Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2021

 1. ŠAUER, Martin, Jiří VYSTOUPIL, Markéta NOVOTNÁ a Krzysztof WIDAWSKI. Central European tourist flows: Intraregional patterns and their implications. Moravian Geographical Reports. AV ČR, Institute of Geonics, Czech Academy of Sciences, 2021, roč. 29, č. 4, s. 278-291. ISSN 1210-8812. doi:10.2478/mgr-2021-0020.
 2. 2019

 3. VYSTOUPIL, Jiří, Martin ŠAUER, Andrea HOLEŠINSKÁ, Markéta NOVOTNÁ, Liběna JAROLÍMKOVÁ, Lucie PLZÁKOVÁ, Jiří VANÍČEK, Šárka TITTELBACHOVÁ, Petr STUDNIČKA, Kateřina CHALOUPKOVÁ a Jitka MATTYÁŠOVSKÁ. Analýza vývoje cestovního ruchu v ČR. Brno: MMR, 2019. 157 s.
 4. 2018

 5. ŠAUER, Martin, Jiří VYSTOUPIL a Aneta KRAJÍČKOVÁ. Světové turistické proudy 2015. In Klímová, V., Žítek, V. XXI. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita, 2018. s. 473-481. ISBN 978-80-210-8969-3.
 6. 2017

 7. VYSTOUPIL, Jiří a Martin ŠAUER. Geography of Tourism in the Czech Republic. In Widawski, Krzysztof, Wyrzykowski, Jerzy. The Geography of Tourism of Central and Eastern European Countries. neuveden: Springer International Publishing, 2017. s. 149 - 188. ISBN 978-3-319-42203-9. doi:10.1007/978-3-319-42205-3_5.
 8. VYSTOUPIL, Jiří a Martin ŠAUER. Městský cestovní ruch v České republice - geografická analýza. In Městský cestovní ruch. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2017. s. 12-23. Aktuální témata cestovního ruchu. ISBN 978-80-244-5255-5.
 9. VITURKA, Milan a Jiří VYSTOUPIL. Nadčasové rozjímání nad dvěma významnými atlasy vytvořenými v Brně. In V. Žítek, V. Klímová. Sborník příspěvků z XX. mezinárodního kolokvia o regionálních vědách. Brno, ESF MU: Masarykova univerzita, 2017. s. 966-973. ISBN 978-80-210-8587-9. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-8587-2017-127.
 10. ŠAUER, Martin a Jiří VYSTOUPIL. Numbers of visitors at cultural sites in the Czech Republic. In Wyrzykowski, J.; Marak, J.; Toczek-Werner, S. Cultural tourism product of cities, towns and regions, theoretical framework and european examples. Wroclaw: University of business in Wroclaw, 2017. s. 181-191. Tourism role in the regional economy, vol. 6. ISBN 978-83-937018-8-9.
 11. VYSTOUPIL, Jiří, Martin ŠAUER a Ondřej REPÍK. Quantitative Analysis of Tourism Potential in the Czech Republic. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. Mendelova univerzita v Brně, 2017, roč. 65, č. 3, s. 1085-1098. ISSN 1211-8516. doi:10.11118/actaun201765031085.
 12. VYSTOUPIL, Jiří, Martin ŠAUER a Markéta BOBKOVÁ. Spa, spa tourism and wellness tourism in the Czech Republic. Czech Journal of Tourism. Masarykova univerzita, 2017, roč. 2017, č. 1, s. 5-19. ISSN 1805-3580.
 13. 2016

 14. VYSTOUPIL, Jiří, Anton KASAGRANDA a Martin ŠAUER. Funkčně-prostorová typologie středisek cestovního ruchu Česka a Slovenska. Geografický časopis. Bratislava: Geografický ústav SAV, 2016, roč. 68/2016, č. 2, s. 171-192. ISSN 0016-7193.
 15. VYSTOUPIL, Jiří a Richard VESELÝ. Podpora cestovního ruchu z ROP Jihovýchod v letech 2007-2015. In Klímová, V., Žítek, V. (eds.). XIX. MEZINÁRODNÍ KOLOKVIUM O REGIONÁLNÍCH VĚDÁCH. Brno: Masarykova univerzita, 2016. s. 946-953. ISBN 978-80-210-8273-1. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-8273-2016-122.
 16. KASAGRANDA, Anton, Eva RAJČÁKOVÁ a Jiří VYSTOUPIL. Urban tourism in Slovakia-its quantification, spatial differentiation and typification. Geographica Pannonica. NOVI SAD, SERBIA: UNIV & NOVOM SADU, PRIRODNO-MATEMATICKI FAK, 2016, roč. 20, č. 2, s. 114-126. ISSN 0354-8724. doi:10.5937/GeoPan1602114K.
 17. VYSTOUPIL, Jiří, Martin ŠAUER, Josef ABRHÁM a Libor LNĚNIČKA. Zpracování dílčích podkladů Dokumentace nového národního dotačního titulu, a to návrh indikátorů a parametrů a návrh kritérií hodnocení žádosti. Brno: Ministerstvo pro místní rozvoj, 2016. 40 s.
 18. 2015

