Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2022

 1. HEJČ, David, Filip KŘEPELKA, Tomáš SVOBODA a Michal JANOVEC. COFOLA 2022 – část 5. Sborník příspěvků mladých právníků, doktorandů a právních vědců. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022. Edice Scientia 733. ISBN 978-80-280-0162-9.
 2. KŘEPELKA, Filip. Language Aspects of Legal Education and Research in Czechia: Recent Dominance of English in International Communication and Heritage of Other Languages in a Nominally Monolingual Country. In Nicolás Etcheverry Estrázulas. Bilingual Study and Research. The Need and the Challenges. 1. vyd. Cham: Springer, 2022. s. 101-123. Ius Comparatum - Global Studies in Comparative Law. ISBN 978-3-030-84549-0. doi:10.1007/978-3-030-84550-6_5.
 3. KŘEPELKA, Filip. Several Acts and One Law as an Impulse for Reviving European (Framework) Laws. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masaryk University Press, 2022, roč. 30, č. 4, s. 829-854. ISSN 1210-9126. doi:10.5817/CPVP2022-4-7.
 4. KŘEPELKA, Filip. Vnitřní trh Evropské unie - základní hospodářské svobody. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022. 132 s. ISBN 978-80-280-0115-5.
 5. KŘEPELKA, Filip. Vnitřní trh Evropské unie - základní hospodářské svobody. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2022. 132 s. Bakalářský studijní program. ISBN 978-80-280-0115-5.
 6. 2021

 7. TOMÁŠEK, Michal, Vladimír TÝČ, Jiří MALENOVSKÝ, Irena PELIKÁNOVÁ, David PETRLÍK, Filip KŘEPELKA, Lenka PÍTROVÁ, Václav ŠMEJKAL, David SEHNÁLEK, Aneta VONDRÁČKOVÁ, Magdalena SVOBODOVÁ, Martin SMOLEK, Jan EXNER a Naděžda ROZEHNALOVÁ. Právo Evropské unie. 3. aktualizované vydání. Praha: Leges, 2021. 512 s. Student. ISBN 978-80-7502-491-6.
 8. KŘEPELKA, Filip. Public health, public interest, and the Covid-19 Pandemic. In Potács Michael, Tichý Luboš (eds.). Public Interest in Law. 1. vyd. Cambridge-Antwerp-Chicago: Intersentia, 2021. s. 347-366. ISBN 978-1-78068-970-8.
 9. KŘEPELKA, Filip. Světová a evropská epidemická spolupráce a české (ne)zvládání izolací a karantén. Správní právo. Ministerstvo vnitra ČR, 2021, roč. 54, 6-7, s. 415-443. ISSN 0139-6005.
 10. POTĚŠIL, Lukáš a Filip KŘEPELKA. The legislation on administrative procedure in Czechoslovakia. In CoCEAL International Workshop: The Influence of Austrian Legislation on Administrative Procedure on Other Legal System (1920 - 1970). 2021.
 11. KŘEPELKA, Filip. Transformations of Directives into Regulations: Towards a More Uniform Administrative Law? European Public Law. Alphen aan den Rijn: Kluwer Law INT, 2021, roč. 27, č. 4, s. 781-805. ISSN 1354-3725.
 12. 2020

 13. KŘEPELKA, Filip. Antarktida: Představení a promýšlení práva konce světa. Právník. AV ČR, Ústav státu a práva, 2020, roč. 159, č. 1, s. 21-38. ISSN 0231-6625.
 14. KŘEPELKA, Filip. Czech Report on Genetic Testing for Employment and Insurance. In Lara Khoury, Adelle Blackett, Lukas Vanhonaeker (eds.). Genetic Testing and the Governance of Risk in the Contemporary Economy. Comparative Reflections in the Insurance and Employment Law Contexts. 1. vyd. Cham: Springer, 2020. s. 153-177. Ius Comparatum - Global Studies in Comparative Law Volume 34. ISBN 978-3-030-43698-8. doi:10.1007/978-3-030-43699-5_6.
 15. KŘEPELKA, Filip. Lip Service or Genuine Consideration of the Pan-European General Principles of Good Administration in Czechia? In Stelkens, Ulrich, Andrijauskaite, Agne (eds.). Good Administration and the Council of Europe. Law, Principles, and Effectiveness. Oxford: Oxford University Press, 2020. s. 602-620. ISBN 978-0-19-886153-9. doi:10.1093/oso/9780198861539.003.0024.
 16. KŘEPELKA, Filip. Právo pandemie covidu-19: náčrt celkového obrazu. Časopis zdravotnického práva a bioetiky. AV ČR, Ústav státu a práva, 2020, roč. 10, č. 3, s. 1-70. ISSN 1804-8137.
 17. KŘEPELKA, Filip a Lukáš POTĚŠIL. The legislation on administrative procedure in Czechoslovakia. In CoCEAL International Workshop: The Influence of Austrian Legislation on Administrative Procedure on Other Legal System (1920 - 1970), 22. 10. 2020, Rome - Italy, webinar. 2020.
 18. KOŠČÍK, Michal, Jaroslav BLATNÝ, Jakub KRÁL, Filip KŘEPELKA a Jaroslav STRÁNSKÝ. Zákon o veřejném zdravotním pojištění: komentář. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2020. 600 s. Komentáře Wolters Kluwer. ISBN 978-80-7598-809-6.
 19. 2019

 20. KŘEPELKA, Filip, Petra LANČOVÁ a Michal JANOVEC. COFOLA 2019 Část X.: Ochrana soukromí a úprava nakládání s informacemi ve zdravotnictví, Technologie a právo. In COFOLA 2019 Část X.: Ochrana soukromí a úprava nakládání s informacemi ve zdravotnictví, Technologie a právo. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 174 s. ISBN 978-80-210-9503-8.
 21. KŘEPELKA, Filip. Kischel Uwe. Rechtsvergleichung. München: C. H. Beck, 2015, 1010 s. / Kischel Uwe (autor) – Hammel Andrew (překladatel). Comparative Law. Oxford: Oxford University Press, 2019, 960 s. (recenze ve čtyřiadvaceti kapitolách). Právník. AV ČR, Ústav státu a práva, 2019, roč. 2019, č. 9, s. 889-903. ISSN 0231-6625.
 22. KŘEPELKA, Filip. Soudobé jazykově-právní otázky v evropském Česku se zaostřením na akademické prostředí. In Kyselovská, Tereza, Sehnálek, David, Rozehnalová, Naděžda (eds.). In varietate concordia - soubor vědeckých statí k poctě prof. Vladimíra Týče. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. s. 131-181. Edice Scientia, sv. 651. ISBN 978-80-210-9332-4.
 23. 2018

 24. KŘEPELKA, Filip. Alternative and complementary medicine - balancing suppression, tolerance and acceptation on national level in EU. In Medicine, Law and Society: contemporary challenges and dilemmas / Medicina, pravo in družba: sodobni izzivi in dileme. 2018.
 25. KŘEPELKA, Filip, Michal KOŠČÍK, Michal JANOVEC a Petra LANČOVÁ. Cofola 2018 - Právní otázky medicínského výzkumu. Masarykova univerzita, právnická fakulta, 2018. 151 s.
 26. KOŠČÍK, Michal, Filip KŘEPELKA a Jaroslav BLATNÝ. Konference Lidé, Zdravotnictví a Právo 2018. 2018.
 27. KŘEPELKA, Filip. Zvláštnosti akademické samosprávy v Česku a jejich možné důsledky. Správní právo. Ministerstvo vnitra ČR, 2018, roč. 51, č. 4, s. 288-298. ISSN 0139-6005.
 28. 2017

