Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2021

 1. SVĚTLÁK, Miroslav, Pavla LINHARTOVÁ, Terézia KNEJZLÍKOVÁ, Jakub KNEJZLÍK, Barbora KÓŠA, Veronika HORNÍČKOVÁ, Kristýna JAROLÍNOVÁ, Klaudia LUČANSKÁ, Alena SLEZÁČKOVÁ a Rastislav ŠUMEC. Being Mindful at University: A Pilot Evaluation of the Feasibility of an Online Mindfulness-Based Mental Health Support Program for Students. Frontiers in Psychology. Lausanne: Frontiers, 2021, roč. 11, JAN 2021, s. 1-16. ISSN 1664-1078. doi:10.3389/fpsyg.2020.581086.
 2. LINHARTOVÁ, Pavla, Jan ŠIRŮČEK, Anastasia EJOVA, Richard BARTEČEK, Pavel THEINER a Tomáš KAŠPÁREK. Dimensions of Impulsivity in Healthy People, Patients with Borderline Personality Disorder, and Patients with Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder. Journal of Attention Disorders. Thousand Oaks: SAGE Publication, 2021, roč. 24, č. 4, s. 584-595. ISSN 1087-0547. doi:10.1177/1087054718822121.
 3. 2020

 4. HLAVATÁ, Pavlína, Pavla LINHARTOVÁ, Rastislav ŠUMEC, Pavel FILIP, Miroslav SVĚTLÁK, Marek BALÁŽ, Tomáš KAŠPÁREK a Martin BAREŠ. Behavioral and Neuroanatomical Account of Impulsivity in Parkinson's Disease. FRONTIERS IN NEUROLOGY. LAUSANNE: FRONTIERS MEDIA SA, 2020, roč. 10, JAN 10 2020, s. 1-12. ISSN 1664-2295. doi:10.3389/fneur.2019.01338.
 5. BARTEČKŮ, Elis, Jana HOŘÍNKOVÁ a Pavla LINHARTOVÁ. Farmakoterapie u pacientů s hraniční poruchou osobnosti. In 62. Česko-slovenská psychofarmakologická konference Lázně Jeseník. 2020. ISSN 1211-7579.
 6. LINHARTOVÁ, Pavla, Adéla LÁTALOVÁ, Richard BARTEČEK, Jan ŠIRŮČEK, Pavel THEINER, Anastasia EJOVA, Pavlína HLAVATÁ, Barbora KÓŠA, Barbora JEŘÁBKOVÁ, Martin BAREŠ a Tomáš KAŠPÁREK. Impulsivity in patients with borderline personality disorder : a comprehensive profile compared with healthy people and patients with ADHD. Psychological Medicine. New York: Cambridge University Press, 2020, roč. 50, č. 11, s. 1829-1838. ISSN 0033-2917. doi:10.1017/S0033291719001892.
 7. LÁTALOVÁ, Adéla, Martin LAMOŠ, Tomáš SLAVÍČEK, Tomáš KAŠPÁREK a Pavla LINHARTOVÁ. Real-time fMRI neurofeedback v léčbě emoční dysregulace. In 62. Česko-slovenská psychofarmakologická konference Lázně Jeseník. 2020. ISSN 1211-7579.
 8. GRAF, Sylvie, Pavla LINHARTOVÁ a Sabine SCZESNY. The effects of news report valence and linguistic labels on prejudice against social minorities. MEDIA PSYCHOLOGY. ABINGDON: ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 2020, roč. 23, č. 2, s. 215-243. ISSN 1521-3269. doi:10.1080/15213269.2019.1584571.
 9. 2019

