Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2020

 1. BLAŽEK, Jiří, Michal JANOVEC, Ivana PAŘÍZKOVÁ, Johan SCHWEIGL a Eva TOMÁŠKOVÁ. Ekonomické základy práva. 1 vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2020. 188 s. ISBN 978-80-7598-699-3.
 2. 2019

 3. PAŘÍZKOVÁ, Ivana. Členka Akademického senátu PrF MU. : Akademický senát PrF MU, 2019 - 2020.
 4. PAŘÍZKOVÁ, Ivana. Evoluce pojmu finance a veřejné finance. Daně a finance, Praha: Comenius Print, s. r. o., 2019, roč. 238-239 XX, 1-2/2019, s. 17-25. ISSN 1801-6006.
 5. TOMÁŠKOVÁ, Eva a Ivana PAŘÍZKOVÁ. Evolution of Public Finance in the Czech Republic. In V Międzynarodowa Bałtycka Konferencja Prawa Finansowego „Prawo finansowe wobec wyzwań XXI wieku” „The financial law towards challenges of the XXI century“. 2019.
 6. PAŘÍZKOVÁ, Ivana. Několik poznámek k otázkám fiskálního federalismu. Právní labyrint, Jihlava: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2019, Neuveden, 7.8.2019, s. 1-7. ISSN 2464-4730.
 7. PAŘÍZKOVÁ, Ivana, Eva TOMÁŠKOVÁ, Richard BARTES a Romana BUZKOVÁ. Právní a ekonomické aspekty financování neziskových organizací. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 202 s. Edice Scientia, svazek č. 643. ISBN 978-80-210-9154-2.
 8. 2018

 9. PAŘÍZKOVÁ, Ivana. Členka zastupitelstva obce Moravany. 2018 - 2022.
 10. PAŘÍZKOVÁ, Ivana. Několik poznámek k rozpočtovému procesu obcí. Daně a finance, Praha: Comenius Prinr, 2018, roč. 26, č. 2, s. 22-31. ISSN 1801-6006.
 11. PAŘÍZKOVÁ, Ivana, Eva TOMÁŠKOVÁ, Richard BARTES a Romana BUZKOVÁ. Právní a ekonomické aspekty financování neziskových organizací. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 202 s. Edice Scientia, svazek č. 643. ISBN 978-80-210-9154-2.
 12. PAŘÍZKOVÁ, Ivana. Správní delikty, přestupky územních samosprávných celků. Acta Iuridica Olomoucensia, Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2018, roč. 13, č. 2, s. 153-169. ISSN 1801-0288.
 13. TOMÁŠKOVÁ, Eva a Ivana PAŘÍZKOVÁ. Veřejné finance – ekonomické souvislosti. 2. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 136 s. ISBN 978-80-210-7749-2.
 14. 2017

 15. PAŘÍZKOVÁ, Ivana a Eva TOMÁŠKOVÁ. Effectiveness and Efficiency of Local Taxes. In Pařízková, Tomášková. Interaction of Law and Economics 2017. Brno: Masarykova univerzita, 2017. s. 200-212, 13 s. ISBN 978-80-210-2280-5.
 16. PAŘÍZKOVÁ, Ivana a Eva TOMÁŠKOVÁ. Interaction of Law and Ekonomics 2017. první. Brno: Masarykova univerzita Právnická fakulta, 2017. s. 1-224, 224 s. ISBN 978-80-210-8840-5.
 17. PAŘÍZKOVÁ, Ivana a Eva TOMÁŠKOVÁ. Interakce práva a konomie. první. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2017. ISBN 978-80-210-2280-5.
 18. PAŘÍZKOVÁ, Ivana. The Budgetary Process of Territorial Self-Governing Units in the Czech Republic. In Michal Radvan a kolektiv. The Financial Law Towards Challenges of the XXI Century. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2017. s. 172-190, 19 s. ISBN 978-80-210-8516-9.
 19. PAŘÍZKOVÁ, Ivana. The Budgetary Process of Territorial Self-Governing Units in the Czech Republic. 2017.
 20. PAŘÍZKOVÁ, Ivana. Zákon o správních poplatcích a předpisy souvesející. Praha: Wolters Kluwer, 2017. s. 14-49, 35 s. Komentáře. ISBN 978-80-7552-781-3.
 21. POTĚŠIL, Lukáš a Ivana PAŘÍZKOVÁ. Zákon o správních poplatcích a předpisy související. Komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2017. 292 s. Komentáře Wolters Kluwer. ISBN 978-80-7552-781-3.
 22. 2016

