Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2023

  1. ZAPLETALOVÁ, Martina, Corinne RANCUREL, Benoit INDUSTRI, Marc BARDIN, Kevin LE BRIGAND, Philippe NICOT, Virginie MAGNONE, Aurélie SEASSAU, Pascal BARBRY, David POTĚŠIL, Zbyněk ZDRÁHAL, Michel PONCHET a Jan LOCHMAN. BABA-induced pathogen resistance: a multi-omics analysis of the tomato response reveals a hyper-receptive status involving ethylene. Horticulture Research. Oxford University Press, 2023, roč. 10, č. 6, s. 1-14. ISSN 2662-6810. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1093/hr/uhad068.
  2. ŽAJDLÍKOVÁ, Veronika, Veronika FARKOVÁ, Jiří KUČERA, Kateřina DADÁKOVÁ, Martina ZAPLETALOVÁ, Kateřina PAŠKOVÁ, Roman ŘEMÍNEK, Zdeněk GLATZ, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Filip RŮŽIČKA, Jan LOCHMAN a Petra BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ. Gene expression and metabolic activity of Streptococcus mutans during exposure to dietary carbohydrates glucose, sucrose, lactose, and xylitol. Molecular Oral Microbiology. Hoboken: Wiley, 2023, roč. 38, č. 5, s. 424-441. ISSN 2041-1006. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1111/omi.12428.
  3. VACULOVÁ, Jitka, Radek KROUPA, Jan LOCHMAN, Zdeněk KALA, Petra BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ, Martina ZAPLETALOVÁ, Tereza DEISSOVÁ a Lumír KUNOVSKÝ. Non-invasive approaches for esophageal microbiota analysis: a pilot study. In ESGE Days 2023. 2023. ISSN 0013-726X. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1055/s-0043-1765991.
  4. DUŠKOVÁ, Marta, Ivana KOLÁČKOVÁ, Martina ZAPLETALOVÁ, David NOVÁK, Petr KRÁLÍK a Renata KARPÍŠKOVÁ. Průkaz probiotických kultur v komerčních doplňcích stravy na českém trhu. Výživa a potraviny. Výživaservis s.r.o., 2023, roč. 78, č. 6, s. 15-18. ISSN 1211-846X.
  5. DEISSOVÁ, Tereza, Martina ZAPLETALOVÁ, Lumír KUNOVSKÝ, Radek KROUPA, Tomáš GROLICH, Zdeněk KALA, Petra BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ a Jan LOCHMAN. 16S rRNA gene primer choice impacts off-target amplification in human gastrointestinal tract biopsies and microbiome profiling. Nature Scientific Reports. Berlin: NATURE RESEARCH, 2023, roč. 13, č. 1, s. 1-10. ISSN 2045-2322. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1038/s41598-023-39575-8.
  6. KNEDLÍKOVÁ, Lenka a Pavlína DANHOFER. 6.16 Analysis of Gut Microbiota in Children With ASD Using the Next-Generation Sequencing Approach. 2023. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.jaac.2023.09.423.

  2022

  1. DOLINA, Jiří, Lumír KUNOVSKÝ, Radek KROUPA, Karel STARÝ, Petr JABANDŽIEV, Tereza NEŠPOROVÁ, Karel MÁCA, Tomáš ANDRAŠINA, Filip MAREK, Zdeněk KALA, Jitka VACULOVÁ, Dávid SAID, Martina ZAPLETALOVÁ, Jan LOCHMAN, Hana PÁLOVÁ, Ondřej SLABÝ, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ a Petra BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ. Achalasia and acromegaly: co-incidence of these diseases or a new syndrome? Biomedical Papers. Olomouc: Palacký University Olomouc, Faculty of Medicine and Dentistry, 2022, roč. 166, č. 2, s. 228-235. ISSN 1213-8118. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5507/bp.2021.040.
  2. JANOTÍK, Adam, Kateřina DADÁKOVÁ, Jan LOCHMAN a Martina ZAPLETALOVÁ. L-Aspartate and L-Glutamine Inhibit Beta-Aminobutyric Acid-Induced Resistance in Tomatoes. Plants. MDPI, 2022, roč. 11, č. 21, s. 1-12. ISSN 2223-7747. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.3390/plants11212908.

