Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2023

  1. GÁL, Roman, Kamil VRBICA a Ondřej HRDÝ. Anestezie u neurodegenerativních onemocnění. In Tomáš Vymazal. Anesteziologie (nejen) k atestaci. 2., přepracované a doplněné. Praha: Grada Publishing, 2023. ISBN 978-80-271-3898-2.
  2. GÁL, Roman, Ondřej HRDÝ, Kamil VRBICA, Jan HUDEC, Andrej MRLIAN a Martin SMRČKA. Brain Tissue Oxygen Levels as a Perspective Therapeutic Target in Traumatic Brain Injury. Retrospective Cohort Study. The Journal of Critical Care Medicine. MAZOVIA: SCIENDO, 2023, roč. 9, č. 1, s. 12-19. ISSN 2393-1809. doi:10.2478/jccm-2023-0001.
  3. VRBICA, Kamil. DOAC - dobrý sluha, zlý pán. In XXV. Colours of Sepsis. 2023.
  4. VRBICA, Kamil, Jan HUDEC, Ondřej HRDÝ, Michal GALKO, Hana HORALKOVA, Regina DEMLOVÁ, Michaela KUBELOVÁ, Martin REPKO a Roman GÁL. Effect of Prophylactic Fibrinogen Concentrate In Scoliosis Surgery (EFISS): a study protocol of two-arm, randomised trial. BMJ Open. London: BMJ Publishing Group, 2023, roč. 13, č. 5, s. 1-8. ISSN 2044-6055. doi:10.1136/bmjopen-2022-071547.
  5. HRDÝ, Ondřej, Kamil VRBICA, Marek KOVÁŘ, Tomáš KORBIČKA, Radka ŠTĚPÁNOVÁ a Roman GÁL. Incidence of muscle wasting in the critically ill: a prospective observational cohort study. SCIENTIFIC REPORTS. BERLIN: NATURE PORTFOLIO, 2023, roč. 13, č. 1, s. 1-7. ISSN 2045-2322. doi:10.1038/s41598-023-28071-8.
  6. GÁL, Roman, Ondřej HRDÝ a Kamil VRBICA. Pacient s onkologickým onemocněním. In Tomáš Vymazal. Anesteziologie (nejen) k atestaci. 2., přepracované a doplněné. Praha: Grada Publishing, 2023. s. 975-987. ISBN 978-80-271-3898-2.
  7. HRDÝ, Ondřej, Kamil VRBICA, Miloš DUBA, Martin SMRČKA a Roman GÁL. The positive effect of brain tissue oxygen monitoring on long term outcomes in severe traumatic brain injury. In 14th Biennial World Congress on Brain Injury. 2023.
  8. VRBICA, Kamil, Kateřina VANÍČKOVÁ, Ondřej HRDÝ, Martin DOLEČEK, Eva VAŠÍNOVÁ, Dominika MIKLIŠOVÁ a Roman GÁL. Vliv podání fibrinogenu v přednemocniční péči na jeho hladinu u pacientů s polytraumatem přijatých na urgentní příjem Fakultní nemocnice Brno. In XXIX. kongres ČSARIM. 2023. ISSN 1214-2158.

  2022

  1. VRBICA, Kamil. Koagulopatie u pacientů s těžkým kraniocerebrálním poraněním. In XXVIII. kongres ČSARIM. 2022.
  2. PROKOPOVÁ, Tereza, Jan HUDEC, Kamil VRBICA, Jan STAŠEK, Andrea POKORNÁ, Petr ŠTOURAČ, Kateřina RUSINOVÁ, Paulína KERPNEROVÁ, Radka ŠTĚPÁNOVÁ, Adam SVOBODNÍK a Jan MALÁSKA. Palliative care practice and moral distress during COVID-19 pandemic (PEOpLE-C19 study): a national, cross-sectional study in intensive care units in the Czech Republic. Critical Care. London: BMC, 2022, roč. 26, č. 1, s. 1-14. ISSN 1364-8535. doi:10.1186/s13054-022-04066-1.
  3. PROKOPOVÁ, Tereza, Jan HUDEC, Kamil VRBICA, Jan STAŠEK, Andrea POKORNÁ, Petr ŠTOURAČ, K. RUSINOVÁ, P. KERPNEROVÁ, Radka ŠTĚPÁNOVÁ, Adam SVOBODNÍK a Jan MALÁSKA. Terminologie a praxe paliativní péče na jednotkách intenzivní péče v České republice: výsledky studie PEOpLE­‑C19. Anesteziologie a intenzivní medicína. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2022, roč. 33, č. 5, s. 198-204. ISSN 1214-2158. doi:10.36290/aim.2022.032.
  4. VRBICA, Kamil, Kateřina VANÍČKOVÁ, Ondřej HRDÝ a Roman GÁL. The importance of point-of-care testing for direct oral anticoagulants in bleeding patient with an unclear medical history. In 66th annual meeting of Society of thrombosis and Hemostasis Research GTH 2022. 2022.
  5. VRBICA, Kamil, Kateřina VANÍČKOVÁ, Ondřej HRDÝ a Roman GÁL. Využití point of care testu DOAC Dipstick® u krvácející pacientky s podezřením na užívání přímého perorálního antikoagulancia. In XXVIII. kongres ČSARIM. 2022.

