Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2022

  1. SVĚRÁK, Tomáš, Michaela MAYEROVÁ, Marie OBDRŽÁLKOVÁ a Libor USTOHAL. Accelerated Repetitive Transcranial Magnetic Stimulation in the Treatment of Negative Symptoms of Schizophrenia An Open-Label Study. Journal of ECT. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2022, roč. 38, č. 2, s. "E24"-"E25", 2 s. ISSN 1095-0680. doi:10.1097/YCT.0000000000000826.
  2. SVĚRÁK, Tomáš, Pavla LINHARTOVÁ, Martin GAJDOŠ, Matyáš KUHN, Adéla LÁTALOVÁ, Martin LAMOŠ, Libor USTOHAL a Tomáš KAŠPÁREK. Brain Connectivity and Symptom Changes After Transcranial Magnetic Stimulation in Patients With Borderline Personality Disorder. Frontiers in Psychiatry. Lausanne: Frontiers, 2022, roč. 12, January 2022, s. 1-10. ISSN 1664-0640. doi:10.3389/fpsyt.2021.770353.
  3. DAMBORSKÁ, Alena, Tomáš SVĚRÁK, Martin LAMOŠ a Pavla LINHARTOVÁ. Functional brain microstates in patients with borderline personality disorder. In 50 Years of Microstates, 31 August 2022 – 3 September 2022, Bern. 2022.
  4. DAMBORSKÁ, Alena, Tomáš SVĚRÁK, Martin LAMOŠ a Pavla LINHARTOVÁ. Funkční mozkové mikrostavy u pacientů s hraniční poruchou osobnosti. In XIV. sjezd Psychiatrické společnosti ČLS JEP. 2022.
  5. HEBEL, T., B. LANGGUTH, M. SCHECKLMANN, S. SCHOISSWOHL, S. STAUDINGER, A. SCHILLER, Libor USTOHAL, Tomáš SVĚRÁK, Martin HORKÝ, Tomáš KAŠPÁREK, T. SKRONT, M. HYZA, T. B. POEPPL, M L RIESTER, L. SCHWEMMER, S. ZIMMERMANN a K. SAKREIDA. Rationale and study design of a trial to assess rTMS add-on value for the amelioration of negative symptoms of schizophrenia (RADOVAN). CONTEMPORARY CLINICAL TRIALS COMMUNICATIONS. SAN DIEGO: ELSEVIER INC, 2022, roč. 26, April 2022, s. 1-5. ISSN 2451-8654. doi:10.1016/j.conctc.2022.100891.

  2021

  1. LINHARTOVÁ, Pavla, Tomáš SVĚRÁK, Martin GAJDOŠ, Martin LAMOŠ a Tomáš KAŠPÁREK. Brain connectivity changes after prefrontal rTMS in patients with borderline personality disorder. In International Society for Study of Personality Disorders Congress 2021. 2021.
  2. KUTÝ, Jiří, Pavla LINHARTOVÁ, Martin LAMOŠ, Tomáš SVĚRÁK a Alena DAMBORSKÁ. Neural correlates of social exclusion in borderline personality disorder. In 67. český a slovenský sjezd klinické neurofyziologie, Praha. 2021.
  3. LINHARTOVÁ, Pavla, Tomáš SVĚRÁK, Martin GAJDOŠ a Tomáš KAŠPÁREK. Repetitive transcranial magnetic stimulation in borderline personality disorder: clinical and brain connectivity changes. In 4th International Brain Stimulation Meeting, December 6-9, 2021, Charleston, SC USA. 2021. doi:10.1016/j.brs.2021.10.292.
  4. HORKÝ, Martin, Tomáš SVĚRÁK, Pavla LINHARTOVÁ a Tomáš KAŠPÁREK. Short interval cortical inhibition – literature review of methodology aspects and recommendations. In 4th International Brain Stimulation Conference. 2021. doi:10.1016/j.brs.2021.10.200.
  5. LINHARTOVÁ, Pavla, Tomáš SVĚRÁK, Martin GAJDOŠ, Martin LAMOŠ a Tomáš KAŠPÁREK. Změny mozkové konektivity po prefrontální rTMS u pacientů s hraniční poruchou osobnosti. In 67. český a slovenský sjezd klinické neurofyziologie Praha 2021. 2021.