 19. ŠAUER, Martin, Jiří VYSTOUPIL, Andrea HOLEŠINSKÁ, Monika PALATKOVÁ, Martina PÁSKOVÁ, Josef ZELENKA, Dana FIALOVÁ, Jiří VÁGNER, Petr HALÁMEK, Ondřej REPÍK a Ondřej PETR. Cestovní ruch. Učební text. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 477 s.
 20. 2014

 21. VYSTOUPIL, Jiří a Martin ŠAUER. Politika cestovního ruchu v ČR v letech 2007-2013 a její očekávané možnosti v letech 2014-2020. In Klímová, V., Žítek, V. XVII. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. 777-786. ISBN 978-80-210-6840-7. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-6840-2014-101.
 22. 2013

 23. KUNC, Josef, Ondřej PETR, Martin ŠAUER, Petr TONEV a Jiří VYSTOUPIL. Selected function-space aspects of rural tourism: (Case of Czech Republic). In Bohumil Frantál, Stanislav Martinát. New Rural Space: Towards renewable energies, multifunctional farming, and sustainable tourism. 1. vyd. Brno: Institute of Geonics, Academy of Sciences of the Czech Republic, v.v.i., 2013. s. 119-130. ISBN 978-80-86407-38-8.
 24. 2012

 25. VYSTOUPIL, Jiří a Martin ŠAUER. Geography of Tourism of the Czech Republic. In Geography of Tourism of Central and Eastern Europe Countries. ed. J.Wyrzykowski, K. Widawski. první. Wroclaw: Institute of Geography and Regional Development, University of Wroclaw, 2012. s. 103 - 140. Conditions of the foreign tourism d, vol. 12, 2012. ISBN 978-83-62673-22-3.
 26. VYSTOUPIL, Jiří, Martin ŠAUER a Andrea HOLEŠINSKÁ. Mikulovsko. In Antonín Franke a kol.: Zmírňování regionálních disparit prostřednictvím rozvoje cestovního ruchu. VŠH v Praze, Wolters Kluwer. 2012, 301 s. první. Praha: Wolters Kluwer, 2012. s. 166 - 191. Cestovní ruch, č. 1. ISBN 978-80-7357-718-6.
 27. VYSTOUPIL, Jiří a Martin ŠAUER. Výstavba lázeňské infrastruktury v Pasohlávkách. In Zmírňování regionálních disparit prostřednictvím rozvoje cestovního ruchu. Praha: Wolters Kluwer, 2012. s. 252-265. Cestovní ruch, č. 1. ISBN 978-80-7357-718-6.
 28. 2011

 29. ŠAUER, Martin a Jiří VYSTOUPIL. Cestovní ruch očima geografů. Geografické rozhledy : výuka a popularizace, geografie, ekologická výchova. Praha: Česká geografická společnost, 2011, roč. 21, č. 2, s. 11-12. ISSN 1210-3004.
 30. VYSTOUPIL, Jiří, Martin ŠAUER, Andrea HOLEŠINSKÁ, Josef KUNC, Petr TONEV a Daniel SEIDENGLANZ. Geografie cestovního ruchu České republiky. první. Plzeň: Aleš Čeněk, 2011. 318 s. ISBN 978-80-7380-340-7.
 31. VYSTOUPIL, Jiří a Martin ŠAUER. Hosté a návštěvnost (selektivní faktory cestovního ruchu). In Aktuální trendy cestovního ruchu v kontextu řešení regionálních disparit. Sborník vědeckých příspěvků. Praha: VŠH, 2011. s. 51-59. ISBN 978-80-87411-12-4.
 32. VYSTOUPIL, Jiří a Milan VITURKA. Jubilant Jaroslav Maryáš. 2011, č. 1, s. 85-85. ISSN 1213-1075.
 33. 2010