 10. KNEJZLÍKOVÁ, Terézia, Pavla LINHARTOVÁ a Miroslav SVĚTLÁK. Efficient use of micro-services architecture for eMental Health care development in the Czech republic. In 27th European congress of psychiatry. 2019. ISSN 0924-9338.
 11. KUTÝ, Jiří, Alena DAMBORSKÁ, Pavla LINHARTOVÁ, Martin LAMOŠ, Barbora JEŘÁBKOVÁ, Daniela RUDIŠINOVÁ, Martin BAREŠ a Tomáš KAŠPÁREK. Electrophysiological correlates of proactive and reactive inhibitions in a modified go/nogo task. In 18. Česko-Slovenský Psychiatrický sjezd, Brno, 2019, p42-43. 2019.
 12. KUTÝ, Jiří, Alena DAMBORSKÁ, Pavla LINHARTOVÁ, Martin LAMOŠ, Barbora JEŘÁBKOVÁ, Daniela RUDIŠINOVÁ, Martin BAREŠ a Tomáš KAŠPÁREK. Electrophysiological correlates of proactive and reactive inhibitions in a modified go/nogo task. In 18. Česko-Slovenský Psychiatrický sjezd, Brno. 2019.
 13. BARTEČEK, Richard, Jana HOŘÍNKOVÁ, Pavla LINHARTOVÁ a Tomáš KAŠPÁREK. Emotional impulsivity is connected to suicide attempts and health care utilization in patients with borderline personality disorder. General Hospital Psychiatry. New York: Elsevier Science, 2019, roč. 56, JAN-FEB 2019, s. 54-55. ISSN 0163-8343. doi:10.1016/j.genhosppsych.2018.11.008.
 14. LINHARTOVÁ, Pavla, Adéla LÁTALOVÁ, Martin LAMOŠ, Tomáš SLAVÍČEK, Tomáš KAŠPÁREK, Christian SCHMAHL a Christian PARET. fMRI neurofeedback in emotion regulation. In 15th international workshop of functional magnetic resonance imaging. 2019.
 15. LINHARTOVÁ, Pavla, Adéla LÁTALOVÁ, Barbora KÓŠA, Tomáš KAŠPÁREK, Christian SCHMAHL a Christian PARET. fMRI neurofeedback in emotion regulation: A literature review. Neuroimage. San Diego: ACADEMIC PRESS INC ELSEVIER SCIENCE, 2019, roč. 193, JUN 2019, s. 75-92. ISSN 1053-8119. doi:10.1016/j.neuroimage.2019.03.011.
 16. LINHARTOVÁ, Pavla, Tomáš SVĚRÁK, Adéla LÁTALOVÁ, Matyáš KUHN a Tomáš KAŠPÁREK. fMRI-navigated repetitive transcranial magnetic stimulation in borderline personality disorder. In Organization for Human Brain Mapping meeting. 2019.
 17. BARTEČEK, Richard, Jana HOŘÍNKOVÁ, Pavla LINHARTOVÁ a Tomáš KAŠPÁREK. Klinické dopady impulzivity u pacientů s hraniční poruchou osobnosti. In 61. Česko-slovenská psychofarmakologická konference, Lázně Jeseník. 2019. ISSN 1211-7579.
 18. SVĚRÁK, Tomáš, Pavla LINHARTOVÁ, Matyáš KUHN, Adéla LÁTALOVÁ, B. BEDNAROVA, Libor USTOHAL a Tomáš KAŠPÁREK. Transcranial magnetic stimulation in borderline personality disorder - case series. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. Brno: Ambit Media, 2019, roč. 82, č. 1, s. 48-52. ISSN 1210-7859. doi:10.14735/amcsnn201948.
 19. 2018