 29. KŘEPELKA, Filip. English: An Emerging Parallel Academic Language Besides National Language. In EULETA Workshop 2017 - Enhancement of writing skills in legal contexts. 2017.
 30. KŘEPELKA, Filip. Evropské právo na vzdělání. In Koldinská, Kristina, Tomeš, Igor, Křepelka, Filip. Sociální právo Evropské unie. 1. vyd. Praha: Wolters Kluver, 2017. s. 247-264. Právní monografie. ISBN 978-80-7552-701-1.
 31. KŘEPELKA, Filip. Evropské právo na zdraví. In Koldinská K., Tomeš I., Křepelka (eds.). Sociální právo EU. Praha: Wolters Kluwer, 2017. s. 229-245. Právní monografie. ISBN 978-80-7552-701-1.
 32. KOSAŘ, David, Filip KŘEPELKA a Ladislav VYHNÁNEK. Kompendium evropského ústavního práva. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 265 s. ISBN 978-80-210-8581-7.
 33. KŘEPELKA, Filip, Michal KOŠČÍK, Jaroslav BLATNÝ a Renata BĚLOŠKOVÁ. Lidé, zdravotnictví a právo - limity ve zdravotnictví (Všeobecná zdravotní pojišťovna a Masarykova univerzita). 2017.
 34. KŘEPELKA, Filip. Migrační krize v nadnárodní Evropské unii. In Olomoucké právnické dny 2017 - sekce evropského práva: Evropská integrace 60 let po římských smlouvách - hledání rovnováhy mezi hospodářským, politickým a demokratickým společenstvím. 2017.
 35. KŘEPELKA, Filip. Nahrazování směrnic nařízeními (důvody, skutečnost, možnosti). Právník. AV ČR, Ústav státu a práva, 2017, roč. 156, č. 3, s. 213-234. ISSN 0231-6625.
 36. KŘEPELKA, Filip. Panel Debate I: Is there a Migration Crisis in Europe? In Policy Forum: Migration Crisis as a Challenge for Democracy. 2017.
 37. TOMÁŠEK, Michal, Vladimír TÝČ, Jiří MALENOVSKÝ, Irena PELIKÁNOVÁ, David PETRLÍK, Filip KŘEPELKA, Lenka PÍTROVÁ, Václav ŠMEJKAL, Tereza KUNERTOVÁ, Jan PŘEVRÁTIL, David SEHNÁLEK, Martin SMOLEK, Aneta VONDRÁČKOVÁ a Magdalena SVOBODOVÁ. Právo Evropské unie. 2. aktualizované vydání. Praha: Leges, 2017. 496 s. Student. ISBN 978-80-7502-184-7.
 38. KŘEPELKA, Filip. Regulation of Health Care and Medicine in the Czech Republic. In Andrzej POWALOWSKI, Marián VRABKO, Petr MRKÝVKA (eds.). elected Issues of Public Economic Law in Theory, Judicature and Practice in the Czech Republic, Poland and Slovakia. Warszawa: Wydawnictwo C. H. Beck, 2017. s. 149-167. Monografie. ISBN 978-83-255-8966-0.
 39. KŘEPELKA, Filip. Rules for Liability and Evidence Blocking Innovative Information Technologies in Healthcare. In Trends und Communities der Rechtsinformatik / Trends and Communities of Legal Informatics - Tagunsband de 20. International Rechtsinformatik Symposions IRIS 2017. Wien: Österreichische Computergesellschschaft, 2017. s. 533-538. ISBN 978-3-903035-15-7.
 40. VASEV, Nikolay, Karsten VRANGBAEK a Filip KŘEPELKA. The End of Eastern Territoriality? CJEU Compliance in the New Member States. Comparative European Politics. Palgrave Macmillan, 2017, roč. 15, č. 3, s. 459-477. ISSN 1472-4790. doi:10.1057/cep.2016.9.
 41. KŘEPELKA, Filip. Zvlášní úprava genetických vyšetření. In Kongres medicínského práva (Praha, 30. 11.- 1. 12. 2017, dr. Těšinová). 2017.
 42. 2016

 43. KŘEPELKA, Filip. Akademická samospráva musí být stavovská, nikoli demokratická. MAFRA, a.s., 2016. Česká pozice - internetový magazín deníku Lidové noviny.
 44. KŘEPELKA, Filip. Blok č. 2 - Je třeba brát právo EU vážně - úvodní přednáška. In Jazyk a právo Evropské unie (7.10.2016, Praha, Úřad Vlády ČR+Ministerstvo zahraničních věcí). 2016.
 45. KŘEPELKA, Filip. Compromised Rule of Law in Poland and Pressure of the European Union. In Bridge project - European Commission-Lifelong Learning Program, 1. 6. 2016, Visegrád, Maďarsko. 2016.
 46. KŘEPELKA, Filip. Czech Republic - Recourse to State Aid Rules For Repudiation Of Botched Government Policies and Related Unfavourable Obligations In Czechia. European State Aid Law Quarterly. Berlin: Lexxion, 2016, roč. 15, č. 3, s. 473-480. ISSN 1619-5272. doi:10.21552/estal/2016/3/17.
 47. KŘEPELKA, Filip. Different Approaches to Cross Border Mobility of Patients in the European Union in Czechia, Slovakia and Poland. Medicine, Law & Society. Maribor: University of Maribor Press, 2016, roč. 9, č. 2, s. 101-120. ISSN 2463-7955. doi:10.18690/24637955.9.1.101-120(2016).
 48. KŘEPELKA, Filip. Etická komise pro výzkum Masarykovy univerzity - člen. 2016.
 49. KŘEPELKA, Filip. Identification and public financing of innovative healthcare - especially if expensive (with consideration of EU Patients Directive).". In Current Health Law Issues, 3. 6. 2016, Katolicki uniwersytet lubelski, Lublin, Polsko,. 2016.
 50. KOŠČÍK, Michal, Filip KŘEPELKA a Jaroslav BLATNÝ. Konference - Lidé, zdravotnictví a právo 2016. 2016.
 51. KŘEPELKA, Filip. Legal and political multilingualism in the European Union endangered with multiple crises. In Czech-Polish Conference on Institutional Translation - Quality Aspects in Institutional Translation (25.11.2016, Praha, Ústav translatologie FF UK). 2016.
 52. KŘEPELKA, Filip. Linguistic aspects of integration of healthcare in the European Union. In Perspectives of Language Communication in the EU / Perspektívy jazykovej komunikácie v EÚ (29. 7. 2016, Nitra, Univerzita Konštantína Filosofa+Ministerstvo zahraničných vecí SR). 2016.
 53. KŘEPELKA, Filip. Linguistic aspects of integration of healthcare in the European Union. In Perspectives of Language Communication in the European Union / Perspektívy jazykovej komunikácie v Európskej únii (Nitra, Univerzita Konštantína Filosófa, 29. 7. 2016). 2016.
 54. KŘEPELKA, Filip. Linguistic Aspects of Integration of Healthcare in the European Union. In Dominika Tekeliová. Perspectives of Language Communication in the European Union (ed. Dominika Tekeliová). Nitra: Univezita Konštantína Filozofa - Fakulta stredoeúropských štúdií, 2016. s. 133-138. ISBN 978-80-558-1127-7.
 55. KŘEPELKA, Filip. Některé úvahy o smlouvě o péči o zdraví dle NOZ a úpravě vztahu pacienta a poskytovatele dle ZZS. In Workshop CZP „Smlouva o péči o zdraví v nizozemské, německé a české právní úpravě (19. 12. 2016, Praha, Centrum zdravotnického práva PrF UK). 2016.
 56. KŘEPELKA, Filip. Právní aspekty léčitelství v mezinárodní a evropské perspektivě. Časopis zdravotnického práva a bioetiky. Praha: AV ČR, Ústav státu a práva, 2016, roč. 6, č. 3, s. 1-32. ISSN 1804-8137.
 57. KŘEPELKA, Filip. Právní aspekty léčitelství v mezinárodní a evropské perspektivě. In Konference "Lidé, zdravotnictví a právo - kvalifikace, kompetence a licence ve zdravotnictví,8. 9. 2016, Všeobecná zdravotní pojišťovna - Masarykova univerzita, Brno. 2016.
 58. KŘEPELKA, Filip. Rada vysokých škol - delegát fakulty. Rada vysokých škol, 2016.
 59. KŘEPELKA, Filip. Sekce konference COFOLA - Palčivá a naléhavá témata zdravotnického práva, 28.-29. 4. 2016, Masarykova univerzita - Právnická fakulta, Lednice. 2016.
 60. KŘEPELKA, Filip. Systémové problémy veřejné podpory obnovitelných zdrojů energie. In 6. národní symposium Energetické právo 2016 (25.5.2016, Brno, Ústav práva a technologií PrF MU + EY ČR + Energetická sekce unie českých podnikových právníků + CERIT). 2016.
 61. KŘEPELKA, Filip. Vědecká rada Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci - člen. Vědecká rada Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, 2016 - 2019.
 62. 2015