 23. PAŘÍZKOVÁ, Ivana. Členka výboru odborové organizace - ZO VOS Právnické fakulty Masarykovy univerzity. 2016 - 2021.
 24. RADVAN, Michal, Petr MRKÝVKA, Jiří KAPPEL, Johan SCHWEIGL, Michal LIŠKA, Jan NECKÁŘ, Petra SNOPKOVÁ, Michael ŠEFČÍK, Ivana PAŘÍZKOVÁ a Stanislav KOUBA. Důchodové daně. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 247 s. Spisy Právnické fakulty MU (řada teoretická), Scientia 567. ISBN 978-80-210-8395-0.
 25. JÁNOŠÍKOVÁ, Petra, Petr MRKÝVKA, Silvie ANDERLOVÁ, Dagmar BÁRKOVÁ, Damian CZUDEK, Michal JANOVEC, Libor KYNCL, Jan NECKÁŘ, Josef NOCAR, Zdenka PAPOUŠKOVÁ, Ivana PAŘÍZKOVÁ, Michal RADVAN, Pavel SEKNIČKA, Václav ŠKOLOUT, Dana ŠRAMKOVÁ a Daniel TELECKÝ. Finanční a daňové právo. 2. aktualizované a doplněné. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s. r. o., 2016. 492 s. ISBN 978-80-7380-639-2.
 26. PAŘÍZKOVÁ, Ivana. Několik poznámek k financování územních samosprávných celků z prostředků Evropské unie. Daně a finance, Praha: Sagit, 2016, roč. 24, č. 2, s. 15-20. ISSN 1801-6006.
 27. TOMÁŠKOVÁ, Eva a Ivana PAŘÍZKOVÁ. Veřejné finance – ekonomické souvislosti. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 136 s. ISBN 978-80-210-7749-2.
 28. PAŘÍZKOVÁ, Ivana. Wykorzystanie funduczy Unii Europejskiej do financowania zadań jedostek samorząndu terytorialnego. In Jolanta Gliniecka, Anna Drywa, Edward Juchniewicz, Tomasz Sowiński. Finansowanie samorządu terytorialnego i jego zadań a Europejska Karta Samorządu lokalnego/Local Government financing and European Charter of Local Self-Government. 1. vyd. : Cedewu.pl, 2016. s. 197-206, 10 s. ISBN 978-83-7556-847-9.
 29. 2015

 30. PAŘÍZKOVÁ, Ivana. Členka Ekonomické komise Akademického senátu Masarykovy univerzity. : Masarykova univerzita, 2015 - 2020.
 31. PAŘÍZKOVÁ, Ivana. Daň z přidané hodnoty a její možná optimalizace. In Babčák, Vladimír, Anna Románová, Ivana Vojníková. Daňové právo vs. daňové podvody a daňové úniky II. diel. 1. vyd. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2015. s. 125-137, 13 s. ISBN 978-80-8152-303-8.
 32. TOMÁŠKOVÁ, Eva a Ivana PAŘÍZKOVÁ. Veřejné finance - ekonomické souvislosti. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 136 s. učebnice - 518. ISBN 978-80-210-7749-2.
 33. TOMÁŠKOVÁ, Eva a Ivana PAŘÍZKOVÁ. Veřejné finance — ekonomické souvislosti. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 136 s. ISBN 978-80-210-7749-2.
 34. 2014

 35. MRKÝVKA, Petr, Ivana PAŘÍZKOVÁ a Eva TOMÁŠKOVÁ. Veřejné finance a fiskální právo. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 164 s. učebnice - č.505. ISBN 978-80-210-6083-8.
 36. 2013