 20. HLAVATÁ, Pavlína, Tomáš KAŠPÁREK, Pavla LINHARTOVÁ, Hana OŠLEJŠKOVÁ a Martin BAREŠ. Autism, impulsivity and inhibition a review of the literature. Basal Ganglia. Munich: Elsevier GmbH, 2018, roč. 14, NOV 2018, s. 44-53. ISSN 2210-5336. doi:10.1016/j.baga.2018.10.002.
 21. FILIP, Pavel, Pavla LINHARTOVÁ, Pavlína HLAVATÁ, Rastislav ŠUMEC, Marek BALÁŽ, Martin BAREŠ a Tomáš KAŠPÁREK. Disruption of Multiple Distinctive Neural Networks Associated With Impulse Control Disorder in Parkinson's Disease. Frontiers in Human Neuroscience. Lausanne: Frontiers Research Foundation, 2018, roč. 12, č. 462, s. 1-13. ISSN 1662-5161. doi:10.3389/fnhum.2018.00462.
 22. KNEJZLÍKOVÁ, Terézia, Miroslav SVĚTLÁK a Pavla LINHARTOVÁ. E-Health ve výzkumu: systém pro správu, administraci a vyhodnocování dotazníkových metod. In XII. Sjezd psychiatrické společnosti ČLS JEP. 2018.
 23. KUTÝ, Jiří, Alena DAMBORSKÁ, Pavla LINHARTOVÁ, Martin LAMOŠ, Barbora JEŘÁBKOVÁ, Daniela RUDIŠINOVÁ, Martin BAREŠ a Tomáš KAŠPÁREK. Evokovaná odpověď v Go/NoGo úkolu u hraničního typu emočně-nestabilní poruchy osobnosti. In 65. Slovenský a český sjezd klinické neurofyziologie, Martin, Slovensko. 2018.
 24. LINHARTOVÁ, Pavla, Tomáš SLAVÍČEK, Martin LAMOŠ, Barbora BEDNÁROVÁ, Adéla LÁTALOVÁ a Tomáš KAŠPÁREK. fMRI neurofeedback. In 14. mezinárodní workshop funkční magnetické rezonance. 2018.
 25. LÁTALOVÁ, Adéla, Pavla LINHARTOVÁ, Barbora KÓŠA, Tomáš SLAVÍČEK, Martin LAMOŠ a Tomáš KAŠPÁREK. Innovative real-time fMRI neurofeedback protocol for management of emotion regulation impairment in patients with borderline personality disorder. In Neurofeedback and other neurotechnologies in psychiatry. 2018.
 26. HOŘÍNKOVÁ, Jana, Richard BARTEČEK a Pavla LINHARTOVÁ. Kvalita života u poruch se zvýšenou impulzivitou. In XII. sjezd Psychiatrické společnosti ČLS JEP, Mikulov. 2018.
 27. BARTEČEK, Richard, Jana HOŘÍNKOVÁ, Pavla LINHARTOVÁ a Pavel KŘENEK. Medikace u pacientů s hraniční poruchou osobnosti. In XII. sjezd Psychiatrické společnosti ČLS JEP, Mikulov. 2018.
 28. LINHARTOVÁ, Pavla, Matyáš KUHN, Richard BARTEČEK, Adéla LÁTALOVÁ, Barbora BEDNÁROVÁ a Tomáš KAŠPÁREK. Neuro-behaviorální profil impulzivity u pacientů s hraniční poruchou osobnosti. In XII. sjezd Psychiatrické společnosti ČLS JEP. 2018.
 29. SVĚRÁK, Tomáš, Pavla LINHARTOVÁ a Libor USTOHAL. Optimalizace rTMS- intenzivní stimulační protokoly. In VI. Neuropsychiatrický kongres. 2018.
 30. LÁTALOVÁ, Adéla, Barbora KÓŠA, Pavla LINHARTOVÁ, Tomáš SLAVÍČEK, Martin LAMOŠ a Tomáš KAŠPÁREK. Real-time rMRI neurofeedback u pacientů s poruchami regulace emocí. In XXII. sjezd Psychiatrické společnosti ČLS JEP. 2018.
 31. LINHARTOVÁ, Pavla, Tomáš SVĚRÁK, Matyáš KUHN a Tomáš KAŠPÁREK. Repetitive transcranial magnetic stimulation in patients with borderline personality disorder. In International Pharmaco-EEG Society Meeting, Zurich. 2018.
 32. SVĚRÁK, Tomáš, Pavla LINHARTOVÁ, Adam FIALA a Tomáš KAŠPÁREK. Repetitive Transcranial Magnetic Stimulation Treating Impulsivity in Borderline Personality Disorder and Attention Deficit/Hyperactivity Disorder. In doc. MUDr. Libor Ustohal, Ph.D. Transcranial Magnetic Stimulation in Neuropsychiatry. první. Londýn: IntechOpen, 2018. s. 41-63. ISBN 978-1-78923-651-4. doi:10.5772/intechopen.72787.
 33. LINHARTOVÁ, Pavla. rTMS in patients with borderline personality disorders. In International Pharmaco-EEG Society meeting, Curych. 2018.
 34. LINHARTOVÁ, Pavla. rTMS in patients with borderline personality disorders. In Neurofeedback and other neurotechnology in psychiatry, Maastricht. 2018.
 35. LINHARTOVÁ, Pavla, Tomáš SVĚRÁK, Matyáš KUHN a Tomáš KAŠPÁREK. rTMS léčba u pacientů s hraniční poruchou osobnosti. In 60.česko-slovenská psychofarmakologická konference, Jeseník. 2018. ISSN 1211-7579.
 36. LINHARTOVÁ, Pavla, Tomáš SVĚRÁK, Matyáš KUHN, Richard BARTEČEK, Adéla LÁTALOVÁ, Barbora KÓŠA a Tomáš KAŠPÁREK. rTMS treatment of emotion regulation in patients with borderline personality disorder. In 5th Congress on Borderline Personality Disorders, Barcelona. 2018.
 37. LINHARTOVÁ, Pavla. rTMS v léčbě hraniční poruchy osobnosti. In 65. sjezd klinické neurofyziologie, Martin. 2018.
 38. LINHARTOVÁ, Pavla, Tomáš SVĚRÁK, Adéla LÁTALOVÁ, Barbora BEDNÁROVÁ, Richard BARTEČEK, Matyáš KUHN, Libor USTOHAL a Tomáš KAŠPÁREK. Využití transkraniální magnetické stimulace u hraniční poruchy osobnosti. In VI. Neuropsychiatrický kongres. 2018.
 39. 2017

