Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2021

  1. ZOUNEK, Jiří, Libor JUHAŇÁK, Hana STAUDKOVÁ a Jiří POLÁČEK. E-learning : učení (se) s digitálními technologiemi. 2. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2021. 330 s. ISBN 978-80-7676-175-9.
   URL
   Název anglicky: E-learning : Teaching/Learnig Using Digital Technologies
   RIV/00216224:14210/21:00119260 Odborná kniha. čeština. Česká republika.
   Zounek, Jiří (203 Česká republika, garant, domácí) -- Juhaňák, Libor (203 Česká republika, domácí) -- Staudková, Hana (203 Česká republika, domácí) -- Poláček, Jiří (203 Česká republika, domácí)
   Klíčová slova anglicky: e-learning; ICT in education; learning; teacher; learner; adult education; didactics; educational research
   Recenzováno: ano

   Změnil: doc. Mgr. Jiří Zounek, Ph.D., učo 1752. Změněno: 19. 4. 2022 15:23.
  2. POLÁČEK, Jiří a Jaroslav NEKUDA. Příležitosti a bariéry online výuky na ESF MU v době „koronaviru“. Aula: časopis pro vysokoškolskou a vědní politiku. Praha: Centrum pro studium vysokého školství v.v.i., 2021, roč. 28, 1–2, s. 75-93. ISSN 2533-4433.
   Domovská stránka časopisu
   Název česky: Příležitosti a bariéry online výuky na ESF MU v době „koronaviru“
   Název anglicky: Opportunities and barriers of online teaching at the Faculty of Economics and Administration MU during the “coronavirus” pandemic
   RIV/00216224:14560/21:00122447 Článek v odborném periodiku. čeština. Česká republika.
   Poláček, Jiří (203 Česká republika, garant, domácí) -- Nekuda, Jaroslav (203 Česká republika, domácí)
   Klíčová slova anglicky: coronavirus; online teaching; opportunities; barriers; home environment
   Recenzováno: ano

   Změnila: Mgr. Pavlína Kurková, učo 368752. Změněno: 22. 11. 2023 16:44.

  2018

  1. POLÁČEK, Jiří. Digital competences in computer-supported collaborative learning. In Cyberspace 2018, 30. listopadu – 1. prosince 2018, Brno. 2018.
   Webové stránky konference
   Název česky: Digitální kompetence v počítačem podporovaném kolaborativním učení
   RIV/00216224:14210/18:00104838 Prezentace na konferencích. angličtina. Česká republika.
   Poláček, Jiří (203 Česká republika, garant, domácí)
   Klíčová slova anglicky: digital competences; online communication; collaborative learning
   Druh účasti: aktivní účast

   Změnil: Mgr. Igor Hlaváč, učo 342491. Změněno: 10. 4. 2019 15:23.

  2016

  1. POLÁČEK, Jiří. Determining Core Components of Computer-Supported Collaborative Learning Within Educational Managerial Game Context. In Michael McGreevy, Robert Rita. Proceedings of the 6th Biannual CER Comparative European Research Conference. London: Sciemcee Publishing, 2016. s. 173-177. ISBN 978-0-9935191-3-0.
   URL
   Název česky: Stanovení základních komponent počítačem podporovaného kolaborativního učení v kontextu vzdělávací manažerské hry
   RIV/00216224:14210/16:00091672 Stať ve sborníku. Pedagogika a školství. angličtina. Velká Británie.
   Poláček, Jiří (203 Česká republika, garant, domácí)
   Klíčová slova anglicky: CSCL; group learning; models; learning components; factor analysis
   Druh sborníku: postkonferenční sborník
   Mezinárodní význam: ano
   Recenzováno: ano