  2020

  1. USTOHAL, Libor, Tomáš SVĚRÁK a Tomáš SKŘONT. VYUŽITÍ TRANSKRANIÁLNÍ MAGNETICKÉ STIMULACE U ZÁVAŽNÝCH DUŠEVNÍCH PORUCH. 2020.

  2019

  1. LINHARTOVÁ, Pavla, Tomáš SVĚRÁK, Adéla LÁTALOVÁ, Matyáš KUHN a Tomáš KAŠPÁREK. fMRI-navigated repetitive transcranial magnetic stimulation in borderline personality disorder. In Organization for Human Brain Mapping meeting. 2019.
  2. SVĚRÁK, Tomáš, Pavla LINHARTOVÁ, Matyáš KUHN, Adéla LÁTALOVÁ, B. BEDNAROVA, Libor USTOHAL a Tomáš KAŠPÁREK. Transcranial magnetic stimulation in borderline personality disorder - case series. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. Brno: Ambit Media, 2019, roč. 82, č. 1, s. 48-52. ISSN 1210-7859. doi:10.14735/amcsnn201948.

  2018

  1. SVĚRÁK, Tomáš a Libor USTOHAL. Efficacy and Safety of Intensive Transcranial Magnetic Stimulation. Harvard Review of Psychiatry. PHILADELPHIA: LIPPINCOTT WILLIAMS & WILKINS, 2018, roč. 26, č. 1, s. 19-26. ISSN 1067-3229. doi:10.1097/HRP.0000000000000151.
  2. USTOHAL, Libor, Jana HOŘÍNKOVÁ, Tomáš SVĚRÁK, Marie HOJGROVÁ, Petra ŠTROCHOLCOVÁ, Richard BARTEČEK, Eva ČEŠKOVÁ a Tomáš KAŠPÁREK. Historie biologické nefarmakologické léčby schizofrenie za uplynulých 60 let. In 60,. Česko-slovenská psychofarmakologická konference, Jeseník. 2018. ISSN 1211-7579.
  3. SVĚRÁK, Tomáš, Lenka ALBRECHTOVÁ, Martin LAMOŠ, Irena REKTOROVÁ a Libor USTOHAL. Intensive repetitive transcranial magnetic stimulation changes EEG microstates in schizophrenia: A pilot study. Schizophrenia Research. AMSTERDAM: ELSEVIER SCIENCE BV, 2018, roč. 193, MAR, s. 451-452. ISSN 0920-9964. doi:10.1016/j.schres.2017.06.044.
  4. SVĚRÁK, Tomáš, Pavla LINHARTOVÁ a Libor USTOHAL. Optimalizace rTMS- intenzivní stimulační protokoly. In VI. Neuropsychiatrický kongres. 2018.
  5. LINHARTOVÁ, Pavla, Tomáš SVĚRÁK, Matyáš KUHN a Tomáš KAŠPÁREK. Repetitive transcranial magnetic stimulation in patients with borderline personality disorder. In International Pharmaco-EEG Society Meeting, Zurich. 2018.
  6. SVĚRÁK, Tomáš, Pavla LINHARTOVÁ, Adam FIALA a Tomáš KAŠPÁREK. Repetitive Transcranial Magnetic Stimulation Treating Impulsivity in Borderline Personality Disorder and Attention Deficit/Hyperactivity Disorder. In doc. MUDr. Libor Ustohal, Ph.D. Transcranial Magnetic Stimulation in Neuropsychiatry. první. Londýn: IntechOpen, 2018. s. 41-63. ISBN 978-1-78923-651-4. doi:10.5772/intechopen.72787.
  7. SVĚRÁK, Tomáš. rTMS a její použití (workshop). In 60.česko-slovenská psychofarmakologická konference, Jeseník, 2018. 2018.
  8. LINHARTOVÁ, Pavla, Tomáš SVĚRÁK, Matyáš KUHN a Tomáš KAŠPÁREK. rTMS léčba u pacientů s hraniční poruchou osobnosti. In 60.česko-slovenská psychofarmakologická konference, Jeseník. 2018. ISSN 1211-7579.
  9. LINHARTOVÁ, Pavla, Tomáš SVĚRÁK, Matyáš KUHN, Richard BARTEČEK, Adéla LÁTALOVÁ, Barbora KÓŠA a Tomáš KAŠPÁREK. rTMS treatment of emotion regulation in patients with borderline personality disorder. In 5th Congress on Borderline Personality Disorders, Barcelona. 2018.
  10. LINHARTOVÁ, Pavla, Tomáš SVĚRÁK, Adéla LÁTALOVÁ, Barbora BEDNÁROVÁ, Richard BARTEČEK, Matyáš KUHN, Libor USTOHAL a Tomáš KAŠPÁREK. Využití transkraniální magnetické stimulace u hraniční poruchy osobnosti. In VI. Neuropsychiatrický kongres. 2018.