 37. KOHAJDA, Michal, Zdenka PAPOUŠKOVÁ a Ivana PAŘÍZKOVÁ. Aktuální otázky finančního práva ve středoevropském prostoru. In Kohajda Michal, Papoušková Zdenka. Current issues of financial law in Central Europe. 1. vyd. Olomouc: Iuriridicium Olomoucense, o.p.s., 2013. s. 89-97, 9 s. Monografie. ISBN 978-80-87382-43-1.
 38. BLAŽEK, Jiří a Ivana PAŘÍZKOVÁ. Instituty finančního práva a jejich vliv na ekonomický systém. In Institutes of financial law and their impact on the economic system. 1. vyd. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave Právnická fakulta, 2013. s. 208-213, 6 s. ISBN 978-80-7160-365-8.
 39. KYNCL, Libor, Petr MRKÝVKA, Milan BÁRTA, Jiří BLAŽEK, Klára BROŽOVIČOVÁ, Brian FABO, Michal JANOVEC, David JEROUŠEK, Alena KERLINOVÁ, Jana KRANECOVÁ, Josef MONTAG, Kristýna MÜLLEROVÁ, Lenka NĚMCOVÁ, Ivana PAŘÍZKOVÁ, Michal RADVAN, Tomáš ROZEHNAL, Dagmar SOCHOROVÁ, Dana ŠRAMKOVÁ a Eva ŠULCOVÁ. Metoda a ekonomické limity regulace ve finančním právu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2013. 224 s. Řada teoretická, Ed. S, č. 444. ISBN 978-80-210-6774-5.
 40. PAŘÍZKOVÁ, Ivana a Kristýna MÜLLEROVÁ. Místní poplatky v teorii a praxi. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 152 s. Spisy Právnické fakulty Masaryovy univerzity ; č. 463. ISBN 978-80-210-6686-1.
 41. PAŘÍZKOVÁ, Ivana a Milan BÁRTA. Místní poplatky v teorii a praxi. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 152 s. Spisy Právnické fakulty; č. 463. ISBN 978-80-210-6686-1.
 42. PAŘÍZKOVÁ, Ivana. Místní poplatky v teorii a praxi. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 153 s. ISBN 978-80-210-6686-1.
 43. KOSTUKOV, Alexander a Ivana PAŘÍZKOVÁ. Problems of application of tax law in central and eastern European countries. In Kostukov Alexander. Problems of application of tax law in central and eastern European countries. Omsk. Omsk: F.M. Dostoevsky State University, 2013. s. 451-455, 5 s. Monografie. ISBN 978-5-7779-1628-0.
 44. 2012

 45. PAPOUŠKOVÁ, Zdenka a Ivana PAŘÍZKOVÁ. Finanční právo-věda, pedagogická disciplína a praxe. první. Brno: Iuridicum Olomoucense, o.p.s. ve spolupráci s Právnickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci, 2012. s. 192-207, 16 s. ISBN 978-80-87382-30-1.
 46. PAŘÍZKOVÁ, Ivana. MÍSTNÍ POPLATKY V TEORII A PRAXI. In Masarykova univerzita Právnická fakulta Brno. LOCAL CHARGES IN THEORY AND PRACTICE. první. Brno: Masarykova univerzita Právnická fakulta Brno, 2012. s. 2238-2245, 8 s. ISBN 978-80-210-6319-8.
 47. HULKÓ, Gábor, Andreás PATYI a Ivana PAŘÍZKOVÁ. Public finances-administrative autonomies. In Universitas-Gyór Nonprofit Kft., 2012. Public finances-administrative autonomies. Gyór: SZÉCHENYINISTVÁN EGYETEM, GYÓR, 2012. s. 543-548, 6 s. odborná monografie sv.1. ISBN 978-963-9819-87-0.
 48. RADVAN, Michal, Petr MRKÝVKA a Ivana PAŘÍZKOVÁ. Základy finančního práva - 6. oprav. vyd. 6. opravené. Praha: Armex Publishing, 2012. 106 s. Trivis. ISBN 978-80-87451-19-9.
 49. 2011