  2021

  1. VÍTĚZOVÁ, Monika, Jan LOCHMAN, Martina ZAPLETALOVÁ, Stefan RATERING, Sylvia SCHNELL a Tomáš VÍTĚZ. Archaeal community dynamics in biogas fermentation at various temperatures assessed by mcrA amplicon sequencing using different primer pairs. World Journal of Microbiology and Biotechnology. Springer, 2021, roč. 37, č. 11, s. 188-198. ISSN 0959-3993. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/s11274-021-03152-w.
  2. SOLANSKÝ, Martin, Kamil MIKULÁŠEK, Martina ZAPLETALOVÁ, Marek PETŘIVALSKÝ, Annick CHILTZ, Zbyněk ZDRÁHAL, Nathalie LEBORGNE-CASTEL a Jan LOCHMAN. The oligomeric states of elicitins affect the hypersensitive response and resistance in tobacco. Journal of Experimental Botany. Oxford: Oxford University Press, 2021, roč. 72, č. 8, s. 3219-3234. ISSN 0022-0957. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1093/jxb/erab011.

  2020

  1. LOCHMAN, Jan, Martina ZAPLETALOVÁ, Hana POSKEROVÁ, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ a Petra BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ. Rapid Multiplex Real-Time PCR Method for the Detection and Quantification of Selected Cariogenic and Periodontal Bacteria. Diagnostics. Basel: MDPI, 2020, roč. 10, č. 1, s. 1-14. ISSN 2075-4418. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.3390/diagnostics10010008.

  2019

  1. NOVÁK, David, Martina ZAPLETALOVÁ, Iva BURIÁNKOVÁ, Monika VÍTĚZOVÁ a Jan LOCHMAN. A mcrA gene sequencing and analysis protocol for the Illumina MiniSeq sequencer. In 7th World Congress on Targeting Microbiota. 2019.
  2. CAPOOR, Manu, Jan LOCHMAN, Andrew MCDOWELL, Jonathan E. SCHMITZ, Martin SOLANSKÝ, Martina ZAPLETALOVÁ, Todd F. ALAMIN, Michael F. COSCIA, Steven R. GARFIN, Radim JANČÁLEK, Filip RŮŽIČKA, Nick A. SHAMIE, Martin SMRČKA, Jeffrey C. WANG, Christof BIRKENMAIER a Ondřej SLABÝ. Intervertebral disc penetration by antibiotics used prophylactically in spinal surgery: implications for the current standards and treatment of disc infections. European Spine Journal. NEW YORK: Springer, 2019, roč. 28, č. 4, s. 783-791. ISSN 0940-6719. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/s00586-018-5838-z.
  3. TKÁČOVÁ, Veronika, Kristián KROTKÝ, Dávid KÖVÉR, Veronika VITOUCHOVÁ, David NOVÁK, Michaela BARTOŠOVÁ, Filip RŮŽIČKA, Jan LOCHMAN, Martina ZAPLETALOVÁ, Martina KUKLETOVÁ, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ a Petra BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ. Rola genetických predispozícií v chuťových a diétnych preferenciách u študentov zubného lekárstva LF MU. In Študentská vedecká konferencia študentov lekárskych fakúlt ČR a SR, Bratislava, 2019. 2019.

  2018

  1. SOLANSKÝ, Martin, Martina ZAPLETALOVÁ, Matěj SKLENÁŘ a Jan LOCHMAN. A link between BABA-priming effect of enhanced defence and amino acid homeostasis. In FEBS OPEN BIO. 2018. ISSN 2211-5463.
  2. KÖVÉR, Dávid, Veronika TKÁČOVÁ, Veronika VITOUCHOVÁ, Kristián KROTKÝ, David NOVÁK, Michaela BARTOŠOVÁ, Filip RŮŽIČKA, Jan LOCHMAN, Martina ZAPLETALOVÁ, Martina KUKLETOVÁ, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ a Petra BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ. Analýza kariogenních bakterií a kvasinek u studentů zubního lékařství - pilotní studie. In 62. Studentská vědecká konference. 2018. ISBN 978-80-210-8959-4.
  3. ZAPLETALOVÁ, Martina, Kateřina PAŠKOVÁ, Jiří KUČERA, Jan LOCHMAN a Petra BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ. Carbohydrate source effects on the transcriptome of Streptococcus mutans. In FEBS OPEN BIO. 2018. ISSN 2211-5463.
  4. TRNKOVÁ, Andrea, Kateřina ŠANCOVÁ, Martina ZAPLETALOVÁ, Jitka KAŠPAROVSKÁ, Kateřina DADÁKOVÁ, Ludmila KŘÍŽOVÁ, Jan LOCHMAN, Sylvie HADROVÁ, Ivana IHNATOVÁ a Tomáš KAŠPAROVSKÝ. Determination of in vitro isoflavone degradation in rumen fluid. Journal of Dairy Science. New York: Elsevier Science Inc., 2018, roč. 101, č. 6, s. 5134-5144. ISSN 0022-0302. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.3168/jds.2017-13610.
  5. PAŠKOVÁ, Kateřina, Katarína NOVOTNÁ, Jiří KUČERA, Jan LOCHMAN, Martina ZAPLETALOVÁ, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ a Petra BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ. Komparativní studie vlivu vybraných rostlinných extraktů na růst bakterie Streptococcus mutans. In Studentská vědecká konference lékařských fakult České a Slovenské republiky 2018. 2018. ISBN 978-80-87878-34-7.
  6. PAŠKOVÁ, Kateřina, Katarína NOVOTNÁ, Jiří KUČERA, Jan LOCHMAN, Martina ZAPLETALOVÁ, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ a Petra BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ. Komparativní studie vlivu vybraných rostlinných extraktů na růst bakterie Streptococcus mutans. In 62. Studentská vědecká konference. 2018. ISBN 978-80-210-8959-4.
  7. KÖVÉR, Dávid, Veronika VITOUCHOVÁ, Veronika TKÁČOVÁ, Kristián KROTKÝ, David NOVÁK, Michaela BARTOŠOVÁ, Filip RŮŽIČKA, Jan LOCHMAN, Martina ZAPLETALOVÁ, Martina KUKLETOVÁ, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ a Petra BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ. Mikrobiální analýza a orální status u studentů zubního lékařství LF MU. In Den výzkumných prací 2018, Praha. 2018.