 34. VYSTOUPIL, Jiří a Martin ŠAUER. Analýza a zhodnocení veřejné podpory cestovního ruchu z Regionálních operačních programů v České republice v období 2007 - 2009. In Sborník vědeckých příspěvků. Zmírňování regionálních disparit rozvojem cestovního ruchu a vlivy současné hospodářské krize. Praha: Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r.o., 2010. s. 62-81. ISSN 1801-1535.
 35. VYSTOUPIL, Jiří, Martin ŠAUER a Petr STUDNIČKA. Analýza podpory rozvoje cestovního ruchu v České republice z Regionálních operačních programů v období říjen 2007-červen 2010. Czech Hospitality and Tourism Papers - Hotelnictví, lázeňství, turismus. Praha: Vysoká škola hotelová v Praze 8, 2010, roč. VI, 12/2010, s. 24-48. ISSN 1801-1535.
 36. ŠAUER, Martin, Andrea HOLEŠINSKÁ a Jiří VYSTOUPIL. Business travel in the Czech Republic: Conferences and trade faires - geographical analysis. In Conditions of the foreign tourism development in Central and Eastern Europe, Volume 11: Conditions, state and development perspectives of business tourism. Wrocław: University of Wrocław, Institute of Geography and Regional Development, Department of Regional and Tourism Geography, 2010. s. 287-295. ISBN 978-83-928193-9-4.
 37. ŠAUER, Martin a Jiří VYSTOUPIL. Dvacet let vývoje cestovního ruchu v České republice a jeho prostorové a funkční souvislosti. In Sborník ze semináře Město, kultura a cestovní ruch. Brno: Ústav územního rozvoje, 2010. 5 s. ISBN 978-80-87318-11-9.
 38. VYSTOUPIL, Jiří a Petr TONEV. Funkční typologie středisek cestovního ruchu. Mapa 1:1000000. 2010.
 39. VYSTOUPIL, Jiří. Hlavní teoretické koncepty a směry výzkumu v geografii cestovního ruchu ve vybraných evropských zemích. In 1. Mezinárodní kolokvium o cestovním ruchu. první. Brno: muni press, 2010. s. 230-250.
 40. VYSTOUPIL, Jiří a Martin ŠAUER. Changes in Spatial Organization of Tourism in the Czech Republic (1990-2009). In Alternativi za razvitie na sovremenija turizm. první. Varna: Izdatělstvo Nauka i ekonomika, Ikonomičeski universitet Varna, 2010. s. 622-639. ISBN 978-954-21-0463-6.
 41. VYSTOUPIL, Jiří, Martin ŠAUER a Ondřej REPÍK. REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM JAKO NÁSTROJ PODPORY ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU REGIONU JIHOVÝCHOD (ETAPA 2007-2010). In XIII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. ESF MU. Brno: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, 2010. s. 373-391. ISBN 978-80-210-5210-9.
 42. VYSTOUPIL, Jiří a Martin ŠAUER. Regionální operační programy jako nástroj popdory cestovního ruchu v ČR. Regionální studia. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, 2010, IV., č. 01, s. 38-50. ISSN 1803-1471.
 43. VYSTOUPIL, Jiří a Martin ŠAUER. Využití modelu kvantifikace ekonomického efektu z investice v pilotním projektu na příkladu výstavby lázeňské infrastruktury v Pasohlávkách. In Kvantifikace ekonomických přínosů cestovního ruchu ve vhodných oblastech. Sborník vědeckých příspěvků. 1. vyd. Praha: Vysoká škola hotelová, 2010. s. 59-78, 89 s. ISBN 978-80-87411-01-8.
 44. VYSTOUPIL, Jiří, Josef KUNC, Martin ŠAUER a Petr TONEV. Vývoj cestovního ruchu v ČR a jeho prostorové organizace v letech 1990 - 2009. Urbanismus a územní rozvoj. Brno: Ústav územního rozvoje, 2010, roč. 13, č. 5, s. 93-108. ISSN 1212-0855.
 45. VYSTOUPIL, Jiří, Josef KUNC a Martin ŠAUER. 50th Anniversary of Geographical Research and Studies on Tourism and Recreation in the Czech Republic. Moravian Geographical Report. Brno: Institute of Geonics, ASCR, v.v.i., 2010, roč. 18, č. 1, s. 2-13. ISSN 1210-8812.
 46. 2009