 40. LINHARTOVÁ, Pavla, Jan ŠIRŮČEK, Richard BARTEČEK, Pavel THEINER, Barbora JEŘÁBKOVÁ, Daniela RUDIŠINOVÁ a Tomáš KAŠPÁREK. České verze sebeposuzovacích modelů impulzivity Barrattovy škály a škály UPPS-P a jejich psychometrické charakteristiky. Česká a slovenská psychiatrie. Praha: Galén, 2017, roč. 113, č. 4, s. 149-157. ISSN 1212-0383.
 41. LINHARTOVÁ, Pavla, Matyáš KUHN, Alena DAMBORSKÁ, Martin LAMOŠ, Michal MIKL, Richard BARTEČEK, Pavel THEINER, Tomáš KAŠPÁREK a Martin BAREŠ. Neural correlates of Behavioral inhibition in healthy people and in patients with borderline personality disorder and ADHD. In European Psychiatry, 41, S346-S347. 2017. doi:10.1016/j.eurpsy.2017.02.316.
 42. LINHARTOVÁ, Pavla, Matyáš KUHN, Richard BARTEČEK, Pavel THEINER, Michal MIKL, Petra ZEMÁNKOVÁ, Tomáš KAŠPÁREK a Martin BAREŠ. Neuroimaging of behavioral inhibition: methodology and an fMRI study in healthy people. In OHBM meeting. 2017.
 43. LINHARTOVÁ, Pavla, Tomáš SVĚRÁK, Matyáš KUHN, Richard BARTEČEK, Pavel THEINER, Libor USTOHAL, Tomáš KAŠPÁREK a Martin BAREŠ. rTMS v léčbě impulzivity u pacientů s hraniční poruchou osobnosti. In Sborník abstrakt 17. celostátní Konference biologické psychiatrie. 2017.
 44. LINHARTOVÁ, Pavla a Tomáš KAŠPÁREK. Současné modely, testy a metodologické aspekty měření impulzivity v psychologii a psychiatrii. Československá psychologie. Praha: Psychologický ústav AV ČR, 2017, roč. 61, č. 1, s. 29-42. ISSN 0009-062X.
 45. LINHARTOVÁ, Pavla, Tomáš SVĚRÁK, Matyáš KUHN, Richard BARTEČEK, Pavel THEINER, Tomáš KAŠPÁREK, Libor USTOHAL a Martin BAREŠ. Zobrazování a neurostimulace v psychiatrii. In Sborník abstrakt 17. celostátní Konference biologické psychiatrie. 2017.
 46. 2016