 50. ŠRAMKOVÁ, Dana, Pavel SALÁK, Oldřich KNECHT, Jana ŠIMONOVÁ, Ivana PAŘÍZKOVÁ, Vladimír NOVÁČEK, Karel SVOBODA, Pavel MATOUŠEK, Pavel POLÁK, Ladislav HRBEK a Miroslav HORÁK. Celní správa v organizačním a funkčním pojetí. Vybrané kapitoly. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 163 s. ACTA UNIVERSITATIS BRUNENSIS, řada teoretická; 400. ISBN 978-80-210-5690-9.
 51. PAŘÍZKOVÁ, Ivana. POSTAVENÍ CLA V SYSTÉMU BERNÍHO PRÁVA. In Celní správa v organizačním a funkčním pojetí - vybrané kapitoly. První. Brno: Masarykova univerzita, 2011. s. 70-76, 7 s. Spisy Právnické fakulty MU č. 400 řada teoretická. ISBN 978-80-210-5690-9.
 52. MRKÝVKA, Petr a Ivana PAŘÍZKOVÁ. Právní regulace veřejných financí a finanční správy v prostředí působení práva Evropské unie. Časopis pro právní vědu a praxi, Brno: Právnická fakulta Masarykovy univerzity, 2011, roč. 19, č. 4, s. 377-379. ISSN 1210-9126.
 53. PAŘÍZKOVÁ, Ivana a Jiří BLAŽEK. Prof. JUDr. Karel Engliš státník, vědec, pedagog. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita Právnická fakulta, 2011. 274 s. Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity, 403. ISBN 978-80-210-5698-5.
 54. PAŘÍZKOVÁ, Ivana a Jitka LOSKOTOVÁ. Publicly Financed Health care in the Czech Republic. In Pařízková, I.; Loskotová J.. 2. mezinárodní letní škola zdravotnického práva (4.-11. září 2011). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. s. 154-159, 6 s. ISBN 978-80-210-5697-8.
 55. RADVAN, Michal, Petr MRKÝVKA a Ivana PAŘÍZKOVÁ. Základy finančního práva - 5. oprav. vyd. 5. opravené. Praha: Armex Publishing, 2011. 108 s. Trivis. ISBN 978-80-86795-99-7.
 56. 2010

 57. KYNCL, Libor a Ivana PAŘÍZKOVÁ. Using Financial Resources from EU Funds during the Times of Crisis. In Finanse publiczne i prawo finansowe w Europie Centralnej i Wschodniej w warunkach kryzysu finansowego / Public Finance and Financial Law in the Context od Financial Crisis in Central and Eastern Europe / Публічні фінанси і фінансове право Центральної і С. 1. vyd. Białystok - Lwów: Temida 2, 2010. s. 113-118, 6 s. Center publication. ISBN 978-83-89620-85-9.
 58. RADVAN, Michal, Petr MRKÝVKA a Ivana PAŘÍZKOVÁ. Základy finančního práva - 4. vyd. 4. vyd. Praha: Armex Publishing, 2010. 107 s. Trivis. ISBN 978-80-86795-91-1.
 59. 2009

 60. PAŘÍZKOVÁ, Ivana. Členka zkušební komise České komory Autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. 2009 - 2021.
 61. MRKÝVKA, Petr, Petra JÁNOŠÍKOVÁ, Ivan TOMAŽIČ, Ivana PAŘÍZKOVÁ, Dana ŠRAMKOVÁ, Michal RADVAN, Jan NECKÁŘ a Libor KYNCL. Finanční a daňové právo. 1. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladetelství Aleš Čeněk, 2009. 525 s. ISBN 978-80-7380-155-7.
 62. TÝČ, Vladimír, Petr MRKÝVKA, Ivana PAŘÍZKOVÁ, Michal RADVAN, Dana ŠRAMKOVÁ, Libor KYNCL, Jan NECKÁŘ a Petra SCHILLEROVÁ. La réforme de l'administration fiscale en République tcheque. Bialostockie Studia Prawnicze, Bialystok: Temida 2, 2009, roč. 2009, č. 5, s. 412-429. ISSN 1689-7404. ISSN 1689-7404.
 63. PAŘÍZKOVÁ, Ivana, Jitka BĚLOHRADOVÁ, Libor KYNCL a Marie POLÁČKOVÁ. Respecting Environment in the Budgetary Legal Acts of the Czech Republic. In Sustainability Accounting and Reporting (at Macroeconomic and Microeconomic Level). 1. vyd. Praha: Linde nakladatelství s.r.o., 2009. s. 56-63, 8 s. Centre for Economic Studies. ISBN 978-80-86131-83-2.
 64. KYNCL, Libor a Ivana PAŘÍZKOVÁ. Using Financial Resources from EU Funds during the Times of Crisis. In Public Finance and Financial Law in the context of financial crises in the Eastern and Central Europe. 2009.
 65. KYNCL, Libor, Ivana PAŘÍZKOVÁ, Jitka BĚLOHRADOVÁ a Marie POLÁČKOVÁ. Zohledňování životního prostředí v rozpočtových předpisech České republiky. In Účetnictví a reporting udržitelného rozvoje na mikroekonomické a makroekonomické úrovni. 2009.
 66. 2008

