Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2015

  1. JOCHYMEK, Jiří, Šimon ONDRUŠ, Karel URBÁŠEK a Ladislav PLÁNKA. Knee Artroscopy in Children and Adolescents with Trauma History. In 16 th EFORT Congress 2015, 27-29 May 2015, Prague, Czech Republic. 2015.

  2012

  1. JOCHYMEK, Jiří, Šimon ONDRUŠ a Petr GÁL. ARTROSKOPICKÉ NÁLEZY PŘI PORANĚNÍ KOLENNÍHO KLOUBU DĚTÍ A ADOLESCENTŮ V MATERIÁLU KDCHOT FN BRNO V LETECH 2007-2011. Úrazová chirurgie. Ostrava: Česká společnost pro úrazovou chirurgii, 2012, roč. 20, č. 4, s. 107-111. ISSN 1211-7080.
  2. JOCHYMEK, Jiří, Šimon ONDRUŠ a Jan ŠKVAŘIL. Artroskopie kolenního kloubu u dětí a adolescentů s úrazovou anamnézou. Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae čechoslovaca. Praha: Galén, 2012, roč. 79, č. 2, s. 131-134. ISSN 0001-5415.
  3. JOCHYMEK, Jiří, Šimon ONDRUŠ a Ladislav PLÁNKA. Artroskopie kolenního kloubu v dětském a adolescentním věku a její nejčastější indikace - přehled. Úrazová chirurgie. Ostrava: Česká společnost pro úrazovou chirurgii, 2012, roč. 20, č. 3, s. 95-99. ISSN 1211-7080.
  4. JOCHYMEK, Jiří, Šimon ONDRUŠ a Jan ŠKVAŘIL. Fraktura interkondylické eminence v dětském věku. Výsledky dlouhodobého sledování. Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae čechoslovaca. Praha: Galén, 2012, roč. 79, č. 5, s. 442-446. ISSN 0001-5415.

  2011

  1. ONDRUŠ, Šimon. Adamantinom dětského věku. In Pracovní schůze sekce dětské ortopedie České společnosti ortopedie a traumatologie - Benešov u Prahy. 2011.
  2. JOCHYMEK, Jiří, Šimon ONDRUŠ a Jan ŠKVAŘIL. Artroskopie kolenního kloubu u dětí s úrazovou anamnézou. In Pracovní schůze sekce dětské ortopedie České společnosti ortopedie a traumatologie - Benešov u Prahy. 2011.
  3. URBÁŠEK, Karel, Jan POUL, Šimon ONDRUŠ a Petr GÁL. Possible contributions of gait analysis for functional assessment of DDH after surgical treatment. In Jarní ortopedické sympozium - Lázně Bělohrad. 2011.
  4. ONDRUŠ, Šimon, M. STRAKA a Jaroslava BAJEROVÁ. Tricalcium Phosphate Mixed with Autologous Bone Marrow in the Treatment of Benign Cystic Bone Lesions in Children. Acta Chirurgiae Orthopaedicae et Traumatologiae Čechoslovaca. 2011, roč. 78, č. 6, s. 544-550. ISSN 0001-5415.

  2010

  1. JOERIS, Alexander, Šimon ONDRUŠ, Ladislav PLÁNKA, Petr GÁL a Teddy SLONGO. ChronOS Inject in Children with Benign Bone Lesions - Does It Increase the Healing Rate? EUROPEAN JOURNAL OF PEDIATRIC SURGERY. STUTTGART, GERMANY: GEORG THIEME VERLAG KG, 2010, roč. 20, č. 1, s. 24-28. ISSN 0939-7248.
  2. MIKOLÁŠEK, Peter, Lenka KRBKOVÁ, Jan PAVELKA, Lukáš HOMOLA, Drahomíra BARTOŠOVÁ, Šimon ONDRUŠ a Boris HABANEC. Komplikovaný průběh lymeské artritidy u třináctileté pacientky. Pediatrie pro praxi. Olomouc: Solen, 2010, roč. 2010, 11(2), s. 118-120. ISSN 1213-0494.
  3. PLÁNKA, Ladislav, Šimon ONDRUŠ, Miroslav STRAKA, David STARÝ a Petr GÁL. Tricaclcium Phosphate in the Treatment of Juvenile Bone Cysts in Children. In 11th annual meeting of ESTES. Mnichov: URBAN & VOGEL, 2010. s. 142. ISSN 1863-9933.
  4. PLÁNKA, Ladislav, Šimon ONDRUŠ, Miroslav STRAKA, David STARÝ a Petr GÁL. Tricalcium Phosphate in the Treatment of Juvenile Bone Cysts in Children. In 29th annual meeting of EFORT. Londýn: BRITISH EDITORIAL SOC BONE JOINT SURGERY, 2010. ISSN 0301-620X.

  2009

  1. MIKOLÁŠEK, Peter, Lenka KRBKOVÁ, Jan PAVELKA, Lenka KLAPAČOVÁ, Jana BEDNÁŘOVÁ, Šimon ONDRUŠ a Drahomíra BARTOŠOVÁ. Komplikovaný průběh lymeské artritidy u 13leté pacientky. In Sborník abstrakt VI. festivalu kazuistik. 2009. s. 72. ISBN 978-80-254-4373-6.

  2008

  1. PLÁNKA, Ladislav, Šimon ONDRUŠ, Jan ŠKVAŘIL, David STARÝ a Petr GÁL. Použití biodegradabilních materiálů v léčbě kostních cyst u dětí. Rozhledy v Chirurgii. Praha: Česká Lékařská Společnost JEP, 2008, roč. 87, č. 11, s. 585-589. ISSN 0035-9351.

  2006

  1. SKOTÁKOVÁ, Jarmila, Viera BAJČIOVÁ a Šimon ONDRUŠ. Synoviální sarkom u dítěte- kazuistika. Acta Chir.orthop.Traum.čech. 2006, roč. 73, č. 2, s. 104-108, 4 s. ISSN 0001-5415.
  2. GÁL, Petr, Šimon ONDRUŠ, Ladislav PLÁNKA, Miroslav STRAKA a Dagmar FIALOVA. Synthetic biocompatible and bioresorbable materials in juvenile bone cysta treatment. European Journal of Trauma and Emergency Surgery. 2006, roč. 32, Supplement, s. 1-6, 7 s. ISSN 1863-9933.

  2001

  1. ONDRUŠ, Šimon a Petr GÁL. Dlouhodobé výsledky léčby zlomenin horního konce femoru u dětí. In Kniha abstrakt V. národního kongresu ČSOT. 1. vyd. Praha: Galén s.r.o., 2001. s. 150. ISBN 80-7262-103-3.

  1999

  1. ONDRUŠ, Šimon a Bořek CRHA. Fibular longitudinal hemimelia - study of 26 cases. In Abstracta Österreichische Gesellschaft für Orthopädie und orthopädische Chirurgie. 1. vyd. Gmunden: Österreichische Gesellschaft Gmunden, 1999. s. 31.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 29. 11. 2023 07:01