Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2021

 1. VLČEK, Miroslav. Audiovizuálny fond v období celosvetovej pandémie. Rozhovor s Martinom Šmatlákom. Bratislava: Asociácia slovenských filmových klubov, SLovenský filmový ústav, 2021. s. 63-72. ISSN 1335-1893.
 2. VLČEK, Miroslav. Čo si o audiovizuálnom fonde a RTVS myslia producenti? : Štúdia poľa súčasného slovenského distribučného dokumentu. Slovenské divadlo. Bratislava: Centrum vied o umení SAV, 2021, roč. 69, č. 2, s. 191-205. ISSN 0037-699X. doi:10.31577/sd-2021-0013.
 3. 2020

 4. VLČEK, Miroslav. Databáza slovenských distribučných dokumentárnych filmov (2010-2018). 2020.
 5. VLČEK, Miroslav. Desaťročie s Audiovizuálnym fondom : Taktiky financovania slovenského dokumentárneho filmu v kinodistribúcií. Kino-Ikon – časopis pre vedu o filme a pohyblivom obraze. 2020, roč. 24, č. 1, s. 7-27. ISSN 1335-1893.
 6. VLČEK, Miroslav. Rola symbolického kapitálu v štátom dotovanom poli slovenského dokumentárneho filmu. Mediální studia. Univerzita Karlova, 2020, roč. 14, č. 2, s. 216-241. ISSN 2464-4846.
 7. 2019

 8. VLČEK, Miroslav. Documentary Director in Front of the Camera as a Way of Building Symbolic Capital Through Storytelling. In THE NECS 2019. Structures and Voices : Storytelling in Post-Digital Times, 13.–15. 06. 2019, Gdansk. 2019.
 9. 2018

 10. VLČEK, Miroslav. Filmári verzus Audiovizuálny fond : Štúdia inštitúcie perspektívou ekonomických ukazovateľov, diskurzu o nej a jej vzťahov s filmovými profesionálmi. Iluminace : časopis pro teorii, historii a estetiku filmu. Národní filmový archiv, 2018, roč. 30, č. 3, s. 49-76. ISSN 0862-397X.
 11. VLČEK, Miroslav. Verejné prostriedky ako spôsob cenzúry : Požiadavky na vstup do rádu diskurzu slovenského dokumentu. In Kaňuch, Martin. Iluzívne a antiiluzívne vo filme. Bratislava: Asociácia slovenských filmových klubov v spolupráci so Slovenským filmovým ústavom, 2018. s. 220-232. ISBN 978-80-970420-5-9.
 12. 2017

 13. VLČEK, Miroslav. Verejné prostriedky ako spôsob cenzúry. Požiadavky na vstup do rádu diskurzu slovenského dokumentu. In 18. česko-slovenská filmologická konferencia. ILUZÍVNE A ANTIILUZÍVNE VO FILME, 12. – 15. október 2017, Krpáčovo. 2017.
 14. VLČEK, Miroslav. Vplyv Audiovizuálneho fondu na slovenskú dokumentárnu kinematografickú tvorbu. In XI. Doktorandská konference, 25.5.2017, Masarykova univerzita, Brno. 2017.
 15. VLČEK, Miroslav a Kateřina ŠARDICKÁ. XI. Doktorandská konference. 2017.
 16. 2016

 17. VLČEK, Miroslav a Jana KOČKOVÁ. Generační konflikt ve slovenském filmu. MLADOSŤ. Zborník k 18. ročníku Letného filmového seminára 4 živly. Banská Štiavnica: občianske združenie štyri živly, 2016, s. 17 - 20.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 18. 8. 2022 03:38