 67. PAŘÍZKOVÁ, Ivana. Control of Budgetary Management and Penalties for Violation of Budgetary Discipline. In Legal Sanctions: Theoretical and Practical Aspects in Poland and the Czech Republic. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 414-420, 7 s. Spisy Právnické fakulty MU č. 340(řada teoretická). ISBN 978-80-210-4768-6.
 68. RADVAN, Michal, Petr MRKÝVKA, Ivana PAŘÍZKOVÁ a Dana ŠRAMKOVÁ. Finanční právo a finanční správa – Berní právo. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Doplněk, 2008. 510 s. Edice učebnic PrF MU č. 417. ISBN 978-80-210-4732-7.
 69. PAŘÍZKOVÁ, Ivana. Kontrola rozpočtového hospodaření USC a porušení rozpočtové kázně. In Dny práva - 2008 - Days of Law. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 270-276, 7 s. ISBN 978-80-210-4733-4.
 70. RADVAN, Michal, Petr MRKÝVKA, Ivana PAŘÍZKOVÁ a Dana ŠRAMKOVÁ. Labour Taxation in the Czech Republic. In Gospodarka i finanse w warunkach globalizacji. Tom 1. 1. vyd. Toruň: Wyzsza szkola bankowa w Toruniu, 2008. s. 453-465, 13 s. ISBN 978-83-923607-4-2.
 71. PAŘÍZKOVÁ, Ivana. Partnerství mezi veřejným sektorem a soukromým sektorem a veřejné zakázky. In Obce 2008-2009 : výklad je zpracován k právnímu stavu ke dni 1.7.2008. Praha: ASPI, 2008. s. 339-412, 74 s. Meritum. ISBN 978-80-7357-331-7.
 72. RADVAN, Michal, Ivana PAŘÍZKOVÁ a Dana ŠRAMKOVÁ. Real estate in tax law. In LISZEWSKI, Grzegorz ; RADVAN, Michal (ed.) Real Estate in Czech and Polish Law. Białystok: Wydział prawa Uniwersytetu w Białymstoku, Temida 2, 2008. s. 229-247, 19 s. Białostockie studia prawnicze ; zeszyt 4. ISBN 978-83-89620-43-9.
 73. PAŘÍZKOVÁ, Ivana. Rozpočtové určení výnosů některých daní. In Obce 2008-2009 : výklad je zpracován k právnímu stavu ke dni 1.7.2008. Praha: ASPI, 2008. s. 501-510, 10 s. Meritum. ISBN 978-80-7357-331-7.
 74. PAŘÍZKOVÁ, Ivana. Správní poplatky. In Obce 2008-2009 : výklad je zpracován k právnímu stavu ke dni 1.7.2008. Praha: ASPI, 2008. s. 449-458, 10 s. Meritum. ISBN 978-80-7357-331-7.
 75. MRKÝVKA, Petr a Ivana PAŘÍZKOVÁ. Základy finančního práva. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 252 s. Edice učebnic č. 406. ISBN 978-80-210-4514-9.
 76. RADVAN, Michal, Petr MRKÝVKA a Ivana PAŘÍZKOVÁ. Základy finančního práva - 3. vyd. 3. vyd. Praha: Armex Publishing, 2008. 112 s. Trivis. ISBN 978-80-86795-68-3.
 77. 2007