 63. KŘEPELKA, Filip. Akademická samospráva na scestí. In Akademické fórum LXIII: Akademická samospráva, Praha. 2015.
 64. KŘEPELKA, Filip. Death abroad – legal framework and practices. In Gołaczyński J., Mazurkiewicz J., Turłukowski J., Karkut D. (eds.). Non omnis moriar Osobiste i majątkowe aspekty prawne śmierci człowieka. Zagadnienia wybrane. Wroclaw: Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersystetu Wrocławskiego, 2015. s. 488-507. ISBN 978-83-62832-08-8.
 65. KŘEPELKA, Filip. Different Approaches in Promotion of Mobility of Students and Patients in the European Union. In Contradictions Envisioning European Futures - 22nd International Conference of Europeanists, Paris, Section 193: Through the Looking-Glass: Union Citizenship as a Game Changer fo Social Policy in Europe. 2015.
 66. KŘEPELKA, Filip. Diverging policies of Central European countries on the Euro. In Piekutowska A., Wronska I. (ecs.). Ten Years of the Visegrad Group Member States in the European Union. Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA, 2015. s. 49-58. Uniwersytet w Bialymstoku. ISBN 978-83-7545-583-0.
 67. KŘEPELKA, Filip. Identification of Reimbursable Novel Treatment and Calculation of Rate for it and Pricing. In 5th European Conference on Health Law: Health Law and Cross Border Health Care in Europe, Prague. 2015.
 68. KŘEPELKA, Filip. Judicial Control of Monetary and Fiscal Decisions in the European Union. In E. Kuzelewska, D. Kloza, I. Krasnicka, F. Strzyczkowski (eds.). European Judicial Systems as a Challenge for Democracy. Cambridge - Antwerp - Portland: Intersentia, 2015. s. 87-110. European Integration and Democracy Series - volume 3. ISBN 978-1-78068-316-4.
 69. KŘEPELKA, Filip. Lessons from Icelandic Genome Research Project - Some Political, Legal, Ethical, Cultural and Economic Considerations. In Biobanking for research purposes (scientific, ethical and legal perspectives), Masarykova univerzita-Lékařská fakulta/Přírodovědecká fakulta, Brno (26.5.2015). 2015.
 70. KŘEPELKA, Filip. Ministerstvo zdravotnictví - rozkladová komise - člen. 2015.
 71. KŘEPELKA, Filip. Přípustnost vyloučení sexuálně aktivních gayů z darování krve v Evropské unii a v České republice jako jejím členském státu. Časopis zdravotnického práva a bioetiky. AV ČR, Ústav státu a práva, 2015, roč. 5, č. 3, s. 1-44. ISSN 1804-8137.
 72. KŘEPELKA, Filip. Restrictive versus Benevolent Transposition of the Directive in Poland and Czechia and One-Way Migration of Patients. In 5th European Conference on Health Law: Health Law and Cross Border Health Care in Europe, Prague. 2015.
 73. KŘEPELKA, Filip. The Language Policy of the European Union - legal aspects. In The Model Conference 2015 (Fakulta mezdinárodných vzťahov - Ekonomická univerzita Bratislava) - - cultural section (9.4.2015). 2015.
 74. KŘEPELKA, Filip. Unia Europejska i Rada Europy w sprawie aborcji - rozdzwiek, czy integracja? In Nasciturus pro iam nato habetur - O ochrone dziecka poczetego i jego matki (Wroclaw, Universytet wroclawski, prof. Jacek Mazurkiewicz). 2015.
 75. 2014

 76. KŘEPELKA, Filip. Death abroad / Smierc za granica. In Non omnis moriar - Prawne zagadnienia pochowku, dobr osobistych zmarlego, wybrane zagadnienie dziedziczenia oraz swoboda dzialalnosci funeralnej (Wroclaw, 21.11.2014). 2014.
 77. KŘEPELKA, Filip. Diverging policies of central European countries towards introduction of the Euro and debt crisis in several member states of the European Union threatening single currency. In Ten Years of the Visegrad Group Member States in the European Union (Bialystok, 27.-28.10.2014). 2014.
 78. KŘEPELKA, Filip. Dluhová a měnová krize Evropské unie. In Universitas - revue Masarykovy univerzity. 2014. s. 20-34.
 79. KŘEPELKA, Filip. Dominance of English in the European Union and in European Law. In Sierocka Halina, Swieczkowska Halina (eds.). Issues in Teaching and Translating English for Special Purposes. Bialystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Bialymstoku, 2014. s. 137-150. Studies in Logic, Grammar and Rhetoric 38(51). ISBN 978-83-7431-418-3.
 80. KŘEPELKA, Filip. Dopady více- či mnohojazyčného vyjádření na výklad evropského a mezinárodního práva. In Dny práva 2014 - sekce Specifika interpretace mezinárodního a evropského práva (Brno, PrF MU, 20.11.2014). 2014.
 81. KŘEPELKA, Filip. Dvacet let spolupráce členských států při konzulární (nikoli ale diplomatické) ochraně občanů Evropské unie ve světě. Právník. AV ČR, Ústav státu a práva, 2014, roč. 153, č. 8, s. 643-664. ISSN 0231-6625.
 82. KŘEPELKA, Filip. Implementing EU healthcare policies in the world of dead letters (Nikolay Vasev, Karsten Vrangbæk and Filip Krepelka) + Implementation of Patients Directive in Czechia – Situation in October 2014. In Conference and Friday Workshop on Patients’ rights in the European Union (Kobenhavns Universitet, Kodaň, 31.10.2014). 2014.
 83. KŘEPELKA, Filip. Kojení a mateřské mléko v právu. In XXI. mezinárodní konference Nemocniční epidemiologie a hygiena (Společnost nemocniční epidemiologie a hygieny České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně). 2014.
 84. KŘEPELKA, Filip. Mass Telecommunication Surveillance in Czech Republic (and in Slovakia). Jusletter IT. Die Zeitschrift für IT und Recht. Bern: Weblaw, 2014, neuveden, č. 2, s. nestránkováno, 9 s. ISSN 1664-848X.
 85. KŘEPELKA, Filip. Míra přípustnosti rozlišení podle místa pobytu v judikatuře Soudního dvora - školství, zdravotnictví, podnikání, zaměstnání, zdanění a další. In Vliv judikatury Soudního dvora Evropské unie na antidiskriminační právo (Kancelář veřejného ochránce práv, 5.12.2014). 2014.
 86. KŘEPELKA, Filip. Nesamozřejmost přednosti práva EU ve srovnání s výsadním postavením federálního práva (USA, Německo, Španělsko, Indie, Rusko, Švýcarsko). In Olomoucké právnické dny - sekce právo Evropské unie "Půlstoletí principu přednosti práva EU". 2014.
 87. KŘEPELKA, Filip. Odpovědnost poskytovatele a výrobce za újmu způsobenou léčivými přípravky a zdravotnickými prostředky volně obchodovanými v mezinárodním měřítku a měřítku EU. In Právní odpovědnost poskytovatelů zdravotních služeb podle NOZ (Ústav státu a práva, 5. 12.2014). 2014.
 88. KŘEPELKA, Filip. Právní nástroje řízení nákladů ve zdravotnictví ve sjednocující se Evropě. In Lidé, zdravotnictví a právo - konference zdravotnického práva Všeobecné zdravotní pojišťovny (Uherské Hardiště, 11. 9. 2014). 2014.
 89. KŘEPELKA, Filip. Případ Landtová a jeho současné dozvuky (Slovenské důchody - aneb taková česká justiční rebelie proti skoro federální Evropské unii). In Seminář - Práva pracovníků v souvislosti s jejich právem na volný pohyb - vybrané otázky koordinace v ČR (FreSsco, Univerzita Karlova - Právnická fakulta, Praha, 17. 6. 2014). 2014.
 90. KŘEPELKA, Filip. Rule of Law in new EU states and the impact of the EU - Czech experience/report. In Rule of Law in New EU States and the Impact of the European Union (Praha, UK, 28.11.2014). 2014.
 91. KŘEPELKA, Filip. Složité a zdlouhavé propojování zdravotnictví v Evropské unii. Časopis zdravotnického práva a bioetiky. AV ČR, Ústav státu a práva, 2014, roč. 2014, č. 3, s. 1-43. ISSN 1804-8137.
 92. KŘEPELKA, Filip. Spojené státy evropské podle amerického vzoru jako řešení dluhové a měnové krize Evropské unie. Právník. AV ČR, Ústav státu a práva, 2014, roč. 153, č. 3, s. 213-228. ISSN 0231-6625.
 93. KŘEPELKA, Filip. Svoboda studia v Evropské unii - její právní a společenské vysvětlení a důsledky. In Vojtěch Šimíček. Právo na vzdělání. Brno: Munipress - Mezinárodní politologický ústav, 2014. s. 151-186. ISBN 978-80-210-6950-3.
 94. KŘEPELKA, Filip. The Czech Republic and Slovakia - liberalization facing indifference. In 7th Pan-European Conference on the European Union - section 5: Implementing patients' rights in borderless Europe (Haag, 5. 6.2014). 2014.
 95. KŘEPELKA, Filip. Uznávání lékařských předpisů a proplácení v jiném členském státě vydaného léčivého přípravku dle Směrnice o uplatňování práv pacientů v přeshraniční zdravotní péči. In Právní a ekonomické aspekty volného pohybu zboží v rámci EU (VŠB-TU, Ostrava, 23.10.2014). 2014.
 96. KŘEPELKA, Filip. Zmluva pacienta s poskytovateľom zdravotnej starostlivosti ako obvyklý rámec ošetrenia pacienta - zmena českého práva na pozadí európských a integračných trendov. In Súčasné dimenzie právneho vzťahu pacient, lekár, zdravotná poistovna (Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava, 17. 9. 2014). 2014.
 97. 2013