  2017

  1. SVĚRÁK, Tomáš, Lenka ALBRECHTOVÁ a Libor USTOHAL. Effectiveness and acceptability of intensive repetitive Transcranial magnetic stimulation (I-rTMS) in negative symptoms of Schizophrenia. In Brain stimulation conference. 2017. ISSN 1935-861X. doi:10.1016/j.brs.2017.01.537.
  2. SVĚRÁK, Tomáš, Lenka ALBRECHTOVÁ a Libor USTOHAL. Intenzivní rTMS (I-rTMS) v léčbě negativních příznaků schizofrenie. In XVII. celostátní KONFERENCI BIOLOGICKÉ PSYCHIATRIE. 2017.
  3. SVĚRÁK, Tomáš, Lenka ALBRECHTOVÁ, Martin LAMOŠ, Irena REKTOROVÁ a Libor USTOHAL. Intenzivní RTMS (I-RTMS) v léčbě negativních přiznaků schizofrenie a změna EEG mikrostavů. In 17. česko-slovenský psychiatrický zjazd. 2017.
  4. USTOHAL, Libor, Lenka ALBRECHTOVÁ, Tomáš SVĚRÁK, Hana PŘIKRYLOVÁ KUČEROVÁ, Marie HOJGROVÁ, Petra ŠTROCHOLCOVÁ, Eva ČEŠKOVÁ a Tomáš KAŠPÁREK. Nikotinismus u schizofrenie a možnosti jeho léčby. 2017. ISSN 1211-7579.
  5. JARKOVSKÝ, Jiří, Kateřina SKŘIVANOVÁ, Klára BENEŠOVÁ, Lenka ŠNAJDROVÁ, Jakub GREGOR, Hana PETERKOVÁ, Marcela BENDOVÁ, Dagmar BRANČÍKOVÁ, Nela NĚMCOVÁ ELFMARKOVÁ, Tomáš SVĚRÁK, Ľubomíra ANDERKOVÁ, Luboš MINÁŘ, Markéta PROTIVÁNKOVÁ, Jan NEDVĚD, Ladislav DUŠEK a Lydia THEMOSHOK. Predictors of quality of life in Czech female breast cancer survivors following treatment with special interest to coping strategies. Vnitřní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2017, roč. 63, č. 6, s. 389-396. ISSN 0042-773X.
  6. LINHARTOVÁ, Pavla, Tomáš SVĚRÁK, Matyáš KUHN, Richard BARTEČEK, Pavel THEINER, Libor USTOHAL, Tomáš KAŠPÁREK a Martin BAREŠ. rTMS v léčbě impulzivity u pacientů s hraniční poruchou osobnosti. In Sborník abstrakt 17. celostátní Konference biologické psychiatrie. 2017.
  7. USTOHAL, Libor, Lenka ALBRECHTOVÁ a Tomáš SVĚRÁK. Transkraniální magnetická stimulace a nikotinismus. In XV. Psychofarmakologické sympózium s medzinárodnou účasťou. 2017. ISSN 1337-446X.
  8. USTOHAL, Libor, Lenka ALBRECHTOVÁ a Tomáš SVĚRÁK. Transkraniální magnetická stimulace a nikotinizmus. In 17. česko-slovenský psychiatrický zjazd. 2017.
  9. USTOHAL, Libor, Tomáš SVĚRÁK, Lenka ALBRECHTOVÁ, Eva ČEŠKOVÁ a Tomáš KAŠPÁREK. Transkraniální magnetická stimulace v doporučeních a běžné klinické praxi. In XIV. konference ambulantních psychiatrů. 2017. ISSN 1803-5914.
  10. LINHARTOVÁ, Pavla, Tomáš SVĚRÁK, Matyáš KUHN, Richard BARTEČEK, Pavel THEINER, Tomáš KAŠPÁREK, Libor USTOHAL a Martin BAREŠ. Zobrazování a neurostimulace v psychiatrii. In Sborník abstrakt 17. celostátní Konference biologické psychiatrie. 2017.