 47. VYSTOUPIL, Jiří a Josef KUNC. Geografický výzkum cestovního ruchu a rekreace v České republice v letech 1950-2008. In Geographia Moravica 1. 1. vydání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2009. s. 103-119. ISBN 978-80-244-2464-4.
 48. VYSTOUPIL, Jiří. Počet rekreačních a turistických lůžek. Mapa 1:1000000. 2009.
 49. VYSTOUPIL, Jiří a Josef KUNC. Tourism in the Czech Republic: in form of presentation of Atlas of tourism of the Czech Republic. In Wilk, W. (ed.): Global Changes: Their Regional and Local Aspects. 1. vydání. Warsaw: University of Warsaw, 2009. s. 210-222. ISBN 978-83-89502-73-5.
 50. VYSTOUPIL, Jiří a Josef KUNC. Tourism in the Czech Republic (in form of presentation of Atlas of tourism of the Czech Republic). první. Warsaw: University of Warsaw, 2009. s. 210-219. ISBN 978-83-89502-73-5.
 51. 2008

 52. KUNC, Josef, Václav TOUŠEK, Jiří VYSTOUPIL, Petr DANĚK, Pavel KLAPKA, Ondřej MULÍČEK, Daniel SEIDENGLANZ, Zdeněk SZCZYRBA, Michal VANČURA, Antonín VĚŽNÍK, Milan VITURKA a Petr TONEV. Ekonomická a sociální geografie. 1. vydání. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2008. 411 s. učebnice vysokých škol. ISBN 978-80-7380-114-4.
 53. ŠAUER, Martin a Jiří VYSTOUPIL. Geoparky - nový nástroj udržitelného rozvoje cestovního ruchu. Životné prostredie. Bratislava: Ústav krajinnej ekológie SAV, 2008, roč. 42/2008, č. 1, s. 39-43. ISSN 0044-4863.
 54. VYSTOUPIL, Jiří, Martin ŠAUER a Andrea HOLEŠINSKÁ. Mikulovsko - model opatření k rozvoji domácího apříjezdového zahraničního cestovního ruchu ve vybraných oblastech - oblast s převažujícími přírodními předpoklady - region Jižní Morava, Česká republika. Czech Hospitality and Tourism Papers - Hotelnictví, lázeňství, turismus. Praha: Vysoká škola hotelová v Praze 8, 2008, roč. 3, říjen, s. 77-104. ISSN 1801-1535.
 55. VYSTOUPIL, Jiří, Andrea HOLEŠINSKÁ, Josef KUNC a Martin ŠAUER. Teoreticko-metodologické přístupy k tvorbě rajonizace cestovního ruchu v České republice. Ekonomická revue cestovného ruchu. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica, 2008, roč. 41, č. 2, s. 105-117. ISSN 0139-8660.
 56. VYSTOUPIL, Jiří. Teoreticko-metodologické přístupy k tvorbě rajonizace cestovního ruchu v České republice. Ekonomická revue cestovného ruchu. Banská Bystrica: Ekonomická fakulta Mateja Bela, 2008, roč. 41, č. 2, s. 105-117. ISSN 0139-8660.
 57. FRANKE, Antonín a Jiří VYSTOUPIL. Využití cestovního ruchu ke zmírňování narůstajících společensko-ekonomických disparit v jednotlivých regionech ČR. In Czech Hospitality and tourism Papers. Praha: VŠH s.r.o. Praha, 2008. s. 62-77. ISSN 1801-1535.
 58. 2007