 98. KŘEPELKA, Filip. Czech Republic Methanol Poisonings 2012 and Free Movement of Goods in the European Union. In Dny práva / Days of Law (Masarykova univerzita, Právnická fakulta, Brno). 2013.
 99. KŘEPELKA, Filip. Čas dluhových brzd v Evropské unii. In Vojtěch Šimíček (ed.). Finanční ústava. 1. vyd. Brno: Muni Press, 2013. s. 74-91. ISBN 978-80-210-6214-6.
 100. KŘEPELKA, Filip. Domácí porody jako příklad uplatnění mezinárodních a evropských standardů. In Konference Všeobecné zdravotní pojišťovny Lidé, zdraví a právo (Uherské Hradiště). 2013.
 101. KŘEPELKA, Filip. Economic Integration of the Czech Republic and Slovakia since the Breakup of Czechoslovakia until the Accession to the European Union. LeXonomica - Revija za pravo in ekonomijo / Journal of Law and Economics. Maribor: Univerza v Mariboru, 2013, roč. 5, č. 1, s. 86-99. ISSN 1855-7147.
 102. KŘEPELKA, Filip. English as the de facto first language in the European Union. In Language and Law - Traditions, Trends and Perspectives. 2013.
 103. KŘEPELKA, Filip. Implementation of the Directive of Patient Rights in Cross Border Healthcare in Czechia and in Slovakia. In Healthcare Regulation in the European Union; A Policy-Cycle Study of Complex Decision Making and Implementation - Workshop. 2013.
 104. KŘEPELKA, Filip. Konzulární pomoc a diplomatická ochrana občanů EU v nečlenských státech poskytnutá jiným členským státem (teorie a praxe po dvaceti letech). In Práva a povinnosti spojená s občanstvím Unie (Praha, Univerzita Karlova, Právnická fakulta - Úřad vlády ČR). 2013.
 105. TOMÁŠEK, Michal, Vladimír TÝČ, Jiří MALENOVSKÝ, Irena PELIKÁNOVÁ, David PETRLÍK, Filip KŘEPELKA, Tereza KUNERTOVÁ, Lenka PÍTROVÁ, Jan PŘEVRÁTIL, David SEHNÁLEK, Martin SMOLEK a Václav ŠMEJKAL. Právo Evropské unie. 1. vyd. Praha: Leges, 2013. 494 s. Student. ISBN 978-80-87576-53-3.
 106. KŘEPELKA, Filip, Kateřina SKŘIVÁNKOVÁ, Daniel BACHO a Libor HAVELKA. Právo Evropské unie - Multimediální učební text pro studenty bakalářských programů. 4. vyd. Brno: Masarykova univerzita - Právnická fakulta, 2013. Multimediální učební text.
 107. KŘEPELKA, Filip. Přístup ke vzdělání mezi členskými státy Evropské unie. In Právo na vzdělání - odborná konference (Masarykova univerzita, Nejvyšší správní soud, Konrad-Adenauer-Stiftung). 2013.
 108. 2012