  2016

  1. ANDERKOVÁ, Ľubomíra, Nela ELFMARKOVÁ, Tomáš SVĚRÁK, Hana PETERKOVÁ, D. BRANCIKOVA, M. BENDOVA, M. PROTIVANKOVA, Klára BENEŠOVÁ, Ladislav DUŠEK, Jiří JARKOVSKÝ, L. MINAR a Kateřina SKŘIVANOVÁ. Change in Quality of Life Measured over Time in Czech Women with Breast Cancer. Klinická onkologie. Praha: Ambit Media, 2016, roč. 29, č. 2, s. 113-121. ISSN 0862-495X. doi:10.14735/ramko2016113.
  2. SVĚRÁK, Tomáš, Michaela MAYEROVÁ, Libor USTOHAL a Irena REKTOROVÁ. Intenzifikovaná transkraniální magnetická stimulace v léčbě negativních příznaků u schizofrenie v dvojitě slepé studii- prvotní výsledky. In 58. Česko-slovenská psychofarmakologická konference. 2016. ISSN 1211-7579.
  3. USTOHAL, Libor, Michaela MAYEROVÁ, Tomáš SVĚRÁK, Lenka ALBRECHTOVÁ, Marie HOJGROVÁ, Petra ŠTROCHOLCOVÁ, Eva ČEŠKOVÁ a Tomáš KAŠPÁREK. Kortikální mozková inhibice ve vztahu ke klozapinu. První. Brno: Tribun EU, 2016. s. 80-82. ISBN 978-80-263-1047-1.
  4. SKŘIVANOVÁ, Kateřina, Ľubomíra ANDERKOVÁ, Dagmar BRANČÍKOVÁ, Jiří JARKOVSKÝ, Klára BENEŠOVÁ, Nela ELFMARKOVÁ, Tomáš SVĚRÁK, M. BENDOVA, Hana PETERKOVÁ, J. NEDVED, Markéta PROTIVÁNKOVÁ, Luboš MINÁŘ, Eva HOLOUBKOVÁ a Ladislav DUŠEK. Predicting Vitality Change in Older Breast Cancer Survivors after Primary Treatment – an Approach Based on Using Time-related Difference of Pro-inflammatory Marker C-reactive Protein. Klinická onkologie. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2016, roč. 29, č. 1, s. 52-58. ISSN 0862-495X.
  5. USTOHAL, Libor, Michaela MAYEROVÁ, Tomáš SVĚRÁK, Lenka ALBRECHTOVÁ, Eva ČEŠKOVÁ a Tomáš KAŠPÁREK. Repetitivní transkraniální magnetická stimulace jako augmentace psychofarmak. In 58. česko-slovenská psychofarmakologická konference. 2016. ISSN 1211-7579.