  2017

  1. SATKOVÁ, Pavla, Tomáš STARÝ, Veronika PLEŠKOVÁ, Martina ZAPLETALOVÁ, Tomáš KAŠPAROVSKÝ, Lucie CINCALOVA-KUBIENOVA, Lenka LUHOVÁ, Barbora MIESLEROVA, Jaromír MIKULIK, Jan LOCHMAN a Marek PETŘIVALSKÝ. Diverse responses of wild and cultivated tomato to BABA, oligandrin and Oidium neolycopersici infection. Annals of Botany. Oxford: Oxford University Press, 2017, roč. 119, č. 5, s. 829-840. ISSN 0305-7364. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1093/aob/mcw188.
  2. PAŠKOVÁ, Kateřina, Petra BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ, Jiří KUČERA, Martina ZAPLETALOVÁ, Jan LOCHMAN a Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ. Expression of virulence genes in Bacillus cereus depending on various carbohydrates. In XVIII. Setkání biochemiků a molekulárních biologů. 2017. ISBN 978-80-210-8765-1.
  3. PAŠKOVÁ, Kateřina, Petra BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ, Jiří KUČERA, Roman ŘEMÍNEK, Martina ZAPLETALOVÁ, Jan LOCHMAN a Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ. Streptococcus mutans and its ability to metabolize various carbohydrates. In The Biomania Student Scientific Meeting 2017, Brno. 2017. ISBN 978-80-210-8737-8.

  2016

  1. ZAPLETALOVÁ, Martina, Jitka KAŠPAROVSKÁ, Ludmila KŘÍŽOVÁ, Tomáš KAŠPAROVSKÝ, Omar ŠERÝ a Jan LOCHMAN. Bacterial community dynamics in a rumen fluid bioreactor during in-vitro cultivation. Journal of Biotechnology. Amsterdam: Elsevier, 2016, roč. 234, september, s. 43-49. ISSN 0168-1656. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.jbiotec.2016.07.013.
  2. KAŠPAROVSKÁ, Jitka, Martina ZAPLETALOVÁ, Kateřina DADÁKOVÁ, Ludmila KŘÍŽOVÁ, Sylvie HADROVÁ, Matej LEXA, Jan LOCHMAN a Tomáš KAŠPAROVSKÝ. Effects of Isoflavone-Enriched Feed on the Rumen Microbiota in Dairy Cows. Plos one. San Francisco: Public Library of Science, 2016, roč. 11, č. 4, s. "nestrankovano", 17 s. ISSN 1932-6203. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0154642.

  2014

  1. STARÝ, Tomáš, Pavla MORICOVÁ, Martina ZAPLETALOVÁ, Lenka KUBIENOVÁ, Lenka LUHOVÁ, Tomáš KAŠPAROVSKÝ, Marek PETŘIVALSKÝ a Jan LOCHMAN. Study of transcriptome changes in tomato plants after application of elicitin oligandrin and β-aminobutyric acid (BABA). In 11th Conference of the European Foundation for Plant Pathology. 2014.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 23. 5. 2024 11:37