Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2017

 1. RYBIČKOVÁ, Marta, Miroslav PROCHÁZKA, Miluše VÍTEČKOVÁ a Iva ŽLÁBKOVÁ. Śkola a její lidé na křižovatkách. 1. vyd. Brno: Česká pedagogická společnost, 2017. ISBN 978-80-905245-8-3.
 2. RYBIČKOVÁ, Marta, Miroslav PROCHÁZKA, Miluše VÍTEČKOVÁ a Iva ŽLÁBKOVÁ. Škola a její křižovatky. 1. vyd. Česká pedagogická společnost, 2017. ISBN 978-80-905245-7-6.
 3. 2016

 4. REŠKOVÁ, Ivana a Marta RYBIČKOVÁ. CASALC Review, 2016-2017, roč. 6, č. 1. 1. vyd. Brno: Česká a slovenská asociace jazykových center na vysokých školách (CASAJC), 2016. 166 s. ISSN 1804-9435.
 5. 2015

 6. REŠKOVÁ, Ivana, Martina JEŽKOVÁ, Marta RYBIČKOVÁ a Pavel ŠINDELÁŘ. Klíč k češtině jako cizímu jazyku. 2015.
 7. 2014

 8. ČECH, Tomáš, Marta RYBIČKOVÁ a Petr NAJVAR. Současná škola – „dílna lidskosti“? 2014.
 9. 2011

 10. RYBIČKOVÁ, Marta. Sdílení zkušeností - II. konference projektu COMPACT. Sborník příspěvků z konference. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Centrum jazykového vzdělávání, 2011. 93 s. ISBN 978-80-210-5413-4.
 11. ČECH, Tomáš a Marta RYBIČKOVÁ. Sjezd České pedagogické společnosti, Praha 16. 2. 2011. Brno: Pedagogická orientace, 2011, 1, s. 121-123, 2011. ISSN 1211-4669.
 12. 2010

 13. REICHOVÁ, Hana, Hana KATRŇÁKOVÁ a Marta RYBIČKOVÁ. Jazykové kompetence v odborném a akademickém cizím jazyce - aplikace SERR (projekt COMPACT). In Kvalita jazykového vzdelávania na univerzitách v Európe III. Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. s. 191-195. ISBN 978-80-225-2993-8.
 14. REICHOVÁ, Hana, Hana KATRŇÁKOVÁ, Alena HRADILOVÁ, Libor ŠTĚPÁNEK, Marta RYBIČKOVÁ, Zdena KUCHAŘOVÁ KALNÁ, Helena HUŠKOVÁ, Eva ŠRÁMKOVÁ, Marie MÉSZÁROSOVÁ, Blanka POJSLOVÁ a Ildikó ROLLER BRESŤÁK. Popis jazykových kompetencí v odborném a akademickém jazyce - kritéria pro jejich posuzování. 2010. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 20 s. ISBN 978-80-210-5114-0.
 15. 2009

 16. REŠKOVÁ, Ivana, Marta RYBIČKOVÁ a Magdalena PINTAROVÁ. Integrace a komunikativní jazykové kompetence (aneb Dva kurzy na MU). In Výuka cizích jazyků - integrace a testování. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova, 2009. 4 s. ISBN 978-80-87238-02-8.
 17. RYBIČKOVÁ, Marta. Postoje učitelů a studentů k učitelství jako profesi. In Bulletin Centra pedagogického výzkumu 2009. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. s. 87-91. ISBN 978-80-210-5060-0.
 18. RYBIČKOVÁ, Marta. Uplatňování kritérií ERR při testování jazykových kompetencí studentů MU. In Odborný jazyk na vysokých školách V. Praha: Česká zemědělská univerzita, 2009. s. 212. ISBN 978-80-213-1901-1.
 19. 2008

 20. RYBIČKOVÁ, Marta, Hana REICHOVÁ, Hana KATRŇÁKOVÁ, Libor ŠTĚPÁNEK a Alena HRADILOVÁ. Koncepce jazykového vzdělávání na Masarykově univerzitě. In Kvalita jazykového vzdelávania na univerzitách v Európe II. Bratislava: CASAJC, 2008. ISBN 978-80-225-2647-0.
 21. 2007

 22. REICHOVÁ, Hana, Hana KATRŇÁKOVÁ a Marta RYBIČKOVÁ. Aplikace Společného evropského referenčního rámce pro jazyky na odborný a akademický jazyk na vysokých školách. In Sborník prací z mezinárodní konference Odborný jazyk na vysokých školách III. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2007. s. 157-159, 210 s. ISBN 978-80-213-1615-7.
 23. RYBIČKOVÁ, Marta. Motivy k volbě studia učitelství včera a dnes. In Svět výchovy a vzdělávání v reflexi současného pedagogického výzkumu. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2007. s. 99-100, 132 s. ISBN 978-80-7040-987-9.
 24. RYBIČKOVÁ, Marta. Personality and Sociodemographic Factors as Determiners of the Teachers Life Satisfaction. In ŘEHULKA, Evžen. School and Health 21 (2). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 343-352. ISBN 978-80-7315-138-6.
 25. 2006

 26. RYBIČKOVÁ, Marta. Osobnostní a sociodemografické faktory jako determinanty životní spokojenosti učitelů. In ŘEHULKA, Evžen. Škola a zdraví 21. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. 8 s. ISBN 80-7290-226-1.
 27. 2005

 28. PROKOP, Jiří a Marta RYBIČKOVÁ. Proměny pedagogiky. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2005. 459 s. ISBN 80-7290-226-1.
 29. 2003

 30. RYBIČKOVÁ, Marta. Klima třídy očima žáků a třídního učitele. In Chráska, M., Tomanová, D., Holoušová, D. (ed.) Klima současné české školy. Brno: Konvoj, 2003. s. 176-181, 381 s. ISBN 80-7203-064-5.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 28. 9. 2023 23:07