Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2021

  1. ZOUNEK, Jiří, Libor JUHAŇÁK, Hana STAUDKOVÁ and Jiří POLÁČEK. E-learning : učení (se) s digitálními technologiemi (E-learning : Teaching/Learnig Using Digital Technologies). 2nd ed. Praha: Wolters Kluwer ČR. 330 pp. ISBN 978-80-7676-175-9. 2021.
   URL
   Name (in English): E-learning : Teaching/Learnig Using Digital Technologies
   RIV/00216224:14210/21:00119260 Book on a specialized topic. Czech. Czech Republic.
   Zounek, Jiří (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution) -- Juhaňák, Libor (203 Czech Republic, belonging to the institution) -- Staudková, Hana (203 Czech Republic, belonging to the institution) -- Poláček, Jiří (203 Czech Republic, belonging to the institution)
   Keywords in English: e-learning; ICT in education; learning; teacher; learner; adult education; didactics; educational research
   Reviewed: yes

   Changed by: doc. Mgr. Jiří Zounek, Ph.D., učo 1752. Changed: 19/4/2022 15:23.
  2. POLÁČEK, Jiří and Jaroslav NEKUDA. Příležitosti a bariéry online výuky na ESF MU v době „koronaviru“ (Opportunities and barriers of online teaching at the Faculty of Economics and Administration MU during the “coronavirus” pandemic). Aula: časopis pro vysokoškolskou a vědní politiku. Praha: Centrum pro studium vysokého školství v.v.i., vol. 28, 1–2, p. 75-93. ISSN 2533-4433. 2021.
   Domovská stránka časopisu
   Name in Czech: Příležitosti a bariéry online výuky na ESF MU v době „koronaviru“
   Name (in English): Opportunities and barriers of online teaching at the Faculty of Economics and Administration MU during the “coronavirus” pandemic
   RIV/00216224:14560/21:00122447 Article in a journal. Czech. Czech Republic.
   Poláček, Jiří (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution) -- Nekuda, Jaroslav (203 Czech Republic, belonging to the institution)
   Keywords in English: coronavirus; online teaching; opportunities; barriers; home environment
   Reviewed: yes

   Changed by: Mgr. Pavlína Kurková, učo 368752. Changed: 22/11/2023 16:44.

  2018

  1. POLÁČEK, Jiří. Digital competences in computer-supported collaborative learning. In Cyberspace 2018, 30. listopadu – 1. prosince 2018, Brno. 2018.
   Webové stránky konference
   Name in Czech: Digitální kompetence v počítačem podporovaném kolaborativním učení
   RIV/00216224:14210/18:00104838 Presentations at conferences. English. Czech Republic.
   Poláček, Jiří (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution)
   Keywords in English: digital competences; online communication; collaborative learning
   Type of participation: active participation (giving a lecture, organization, etc.)

   Changed by: Mgr. Igor Hlaváč, učo 342491. Changed: 10/4/2019 15:23.

  2016

  1. POLÁČEK, Jiří. Determining Core Components of Computer-Supported Collaborative Learning Within Educational Managerial Game Context. In Michael McGreevy, Robert Rita. Proceedings of the 6th Biannual CER Comparative European Research Conference. London: Sciemcee Publishing. p. 173-177. ISBN 978-0-9935191-3-0. 2016.
   URL
   Name in Czech: Stanovení základních komponent počítačem podporovaného kolaborativního učení v kontextu vzdělávací manažerské hry
   RIV/00216224:14210/16:00091672 Proceedings paper. Pedagogy and education. English. United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland.
   Poláček, Jiří (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution)
   Keywords in English: CSCL; group learning; models; learning components; factor analysis
   Type of proceedings: post-proceedings
   International impact: yes
   Reviewed: yes

