Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2021

 1. ZEMAN, Jiří, Sylvie PAVLOKOVÁ, David VETCHÝ a Vladimír PITSCHMANN. The effect of different types of lactose monohydrate on the stability of acetylcholinesterase immobilized on carriers designed to detect nerve agents. JOURNAL OF CHEMICAL TECHNOLOGY AND BIOTECHNOLOGY. HOBOKEN, NJ USA: WILEY, 2021, roč. 96, č. 6, s. 1758-1769. ISSN 0268-2575. doi:10.1002/jctb.6700.
 2. 2020

 3. ZEMAN, Jiří, Sylvie PAVLOKOVÁ, David VETCHÝ a Vladimír PITSCHMANN. Double-coated pellets with semipermeable ethylcellulose coating for detection of cholinesterase inhibitors. Česká a slovenská farmacie. Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2020, roč. 69, č. 1, s. 24-32. ISSN 1210-7816.
 4. VETCHÝ, David, Aleš FRANC, Jiří ZEMAN, Vladimír PITSCHMANN a Josef OREL. Obalené sférické matricové pelety určené k adjustaci do detekčních trubiček k detekci inhibitorů cholinesteráz. 2020. Patent. Číslo: 308597. Název vlastníka: ORITEST spol. s r.o.; Veterinární a farmaceutická univerzita Brno. Datum přijetí: 12. 11. 2020.
 5. PITSCHMANN, Vladimír, Lukáš MATĚJOVSKÝ, Jiří ZEMAN, David VETCHÝ, Michal DYMÁK, Martin LOBOTKA, Sylvie PAVLOKOVÁ a Zdeněk MORAVEC. Second-Generation Phosgene and Diphosgene Detection Tube. Chemosensors. MDPI AG, 2020, roč. 8, č. 4, s. 1-10. ISSN 2227-9040. doi:10.3390/chemosensors8040107.
 6. ZEMAN, Jiří, David VETCHÝ, Sylvie PAVLOKOVÁ, Aleš FRANC a Vladimír PITSCHMANN. Unique coated neusilin pellets with a more distinct and fast visual detection of nerve agents and other cholinesterase inhibitors. Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis. Elsevier, 2020, roč. 179, February, s. 1-9. ISSN 0731-7085. doi:10.1016/j.jpba.2019.113004.
 7. 2019

 8. VETCHÝ, David, Jiří ZEMAN, Sylvie PAVLOKOVÁ, Vladimír PITSCHMANN, Aleš FRANC, Martina ČUBOVÁ URBANOVÁ a Ivana ŠEDĚNKOVÁ. Stabilitní studie inovativního detektoru ve formě pelet s patentovanou kompozicí pro detekci inhibitorů cholinesterázy. In 71. Zjazd chemikov. 2019.
 9. ZEMAN, Jiří, David VETCHÝ, Sylvie PAVLOKOVÁ, Aleš FRANC, Vladimír PITSCHMANN, Martin DOMINIK, Martina ČUBOVÁ URBANOVÁ a Ivana ŠEDĚNKOVÁ. Tubes for detection of cholinesterase inhibitors-Unique effects of Neusilin on the stability of butyrylcholinesterase-impregnated carriers. Enzyme Microbiology and Technology. 2019, roč. 128, s. 26-33. ISSN 0141-0229. doi:10.1016/j.enzmictec.2019.05.002.
 10. 2018

 11. ZEMAN, Jiří, David VETCHÝ, Aleš FRANC a Vladimír PITSCHMANN. Methods of enzymes immobilization and their use for optical (colorimetric) detection of cholinesterase inhibitors. Chemické listy. Česká společnost chemická, 2018, roč. 112, č. 7, s. 434-439. ISSN 0009-2770.
 12. VYSLOUŽIL, Jakub, David VETCHÝ, Jiří ZEMAN, Oldřich FARSA, Aleš FRANC, Jan GAJDZIOK, Jan VYSLOUŽIL, Katarina FICERIOVA, Pavel KULICH, Zbynek KOBLIHA a Vladimir PITSCHMANN. Pellet patented technology for fast and distinct visual detection of cholinesterase inhibitors in liquids. Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis. Amsterdam: Elsevier Science BV, 2018, roč. 161, August, s. 206-213. ISSN 0731-7085. doi:10.1016/j.jpba.2018.08.050.
 13. FRANC, Aleš, Jan MUSELÍK, Jiří ZEMAN, Ivana LUKÁŠOVÁ, Slavomír KURHAJEC, Eva BARTONÍČKOVÁ, Lucie GALVÁNKOVÁ, Filip MIKA, Martin DOMINIK a David VETCHÝ. The effect of amorphous and crystal sodium warfarin and its content uniformity on bioequivalence of tablets. European Journal of Pharmaceutical Sciences. Elsevier Science, 2018, roč. 125, s. 120-129. ISSN 0928-0987. doi:10.1016/j.ejps.2018.09.022.
 14. 2017

 15. ZEMAN, Jiří, David VETCHÝ, Aleš FRANC, Sylvie PAVLOKOVÁ, Vladimír PITSCHMANN a Lukáš MATĚJOVSKÝ. The development of a butyrylcholinesterase porous pellet for innovative detection of cholinesterase inhibitors. European Journal of Pharmaceutical Sciences. Elsevier Science, 2017, roč. 109, s. 548-555. ISSN 0928-0987. doi:10.1016/j.ejps.2017.09.015.
 16. 2016

 17. GAJDOŠOVÁ, Markéta, David VETCHÝ, Petr DOLEŽEL, Jan GAJDZIOK, Hana LANDOVÁ, Jan MUSELÍK, Jiří ZEMAN, Zdeněk KNOTEK, Karel HAUPTMAN a Vladimír JEKL. Evaluation of mucoadhesive oral films containing nystatin. Journal of Applied Biomedicine. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2016, roč. 14, č. 4, s. 247-256. ISSN 1214-021X. doi:10.1016/j.jab.2016.05.002.
 18. ZEMAN, Jiří, David VETCHÝ, Aleš FRANC, Jakub VYSLOUŽIL, Vladimír PITSCHMANN a Lukáš MATĚJOVSKÝ. The effect of Neusilin on the properties of carriers used for the detection of cholinesterase inhibitors. In Czech Chemical Society Symposium Series 14(5). 2016. ISSN 2336-7202.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 16. 9. 2021 13:44