 78. PAŘÍZKOVÁ, Ivana. Členka zkušební komise České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. : ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ, 2007 - 2022.
 79. PAŘÍZKOVÁ, Ivana. Fungování municipálního finančního systému. In Dny veřejného práva. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 83, 550-553, 9 s. ISBN 978-80-210-4430-2.
 80. PAŘÍZKOVÁ, Ivana. Rozpočtové právo. In PAULIČKOVÁ, Alena a Milan BAKEŠ. Finančné právo na Slovensku a v Čechách. Sládkovičovo: Vysoká škola v Sládkovičove, 2007. s. 68-88, 21 s. Finančné právo na Slovensku a v Čechách. ISBN 978-80-88984-99-3.
 81. RADVAN, Michal, Petr MRKÝVKA a Ivana PAŘÍZKOVÁ. Základy finančního práva - 2. vyd. 2. vyd. Praha: Armex Publishing, 2007. 103 s. Trivis. ISBN 978-80-86795-47-8.
 82. 2006

 83. PAŘÍZKOVÁ, Ivana. Rozpočtový proces státního rozpočtu a kontrola. Časopis pro právní vědu a praxi, Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 2006, Roč. 14, č. 3, s. 261-270. ISSN 1210-9126.
 84. PAŘÍZKOVÁ, Ivana. Vnitřní struktura státního rozpočtu. Časopis pro právní vědu a praxi, Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 2006, Roč. 14, č. 2, s. 131-140. ISSN 1210-9126.
 85. RADVAN, Michal, Petr MRKÝVKA a Ivana PAŘÍZKOVÁ. Základy finančního práva. 1. vyd. Praha: Armex Publishing, 2006. 103 s. Trivis. ISBN 80-86795-37-3.
 86. 2005

 87. PAŘÍZKOVÁ, Ivana. Daň z přidané hodnoty v České republice. Mezinárodní a srovnávací právní revue, Olomouc: Univerzita Palackého, 2005, Roč. 5, č. 14, s. 128-144. ISSN 1213-8770.
 88. PAŘÍZKOVÁ, Ivana. Finanční kontrola ve veřejné správě. Daně, Praha: Orac, 2005, Roč. 13, č. 1-2, s. 25-32. ISSN 1210-8103.
 89. PAŘÍZKOVÁ, Ivana. Finanční právo : finance územní samosprávy : multimediální učební text. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2005. 116 s. (Edice multimediálních pomůcek PrF MU ; č. 10). ISBN 80-210-3601-X.
 90. PAŘÍZKOVÁ, Ivana. Nedaňové příjmy rozpočtů obcí. Daně, Praha: Orac, 2005, Roč. 13, č. 12, s. 10-16. ISSN 1210-8103.
 91. PAŘÍZKOVÁ, Ivana. Problematika nedaňových příjmů obcí. Časopis pro právní vědu a praxi, Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 2005, Roč. 13, č. 4, s. 352-358. ISSN 1210-9126.
 92. PAŘÍZKOVÁ, Ivana. Přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků. Daně, Praha: Orac, 2005, Roč. 13, č. 7-8, s. 27-34. ISSN 1210-8103.
 93. PAŘÍZKOVÁ, Ivana. Rozpočtové hospodaření obcí - několik poznámek Evropě. In Financování územní samosprávy ve sjednocující se Evropě : sborník 1. mezinárodního právnického symposia : Brno 12.9.2003. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2005. s. 25 + CD, 1 s. ISBN 80-210-3677-X.
 94. 2004