   Changed by: Mgr. Marie Skřivanová, učo 262124. Changed: 10/4/2017 19:30.
  2. NEKUDA, Jaroslav and Jiří POLÁČEK. Dolování dat jako nástroj řízení vysokoškolské knihovny: příklady dobré praxe. Praha: Ikaros. ISSN 1212-5075. 2016.
   URL
   Documentation, librarianship, work with information. Czech. Czech Republic.
   Changed by: Mgr. Jiří Poláček, Ph.D., učo 3518. Changed: 20/7/2016 14:00.
  3. ZOUNEK, Jiří, Libor JUHAŇÁK, Hana STAUDKOVÁ and Jiří POLÁČEK. E-learning. Učení (se) s digitálními technologiemi (E-learning. Learning with digital technologies). Vydání první. Praha: Wolters Kluwer. 280 pp. ISBN 978-80-7552-217-7. 2016.
   Name (in English): E-learning. Learning with digital technologies
   RIV/00216224:14210/16:00090125 Book on a specialized topic. Pedagogy and education. Czech. Czech Republic.
   Zounek, Jiří (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution) -- Juhaňák, Libor (203 Czech Republic, belonging to the institution) -- Staudková, Hana (203 Czech Republic, belonging to the institution) -- Poláček, Jiří (203 Czech Republic, belonging to the institution)
   Keywords in English: e-learning; ICT in education; learning; educational research
   Reviewed: yes

   Changed by: doc. Mgr. Martin Sedláček, Ph.D., učo 23221. Changed: 12/4/2017 13:23.

  2015

  1. POLÁČEK, Jiří. Komunikační bariéry v počítačem podporovaném skupinovém učení (Communication Barriers in Computer Supported Group Learning). Pedagogika. Praha: Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova, vol. 65, No 3, p. 314-329. ISSN 0031-3815. 2015.
   URL
   Name (in English): Communication Barriers in Computer Supported Group Learning
   RIV/00216224:14210/15:00085279 Article in a journal. Pedagogy and education. Czech. Czech Republic.
   Poláček, Jiří (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution)
   Keywords in English: communication barrier; group learning; information and communication technology; Internet services; co-operation; text communication; face-to-face communication; social interaction
   Reviewed: yes

   Changed by: Mgr. Marie Skřivanová, učo 262124. Changed: 22/3/2016 16:29.

  2013

  1. NEKUDA, Jaroslav and Jiří POLÁČEK. Akademické psaní jako trojský kůň informačního vzdělávání (Academic Writing as a “Trojan horse” for Information Education). Praha: Ikaros, o. s., 2013.
   URL
   Name (in English): Academic Writing as a “Trojan horse” for Information Education
   RIV/00216224:14560/13:00068708 Survey and educational texts. Documentation, librarianship, work with information. Czech. Czech Republic.
   Nekuda, Jaroslav (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution) -- Poláček, Jiří (203 Czech Republic, belonging to the institution)
   Keywords in English: academic writing; information education; academic libraries; e-learning; peer assessment

   Changed by: Mgr. Iva Milošová, učo 348294. Changed: 21/3/2014 04:39.

  2011

  1. POLÁČEK, Jiří. Systém pro vzájemné hodnocení studentských textů v předmětu Akademické psaní (System for peer assessment of student texts in the Academic Writing course). In Sojka, Petr – Kvizda, Martin. SCO 2011, Sharable Content Objects, 7. ročník konference o elektronické podpoře výuky. Brno: Masarykova univerzita. p. 43–49. ISBN 978-80-210-5528-5. 2011.
   Name (in English): System for peer assessment of student texts in the Academic Writing course
   RIV/00216224:14560/11:00054504 Proceedings paper. Pedagogy and education. Czech. Czech Republic.
   Poláček, Jiří (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution)
   Keywords in English: e-learning; academic writing; peer assessment
   Type of proceedings: post-proceedings
   Reviewed: yes

   Changed by: Mgr. Jiří Poláček, Ph.D., učo 3518. Changed: 4/4/2012 10:48.

