Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

    2021

  1. RIAD, Abanoub, Jitka KLUGAROVÁ, Veronika CHUCHMOVÁ, Simona SLEZÁKOVÁ, Andrea POKORNÁ, Martin KRSEK a Miloslav KLUGAR. Oral Microbiome Response to Powered vs Manual Toothbrush: Protocol for a Systematic Review & Meta-Analysis. Research Square. United States: American Journal Experts (AJE), 2021. doi:10.21203/rs.3.rs-34636/v1.
  2. RIAD, Abanoub, Julien ISSA, Veronika CHUCHMOVÁ, Simona SLEZÁKOVÁ, Esraa GOMAA, Andrea POKORNÁ, Jitka KLUGAROVÁ a Miloslav KLUGAR. Oral ulcers of COVID-19 patients: a scoping review protocol. 2021. doi:10.1101/2021.01.22.21250326.
  3. 2020

  4. CHUCHMOVÁ, Veronika a Martin KRSEK. Optimalizace PCR-DGGE pro analýzu orální mikrobioty. In Tomáškovy dny 2020. XXIX. konference mladých mikrobiologů. 2020. ISBN 978-80-210-9611-0.
  5. 2019

  6. ŠIMŮNEK, Jan, Danuše LEFNEROVÁ, Ondřej ZVĚŘINA, Jana CHALOUPKOVÁ, Veronika CHUCHMOVÁ a Anna KŘIVSKÁ. Vyšetření pitné vody. Brno: Masarykova univerzita, 2019.
  7. 2018

  8. CHUCHMOVÁ, Veronika, Lukáš VACEK a Filip RŮŽIČKA. Hodnocení vlivu antimikrobiálních látek na mikrobiální biofilm pomocí fluorescenční spektrometrie. In Tomáškovy dny 2018. XXVII. konference mladých mikrobiologů. 2018. ISBN 978-80-210-8963-1.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 8. 12. 2021 01:37