 59. VYSTOUPIL, Jiří. Analýza a hodnocení stávajících priorit krajů České republiky v cestovním ruchu. Czech Hospitality and Tourism Papers - Hotelnictví, lázeňství, turismus. Praha: Vysoká škola hotelová v Praze 8, 2007, -, červen, s. 71-108. ISSN 1801-1535.
 60. VYSTOUPIL, Jiří, Martin ŠAUER, Andrea HOLEŠINSKÁ a Petra METELKOVÁ. Management cestovního ruchu. 2007. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, 2007. 156 s. ISBN 978-80-210-4415-9.
 61. VYSTOUPIL, Jiří, Martin ŠAUER, Andrea HOLEŠINSKÁ a Petra METELKOVÁ. Marketing cestovního ruchu. 2007. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, 2007. 134 s. ISBN 978-80-210-4240-7.
 62. VYSTOUPIL, Jiří, Andrea HOLEŠINSKÁ, Josef KUNC a Martin ŠAUER. Metody pro tvorbu strategických a programových dokumentů cestovního ruchu. 1. vyd. Brno: ESF MU, 2007. 120 s. ISBN 978-80-210-4290-2.
 63. ŠAUER, Martin a Jiří VYSTOUPIL. Model turystyki uzdrowiskowej w Republice Czeskiej. In Uwarunkowania rozwoju turystyki zagranicznej w Europie Środkowej i Wschodnej. Wroclaw: Instytut Georafii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytet Wroclawski, 2007. s. 261 - 267. ISBN 978-83-921524-3-9.
 64. VYSTOUPIL, Jiří. Návrh indikátorů a ukazatelů pro potřeby organizace a řízení cestovního ruchu na regionální a krajské úrovni. Czech Hospitality and Tourism Papers - Hotelnictví, lázeňství, tourismus. Praha: Vysoká škola hotelová v Praze 8, 2007, -, červen, s. 44-58. ISSN 1801-1535.
 65. VYSTOUPIL, Jiří a Martin ŠAUER. Návrh nové rajonizace cestovního ruchu. In Sborník z 1. a 2. mezinárodní konference "Aktuální problémy cestovního ruchu". Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2007. s. 1-11. ISBN 978-80-87035-01-6.
 66. VYSTOUPIL, Jiří, Andrea HOLEŠINSKÁ, Josef KUNC a Martin ŠAUER. Návrh nové rajonizace cestovního ruchu ČR. 1. vyd. Brno: ESF MU, 2007. 108 s. ISBN 978-80-210-4263-6.
 67. VYSTOUPIL, Jiří, Martin ŠAUER a Andrea HOLEŠINSKÁ. Teoreticko-metodologické a praktické přístupy k regionalizaci cestovního ruchu. In XXI. sjezd České geografické společnosti: Česká geografie v evropském prostoru, sekce Sociogeografické procesy. 1. vyd. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2007. s. 273-280. ISBN 978-80-7040-986-2.
 68. 2006

 69. VYSTOUPIL, Jiří a Martin ŠAUER. Atlas cestovního ruchu České republiky. In IX. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno: ESF MU, 2006. s. 263-267. ISBN 8021041552.
 70. VYSTOUPIL, Jiří, Andrea HOLEŠINSKÁ, Josef KUNC, Jaroslav MARYÁŠ, Daniel SEIDENGLANZ, Martin ŠAUER, Petr TONEV a Milan VITURKA. Atlas cestovního ruchu České republiky. 1. vyd. Praha: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, 2006. 156 s. ISBN 80-239-7256-1.
 71. VYSTOUPIL, Jiří, Antonín FRANKE, Karel NEJDL a Josef ZELENKA. Hodnocení současného stavu výzkumu cestovního ruchu v České republice. Czech Hospitality and Tourism Papers. Praha: Vysoká škola hotelová v Praze 8, s.r.o., 2006, roč. 2006, č. 3, s. 3-26, 23 s. ISSN 1801-1535.
 72. VYSTOUPIL, Jiří a Milan VITURKA. Metody regionálního rozvoje pro potřeby strategického rozvoje regionů. MMR ČR, 2006.
 73. VYSTOUPIL, Jiří a Milan VITURKA. Návrh nové rajonizace cestovního ruchu České republiky. MMR ČR, 2006.
 74. VYSTOUPIL, Jiří, Martin ŠAUER a Andrea HOLEŠINSKÁ. Pedagogická a výzkumná činnost katedry regionální ekonomie a správy v oblasti cestovního ruchu. In Sborník příspěvků z mezinárodní ekonomické konference "Česká ekonomika v procesu globalizace - Inovační potenciál regionů ČR". Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 88-92. ISBN 80-210-4085-8.
 75. WOKOUN, René a Jiří VYSTOUPIL. Státní politika cestovního ruchu České republiky na období 2007-2013. In IX. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno: ESF MU, 2006. s. 211-216. ISBN 8021041552.
 76. HOLEŠINSKÁ, Andrea, Martin ŠAUER a Jiří VYSTOUPIL. Výběrové šetření k problematice organizace cestovního ruchu v Jihomoravském kraji. (Zpráva specifikovaného výzkumu). ESF MU, 2006.
 77. VYSTOUPIL, Jiří a Martin ŠAUER. Základy cestovního ruchu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, 2006. 163 s. Distanční studijní opora. ISBN 80-210-4205-2.
 78. VYSTOUPIL, Jiří, Martin ŠAUER, Andrea HOLEŠINSKÁ a Petra METELKOVÁ. Základy cestovního ruchu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, 2006. 121+13. ISBN 80-210-4167-6.
 79. 2005

