠKOVÁ, Jana CHOCHOLATÁ, Marie STODOLOVÁ, Pavel ZLATNÍČEK, Martina ČEŘOVSKÁ, Miroslav JANÍK, Eliška DUNOWSKI, Ivana HOVOŘÁKOVÁ, Jitka SEDLÁČKOVÁ, Gabriela HUBLOVÁ, Pavla JAHODOVÁ, Adéla STRAKOVÁ, Veronika TOMÁNKOVÁ, Michaela ŠAMALOVÁ a Slavomíra KLIMSZOVÁ. Aktuální témata výzkumu učení a vyučování cizím jazykům III. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 379 s. Spisy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity 171. ISBN 978-80-210-7568-9.
  2. STRAKOVÁ, Adéla. Koncept interkulturní komunikační kompetence a možnosti jejího rozvoje. In Výzkum v oblasti učení a vyučování cizích jazyků. 2014.
  3. STRAKOVÁ, Adéla. (NE)POROZUMĚNÍ V INTERKULTURNÍ KOMUNIKACI. In Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference.MMK 2014 Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky. Hradec Králové, Česká republika: Magnanimitas, 2014. s. 1565-1570. ISBN 978-80-87952-07-8.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 4. 10. 2022 19:20