Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2019

 1. WILHELMOVÁ, Radka a Liana GREIFFENEGGOVÁ. Selected indicators related to smoking incidence in pregnant women in the Czech Republic. Journal of Nursing and Social Sciences related to Health and Illness. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, 2019, roč. 21, č. 2, s. 181-188. ISSN 1212-4117. doi:10.32725/kont.2019.022.
 2. WILHELMOVÁ, Radka, Šárka DYNÁKOVÁ, Liana GREIFFENEGGOVÁ a Blanka TROJANOVÁ. Vliv prenatálního poradenství na zdravotní gramotnost těhotných žen. In Liana Greiffeneggová. Propojení teorie a praxe v ošetřovatelství a porodní asistenci. Recenzovaný sborník příspěvků konference s mezinárodní účastí. Brno: Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, 2019. s. 29-36. ISBN 978-80-210-9181-8.
 3. 2018

 4. GREIFFENEGGOVÁ, Liana, Radka WILHELMOVÁ a Šárka DYNÁKOVÁ. Prevence rizika trombózy při užívání hormonální antikoncepce. In Liana Greiffeneggová. Propojení teorie a praxe v ošetřovatelství a porodní asistenci Recenzovaný sborník příspěvků konference s mezinárodní účastí. Brno: Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, 2018. s. 37-46. ISBN 978-80-210-9181-8.
 5. DYNÁKOVÁ, Šárka, Liana GREIFFENEGGOVÁ a Radka WILHELMOVÁ. Projekt - podpora přeshraniční spolupráce a vzdělávání v oblasti zdravotnických záchranných služeb. In Liana Greiffeneggová. Propojení teorie a praxe v ošetřovatelství a porodní asistenci Recenzovaný sborník příspěvků konference s mezinárodní účastí. Brno: Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, 2018. s. 54-58. ISBN 978-80-210-9181-8.
 6. 2017

 7. GREIFFENEGGOVÁ, Liana a Drahoslava HRUBÁ. Kardiovaskulární změny v těhotenství. II., Preeklampsie a její pozdní následky pro matku a dítě. Praktická gynekologie. Brno: Facta Medica, 2017, roč. 20, 3-4, s. 143-146. ISSN 1211-6645.
 8. GREIFFENEGGOVÁ, Liana a Drahoslava HRUBÁ. Nemoci srdce a cév u žen. Hygiena. Praha: Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, 2017, roč. 62, č. 1, s. 18-23. ISSN 1210-7840. doi:10.21101/hygiena.a1494.
 9. GREIFFENEGGOVÁ, Liana, Drahoslava HRUBÁ a Pavlína KAŇOVÁ. Preeklampsie není jen komplikací v těhotenství. Praktický lékař. Praha: Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, 2017, roč. 97, č. 3, s. 117-122. ISSN 0032-6739.
 10. HRUBÁ, Drahoslava a Liana GREIFFENEGGOVÁ. Specifika péče o děti narozené po asistované reprodukci. Československá pediatrie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2017, roč. 72, č. 6, s. 368-371. ISSN 0069-2328.
 11. GREIFFENEGGOVÁ, Liana a Radka WILHELMOVÁ. Zdravotník – neformální vzor v oblasti kouření. In Jana Jurkovičová, Zuzana Štefániková. Životné podmienky a zdravie. Bratislava: Úrad verejného zdravotníctva SR, 2017. s. 168-174. ISBN 978-80-7159-229-7.
 12. 2016

 13. GREIFFENEGGOVÁ, Liana, Šárka DYNÁKOVÁ a Pavel NEVESELÝ. Genderové stereotypy ve zdravotnictví. In Ošetřovatelský výzkum a praxe založená na důkazech : sborník příspěvků z X. mezinárodního sympozia ošetřovatelství. 2016. ISBN 978-80-7464-826-7.
 14. GREIFFENEGGOVÁ, Liana a Drahoslava HRUBÁ. Kardiovaskulární změny v těhotenství. I., Těhotenství zvyšuje riziko nemocí srdce a cév. Praktická gynekologie. Brno: Facta Medica, 2016, roč. 20, č. 2, s. 81-83. ISSN 1211-6645.
 15. WILHELMOVÁ, Radka a Liana GREIFFENEGGOVÁ. The state of health literacy in pregnant women. In IX. mezinárodní sympozium : součinnost teorie a praxe v kvalitní péči : sborník příspěvků. 2016. ISBN 978-80-7394-600-5.
 16. DYNÁKOVÁ, Šárka a Liana GREIFFENEGGOVÁ. Uplatnění supervize v sesterské praxi. In Ošetřovatelský výzkum a praxe založená na důkazech : sborník příspěvků z X. mezinárodního sympozia ošetřovatelství. 2016. ISBN 978-80-7464-826-7.
 17. 2015

 18. GREIFFENEGGOVÁ, Liana. Anatomie - cvičení (e-learningový učební text). 2015.
 19. GREIFFENEGGOVÁ, Liana. Manuál pro zpracování bakalářské práce (e-learningový studijní materiál). 2015.
 20. 2007

 21. GREIFFENEGGOVÁ, Liana a Květoslava URBÁNKOVÁ. První pomoc na cestách. 2. vyd. Brno: Computer Press, 2007. 95 s. ISBN 978-80-251-1569-5.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 23. 4. 2021 13:39