  2021

  1. GÁL, Roman, Kamil VRBICA a Ondřej HRDÝ. Anestezie u neurodegenerativních onemocnění. In Tomáš Vymazal. Anesteziologie (nejen) k atestaci. 1. vydání. Praha: Grada Publishing, a.s., 2021. s. 870-879. ISBN 978-80-271-1230-2.
  2. GÁL, Roman, Ondřej HRDÝ a Kamil VRBICA. Anestezie u onkologického pacienta. In Tomáš Vymazal. Anesteziologie (nejen) k atestaci. 1. vydání. Praha: Grada Publishing, a.s., 2021. s. 879-892. ISBN 978-80-271-1230-2.
  3. HRDÝ, Ondřej, Kamil VRBICA, Marek KOVÁŘ, Tomáš KORBIČKA a Roman GÁL. Intra- and interobserver agreement of rectus femoris cross-sectional area in critically ill patients. MINERVA ANESTESIOLOGICA. Turin: EDIZIONI MINERVA MEDICA, 2021, roč. 87, č. 4, s. 494-495. ISSN 0375-9393. doi:10.23736/S0375-9393.20.15149-6.
  4. VRBICA, Kamil, Kateřina VANÍČKOVÁ, Ondřej HRDÝ a Roman GÁL. Point of Care Testing of Direct Oral Anticoagulants in Patients with Stroke at the Emergency. In 7th Congress of the European Academy of Neurology, 2021. 2021.
  5. VRBICA, Kamil, Kateřina VANÍČKOVÁ, Ondřej HRDÝ a Roman GÁL. Point of Care Testing of Direct Oral Anticoagulants in Patients with Stroke at the Emergency. In 7th Congress of the European Academy of Neurology. 2021. ISSN 1351-5101. doi:10.1111/ene.14968.
  6. VRBICA, Kamil, Ondřej HRDÝ, Kateřina VANÍČKOVÁ a roman GÁL. Successful Implementation of Internal Recommendations for the Treatment of Life-Threatening Bleeding at the University Hospital Brno Emergency Department. In 17th World congress of Anaesthesiologists. 2021. doi:10.1213/01.ane.0000791544.44545.82.
  7. VRBICA, Kamil, Ondřej HRDÝ, Kateřina VANÍČKOVÁ a Roman GÁL. Successful Implementation of Internal Recommendations for the Treatment of Life-Threatening Bleeding at the University Hospital Brno Emergency Department. In 17th World congress of Anaesthesiologists. 2021. ISSN 0003-2999. doi:10.1213/01.ane.0000791544.44545.82.
  8. HRDÝ, Ondřej, Kamil VRBICA, Marek KOVÁŘ, Tomáš KORBIČKA, Igor SAS a Roman GÁL. Variability of Ultrasound Measurement of Cross-Sectional Area of Rectus Femoris Muscle in Critically Ill Adult Patients. 2021. doi:10.1213/01.ane.0000791544.44545.82.
  9. PROKOPOVÁ, Tereza, Kamil VRBICA, Jan HUDEC, Jan DVOŘÁČEK, Roman GÁL a Jan MALÁSKA. Zhodnocení implementace simulační výuky do specializačního vzdělávání lékařů před absolvováním základního kmene. Anesteziologie a intenzivní medicína. Olomouc: Solen, s.r.o., 2021, roč. 32, č. 2, s. 74-81. ISSN 1214-2158. doi:10.36290/aim.2021.009.

  2020

  1. HRDÝ, Ondřej, Kamil VRBICA, Eva STRAŽEVSKÁ, Petr SUK, Lenka SOUČKOVÁ, Radka ŠTĚPÁNOVÁ, Igor SAS a Roman GÁL. Comparison of continuous versus intermittent enteral nutrition in critically ill patients (COINN): study protocol for a randomized comparative effectiveness trial. Trials. London: BioMed Central, 2020, roč. 21, č. 1, s. 1-10. ISSN 1745-6215. doi:10.1186/s13063-020-04866-2.
  2. VRBICA, Kamil. HYPERTENZE – diferenciální diagnostika a léčba ve 3 hodiny ráno. In 22nd Colours of sepsis, Ostrava. 2020.

  2018

  1. VRBICA, Kamil. Anestezie u akutního polytraumatu - hlavní zásady. In XXV. kongres ČSARIM, Praha. 2018.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 5. 3. 2024 15:48