Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2021

 1. ZAVADILOVÁ, Lucie. Majetkové poměry manželů – unifikace kolizního práva v rámci Evropské unie. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 233 s.
 2. ZAVADILOVÁ, Lucie. Majetkové poměry manželů – unifikace kolizního práva v rámci Evropské unie. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 233 s. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9978-2021.
 3. 2020

 4. ROZEHNALOVÁ, Naděžda, Silvie MAHDALOVÁ a Lucie ZAVADILOVÁ. Czech Republic: The Treatment of Optional and Exclusive Choice of Court Agreements. In Mary Keyes. Optional Choice of Court Agreements in Private International Law. Switzerland: Springer International Publishing, 2020. s. 169-195. Ius Comparatum - Global Studies in Comparative Law, volume 37. ISBN 978-3-030-23913-8. doi:10.1007/978-3-030-23914-5.
 5. 2019

 6. ZAVADILOVÁ, Lucie. Cross-Border Litigation in Central Europe: EU Private International Law before National Courts - Czech Perspective. In Cross-Border Litigation in Central-Europe: EU Private International Law before National Courts. 2019.
 7. KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka, Martin KORNEL a Lucie ZAVADILOVÁ. Czechia - Family Property and Succession. In Ruggeri, L., Kunda, I., Winkler, S. (eds.). PSEFS e-book with National Reports from 28 Member States - National Reports On The Collected Data. 1. vyd. Rijeka: European Union´s Justice Programme 2014 - 2020, No. 80082-JUST-AG-2017/JUST-JCOO-2017), 2019. s. 122-158. Family Property and Succession in EU Member States. Personalised Solutions in European Family and Succession law. ISBN 978-953-8034-25-1.
 8. ZAVADILOVÁ, Lucie. Jednotná v rozmanitosti – regionální unifikace kolizní úpravy ve věcech majetkových poměrů manželů. In Dny práva 2019. 2019.
 9. ZAVADILOVÁ, Lucie. Majetkové poměry manželů v judikatuře Soudního dvora EU. Právní rozhledy. Nakladatelství C.H. Beck, 2019, roč. 27, č. 7, s. 229-234. ISSN 1210-6410.
 10. KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka, Martin KORNEL a Lucie ZAVADILOVÁ. Personalised Solution in European Family and Succession Law - Czech Republic National Report. 2019. vyd. Rijeka: European Union´s Justice Programme (2014 - 2020), 2019. 55 s. No. 80082-JUST-AG-2017/JUST-JCOO-2017.
 11. ZAVADILOVÁ, Lucie. Rozhodování Soudního dvora EU ve věcech majetkových poměrů manželů. In Bratislavské právnické fórum 2019. 2019.
 12. ZAVADILOVÁ, Lucie. The Concept of Marriage in European Private International Law. In Králíčková, Zdeňka, Kornel, Martin, Valdhans, Jiří. Dny práva 2018 – Days of Law 2018: Part I. Marriage for all? 1st ed. Brno: Masaryk University, 2019. s. 176-195. ISBN 978-80-210-9304-1.
 13. ZAVADILOVÁ, Lucie. United in Diversity – Regional Unification of the Conflict-of-law Rules in Matters of Matrimonial Property Regimes. In Naděžda Rozehnalová (ed.). Universal, Regional, National – Ways of the Development of Private International Law in 21st Century. 1. vyd. Brno: Masaryk University, 2019. s. 160-178. ISBN 978-80-210-9496-3. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-9497-2019-8.
 14. 2018

 15. HARAŠTA, Jakub, Jaromír ŠAVELKA, František KASL, Adéla KOTKOVÁ, Pavel LOUTOCKÝ, Jakub MÍŠEK, Daniela PROCHÁZKOVÁ, Helena PULLMANNOVÁ, Petr SEMENIŠÍN, Tamara ŠEJNOVÁ, Nikola ŠIMKOVÁ, Michal VOSINEK, Lucie ZAVADILOVÁ a Jan ZIBNER. Annotated Corpus of Czech Case Law for Reference Recognition Tasks. In Sojka, P., Horák, A., Kopeček, I., Pala, K. Text, Speech, and Dialogue: 21st International Conference. Cham: Springer Nature Switzerland AG, 2018. s. 239-250. ISBN 978-3-030-00793-5. doi:10.1007/978-3-030-00794-2_26.
 16. ROZEHNALOVÁ, Naděžda, Silvie MAHDALOVÁ a Lucie ZAVADILOVÁ. Czech National Report on Optional Choice of Court Agreements. The Lawyer Quarterly International Journal for Legal Research. Praha: Ústav státu a práva AV ČR, v.v.i, 2018, roč. 8, č. 4, s. 332-347. ISSN 1805-8396.
 17. ZAVADILOVÁ, Lucie. Posílená spolupráce v evropském právu rodinném – krok vpřed, nebo překážka evropské integrace? In COFOLA 2018. 2018.
 18. ZAVADILOVÁ, Lucie. The concept of marriage in European private international law. In Dny práva 2018. 2018.
 19. ZAVADILOVÁ, Lucie. The Economic Consequences of Divorce as a Challenge for European Integration. In Michaela Staníčková, Lukáš Melecký, Eva Kovářová, Kateřina Dvoroková. Proceedings of the 4th International Conference on European Integration 2018. 1. vyd. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2018. s. 1605-1612. ISBN 978-80-248-4169-4.
 20. ZAVADILOVÁ, Lucie. The Economic Consequences of Divorce as a Challenge for European Integration. In ICEI 2018. 2018.
 21. ZAVADILOVÁ, Lucie. Zacházení s cizím právem v řízení o vypořádání majetkových poměrů manželů. Právní rozhledy. Nakladatelství C.H. Beck, 2018, roč. 26, č. 1, s. 11-17. ISSN 1210-6410.
 22. 2017