 109. KŘEPELKA, Filip. Between Legitimacy and Efficiency. Recent Developments of Language Regime in the European Union. In The Challenges of Modern Democracy and European Integration (eds. E. Kuzelewska and D. Kloza). 1.vyd. Warszawa - Bialystok: Univerzytet w Bialymstoku, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2012. s. 101-116. European Integration and Democracy Series, vol. 1. ISBN 978-83-7545-324-9.
 110. KŘEPELKA, Filip. Consular assistance for seriously ill and injured nationals. Practice and law. In Faro S., Chiti P., Schweighofer E.,. European Citizenship and Consular Protection - New Trends in European Law and National Law. 1. vyd. Napoli: Editoriale Scientifica, 2012. s. 139-144. ISBN 978-88-6342-180-4.
 111. KŘEPELKA, Filip a Kristýna ONDROVÁ. Contributions to public financed healthcare and their coordination in the EU. In Cross-border delivery of healthcare in the EU (Rijeka). 2012.
 112. KŘEPELKA, Filip. Contributions to Publicly Financed Healthcare and Their Coordination in the European Union. In Konference Prekogranično pružanje zdravstvenih usluga u EU / Cross-border Healthcare (Rijeka, Chorvatsko). 2012.
 113. KŘEPELKA, Filip. Economic Integration of the Czech Republic and Slovakia from Dissolution of Czechoslovakia to Accession to the European Union. In Re-integration of Adria Market (Maribor, Slovinsko). 2012.
 114. KŘEPELKA, Filip. Evropské impulsy pro vývoj úhrad zdravotních služeb a smluvních vztahů. In Konference zdravotnického práva Všeobecné zdravotní pojišťovny: Lidé, zdravotnictví a právo (Uherské Hradiště). 2012.
 115. KŘEPELKA, Filip. Implementation of the Services Directive in the Czech Republic. In The Implementation of the EU Services Directive - Transposition, Problems and Strategies (Stelkens U., Weiss W., Mirschberger M. eds.). 1. vyd. den Haag: T. M. C. Asser Press, 2012. s. 139-157. European Law. ISBN 978-90-6704-839-2.
 116. KŘEPELKA, Filip. Increasing awareness for ethics in social sciences with specific attention to law. In Seven Years of Capacity-Building in Central and Eastern Europe and Beyond: the Network Meeting of Advanced Certificate Program in Research Ethics. 2012.
 117. KŘEPELKA, Filip. Law and practice of consular protection provided by the Czech Republic after its accession to the European Union. In Faro S., Chiti M.P., Schweighofer E. European Citizenship and Consular Protection - New Trends in European Law and National Law. 1. vyd. Napoli: Editoriale Scientifica, 2012. s. 123-129. ISBN 978-88-6342-180-4.
 118. KŘEPELKA, Filip. Omezování domácích porodů v napětí s evropskými standardy. Zdravotnické fórum - pravidelná příloha časopisu Právní fórum. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2012, Neuveden, č. 4, s. 11-17. ISSN 1804-9664.
 119. KŘEPELKA, Filip. Opatření pro stabilizaci eurozóny a právo. In Olomoucké právnické dny - sekce evropského práva (Olomouc). 2012.
 120. KŘEPELKA, Filip, Kateřina SKŘIVÁNKOVÁ a Daniel BACHO. Právo Evropské unie. Multimediální učební text pro studenty bakalářských programů. 3. dotisk 3. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 117 s. Edice multimediálních učebních textů PrF MU č. 81. ISBN 978-80-210-5275-8.
 121. KŘEPELKA, Filip. Privatisierung in Gesundheitswesen in Tschechien und in der Slowakei unter besonderer Berücksichtigung des Europarechts. In Öffentliche Dienstleistungen in Deutschland und Ostmitteleuropa im Spannungsfeld von Daseinsvorsorge und Wettbewerb (eds. G. Sander, L.Tichý). 1. vyd. Hamburg: Verlag Dr. Kovač, 2012. s. 167-193. Öff. Unternehmen und öff. Wirtschaftsrecht Band 3. ISBN 978-3-8300-5271-5.
 122. KŘEPELKA, Filip. Tension between the Competence of the Member States to Organize and Finance Health Care. In Jean Monnet Conference - Cross Border Healthcare in the European Union (Rijeka). 2012.
 123. KŘEPELKA, Filip. The imperfect dismantlement of the Czechoslovak pension system as an impulse for rebellion against European Union law. European Journal of Social Law. Bruges: die Keure, 2012, roč. 2012, č. 4, s. 278-294. ISSN 2033-9755.
 124. KŘEPELKA, Filip. Verbesserung der vielsprachigen Rechtstexte in der Europäischen Union im Verlauf der Rechtsetzung (zwischen Recht, Linguistik und Informatik). In Internationales Rechtsinformatik-Symposium (Salzburg, Rakousko). 2012.
 125. KŘEPELKA, Filip. Verbesserung vielsprachiger Rechtstexte in der Europäischen Union im Verlauf der Rechtsetzung (zwischen Recht, Linguistik und Informatik). Jusletter IT. Die Zeitschrift für IT und Recht. Bern: Editions Weblaw, 2012, roč. 2012, 2 (6.6.), 8 s. ISSN 1664-848X.
 126. KŘEPELKA, Filip. Význam práva Evropské unie a rady Evropsky pro biomedicínský výzkum. In Biomedicínsky výskum (Košice). 2012.
 127. KŘEPELKA, Filip. Význam práva Evropské unie a Rady Evropy pro biomedicínský výzkum. In Humeník I., Szaniszló I.-M. V. (eds.). Biomedicínsky výskum - právne, eticky, filozoficky. 1. vyd. Bratislava: Eurokódex, 2012. s. 123-136. ISBN 978-80-89447-73-2.
 128. 2011

 129. KŘEPELKA, Filip. A Look at the European Union Law through the Perspective of National Law. In Filip Křepelka, Rajko Knaz, Markéta Selucká. Principles, Rules and Limits of Europeanisation of National Legal System (eds. F. Křepelka, M. Selucká, R. Knez). 1. vyd. Maribor: University of Maribor, Faculty of Law, 2011. s. 40-56. ISBN 978-961-6399-62-3.
 130. KŘEPELKA, Filip. Commercialized assisted reproduction. In Ethical Dilemmas in Assisted Reproductive Technologies (ed. J. G. Schenker). 1. vyd. Berlin/Boston: Walter de Gruyter GmbH, 2011. s. 363-369. Medicine. ISBN 978-3-11-024020-7.
 131. KŘEPELKA, Filip. Českoslovenští důchodci před Soudním dvorem Evropské unie. Národní pojištění: odborný měsíčník. Praha: Česká správa sociálního zabezpečení, 2011, roč. 2011, č. 10, s. 37-39. ISSN 0323-2395.
 132. KŘEPELKA, Filip. "Českoslovenští" důchodci v pasti práva Evropské unie. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 2011, roč. 19, č. 2, s. 131-141. ISSN 1210-9126.
 133. KŘEPELKA, Filip. Právník - redakční rada - člen. 2011 - 2020.
 134. KŘEPELKA, Filip, Kateřina SKŘIVÁNKOVÁ a Daniel BACHO. Právo Evropské unie. Multimediální učební text pro studenty bakalářských programů. 2. dotisk 3. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 117 s. Edice multimediálních učebních textů PrF MU č. 68. ISBN 978-80-210-5275-8.
 135. KŘEPELKA, Filip. Remarks about malpractice liability in Czech Health care. In Pařízková, I.; Loskotová J. 2. mezinárodní letní škola zdravotnického práva (4.-11. září 2011). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. s. 135-139. ISBN 978-80-210-5697-8.
 136. KŘEPELKA, Filip. Rovné zacházení podle práva Evropské unie ve zdravotnictví. Zdravotnictví a právo. Praha: JUDr. Karel Havlíček, 2011, roč. 15, 7-8, s. 13-20. ISSN 1211-6432.
 137. KŘEPELKA, Filip. Universitas - revue Masarykovy univerzity - redakční rada - člen. 2011 - 2017.
 138. 2010

 139. KŘEPELKA, Filip. Implementation and Perception of the Barcelona Objectives in the Czech Republic. In Bodiroga-Vukobrat N., Sander G. G., Baric S. (Hrsg./eds.), Die Offene Methode der Koordinierung in der Europäischen Union - Open Method of Coordination in the European Union. 1.vydání. Hamburg: Verlag Dr. Kovač, 2010. s. 101-113, 12 s. ISBN 978-3-8300-5220-3.
 140. KŘEPELKA, Filip. National Language ans Fundamental Value of State and Law and Proposed Single Patent of the European Union (Czech-Hungarian View). In Smuk Péter. Az állam es jog alapvetö értékei II. 1. vyd. Györ: Széchenyi István Egyetem, Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola, 2010. s. 84-91. ISBN 978-963-7175-62-6.
 141. KŘEPELKA, Filip. National Report - Czech Republic. In Consular and Diplomatic Protection Legal Framework in the European Union. 1.vydání. Firenze: Istituto di teoria e techniche dell informatione giuridica del CNR, 2010. s. 125-144, 19 s. ISBN 978-88-905764-1-6.
 142. KŘEPELKA, Filip, Kateřina SKŘIVÁNKOVÁ a Daniel BACHO. Právo Evropské unie. Multimediální učební text pro studenty bakalářských programů. 1. dotisk 3. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 117 s. Edice multimediálních učebních textů PrF MU č. 64. ISBN 978-80-210-5275-8.
 143. KŘEPELKA, Filip, Kateřina SKŘIVÁNKOVÁ a Daniel BACHO. Právo Evropské unie. Multimediální učební text pro studenty bakalářských programů. 3.,přepracované a rozšířené. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 117 s. Edice multimediálních učebních textů PrF MU č. 63. ISBN 978-80-210-5275-8.
 144. KŘEPELKA, Filip. Probleme mit neuen Sprachversionen des Europarechts. In Fischer R. (Hrsg.), Sprache und Recht in grossen europäischen Sprachen. 1. vyd. Regensburg: Universitätsverlag Regensburg, 2010. s. 233-246. ISBN 978-3-86845-038-5.
 145. KŘEPELKA, Filip. Přenos, doprovod a zohlednění evropského práva českým právem. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita - Právnická fakulta, 2010. 125 s. Acta Universitatis Brunensis Iuridica č. 364. ISBN 978-80-210-5066-2.
 146. KŘEPELKA, Filip. Stručně o podpůrné konzulární ochraně občanů Evropské unie. In Dávid Radovan, Sehnálek David, Valdhans Jiří. Dny práva – 2010 – Days of Law. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. s. 2557-2562. ISBN 978-80-210-5305-2.
 147. KŘEPELKA, Filip. Zdravotní péče o cizince a v cizině a souvisící konzulární ochrana. Zdravotnictví a právo. Praha: JUDr. Karel Havlíček - Havlíček Brain Te, 2010, roč. 2010, č. 2, s. 17-22. ISSN 1211-6432.
 148. 2009