  2009

  1. POLÁČEK, Jiří. Automatizované retušování digitalizovaných textů (Automated retouching of digitalized texts). Praha: AbcLinuxu.cz. ISSN 1214-1267. 2009.
   první část druhá část
   Name (in English): Automated retouching of digitalized texts

   Keywords in English: digitalization; retouching; filters; unpaper; netpbm; pdf

   Changed by: Mgr. Jiří Poláček, Ph.D., učo 3518. Changed: 23/7/2009 15:31.
  2. NEKUDA, Jaroslav and Jiří POLÁČEK. Obsahy českých ekonomických časopisů na Ekonomicko-správní fakultě MU (Tables of contents from Czech economic journals at the Faculty of Economics and Administration, MU). Ikaros [online]. Praha, Roč. 13, č. 6. ISSN 1212-5075. 2009.
   URL
   Name (in English): Tables of contents from Czech economic journals at the Faculty of Economics and Administration, MU

   Keywords in English: economics; information services; university libraries

   Changed by: PhDr. Jaroslav Nekuda, učo 2345. Changed: 22/2/2013 08:58.

  2008

  1. NEKUDA, Jaroslav and Jiří POLÁČEK. Ohlášené knihy Ekonomicko-správní fakulty MU – malý trik na zefektivnění nákupu knih (Announced Books at the Faculty of Economics and Administration MU – a little “trick” to make book acquisition more efficient). Ikaros [online]. Praha, Roč. 12, č. 10. ISSN 1212-5075. 2008.
   URL
   Name (in English): Announced Books at the Faculty of Economics and Administration MU – a little “trick” to make book acquisition more efficient

   Changed by: PhDr. Jaroslav Nekuda, učo 2345. Changed: 22/2/2013 09:00.
  2. NEKUDA, Jaroslav, Lucie KUŽELÍKOVÁ and Jiří POLÁČEK. Sociálně-ekonomické informace a práce s nimi. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. 88 pp. ISBN 978-80-210-4577-4. 2008.
   Documentation, librarianship, work with information. Czech. Czech Republic.
   Changed by: PhDr. Jaroslav Nekuda, učo 2345. Changed: 22/2/2013 09:00.

  2006

  1. NEKUDA, Jaroslav and Jiří POLÁČEK. Elektronické diplomky a bakalářky na ESF MU: dokončená mise. Zpravodaj ÚVT MU. Brno: Masarykova univerzita, vol. 16, č. 3, p. 1-3. ISSN 1212-0901. 2006.
   Changed by: PhDr. Jaroslav Nekuda, učo 2345. Changed: 22/2/2013 09:02.
  2. POLÁČEK, Jiří. Octave – kolekce učebních textů. Praha: AbcLinuxu.cz. ISSN 1214-1267. 2006.
   URL
   Computer hardware and software. Czech. Czech Republic.
   Keywords in English: Octave, Matlab, matrix, function, coding, maths

   Changed by: Mgr. Jiří Poláček, Ph.D., učo 3518. Changed: 6/5/2011 12:33.

  2005

  1. POLÁČEK, Jiří. Budování a rozvoj archivu závěrečných prací na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity v Brně (Theses database construction and development at Faculty of Economics and Administration, Masaryk university in Brno). In Hažko, P. Elektronický zborník príspevkov z 11. medzinárodného seminára CASLIN 2004 (Čingov – Slovenský raj, 5.–9. september 2004) [CD-ROM]. 1st ed. Prešov: Združenie KOLIN a Přešovská univerzita v Prešove. ISBN 80-8068-337-9. 2005.
   Name (in English): Theses database construction and development at Faculty of Economics and Administration, Masaryk university in Brno
   Documentation, librarianship, work with information. Czech. Czech Republic.
   Keywords in English: thesis, electronic database, document, document security, searching, publishing system, PDF, XML, digitisation
   Type of proceedings: post-proceedings

   Changed by: Mgr. Jiří Poláček, Ph.D., učo 3518. Changed: 6/5/2011 12:01.

  2003

  1. POLÁČEK, Jiří. Elektronický archív akademických prací na ESF MU (Theses electronic archive at ESF MU). In INFORUM 2003: 9. konference o profesionálních informačních zdrojích, 27.–29. 5. 2003: sborník z konference informačních profesionálů [online]. Praha: Albertina icome Praha. 6 pp. 2003.
   URL
   Name (in English): Theses electronic archive at ESF MU
   Documentation, librarianship, work with information. Czech. Czech Republic.
   Type of proceedings: pre-proceedings

   Changed by: Mgr. Jiří Poláček, Ph.D., učo 3518. Changed: 6/5/2011 12:17.
Displayed: 18/4/2024 10:00