 23. ZAVADILOVÁ, Lucie. Adaptation of Rights in Rem According to the EU Regulation on Matrimonial Property Regimes. Studia Juridica Et Politica Jaurinensis. Győr, Hungary: Deák Ferenc Faculty of Law, Széchenyi István University, 2017, roč. 4, č. 2, s. 55-68. ISSN 2064-5902.
 24. ROZEHNALOVÁ, Naděžda, Lucie ZAVADILOVÁ a Silvie MAHDALOVÁ. Czech national report on Optional Choice of Court Agreements - Fukuoka Congress 2018. 2017.
 25. ZAVADILOVÁ, Lucie a Silvie MAHDALOVÁ. Dohody o volbě soudu - aktuální výzvy a úskalí. In Olomoucké právnické dny 2017. 2017.
 26. ZAVADILOVÁ, Lucie. Matrimonial Property Regimes within the Context of Immigration Crisis. In COFOLA International 2017. 2017.
 27. ZAVADILOVÁ, Lucie. Nařízení o majetkových poměrech manželů a nařízení o dědictví - dva předpisy, jedno právo? In Dny práva 2017. 2017.
 28. ZAVADILOVÁ, Lucie. Party Autonomy in Matrimonial Property Regimes. In 16th World Conference of the International Society of Family Law (ISFL 2017) "Family Law and Family Realities". 2017.
 29. ZAVADILOVÁ, Lucie. Postavení volby práva ve věcech majetkových poměrů manželů. In Naděžda Rozehnalová, Klára Drličková, Jiří Valdhans. DNY PRÁVA 2016 - DAYS OF LAW 2016: Část V. Princip autonomie vůle ve vztazích s mezinárodním prvkem. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. s. 120-139. ISBN 978-80-210-8556-5.
 30. ZAVADILOVÁ, Lucie. SEHNÁLEK, David: Vnější činnost Evropské unie perspektivou práva unijního a mezinárodního. Brno: Masarykova univerzita, 1. vyd., 2016, 242 s. ISBN 978-80-210-8340-0. (recenze monografie). Bulletin advokacie - online. Praha: Česká advokátní komora, 2017. ISSN 1805-8280.
 31. ZAVADILOVÁ, Lucie. Vypořádání majetkových poměrů manželů z pohledu evropského mezinárodního práva soukromého. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita, 2017, roč. 25, č. 4, s. 661-675. ISSN 1210-9126. doi:10.5817/CPVP2017-4-5.
 32. ZAVADILOVÁ, Lucie. Vývoj hraničních určovatelů v oblasti majetkových poměrů manželů s mezinárodním prvkem. In Miľníky práva v stredoeurópskom priestore 2017. 2017.
 33. 2016

 34. ZAVADILOVÁ, Lucie. Adaptation of Rights in Rem According to the EU Regulation on Matrimonial Property Regimes. In Conference for PhD. students - The Peculiarity of Jurisprudence. 2016.
 35. ZAVADILOVÁ, Lucie. Evidence in Arbitration Proceedings. In Klára Drličková, Tereza Kyselovská. COFOLA International 2016: Resolution of International Disputes, Public Law in the Context of Immigration Crisis: Conference Proceedings. 1st ed. Brno: Masaryk University, 2016. s. 179-194. ISBN 978-80-210-8356-1.
 36. ZAVADILOVÁ, Lucie. Evidence in Arbitration Proceedings. In COFOLA International 2016. 2016.
 37. ZAVADILOVÁ, Lucie. HRNČIŘÍKOVÁ, Miluše a Lukáš RYŠAVÝ: Mezinárodní právo soukromé: procesní otázky. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 1. vyd., 2014, 250 s. ISBN 978-80-244-4546-5. (recenze monografie). Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita, 2016, XXIV, č. 2, s. 279-282. ISSN 1210-9126.
 38. ZAVADILOVÁ, Lucie. Jedenáct let aplikace Nařízení o dokazování ve světle judikatury Soudního dvora Evropské unie. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita, 2016, roč. 24, č. 2, s. 225-236. ISSN 1210-9126. doi:10.5817/CPVP2016-2-8.
 39. ZAVADILOVÁ, Lucie. Postavení volby práva ve věcech majetkových poměrů manželů. In Dny práva 2016. 2016.
 40. ZAVADILOVÁ, Lucie. The Principle of Procedural Economy in the Context of the Taking of Evidence in the European Area of Justice. In Eva Kovářová, Lukáš Melecký, Michaela Staníčková. Proceedings of the 3rd International Conference on European Integration 2016. 1. vyd. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2016. s. 1103-1110. ISBN 978-80-248-3911-0.
 41. ZAVADILOVÁ, Lucie. The Principle of Procedural Economy in the Context of the Taking of Evidence in the European Area of Justice. In ICEI 2016. 2016.
 42. ZAVADILOVÁ, Lucie. Zpětný a další odkaz a alternativní hraniční určovatel. In Naděžda Rozehnalová, Klára Drličková, Jiří Valdhans. DNY PRÁVA 2015 - DAYS OF LAW 2015: Část IV. Kodifikace obecné části kolizního práva - cesta či omyl? 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. s. 236-253. ISBN 978-80-210-8195-6.
 43. 2015

 44. ZAVADILOVÁ, Lucie. Zpětný a další odkaz a alternativní hraniční určovatel. In Dny práva 2015. 2015.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 26. 5. 2022 01:24