  6. SVĚRÁK, Tomáš, Kateřina SKŘIVANOVÁ, Ľubomíra ANDERKOVÁ, M. BENDOVA, Dagmar BRANČÍKOVÁ, Nela ELFMARKOVÁ, Hana PETERKOVÁ, Jiří JARKOVSKÝ, Klára BENEŠOVÁ, Luboš MINÁŘ, Ladislav DUŠEK, Jan NEDVĚD a Markéta PROTIVÁNKOVÁ. Screening of Psychological Distress 4.5 Years after Diagnosis in Breast Cancer Patients Compared to Healthy Population. Klinická onkologie. Praha: Ambit Media, 2016, roč. 29, č. 3, s. 210-215. ISSN 0862-495X. doi:10.14735/amko2016210.
  7. SKŘIVANOVÁ, Kateřina, Jiří JARKOVSKÝ, Klára BENEŠOVÁ, Jan NEDVĚD, Dagmar BRANČÍKOVÁ, Hana PETERKOVÁ, Tomáš SVĚRÁK, Ľubomíra ANDERKOVÁ, Nela NĚMCOVÁ ELFMARKOVÁ, Luboš MINÁŘ, Markéta PROTIVÁNKOVÁ a Ladislav DUŠEK. Selected psychometric properties of the Czech Version of the FACT-B Scale (Version 4) for Measuring Quality of Life in Breast Cancer Patients. Praktická gynekologie. Brno: Facta Medica, 2016, roč. 20, 3-4, s. 156-161. ISSN 1211-6645.
  8. USTOHAL, Libor, Tomáš SVĚRÁK, Lenka ALBRECHTOVÁ, Marie HOJGROVÁ, Veronika HUBLOVÁ a Tomáš KAŠPÁREK. Transcranial Magnetic Stimulation in Schizophrenia. In Yu-Chih Shen. Schizophrenia Treatment - The New Facets. Rijeka: InTech, 2016. s. 135-150. ISBN 978-953-51-2825-0. doi:10.5772/65631.
  9. JARKOVSKÝ, Jiří, Kateřina SKŘIVANOVÁ, Klára BENEŠOVÁ, Jan NEDVĚD, Dagmar BRANČÍKOVÁ, Hana PETERKOVÁ, Tomáš SVĚRÁK, Ľubomíra ANDERKOVÁ, Nela ELFMARKOVÁ a Ladislav DUŠEK. Validation of the Czech version of the FACT-B scale for measuring quality of life in breast cancer patients. In XL. brněnské onkologické dny. 2016.