 149. KŘEPELKA, Filip. Approximation to European Union law in candidate and neighbour countries in Eastern Europe - experience of new member state. In Zdanowicz Mieczyslawa, Doliwa-Klepacka Anna (eds.). Wybrane aspekty wplywu czslonkostwa panstw Europy srodkowo-wschodniejej na stosunki ze wschodnimi panstwami osciennymi. Bialystok: Temida 2, 2009. s. 181-190. ISBN 978-83-89620-76-7.
 150. KŘEPELKA, Filip. Czech Law as Implementation of European Law. In Knez, Rozehnalová, Týč a kol. Five Yers of EU Membership Case of Czech Republic and Slovenian Law. Maribor: University of Maribor, 2009. s. 38-49. 1. vydání. ISBN 961-6399-58-6.
 151. KŘEPELKA, Filip. Das Recht zur Forschung mit menschlichen embryonalen Stammzellen und die Debatte darüber in der Tschechischen Republik nach deren Beitritt zur Europäischen Union. In Joerden J.C., Moos T., Wewetzer Ch. (eds.), Stammzellforschung in Europa. Religiöse, ethische und rechtliche Probleme. Studien zur Ethik in Ostmitteleuropa, Band 13. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2009. s. 159-169, 10 s. ISBN 978-3-631-59437-7.
 152. KŘEPELKA, Filip. Discussing the European Union Competences to Legislate on Chimbrids Research. In Taupitz, J., Weschka, M. (eds.) CHIMBRIDS Chimeras and Hybrids in Comparative European and International Research - Scientific, Ethical, Philosophical and Legal Aspects. 1. vydání. Heidelberg: Springer, 2009. s. 743-753. Veröffentlichungen des IMGB. ISBN 978-3-540-93868-2.
 153. KŘEPELKA, Filip. Evropské mýty a české zdravotnictví. Zdravotnictví a právo. Praha: JUDr. Karel Havlíček - Havlíček Brain Te, 2009, roč. 2009, č. 3, s. 2-6. ISSN 1211-6432.
 154. KŘEPELKA, Filip. Language Aspects of Trade in Services and of its Liberalisation in the European Union. In Knez R. (ed.), Internal Market for Services. 1. vyd. Maribor: Univerza v Mariboru - Pravna fakulteta, 2009. s. 67-77. ISBN 961-6399-57-8.
 155. KŘEPELKA, Filip a Kateřina SKŘIVÁNKOVÁ. Právo Evropské unie : multimediální učební text. 2. dotisk 2. aktualiz. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 74 s. Edice multimediálních učebních textů č. 51. ISBN 978-80-210-4431-9.
 156. KŘEPELKA, Filip. Problems with Understanding of the European Law in New Member State. In Czech Law in European Regulatory Context. 1. vyd. Wien-Munchen: Verlag Medien und Recht, 2009. s. 1-11. <I>. ISBN 978-3-939438-09-0.
 157. 2008

 158. KŘEPELKA, Filip. Distribution of Competences in the European Union according to the Constitution for Europe: a Czech view. In Continuing the European Constitutional Debate: German and Czech Contributions from a Legal Perspektive. Berlin: Duncker und Humblot, 2008. s. 257-272. ISBN 978-3-428-12686-6.
 159. KŘEPELKA, Filip. European Law on Zoning and on Project Approvals in the Czech Republic. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita, 2008, roč. 2008, č. 3, s. 214-219. ISSN 1210-9126.
 160. KŘEPELKA, Filip. European Union and Controversial Biotechnologies - Technology, Economy, Ethics, Politics and Law in United Europe. Journal of International Biotechnology Law. Berlin: DeGruyer, 2008, roč. 2008, č. 5, s. 211-220. ISSN 1612-6068.
 161. KŘEPELKA, Filip. Evropská a světová liberalizace obchodu službami - habilitační práce. Brno: Filip Křepelka, 2008. 348 s.
 162. KŘEPELKA, Filip. Multilingualism of the European Union: Facts and Consequences for a New Member State. In Dny práva - 2008 - Days of Law. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 683-687. ISBN 978-80-210-4733-4.
 163. KŘEPELKA, Filip a Kateřina SKŘIVÁNKOVÁ. Právo Evropské unie :multimediální učební text. 1. dostik 2. aktualiz. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 78 s. ISBN 978-80-210-4431-9.
 164. 2007

 165. KŘEPELKA, Filip. European Law and Czech Administrative Judiciary: Three Years After. In The Problems of Application of EU Law in Central European Perspective. Praha: Ústav státu a práva, 2007. s. 63-72. ISBN 978-80-904024-0-9.
 166. KŘEPELKA, Filip. Evropské zdravotnictví a školství v procesu integrace a privatizace. In Veřejná služba v České republice, Německu, Rakousku a Evropské unii - Daseinvorsorge in der Tschechischen Republik, Deutschland, Oesterreich und Europaeische Union, Luboš Tichý (ed), č. 36. Praha: Univerzita Karlova - Právnická fakulta, 2007. s. 99-105. ISBN 978-80-85889-96-3.
 167. KŘEPELKA, Filip. Mnohojazyčnost Evropské unie a její důsledky pro českou právní praxi. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2007. 130 s. Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity, 309. ISBN 978-80-210-4298-8.
 168. KŘEPELKA, Filip. Necelé tři roky práva Evropské unie v Česku se zaměřením na správní soudnictví. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita, 2007, roč. 15, III, s. 42-51. ISSN 1210-9126.
 169. KŘEPELKA, Filip a Kateřina SKŘIVÁNKOVÁ. Právo Evropské unie: multimediální učební text. 2. aktualizované vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2007. 78 s. Edice multimediálních učebních textů PrF MU.
 170. KŘEPELKA, Filip. Právo klinického hodnocení humánních léčivých přípravků: české, evropské a světové standardy. In Strnadová V., Svobodník A., Křepelka F., Úvod do metodiky klinického hodnocení léčivých přípravků. Praha: Grada, 2007. s. 107-132, 25 s. odborná literatura. ISBN 978-80-247-1917-7.
 171. KŘEPELKA, Filip. Užívání cizích jazyků před českými správními soudy po vstupu do Evropské unie. Správní právo : odborný časopis pro oblast státní správy a správního práva. Praha: Ministerstvo vnitra ČR, 2007, roč. 2007, č. 6, s. 416-424. ISSN 0139-6005.
 172. 2006