   Změnila: Mgr. Marie Skřivanová, učo 262124. Změněno: 10. 4. 2017 19:30.
  2. NEKUDA, Jaroslav a Jiří POLÁČEK. Dolování dat jako nástroj řízení vysokoškolské knihovny: příklady dobré praxe. Praha: Ikaros, 2016. ISSN 1212-5075.
   URL
   Dokumentace, knihovnictví, práce s informacemi. čeština. Česká republika.
   Změnil: Mgr. Jiří Poláček, Ph.D., učo 3518. Změněno: 20. 7. 2016 14:00.
  3. ZOUNEK, Jiří, Libor JUHAŇÁK, Hana STAUDKOVÁ a Jiří POLÁČEK. E-learning. Učení (se) s digitálními technologiemi. Vydání první. Praha: Wolters Kluwer, 2016. 280 s. ISBN 978-80-7552-217-7.
   Název anglicky: E-learning. Learning with digital technologies
   RIV/00216224:14210/16:00090125 Odborná kniha. Pedagogika a školství. čeština. Česká republika.
   Zounek, Jiří (203 Česká republika, garant, domácí) -- Juhaňák, Libor (203 Česká republika, domácí) -- Staudková, Hana (203 Česká republika, domácí) -- Poláček, Jiří (203 Česká republika, domácí)
   Klíčová slova anglicky: e-learning; ICT in education; learning; educational research
   Recenzováno: ano

   Změnil: doc. Mgr. Martin Sedláček, Ph.D., učo 23221. Změněno: 12. 4. 2017 13:23.

  2015

  1. POLÁČEK, Jiří. Komunikační bariéry v počítačem podporovaném skupinovém učení. Pedagogika. Praha: Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova, 2015, roč. 65, č. 3, s. 314-329. ISSN 0031-3815.
   URL
   Název anglicky: Communication Barriers in Computer Supported Group Learning
   RIV/00216224:14210/15:00085279 Článek v odborném periodiku. Pedagogika a školství. čeština. Česká republika.
   Poláček, Jiří (203 Česká republika, garant, domácí)
   Klíčová slova anglicky: communication barrier; group learning; information and communication technology; Internet services; co-operation; text communication; face-to-face communication; social interaction
   Recenzováno: ano

   Změnila: Mgr. Marie Skřivanová, učo 262124. Změněno: 22. 3. 2016 16:29.

  2013

  1. NEKUDA, Jaroslav a Jiří POLÁČEK. Akademické psaní jako trojský kůň informačního vzdělávání. Praha: Ikaros, o. s., 2013.
   URL
   Název anglicky: Academic Writing as a “Trojan horse” for Information Education
   RIV/00216224:14560/13:00068708 Přehledové a vzdělávací texty. Dokumentace, knihovnictví, práce s informacemi. čeština. Česká republika.
   Nekuda, Jaroslav (203 Česká republika, garant, domácí) -- Poláček, Jiří (203 Česká republika, domácí)
   Klíčová slova anglicky: academic writing; information education; academic libraries; e-learning; peer assessment

   Změnila: Mgr. Iva Milošová, učo 348294. Změněno: 21. 3. 2014 04:39.

  2011

  1. POLÁČEK, Jiří. Systém pro vzájemné hodnocení studentských textů v předmětu Akademické psaní. In Sojka, Petr – Kvizda, Martin. SCO 2011, Sharable Content Objects, 7. ročník konference o elektronické podpoře výuky. Brno: Masarykova univerzita, 2011. s. 43–49. ISBN 978-80-210-5528-5.
   Název anglicky: System for peer assessment of student texts in the Academic Writing course
   RIV/00216224:14560/11:00054504 Stať ve sborníku. Pedagogika a školství. čeština. Česká republika.
   Poláček, Jiří (203 Česká republika, garant, domácí)
   Klíčová slova anglicky: e-learning; academic writing; peer assessment
   Druh sborníku: postkonferenční sborník
   Recenzováno: ano

   Změnil: Mgr. Jiří Poláček, Ph.D., učo 3518. Změněno: 4. 4. 2012 10:48.