 80. VYSTOUPIL, Jiří a Jiří ŠÍP. Metodika analýzy hodnocení území venkovského prostoru v intencích trvale udržitelného rozvoje cestovního ruchu jako základní nástroj nové rajonizace CR. In Recenzovaný sborník + CD ROM referátů z 10. mezinárodní konference na téma: Cestovní ruch, regionální rozvoj a školství Trvale udržitelný rozvoj a turismus. Tábor: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, Katedra cestovního ruchu v Táboře, 2005. s. 147-153, 6 s. ISBN 80-7040-766-2.
 81. ŠAUER, Martin a Jiří VYSTOUPIL. Návrh nové rajonizace cestovního ruchu České republiky. In "Geografie, cestovní ruch a rekreace" (CD ROM). 2005. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, Katedra geografie, 2005. s. 65 - 74. ISBN 80-244-1221-7.
 82. ŠAUER, Martin a Jiří VYSTOUPIL. NÁVRH NOVÉ RAJONIZACE CESTOVNÍHO RUCHU ČR. In VIII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno: MU ESF, 2005. s. 254-263. ISBN 80-210-3888-8.
 83. ŠAUER, Martin a Jiří VYSTOUPIL. Proposal of new regional division of tourism in the Czech Republic. In Recenzovaný sborník + CD ROM referátů z 10. mezinárodní konference na téma: Cestovní ruch, regionální rozvoj a školství - Trvale udržitelný rozvoj a turismus. Tábor: univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, Katedra cestovního ruchu v Táboře, 2005. s. 117 - 123. ISBN 80-7040-766-2.
 84. 2004

 85. ŠAUER, Martin a Jiří VYSTOUPIL. Analýza zahraniční návštěvnosti JMK. 2004. vyd. Brno: ESF, 2004. 278 s. VII. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. ISBN 80-210-3549-8.
 86. VITURKA, Milan, Jiří VYSTOUPIL, Jaroslav MARYÁŠ a Rudolf RICHTER. Faktory efektivnosti rozvoje regionů ČR, výzkumný záměr MSM 145600001 (1999- 2004), MŠMT. MŠMT ČR, 2004.
 87. VYSTOUPIL, Jiří, Martin ŠAUER, Petra METELKOVÁ a Andrea HOLEŠINSKÁ. Marketing and Management in the tourist Destinantion of South Moravia. In Recenzovaný sborník + CD ROM referátů z 9. mezinárodní konference na téma: "Cestovní ruch, regionální rozvoj a školství". Tábor: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta katedra cestovního ruhcu v Táboře, 2004. s. 192-197. ISBN 80-7040-690-9.
 88. VYSTOUPIL, Jiří a Martin ŠAUER. Urban Tourism in the Czech Republic. In Urban Tourism, Present State and Development Perspectives. Wroclaw: Wroclaw University, 2004. s. 53-59, 6 s. ISBN 83-917818-7-9.
 89. 2003

 90. VITURKA, Milan a Jiří VYSTOUPIL. Environmentální faktory regionálního hodnocení kvality podnikatelského prostředí. In Sborník ze VI. mezinárodního kolokvia o regionálních vědách. Brno: ESF MU, 2003. s. 301 do 314, 14 s. ISBN 80-210-3289-8.
 91. VYSTOUPIL, Jiří a Martin ŠAUER. Prostorová analýza evropského turismu. In Sborník z vědecké konference Aktuální otázky rozvoje regionů III: Regionální rozvoj a management ve veřejné správě. Praha: Česká zemědělská univerzita, 2003. s. s. 42, s. 14. ISBN 80-213-1089-8.
 92. VITURKA, Milan a Jiří VYSTOUPIL. Regionální hodnocení rozvojových účinků evropského integračního procesu na příkladě krajů České republiky. Brno: ESF MU, 2003. 95 s. Masarykova univerzita. ISBN 80-210-3277-4.
 93. VITURKA, Milan, Petr TONEV, Petr HALÁMEK, Simona HRABALOVÁ, Josef KUNC, Martin ŠAUER, Jiří VYSTOUPIL, Vladimír ŽÍTEK, Jiří CIBOCH a Jaroslav MARYÁŠ. Regionální vyhodnocení kvality podnikatelského prostředí v České republice. Brno: ESF MU, 2003. 141 s. případová studie. ISBN 80-210-3304-5.
 94. VITURKA, Milan a Jiří VYSTOUPIL. VI. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách (sborník referátů). Brno: ESF MU Brno, 2003. 320 s.
 95. 2002