 95. PAŘÍZKOVÁ, Ivana. Členka Akademického senátu Právnické fakulty Masarykovy univerzity. 2004 - 2018.
 96. PAŘÍZKOVÁ, Ivana. Daň z přidané hodnoty. Časopis pro právní vědu a praxi, Brno: Masarykova univerzita, 2004, Roč. 12, č. 2, s. 114-122. ISSN 1210-9126.
 97. PAŘÍZKOVÁ, Ivana. Finanční kontrola ve veřejné správě : dokončení z čísla 12/2003. Daně, Praha: Orac, 2004, Roč. 12, č. 1, s. 13-19. ISSN 1210-8103.
 98. MRKÝVKA, Petr, Ivana PAŘÍZKOVÁ, Michal RADVAN, Dana ŠRAMKOVÁ, Tomáš FOLTAS a Petra NOVÁKOVÁ. Finanční právo a finanční správa. 1. díl. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2004. 404 s. (Edice učebnic PrF MU v Brně ; č. 354). ISBN 80-210-3578-1.
 99. MRKÝVKA, Petr, Ivana PAŘÍZKOVÁ, Michal RADVAN, Dana ŠRAMKOVÁ a Petra NOVÁKOVÁ. Finanční právo a finanční správa. 2. díl. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2004. 385 s. (Edice učebnic PrF MU v Brně ; č. 355). ISBN 80-210-3579-X.
 100. PAŘÍZKOVÁ, Ivana. Fundamenty finanční kontroly. Časopis pro právní vědu a praxi, Brno: Masarykova univerzita, 2004, Roč. 12, č. 4, s. 317-325. ISSN 1210-9126.
 101. PAŘÍZKOVÁ, Ivana. Nový zákon o DPH po vstupu ČR do Evropské unie. In ČR - členský stát EU a právní otázky s tím související. Ostrava: VŠB-TU, 2004. s. 12-13, 2 s. ISBN 80-248-0741-6.
 102. PAŘÍZKOVÁ, Ivana. Právní úprava rozpočtového určení výnosu některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům. Daně, Praha: Orac, 2004, Roč. 12, č. 5, s. 9-12. ISSN 1210-8103.
 103. PAŘÍZKOVÁ, Ivana. Rozpočtová pravidla [Část třetí: Majetek obce. Hlava IV.]. In Obce 2004. Praha: ASPI Publishing, 2004. s. 193-209, 17 s. (Meritum - výkladová řada). ISBN 80-7357-013-0.
 104. PAŘÍZKOVÁ, Ivana. Rozpočtové určení výnosu některých daní [Část čtvrtá: Daně a místní poplatky. Hlava Správní poplatky [Část čtvrtá: Daně a místní poplatky. Hlava VI.]. In Obce 2004. Praha: ASPI Publishing, 2004. s. 321-338, 18 s. (Meritum - výkladová řada). ISBN 80-7357-013-0.
 105. PAŘÍZKOVÁ, Ivana. Správní poplatky [Část čtvrtá: Daně a místní poplatky. Hlava II.]. In Obce 2004. Praha: ASPI Publishing, 2004. s. 223-231, 9 s. (Meritum - výkladová řada). ISBN 80-7357-013-0.
 106. 2003

 107. PAŘÍZKOVÁ, Ivana. Finanční kontrola ve veřejné správě. Daně : odborný časopis pro daňové právo a praxi, Praha: Orac, 2003, Roč. 11, č. 12, s. 17-22. ISSN 1210-8103.
 108. PAŘÍZKOVÁ, Ivana. Kontrola, kontrola ve veřejné správě, finanční kontrola : 1. část. Časopis pro právní vědu a praxi, Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 2003, Roč. 11, č. 3, s. 240-250. ISSN 1210-9126.
 109. PAŘÍZKOVÁ, Ivana. Příjmy rozpočtu obcí. Daně : odborný časopis pro daňové právo a praxi, Praha: Orac, 2003, Roč. 11, č.7-8, s. 25-38. ISSN 1210-8103.
 110. PAŘÍZKOVÁ, Ivana. Rozpočtové hospodaření obcí - několik poznámek. Daně : odborný časopis pro daňové právo a praxi, Praha: Orac, 2003, Roč. 11, č. 4, s. 10-18. ISSN 1210-8103.
 111. 2002