 173. KŘEPELKA, Filip. Dopady práva Evropského společenství na sociální zabezpečení a služby poskytované členskými státy. Právník. Praha: Academia, 2006, Roč. 145, č. 6, s. 647-671. ISSN 0231-6625.
 174. KŘEPELKA, Filip. Mnohojazyčný režim práva Evropské unie a jeho důsledky pro českou právní praxi. In Evropský kontext vývoje českého práva po roce 2004 : sborník z workshopu konaného na Právnické fakultě MU v Brně dne 26.9.2006). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 29-45, 16 s. ISBN 80-210-4182-X.
 175. KŘEPELKA, Filip. Nový Studijní a zkušební řád MU je propracovanější než jeho předchůdci. muni.cz. Brno: Masarykova univerzita, 2006, Roč. 2, č. 5, s. 6-7. ISSN 1801-0806.
 176. KŘEPELKA, Filip. Odborní poradci ve správním soudnictví. In Role nejvyšších soudů v evropských ústavních systémech – čas pro změnu? Šimíček V. (ed.). Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2006. s. 216-224. ISBN 978-80-210-4262.
 177. KŘEPELKA, Filip. Omezení státních podpor právem ES a české soudy. Jurisprudence. Utrecht: Stichting EMP, 2006, Roč. 15, č. 6, s. 7-13. ISSN 1212-9909.
 178. KŘEPELKA, Filip. Přemítání o akademické samosprávě. muni.cz. Brno: Masarykova univerzita, 2006, Roč. 2, č. 3, s. 6. ISSN 1801-0806.
 179. TÝČ, Vladimír, Filip KŘEPELKA a Daniel NOVÁK. Soudnictví v institucionální struktuře Evropské unie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. 77 s. Spisy PrF MU v Brně. Řada teoretická ; 299. ISBN 802103968X.
 180. KŘEPELKA, Filip. 3/12 Evropská integrace a veřejně financované zdravotnictví. Vedení lékařské praxe : příručka pro soukromé lékařské praxe, zdravotnická zařízení, lékárny a laboratoře. Praha: Dashöfer, 2006, roč. 2006, č. 1, s. 3.12., 15 s. ISSN 1801-8106.
 181. 2005

 182. KŘEPELKA, Filip. EC law and Czech Administrative Judiciary the earliest experience. In Bapuly B (eds.)., EIF Working Paper 17, 1 Jahr EU Mitgliedschaft: Erste Bilanz aus der Sicht der Tschechischen Hoechtsgerichte. Wien: Institut fuer Europaeische Integrazionsforschung der Oesterreichischen Akademie der Wissenschaften,, 2005. s. 17-20.
 183. KŘEPELKA, Filip. Pojetí rovnosti migrantů dle práva ES (hlediska občanství, bydliště a působiště). In Východiska a trendy vývoje českého práva po vstupu České republiky do Evropské unie : sborník příspěvků z konference pořádané Právnickou fakultou Masarykovy univerzity v Brně dne 5. 10. 2005. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005. s. 241-246. ISBN 80-210-3892-6.
 184. KŘEPELKA, Filip. Právo ES v ČR: první rok. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 2005, roč. 13, č. 2, s. 177-183. ISSN 1210-9126.
 185. KŘEPELKA, Filip. Právo Evropské unie : multimediální učební text. Brno: Masarykova univerzita, 2005. 74 s. (Edice multimediálních pomůcek PrF MU ; č. 13). ISBN 8021037032.
 186. 2004

 187. KŘEPELKA, Filip. Evropské zdravotnické právo. Vyd. 1. Praha: LexisNexis, 2004. 135 s. (Knihovnička Orac). ISBN 80-861-9989-4.
 188. TÝČ, Vladimír, Filip KŘEPELKA a Naděžda ROZEHNALOVÁ. Lexikon - právo Evropské unie. Vyd. 1. Ostrava: Sagit, 2004. 322 s. (Lexikony Sagit Sv. VII). ISBN 80-720-8428-3.
 189. KŘEPELKA, Filip. Loučení s česko-slovenským hospodářským prostorem : právní úprava hospodářských vztahů po rozdělení federace (1992) a společný vstup do Evropské unie (2004). Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita, 2004, Roč. 12, č. 1, s. 56-60. ISSN 1210-9126.
 190. KŘEPELKA, Filip. Pojišťování klinického hodnocení léčiv jako studie poměru uplatnění českého a evropského práva. Zdravotnické právo v praxi. Konice: SOLEN, 2004, Roč. 2, č. 2, s. 48-50. ISSN 1214-2883.
 191. KŘEPELKA, Filip. Právo zdravotnického výzkumu. 2004. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004. 166 s. Acta Universitatis Brunensis - Iuridica, sv. 281. ISBN 80-210-3605-2.
 192. KŘEPELKA, Filip. Rozpaky nad úpravou klinického hodnocení dle "euronovely" zákona o léčivech. Zdravotnictví a právo. Praha: ORAC, 2004, Roč. 8, č. 1, s. 2-4. ISSN 1211-6432.
 193. 2003

 194. KŘEPELKA, Filip. Evropská unie z pohledu pacientů a financování zdravotnictví. Zdravotnictví a právo : právní a daňový průvodce pro zdravotnictví. Praha: Orac, 2003, Roč. 7, č. 6, s. 2-5, 3 s. ISSN 1211-6432.
 195. KŘEPELKA, Filip. Informovaný souhlas člověka při zdravotnickém výzkumu. Zdravotnické právo v praxi. Radošovec: Solen, 2003, Roč. 1, č. 1, s. 13-15. ISSN 1214-2883.
 196. TÝČ, Vladimír, Radoslava ŠOPOVOVÁ a Filip KŘEPELKA. Integrated European Case Law Course. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2003. 113 s. (Edice učebnic PrF MU v Brně ; č.334). ISBN 80-210-3287-1.
 197. KŘEPELKA, Filip. Nesamozřejmá hierarchie práva a vstup ČR do EU. Soudní rozhledy : rozhodnutí soudů České republiky. Praha: C.H. Beck, 2003, Roč. 9, č. 6, s. 181-185. ISSN 1210-6410.
 198. KŘEPELKA, Filip. Paleta českých námitek proti Evropské unii. Universitas - revue Masarykovy univerzity v Brně. Brno: Masarykova univerzita, 2003, Č. 3, s. 60-65. ISSN 1211-3384.
 199. KŘEPELKA, Filip. Právo Evropské unie a obchod s léčivy. Zdravotnictví a právo : právní a daňový průvodce pro zdravotnictví. Praha: Orac, 2003, Roč. 7, č. 4, s. 7-9. ISSN 1211-6432.
 200. KŘEPELKA, Filip. Právo Evropské unie v České republice na zlomu: akademická rovina. EMP. Utrecht, Praha: Stichting EMP, Nadace EMP, 2003, Roč. 12, č.3, s. 38-40. ISSN 1210-3977.
 201. KŘEPELKA, Filip. Případ Ferlini - druhoplánové pochybnosti nad jedním antidiskriminačním verdiktem Evropského soudního dvora. EMP. Utrecht, Praha: Stichting EMP, Nadace EMP, 2003, Roč. 12, č. 3, s. 29-31. ISSN 1210-3977.
 202. KŘEPELKA, Filip. Volný pohyb zdravotníků a působení zdravotnických zařízení v Evropské unii. Zdravotnictví a právo : právní a daňový průvodce pro zdravotnictví. Praha: Orac, 2003, Roč. 7, č. 12, s. 5-7. ISSN 1211-6432.
 203. KŘEPELKA, Filip. Zemědělské kvóty v ES a ČR a základní práva. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita, 2003, Roč. 11, č. 2, s. 121-131. ISSN 1210-9126.
 204. 2002