 96. VYSTOUPIL, Jiří. Analýza návštěvnosti Jihomoravského kraje 2002. In: Jihomoravský kraj - Cestovní ruch - odvětví budoucnosti, významná součást ekonomického rozvoje kraje. 1. vyd. Brno: Krajský úřad JMK, 2002. 27 s.
 97. VYSTOUPIL, Jiří. Možnosti veřejné podpory malého a středního podnikání v cestovním ruchu (pilotní příklad Jihomoravský kraj In: Vybrané aspekty kvality podnikatelského prostředí jako výchozího faktoru efektivnosti regionálních rozvojových projektů, 1. vyd, s. 121 - 152. Brno: ESF MU, 2002. 33 s. ISBN 80-210-2813-0.
 98. VYSTOUPIL, Jiří a René WOKOUN. Sektorový operační program Cestovní ruch a lázeňství a jeho význam pro rozvoj regionů a národní hospodářství. In. V. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. 1. vyd. Brno: ESF MU, 2002. 17 s.
 99. VYSTOUPIL, Jiří. Turistická informační centra na jižní Moravě. In: Jihomoravský kraj - Cestovní ruch - odvětví budoucnosti, významná součást ekonomického rozvoje kraje. Brno: Krajský úřad JMK, 2002. 18 s.
 100. VITURKA, Milan a Jiří VYSTOUPIL. V. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno: ESF MU, 2002. 320 s. ISBN 80-210-3008-9.
 101. VITURKA, Milan. Vybrané aspekty kvality podnikatelského prostředí jako výchozího faktoru efektivnosti regionálních rozvojových projektů. Brno: ESF MU, 2002. 169 s. ISBN 80-210-2813-0.
 102. VITURKA, Milan a Jiří VYSTOUPIL. Zur informellen Identitat der neuen Kreise der Tschechischen Republik un der Kontext der neuen europaeischen Identitat. 2002.
 103. 2001

 104. MARYÁŠ, Jaroslav, Jiří VYSTOUPIL a A KOL. Ekonomická geografie I. 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2001. 156 s. ISBN 80-210-2595-6.
 105. VITURKA, Milan a Jiří VYSTOUPIL. IV. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno: ESF MU, 2001. 251 s. ISBN 80-210-2748-7.
 106. VITURKA, Milan. The case study - Případová studie k problémům regionálního rozvoje ČR. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2001. 123 s. ISBN 80-210-2572-7.
 107. 2000

 108. VITURKA, Milan a Jiří VYSTOUPIL. III. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno, 2000. ISBN 80-210-2490-9.
 109. VYSTOUPIL, Jiří a Milan VITURKA. Mezinárodní spolupráce v rámci programů EU -- program rozvoje česko-slovenského příhraničí. MMR ČR, 2000.
 110. VYSTOUPIL, Jiří a Milan VITURKA. Společný programový dokument česko - slovenského příhraničí. Brno: MMR ČR, 2000.
 111. 1999

 112. VYSTOUPIL, Jiří. Problémy regionální statistiky cestovního ruchu v ČR a mezinárodních srovnáních. In I. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, 1999. s. 99-114. ISBN 80-210-2065-2.
 113. VITURKA, Milan, Antonín HLAVÁČEK a Jiří VYSTOUPIL. Strategie rozvoje brněnského kraje. Brno: RKS, 1999. 25 s.
 114. 1998

 115. VITURKA, Milan, Jaroslav MARYÁŠ, Václav TOUŠEK a Jiří VYSTOUPIL. Investiční atraktivita vybraných měst České republiky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1998. 119 s. 55-988 B-98 02/58 12/ESF. ISBN 80-210-2007-5.
 116. 1995

 117. MARYÁŠ, Jaroslav, Stanislav ŘEHÁK, Jiří VYSTOUPIL a Josef MLÁDEK. Ekonomická geografie I. Brno: Ekonomicko-správní fakulta MU, 1995. 138 s. ISBN 80-210-1269-2.
 118. VITURKA, Milan, Jiří VYSTOUPIL a Jaroslav MARYÁŠ. Koncepce rozvoje Frýdecko-Místecka. Brno: MÚ Frýdek-Místek, 1995.
 119. 1993