 47. LINHARTOVÁ, Pavla, Jan ŠIRŮČEK, Matyáš KUHN, Michal MIKL, Petra ZEMÁNKOVÁ, Tomáš KAŠPÁREK a Martin BAREŠ. Distinguishing impulsivity phenotypes and their neural correlates. In The Brain Conferences: New Insights into Psychiatric Disorders through Computational, Biological and Developmental Approaches. 2016.
 48. DAMBORSKÁ, Alena, Pavla LINHARTOVÁ, Martin LAMOŠ, Martina KOLÁŘOVÁ, Tomáš KAŠPÁREK a Martin BAREŠ. Elektrofyziologické koreláty impulzivity v Go/NoGo úkolu. In V. Kongres Slovenskej neuropsychiatrickej spoločnosti SLS. 2016.
 49. BERNÁTOVÁ, Terézia, Miroslav SVĚTLÁK, Pavla LINHARTOVÁ a Tomáš KAŠPÁREK. Emoční regulace u poruch příjmu potravy - pilotní výsledky. První. Brno: Tribun EU, 2016. s. 170-172. ISBN 978-80-263-1047-1.
 50. DAMBORSKÁ, Alena, Pavla LINHARTOVÁ, Martin LAMOŠ, Martina KOLÁŘOVÁ, Tomáš KAŠPÁREK a Martin BAREŠ. Evokovaná odpověď v Go/NoGo úkolu ve vztahu k impulzivitě. In 63. Společný sjezd České a slovenské společnosti pro klinickou neurofyziologii. 2016.
 51. LINHARTOVÁ, Pavla, Matyáš KUHN, Michal MIKL, Petra ZEMÁNKOVÁ, Tomáš KAŠPÁREK a Martin BAREŠ. fMRI studie behaviorální inhibice u zdravých lidí: metodologie a výsledky. In V. Kongres Slovenskej neuropsychiatrickej spoločnosti SLS. 2016.
 52. LINHARTOVÁ, Pavla, Matyáš KUHN, Petra ZEMÁNKOVÁ, Tomáš KAŠPÁREK a Martin BAREŠ. fMRI studie inovované verze Go/Nogo task u zdravých jedinců. In 12. mezinárodní workshop funkční magnetické rezonance, Olomouc. 2016.
 53. LINHARTOVÁ, Pavla. Impulzivita: Projevy a měření. In 58. česko-slovenská psychofarmakologická konference. 2016. ISSN 1211-7579.
 54. THEINER, Pavel, Pavla LINHARTOVÁ, Adam FIALA, Tomáš SKŘONT a Tomáš KAŠPÁREK. Impulzivita u ADHD a její farmakologická léčba. 2016. ISSN 1211-7579.
 55. LINHARTOVÁ, Pavla, Alena DAMBORSKÁ, Martin LAMOŠ, Tomáš KAŠPÁREK a Martin BAREŠ. Měření elektrofyziologických korelátů behaviorální inhibice. In 63. společný sjezd České a slovenské společnosti pro klinickou neurofyziologii. 2016.
 56. SVĚTLÁK, Miroslav, Terézia BERNÁTOVÁ, Pavla LINHARTOVÁ a Tomáš KAŠPÁREK. Neurovývojový pohled na vývoj obranných mechanismů a regulaci emocí. ČLS JEP, 2016. s. 168-169. ISBN 978-80-263-1047-1.
 57. 2014

 58. ŠIRŮČEK, Jan, Adam ŤÁPAL a Pavla LINHARTOVÁ. Potřeba poznávání: Studie psychometrických charakteristik zkrácené české verze Škály potřeby poznávání. Ceskoslovenska Psychologie/Czechoslovak Psychology. Academia, 2014, roč. 58, č. 1, s. 52-61. ISSN 0009-062X.
 59. 2013

 60. LINHARTOVÁ, Pavla, Adam ŤÁPAL, Luboš BRABENEC, Radomír MACEČEK, Jan Jiří BUCHTA, Jakub PROCHÁZKA, Stanislav JEŽEK a Martin VACULÍK. The color black and situational context: Factors influencing perception of an individual's aggressiveness and respectability. Studia psychologica: an international journal of research and theory in psychological sciences. Bratislava, SK: Slovenská akadémia vied, 2013, roč. 55, č. 4, s. 321-333. ISSN 0039-3320.
 61. 2002

 62. LINHARTOVÁ, Pavla, Adéla LÁTALOVÁ, Irena KOMÁRKOVÁ, Pavel THEINER, Zuzana ŠPAČKOVÁ a Tomáš KAŠPÁREK. Psychoterapie hraniční poruchy osobnosti: Dialektická behaviorální terapie. In 62. Česko-slovenská psychofarmakologická konference Lázně Jeseník. 2002. ISSN 1211-7579.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 20. 6. 2021 18:48