 205. KŘEPELKA, Filip. Europol jako policie nadnárodního celku. In Bezpečnost České republiky : právní aspekty situace po 11. září 2001. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně. Mezinárodní politologický ústav, 2002. s. 214-222. ISBN 80-210-3009-7.
 206. KŘEPELKA, Filip. Evropské právo a zdravotnictví - přehled hlavních témat. Zdravotnictví a právo : právní a daňový průvodce pro zdravotnictví. Praha: Orac, 2002, Roč. 6, č. 4, s. 2-4. ISSN 1211-6432.
 207. KŘEPELKA, Filip. Evropský standard lidských práv a zdravotnictví. Zdravotnictví a právo : právní a daňový průvodce pro zdravotnictví. Praha: Orac, 2002, Roč. 6, č. 7-8, s. 2-5. ISSN 1211-6432.
 208. KŘEPELKA, Filip. K diskusi o odsunu Němců v čase příprav vstupu do Evropské unie. Universitas - revue Masarykovy univerzity v Brně. Brno: Masarykova univerzita, 2002, Č. 3, s. 64-71. ISSN 1211-3384.
 209. KŘEPELKA, Filip. Malfunction of Czech Judiciary, Its Causes and Consequences, Possible Improvement. In Enlargement of the European Union - Globalism-Regionalism and Europe. 1. vyd. Praha: Vysoká škola ekonomická, 2002. s. 81-84.
 210. KŘEPELKA, Filip. Mezinárodní a evropské mechanismy omezení státních (veřejných) podpor: jednotlivé formy podpory. EMP. Utrecht, Praha: Stichting EMP, Nadace EMP, 2002, Roč. 11, č. 3-4, s. 51-54. ISSN 1210-3977.
 211. KŘEPELKA, Filip. Některé aspekty kontroly státních podpor Evropskou komisí. EMP. Utrecht, Praha: Stichting EMP, Nadace EMP, 2002, Roč. 11, č. 1-2, s. 21-26. ISSN 1210-3977.
 212. KŘEPELKA, Filip. Právo výroby a výzkumu humánních léčiv ES. Zdravotnictví a právo : právní a daňový průvodce pro zdravotnictví. Praha: Orac, 2002, Roč. 6, č. 11, s. 2-5. ISSN 1211-6432.
 213. KŘEPELKA, Filip. (Recenze) Pavel Šturma, Mezinárodní dohody o ochraně investic a řešení sporů, Linde Praha, a.s., Praha, 2001, 268 s. Právník : teoretický časopis pro otázky státu a práva. Praha: Academia, 2002, Roč. 141, č. 5, s. 611-613. ISSN 0231-6625.
 214. KŘEPELKA, Filip. Vzývání lidských práv dnes - skepse právníka. In Lidská práva v evropském kontextu : sborník z konference uspořádané dne 17. září 2002 Centrem pro evropská studia a Katedrou občanské výchovy Pedagogické fakulty MU v Brně. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2002. s. 102-107. ISBN 80-210-3034-8.
 215. 2001

 216. KŘEPELKA, Filip. Etické komise ve světě a v České republice pohledem právníka. Zdravotnictví a právo. Praha: Orac, 2001, Roč. 5, č. 1, s. 2-5. ISSN 1211-6432.
 217. KŘEPELKA, Filip. Informovaný souhlas v klinickém hodnocení léčiv ve vnitrostátní i mezinárodní perspektivě. Zdravotnictví a právo. Praha: Orac, 2001, Roč. 5, č. 8, s. 5-9. ISSN 1211-6432.
 218. KŘEPELKA, Filip. Investiční pobídky a limity státních podpor. Parlamentní zpravodaj. Praha: IDEU, 2001, Roč. 7, Č. 7, s. 20-21. ISSN 1211-037X.
 219. KŘEPELKA, Filip. K povinnosti soudu podat návrh dle čl. 92 odst.2 Ústavy ČR. Jurisprudence, vynutitelnost práva a právní praxe. Utrecht: Stichting EMP, 2001, Roč. 3, č. 2, s. 21-24, 3 s. ISSN 1212-9909.
 220. KŘEPELKA, Filip. Možnosti demokracie na úrovni Evropské unie. In Perspektivy občanské společnosti v integrující se Evropě : sborník z konference uspořádané dne 29. května 2001 Centrem pro evropská studia při Katedře filozofie a občanské výchovy Pedagogické fakulty MU v Brně. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2001. s. 35-37. ISBN 80-210-2746-0.
 221. KŘEPELKA, Filip. Právo a etika ve zdravotnictví a v biomedicínském výzkumu. Universitas Revue Masarykovy univerzity v Brně. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2001, roč. 2001, č. 1, s. 59-63. ISSN 12113384.
 222. KŘEPELKA, Filip. Právo uvolňování mezistátního poskytování služeb v mezinárodním a evropském prostředí, zejména v Evropské unii. In Ročenka evropského práva. Svazek V, 1999. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2001. s. 53-82. ISBN 80-210-2543-3.
 223. KŘEPELKA, Filip. Překotné přešlapování před krokem k evropskému superstátu. Universitas. Brno: Masarykova Universita, 2001, Č. 4, s. 60-64. ISSN 1211-3384.
 224. KŘEPELKA, Filip. Svoboda podnikání v Česku v domácí i mezinárodní perspektivě. In Deset let Listiny základních práv a svobod v právním řádu České republiky a Slovenské republiky. Brno: Masarykova univerzita v Brně - Mezinárodní politologický ústav, 2001. s. 216-226. ISBN 80-210-2749-5.
 225. 2000

 226. KŘEPELKA, Filip. Evropská unie jako mezinárodní organizace a jako federace. In Evropanství a národní identita. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2000. s. 184-191. ISBN 8021023937.
 227. KŘEPELKA, Filip. K odkladům zrušení zákona pro neústavnost Ústavním soudem. In Základní lidská práva a právní stát v judikatuře ústavních soudů. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita - Mezinárodní politologický ústav, 2000. s. 116-122. ISBN 80-210-2451-8.
 228. KŘEPELKA, Filip. Koupě bytu ve tmě českého práva (Kdo moc ví, špatně spí). Pára§graf. Brno: PÁRA§GRAF, občanské sdružení studentů Brno, 2000, č. 21., s. 1. ISSN 1212-6403.
 229. KŘEPELKA, Filip. Kritické poznámky k zákonu o veřejné podpoře. EMP. Utrecht, Praha: Stichting EMP, Nadace EMP, 2000, Roč. 9, č. 7/8, s. 41-43. ISSN 1210-3977.
 230. KŘEPELKA, Filip. Léčiva a oběh zboží v Evropské unii (přehled evropského práva léčiv). EMP. Utrecht, Praha: Stichting EMP, Nadace EMP, 2000, Roč. 9, č. 3, s. 15-20. ISSN 1210-3977.
 231. KŘEPELKA, Filip. Právě před rokem : okamžik zájmu o mezinárodní právo : dodatečná obhajoba vojenského zásahu NATO proti Jugoslávii. Universitas : revue Masarykovy univerzity v Brně. Brno: Masarykova univerzita, 2000, Č. 1, s. 15-19. ISSN 1211-3384.
 232. KŘEPELKA, Filip. Soukromoprávní odpovědnost při klinickém hodnocení léčiv. Zdravotnictví a právo : právní a daňový průvodce pro zdravotnictví. Praha: Orac, 2000, Roč. 4, č. 10, s. 2-8. ISSN 1211-6432.
 233. KŘEPELKA, Filip. Úvaha o postupu Ústavního soudu při rušení neústavního ustanovení zákona. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 2000, Roč. 8, č. 1, s. 52-57. ISSN 1210-9126.
 234. 1999

 235. KŘEPELKA, Filip. Česká republika a Úmluva Rady Evropy o bioetice. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 1999, roč. 7, č. 1, s. 59-67. ISSN 1210-9126.
 236. KŘEPELKA, Filip. Omezení veřejných podpor v mezinárodním právu. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 1999, roč. 7, č. 4, s. 404-411. ISSN 1210-9126.
 237. 1998

 238. KŘEPELKA, Filip. Právní povaha úmluv Rady Evropy a práva Evropské unie. In Vybrané úmluvy a základní dokumenty Rady Evropy a Evropské unie. Praha, Brno: Masarykova univerzita Brno (ESF) a Vysoká škola ekonomická Praha (FNH), 1998. s. 20-34. ISBN 8021019042.
 239. KŘEPELKA, Filip. Státní podpora v soutěžním právu Evropské unie. In Ročenka evropského práva. Svazek 3, 1997. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1998. s. 159-192. Acta Universitatis Brunensis Iuridica ; No 216. ISBN 80-210-1960-3.
 240. 1995

 241. KŘEPELKA, Filip. První věda v době ekologického ohrožení. In Sborník studentské konference Mozaika budoucnosti. České Budějovice: Nadace "Mozaika budoucnosti", Dobromysl, 1995. s. 130-133.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 31. 5. 2023 18:41