 120. VITURKA, Milan a Jiří VYSTOUPIL. Projekt Ralsko. Brno: Geo-Delphi, 1993.
 121. 1992

 122. VITURKA, Milan a Jiří VYSTOUPIL. Atlas životního prostředí a zdraví obyvatelstva ČSFR. 1992.
 123. MARYÁŠ, Jaroslav, Milan VITURKA a Jiří VYSTOUPIL. Regionale Aspekte der sozio-ökonomischen Entwicklung in der Tschechischen Republik. Mitteilungen der Österreichischen Geographischen Gesellschaft. Wien, 1992, roč. 134, č. 3, s. 199-210, 11 s. ISSN 0029-9138.
 124. GARDAVSKÝ, Václav, Milan VITURKA a Jiří VYSTOUPIL. Regionální rozvoj a regionální politika v evropském kontextu. 1992.
 125. 1991

 126. NOVÁKOVÁ, Božena, Milan VITURKA, Jiří VYSTOUPIL a Václav TOUŠEK. Zeměpisný lexikon ČR. Obce a sídla. Praha: Academia, 1991. 624 s. sv. N-Ž. ISBN 80-200-0317-7.
 127. NOVÁKOVÁ, Božena, Milan VITURKA, Jiří VYSTOUPIL a Václav TOUŠEK. Zeměpisný lexikon ČR. Obce a sídla. Praha: Academia, 1991. 604 s. sv. A-M. ISBN 80-200-0316-9.
 128. 1990

 129. GARDAVSKÝ, Václav, Milan VITURKA a Jiří VYSTOUPIL. Mezinárodní vědecký program ČSAV a Akademie věd NDR - Geografický ústav ČSAV a Institut fur Geographie und Geookologie AW DDR (Leipzig). 1990.
 130. GARDAVSKÝ, Václav, Milan VITURKA a Jiří VYSTOUPIL. Mezinárodní vědecký program ČSAV a Akademie věd NDR - Geografický ústav ČSAV a Martin Luther Universitat Halle, téma Geografie v oblastním plánování téma Geografie v oblastním plánování. 1990.
 131. GARDAVSKÝ, Václav, Milan VITURKA a Jiří VYSTOUPIL. Mezinárodní vědecký program ČSAV a Bulharské akademie věd - Geografický ústav ČSAV a Geografski institut BAN - téma 7.1 Analýza a syntéza zákonitostí prostorových struktur. 1990.
 132. GARDAVSKÝ, Václav, Milan VITURKA a Jiří VYSTOUPIL. Mezinárodní vědecký program ČSAV a polské akadenie věd - Geografický ústav ČSAV a Institut geografii i przestrzennego zagospodorowania PAN - téma Analýza a syntéza zákonitostí rozovje prostorových struktur. 1990.
 133. 1989

 134. TOUŠEK, Václav, Milan VITURKA a Jiří VYSTOUPIL. Komplexní sociálně geografická organizace území a předpoklady perspektivního vývoje oblastí ČSR. 1989.
 135. TOUŠEK, Václav, Milan VITURKA a Jiří VYSTOUPIL. Sociálně-geografická a ekonomicko-geografická analýza a syntéza podmínek oblastního rozvoje. 1989.
 136. 1988

 137. VYSTOUPIL, Jiří. Rozvoj cestovního ruchu a rekreace v ČSSR a jeho územní organizace. Sborník ČSGS. Praha, 1988, roč. 93, č. 3, s. 210-230.
 138. 1986

 139. MARYÁŠ, Jaroslav, Václav TOUŠEK a Jiří VYSTOUPIL. Atlas ze sčítání lidu, domů a bytů ČSR. Přírodní vědy ve škole. 1986, roč. 37, č. 9, s. 355-359.
 140. 1985

 141. TOUŠEK, Václav, Milan VITURKA a Jiří VYSTOUPIL. Socioekonomický potenciál ČSR. 1985.
 142. VAHALA, Vladimír, Milan VITURKA a Jiří VYSTOUPIL. Soubor tématických map ČSSR a jeho vyjadřovací prostředky. 1985.
 143. 1980

 144. MACKA, Miroslav, Milan VITURKA a Jiří VYSTOUPIL. Ochrana životního prostředí lázní Luhačovic a přílehlého okolí. 1980.
 145. MACKA, Miroslav, Milan VITURKA a Jiří VYSTOUPIL. Regionální hodnocení dílčích socioekonomických struktur. 1980.
 146. 1979

 147. VYSTOUPIL, Jiří. K výzkumu přírodních rekreačních zdrojů. Sborník ČSGS. Praha, 1979, roč. 84, č. 2, s. 140-146.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 14. 8. 2022 04:59