 112. PAŘÍZKOVÁ, Ivana. Fungování municipiálního finančního systému s přihlédnutím k právnímu postavení příspěvkových organizací a organizačních složek. Daně : odborný časopis pro daňové právo a praxi, Praha: Orac, 2002, Roč. 10, č. 12, s. 4-12. ISSN 1210-8103.
 113. PAŘÍZKOVÁ, Ivana. Požadavky na fungování municipálního finančního systému s přihlédnutím k právnímu postavení organizačních složek a příspěvkových organizací. Časopis pro právní vědu a praxi, Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 2002, Roč. 10, č. 3, s. 235-243. ISSN 1210-9126.
 114. PAŘÍZKOVÁ, Ivana. Rozpočty územních samosprávných celků. Právo a podnikání, Praha: Orac, 2002, Roč. 11., č. 4-5, s. 6-12. ISSN 1211-1120.
 115. 2001

 116. PAŘÍZKOVÁ, Ivana. Odpovědnost v celním a devizovém právu. Právo a podnikání, Praha: Orac, 2001, Roč. 10, č. 7-8, s. 7-16. ISSN 1211-1120.
 117. PAŘÍZKOVÁ, Ivana. Odpovědnost za porušení předpisů devizového práva. Časopis pro právní vědu a praxi, Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 2001, Roč. 9, č. 2, s. 185-191. ISSN 1210-9126.
 118. PAŘÍZKOVÁ, Ivana. Problematika daňových úniků v ČR s přihlédnutím k nepřímým daním. Časopis pro právní vědu a praxi, Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 2001, Roč. 9, č. 1, s. 38-43. ISSN 1210-9126.
 119. PAŘÍZKOVÁ, Ivana. Rozpočet obce. Časopis pro právní vědu a praxi, Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 2001, Roč. 9., č. 4, s. 389-397. ISSN 1210-9126.
 120. PAŘÍZKOVÁ, Ivana. Zamyšlení nad problematikou rozpočtů územních samosprávných celků. Časopis pro právní vědu a praxi, Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 2001, Roč. 9, č. 3, s. 283-289. ISSN 1210-9126.
 121. 2000

 122. PAŘÍZKOVÁ, Ivana. Daň z přidané hodnoty. Časopis pro právní vědu a praxi, Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 2000, Roč. 8, č. 1, s. 60-67. ISSN 1210-9126.
 123. PAŘÍZKOVÁ, Ivana. Daň z příjmů fyzických osob. Časopis pro právní vědu a praxi, Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 2000, Roč. 8, č. 2, s. 234-241. ISSN 1210-9126.
 124. PAŘÍZKOVÁ, Ivana. Požadavky na fungování municipálního finančního systému. In Aktuální otázky reformy veřejné správy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2000. s. 137-140, 4 s. ISBN 80-210-2295-7.
 125. 1999

 126. PAŘÍZKOVÁ, Ivana. K problematice výdajové stránky rozpočtu obce. Časopis pro právní vědu a praxi, Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 1999, Roč. 7, č. 4, s. 411-414. ISSN 1210-9126.
 127. PAŘÍZKOVÁ, Ivana. Odpovědnost v celním právu. Časopis pro právní vědu a praxi, Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 1999, Roč. 7, č. 3, s. 251-259. ISSN 1210-9126.
 128. PAŘÍZKOVÁ, Ivana. Právní úprava zabezpečování veřejných statků obcemi. Časopis pro právní vědu a praxi, Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 1999, roč. 7, č. 2, s. 167-175. ISSN 1210-9126.
 129. 1998

 130. PAŘÍZKOVÁ, Ivana. K některým institutům rozpočtového práva. Časopis pro právní vědu a praxi, Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 1998, roč. 6, č. 4, s. 653-675. ISSN 1210-9126.
 131. PAŘÍZKOVÁ, Ivana. Postavení obce při zajišťování veřejných statků. Časopis pro právní vědu a praxi, Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 1998, roč. 6, č. 1, s. 58-67. ISSN 1210-9126.
 132. PAŘÍZKOVÁ, Ivana. Rozpočtový proces na úrovni obcí, problematika vlastních příjmů rozpočtů obcí a obce z pohledu poplatníka daně. In K normotvorné pravomoci obcí : (sborník příspěvků z konference). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1998. s. 148-155. ISBN 80-210-1751-1.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 13. 8. 2020 14:33