Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2023

  1. SAMADIAN, Amir, Monika KRATOCHVÍLOVÁ, Alica HOKYNKOVÁ, Petr ŠÍN, Marie NOVÁKOVÁ, Petr ŠTĚPKA, Andrea POKORNÁ a Petr BABULA. Changes in gene expression in pressure ulcers debrided by different approaches - a pilot study. Physiological research. Praha: Institute of Physiology of the Czechoslovak Academy of Sciences, 2023, roč. 72, Supplementum 5, s. "S535"-"S542", 8 s. ISSN 0862-8408. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.33549/physiolres.935222.

  2021

  1. ŠTĚPKA, Petr, Monika KRATOCHVÍLOVÁ, Michaela KUCHYNKA, Martina RAUDENSKÁ, Hana HOLCOVÁ POLANSKÁ, Tomáš VIČAR, Tomáš VACULOVIČ, Markéta VACULOVIČOVÁ a Michal MASAŘÍK. Determination of Renal Distribution of Zinc, Copper, Iron, and Platinum in Mouse Kidney Using LA-ICP-MS. BioMed Research International. London: Hindawi, 2021, roč. 2021, October 2021, s. 1-8. ISSN 2314-6133. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1155/2021/6800294.
  2. ŠTĚPKA, Petr, Vít VŠIANSKÝ, Martina RAUDENSKÁ, Jaromír GUMULEC, Adam VOJTĚCH a Michal MASAŘÍK. Metabolic and Amino Acid Alterations of the Tumor Microenvironment. Current Medicinal Chemistry. Sharjah: BENTHAM SCIENCE PUBL LTD, 2021, roč. 28, č. 7, s. 1270-1289. ISSN 0929-8673. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.2174/0929867327666200207114658.

  2020

  1. VEVERKOVÁ, Jana, Denisa BARTKOVA, Adam WEISER, Antonin DLOUHY, Petr BABULA, Petr ŠTĚPKA a Monika PÁVKOVÁ GOLDBERGOVÁ. Effect of Ni ion release on the cells in contact with NiTi alloys. Environmental Science and Pollution Research. Heidelberg: Springer Heidelberg, 2020, roč. 27, č. 8, s. 7934-7942. ISSN 0944-1344. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/s11356-019-07506-8.

  2019

  1. ŠTĚPKA, Petr, Barbora PELTANOVÁ, Jaromír GUMULEC, Miguel ANGEL MERLOS RODRIGO, Martin FALK a Michal MASAŘÍK. Charakterizace radiosenzitivity HNSCC buněčných linií FaDu a Detroit 562. In 43. Brněnské onkologické dny. 2019. ISSN 1802-5307.

  2018

  1. ŠTĚPKA, Petr, Vít VŠIANSKÝ, Martina RAUDENSKÁ, Jaromír GUMULEC, Zbyněk HEGER, Zuzana HORÁKOVÁ, Rom KOSTŘICA a Michal MASAŘÍK. Analýza celkového přežití pacientů v závislosti na hladinách vybraných aminokyselin v séru. In XLII. brněnské onkologické dny. 2018.
  2. ŠTĚPKA, Petr, Vít VŠIANSKÝ, Martina RAUDENSKÁ, Jaromír GUMULEC, Zbyněk HEGER, Zuzana HORÁKOVÁ, Rom KOSTŘICA a Michal MASAŘÍK. Analýza celkového přežití pacientů v závislosti na hladinách vybraných aminokyselin v séru. In XLII. brněnské onkologické dny. 2018.

  2017

  1. ŠTĚPKA, Petr, Monika KRATOCHVÍLOVÁ, Martina RAUDENSKÁ, Jan PŘIBYL, Hana POLANSKÁ, Michaela FOJTŮ, Jaromír GUMULEC a Michal MASAŘÍK. Měření bio-mechanických vlastností prostatických nádorových buněk s využitím mikroskopie atomárních sil. In XLI. brněnské onkologické dny. 2017. ISSN 1802-5307.
  2. ŠEVČÍKOVÁ, Jana, Antonín DLOUHÝ, Adam WEISER, Petr ŠTĚPKA, Kateřina VRCHOVECKÁ a Monika PÁVKOVÁ GOLDBERGOVÁ. Modified surfaces of advanced NiTi alloys in the in-vivo model of osteoblasts. In Annual Meeting of the Germany Society for Biomaterials 2017. 2017.

  2015

  1. ŠTĚPKA, Petr, Jan BALVAN, Jaromír GUMULEC, Markéta SVOBODOVÁ, Kristýna HUDCOVÁ, Martina RAUDENSKÁ, Petr BABULA, René KIZEK, Vojtěch ADAM a Michal MASAŘÍK. Analýza vlivu působení inhibitorů autofagie na metastatickou prostatickou nádorovou linii PC-3. In XXXIX. Brněnské onkologické dny a XXIX. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky. 2015. ISSN 0862-495X.
  2. BALVAN, Jan, Jaromír GUMULEC, Martina RAUDENSKÁ, Aneta KRIZOVA, Petr ŠTĚPKA, Petr BABULA, René KIZEK, Vojtech ADAM a Michal MASAŘÍK. Oxidative Stress Resistance in Metastatic Prostate Cancer: Renewal by Self-Eating. Plos one. San Francisco: Public Library of Science, 2015, roč. 10, č. 12, s. 1-23. ISSN 1932-6203. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0145016.

  2014

  1. BALVAN, Jan, Jaromír GUMULEC, Kristýna HUDCOVÁ, Martina RAUDENSKÁ, Markéta SVOBODOVÁ, Jiří KADLEC, Alžběta RESSNEROVÁ, Petr ŠTĚPKA, Petr BABULA, René KIZEK, Vojtěch ADAM a Michal MASAŘÍK. Plumbagin jako aktivátor tvorby reaktivních forem kyslíku v nádorových buňkách prostaty. In XXXVIII. Brněnské onkologické dny a XXVIII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky. 2014. ISBN 978-80-86793-32-0.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 26. 5. 2024 17:38