  2015

  1. SKŘIVANOVÁ, Kateřina, Marcela BENDOVÁ, Dagmar BRANČÍKOVÁ, Luboš MINÁŘ, Nela ELFMARKOVÁ, Ľubomíra ANDERKOVÁ, Tomáš SVĚRÁK, Hana PETERKOVÁ, Ladislav DUŠEK, Jiří JARKOVSKÝ, Klára BENEŠOVÁ a Markéta PROTIVÁNKOVÁ. Kvalita života pacientek s karcinomem mammy: pilotní prospektivní analýza. In Sborník abstrakt XXXIX. brněnských onkologických dnů a XXIX. konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky. Klin Onkol 2015, 28 (Suppl 1). 2015.
  2. SKŘIVANOVÁ, Kateřina, Tomáš SVĚRÁK, Dagmar BRANČÍKOVÁ, Jiří JARKOVSKÝ, Klára BENEŠOVÁ, Ľubomíra ANDERKOVÁ, Nela ELFMARKOVÁ, Hana PETERKOVÁ, Marcela BENDOVÁ, Luboš MINÁŘ, Eva HOLOUBKOVÁ, Jan NEDVĚD, Markéta PROTIVÁNKOVÁ a Ladislav DUŠEK. Predicting psychological distress after primary oncological treatment in elderly breast cancer survivors: Retrospective study. Praktická gynekologie. Brno: Facta Medica, 2015, roč. 19, č. 4, s. 210-218. ISSN 1211-6645.
  3. SKŘIVANOVÁ, Kateřina, Hana PETERKOVÁ, Tomáš SVĚRÁK, Dagmar BRANČÍKOVÁ, Ľubomíra ANDERKOVÁ, Nela ELFMARKOVÁ, Marcela BENDOVÁ, Jiří JARKOVSKÝ, Klára BENEŠOVÁ, Nedvěd JAN, Markéta PROTIVÁNKOVÁ, Luboš MINÁŘ a Ladislav DUŠEK. Predikce míry a intenzity psychologického distresu po onkologické léčbě u pacientek s karcinomem mammy pomocí psychologických a biologických proměnných. In 19. mammologické sympozium. 2015.
  4. SKŘIVANOVÁ, Kateřina, Ľubomíra ANDERKOVÁ, Dagmar BRANČÍKOVÁ, Marcela BENDOVÁ, Nela ELFMARKOVÁ, Tomáš SVĚRÁK, Hana PETERKOVÁ, Jiří JARKOVSKÝ, Klára BENEŠOVÁ, Luboš MINÁŘ a Ladislav DUŠEK. Vztah kvality života a typu léčby u žen s karcinomem prsu: pilotní studie. Praktická gynekologie. Brno: Facta Medica, 2015, roč. 19, č. 1, s. 25-37. ISSN 1211-6645.
  5. SKŘIVANOVÁ, Kateřina, Dagmar BRANČÍKOVÁ, Tomáš SVĚRÁK, Ľubomíra ANDERKOVÁ, Nela ELFMARKOVÁ, Marcela BENDOVÁ, Hana PETERKOVÁ, Eva HOLOUBKOVÁ, Jiří JARKOVSKÝ, Klára BENEŠOVÁ, Markéta PROTIVÁNKOVÁ, Luboš MINÁŘ a Ladislav DUŠEK. Vztah socioekonomických determinant, sociální opory a průběhu onkologické léčby u českých starších žen s karcinomem prsu: pilotní studie. Praktická gynekologie. Brno: Facta Medica, 2015, roč. 19, č. 3, s. 172-181. ISSN 1211-6645.
  6. PETERKOVÁ, Hana, Kateřina SKŘIVANOVÁ, Hana ZAMASTILOVÁ, Tomáš SVĚRÁK, Dagmar BRANČÍKOVÁ, Nela ELFMARKOVÁ, Ľubomíra ANDERKOVÁ, Marcela BENDOVÁ, Jiří JARKOVSKÝ, Klára BENEŠOVÁ, Luboš MINÁŘ, Jan NEDVĚD, Eva HOLOUBKOVÁ, Markéta PROTIVÁNKOVÁ a Ladislav DUŠEK. Zvládání psychické zátěže při diagnóze karcinomu prsu a jeho léčbě. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 59 s. ISBN 978-80-210-8042-3.
  7. PETERKOVÁ, Hana, Kateřina SKŘIVANOVÁ, Hana ZAMASTILOVÁ, Tomáš SVĚRÁK, Dagmar BRANČÍKOVÁ, Nela ELFMARKOVÁ, Ľubomíra ANDERKOVÁ, Marcela BENDOVÁ, Jiří JARKOVSKÝ, Klára BENEŠOVÁ, Luboš MINÁŘ, Jan NEDVĚD, Eva HOLOUBKOVÁ, Markéta PROTIVÁNKOVÁ a Ladislav DUŠEK. Zvládání psychické zátěže při diagnóze karcinomu prsu a jeho léčbě. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 59 s. ISBN 978-80-210-8042-3.