  2009

  1. POLÁČEK, Jiří. Automatizované retušování digitalizovaných textů. Praha: AbcLinuxu.cz, 2009. ISSN 1214-1267.
   první část druhá část
   Název anglicky: Automated retouching of digitalized texts

   Klíčová slova anglicky: digitalization; retouching; filters; unpaper; netpbm; pdf

   Změnil: Mgr. Jiří Poláček, Ph.D., učo 3518. Změněno: 23. 7. 2009 15:31.
  2. NEKUDA, Jaroslav a Jiří POLÁČEK. Obsahy českých ekonomických časopisů na Ekonomicko-správní fakultě MU. Ikaros [online]. Praha, 2009, Roč. 13, č. 6. ISSN 1212-5075.
   URL
   Název anglicky: Tables of contents from Czech economic journals at the Faculty of Economics and Administration, MU

   Klíčová slova anglicky: economics; information services; university libraries

   Změnil: PhDr. Jaroslav Nekuda, učo 2345. Změněno: 22. 2. 2013 08:58.

  2008

  1. NEKUDA, Jaroslav a Jiří POLÁČEK. Ohlášené knihy Ekonomicko-správní fakulty MU – malý trik na zefektivnění nákupu knih. Ikaros [online]. Praha, 2008, Roč. 12, č. 10. ISSN 1212-5075.
   URL
   Název anglicky: Announced Books at the Faculty of Economics and Administration MU – a little “trick” to make book acquisition more efficient

   Změnil: PhDr. Jaroslav Nekuda, učo 2345. Změněno: 22. 2. 2013 09:00.
  2. NEKUDA, Jaroslav, Lucie KUŽELÍKOVÁ a Jiří POLÁČEK. Sociálně-ekonomické informace a práce s nimi. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 88 s. ISBN 978-80-210-4577-4.
   Dokumentace, knihovnictví, práce s informacemi. čeština. Česká republika.
   Změnil: PhDr. Jaroslav Nekuda, učo 2345. Změněno: 22. 2. 2013 09:00.

  2006

  1. NEKUDA, Jaroslav a Jiří POLÁČEK. Elektronické diplomky a bakalářky na ESF MU: dokončená mise. Zpravodaj ÚVT MU. Brno: Masarykova univerzita, 2006, roč. 16, č. 3, s. 1-3. ISSN 1212-0901.
   Změnil: PhDr. Jaroslav Nekuda, učo 2345. Změněno: 22. 2. 2013 09:02.
  2. POLÁČEK, Jiří. Octave – kolekce učebních textů. Praha: AbcLinuxu.cz, 2006. ISSN 1214-1267.
   URL
   Počítačový hardware a software. čeština. Česká republika.
   Klíčová slova anglicky: Octave, Matlab, matrix, function, coding, maths

   Změnil: Mgr. Jiří Poláček, Ph.D., učo 3518. Změněno: 6. 5. 2011 12:33.

  2005

  1. POLÁČEK, Jiří. Budování a rozvoj archivu závěrečných prací na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity v Brně. In Hažko, P. Elektronický zborník príspevkov z 11. medzinárodného seminára CASLIN 2004 (Čingov – Slovenský raj, 5.–9. september 2004) [CD-ROM]. 1. vyd. Prešov: Združenie KOLIN a Přešovská univerzita v Prešove, 2005. ISBN 80-8068-337-9.
   Název anglicky: Theses database construction and development at Faculty of Economics and Administration, Masaryk university in Brno
   Dokumentace, knihovnictví, práce s informacemi. čeština. Česká republika.
   Klíčová slova anglicky: thesis, electronic database, document, document security, searching, publishing system, PDF, XML, digitisation
   Druh sborníku: postkonferenční sborník

   Změnil: Mgr. Jiří Poláček, Ph.D., učo 3518. Změněno: 6. 5. 2011 12:01.

  2003

  1. POLÁČEK, Jiří. Elektronický archív akademických prací na ESF MU. In INFORUM 2003: 9. konference o profesionálních informačních zdrojích, 27.–29. 5. 2003: sborník z konference informačních profesionálů [online]. Praha: Albertina icome Praha, 2003. 6 s.
   URL
   Název anglicky: Theses electronic archive at ESF MU
   Dokumentace, knihovnictví, práce s informacemi. čeština. Česká republika.
   Druh sborníku: předkonferenční sborník

   Změnil: Mgr. Jiří Poláček, Ph.D., učo 3518. Změněno: 6. 5. 2011 12:17.
Zobrazeno: 24. 2. 2024 08:26