  2014

  1. SKŘIVANOVÁ, Kateřina, Jakub GREGOR, Marcela BENDOVÁ, Dagmar BRANČÍKOVÁ, Nela ELFMARKOVÁ, Tomáš SVĚRÁK, Hana PETERKOVÁ a Ladislav DUŠEK. Aplikace poznatků psychoneuroimunologie v kontextu komplexní onkologické léčby karcinomu prsu. Klinická onkologie. Ambit Media a.s., 2014, roč. 27, č. 2, s. 103-107. ISSN 0862-495X.
  2. PETERKOVÁ, Hana, Kateřina SKŘIVANOVÁ, Dagmar BRANČÍKOVÁ, Jiří JARKOVSKÝ, Marcela BENDOVÁ, Tomáš SVĚRÁK, Nela ELFMARKOVÁ, Ľubomíra ANDERKOVÁ, Lucie ADOLFOVÁ, Ladislav DUŠEK, Luboš MINÁŘ a Pavel VENTRUBA. Copingové strategie u pacientek s karcinomem mammy. 2014. ISBN 978-80-7492-155-1.
  3. SKŘIVANOVÁ, Kateřina, Dagmar BRANČÍKOVÁ, Marcela BENDOVÁ, Tomáš SVĚRÁK, Nela ELFMARKOVÁ, Ľubomíra ANDERKOVÁ, Hana PETERKOVÁ, Lucie ADOLFOVÁ, Ladislav DUŠEK, Jiří JARKOVSKÝ, Jakub GREGOR, Jan NEDVĚD, Luboš MINÁŘ, Pavel VENTRUBA, Jiří MAYER a Lydia TEMOSHOK. Evaluating Disease and Patient Characteristics which Predict (Retrospectively) Changes in Quality of Life after Breast Cancer Diagnosis and Treatment. In 16th World Congress of Psycho-Oncology and Psychosocial Academy. 2014. ISSN 1099-1611. doi:10.1111/j.1099-1611.2014.3697.
  4. SVĚRÁK, Tomáš, Radovan PŘIKRYL, Michaela MAYEROVÁ a Ľubomíra ANDERKOVÁ. Intensive high-frequency repetitive transcranial magnetic stimulation in schizophrenia: A case study. Journal of ECT. USA: Lippincott Williams and Wilkins, Inc., 2014, roč. 30, č. 4, s. "E51"-"E53", 5 s. ISSN 1095-0680. doi:10.1097/YCT.0000000000000178.
  5. USTOHAL, Libor, Radovan PŘIKRYL, Michaela MAYEROVÁ, Jana SYNKOVÁ, Iva STEHNOVÁ, Barbora VALKOVÁ, Tomáš SVĚRÁK, Eva ČEŠKOVÁ a Tomáš KAŠPÁREK. Možnosti transkraniální magnetické stimulace v diagnostice duševních poruch. In M. Hollý, P. Doubek, M. Páv. Sborník příspěvků X. sjezdu Psychiatrické společnosti ČLS JEP. první. Brno: Tribun EU, 2014. s. 232-234. ISBN 978-80-263-0702-0.
  6. SKŘIVANOVÁ, Kateřina, Marcela BENDOVÁ, Dagmar BRANČÍKOVÁ, Nela ELFMARKOVÁ, Ľubomíra ANDERKOVÁ, Tomáš SVĚRÁK, Hana PETERKOVÁ, Lucie ADOLFOVÁ, Luboš MINÁŘ, Ladislav DUŠEK, Jiří JARKOVSKÝ, Jakub GREGOR a Pavel VENTRUBA. Projekt osobnosti pacienta jako spoludeterminanta úspěšnosti onkologické léčby: kvalita života pacientek s karcinomem mammy - pilotní retrospektivní analýza. 2014. ISBN 978-80-86793-32-0.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 11. 12. 2023 13:49