Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2022

 1. CHALUPA, Aleš. Historické okolnosti vzestupu křesťanství. In Přednáškový cyklus „Novinky ze světa starých Řeků, Římanů a dalších obyvatel antického světa“ (Národní muzeum, Společnost přátel starověkých civilizací). 2022.
 2. CHALUPA, Aleš. „Where Roman Soldier Goes, Mithras Follows“: The Roman Military Infrastructure and the Roman Cult of Mithras. In Worshop Religious Networks in Antiquity, Bergen, 7.-8. června 2022. 2022.
 3. 2021

 4. CHALUPA, Aleš, Výtvarová EVA, Adam MERTEL, Fousek JAN a Tomáš HAMPEJS. Did the Roman Army Help Mithraism to Spread? Mithraism and the Roman Military Infrastructure. In 14th ISORECEA Online Conference, Olomouc, Czech Republic, April 15-17, 2021. 2021.
 5. CHALUPA, Aleš. Mithraism and Christianity in the Roman Empire : Rivals or Fellow Travellers? In Mithra et ses actualités, Mariemont, 17.12.2021. 2021.
 6. CHALUPA, Aleš. The Cult of Mithras and Christianity. In Bricault,Laurent; Veymiers, Richard; Amoroso, Nicolas. The Mystery of Mithras: Exploring the Heart of a Roman Cult. Mariemont: Musée Royal de Mariemont, 2021. s. 519-528. ISBN 978-2-930469-86-7.
 7. CHALUPA, Aleš, Eva VÝTVAROVÁ, Jan FOUSEK, Adam MERTEL a Tomáš HAMPEJS. The network(s) of Mithraism : discussing the role of the Roman army in the spread of Mithraism and the question of interregional communication. Religio: revue pro religionistiku. Brno: Česká společnost pro religionistiku o.s., 2021, roč. 29, č. 2, s. 107-131. ISSN 1210-3640. doi:10.5817/Rel2021-2-1.
 8. 2020

 9. CHALUPA, Aleš. Entheogens in the Study of Ancient Greek Religion: A Case of the Eleusinian Mysteries and the Delphic Oracle. In Religious Drugs, Brno, 28.-29.2.2020. 2020.
 10. CHALUPA, Aleš. Macro-historical Aspects of the Christianization of the Roman Empire: From a Subversive Sect to the Foundation of the Christian Empire. In Resistance to Order and Authority in Religion: Religious Studies Doctoral Conference. 2020.
 11. GLOMB, Tomáš, Adam MERTEL, Zdeněk POSPÍŠIL a Aleš CHALUPA. Ptolemaic political activities on the west coast of Hellenistic Asia Minor had a significant impact on the local spread of the Isiac cults : A spatial network analysis. PLOS ONE. San Francisco: Public Library of Science, 2020, roč. 15, č. 4, s. 1-20. ISSN 1932-6203. doi:10.1371/journal.pone.0230733.
 12. 2019

 13. LANG, Martin, Radek KUNDT a Aleš CHALUPA. Evoluce lidské psychiky, chování a kultury v interdisciplinární perspektivě. 2019.
 14. CHALUPA, Aleš. Jak Evropa ke křesťanství přišla: Nový pohled na okolnosti christianizace Římské říše. In Přednáška v rámci aktivit FILOVER. 2019.
 15. MERTEL, Adam, Zdeněk STACHOŇ, Tomáš GLOMB, Tomáš HAMPEJS, Vojtěch KAŠE, Aleš CHALUPA a Dalibor PAPOUŠEK. The role of spatial visual analysis in historical religious studies. Geografie - Sborník České geografické společnosti. PRAGUE: CZECH GEOGRAPHIC SOC, 2019, roč. 124, č. 3, s. 265-280. ISSN 1212-0014.
 16. CHALUPA, Aleš. The Roman Army and the Spread of Mithraism. In 17th EASR Conference, Tartu, Estonia, 25-29.6.2019. 2019.
 17. 2018

 18. HAMPEJS, Tomáš a Aleš CHALUPA. Formalizující modelování v neintencionální historii náboženství : Transdisciplinarita mezi přírodní vědou a historickou religionistikou? Religio : revue pro religionistiku. Brno: Česká společnost pro religionistiku, 2018, roč. 26, č. 2, s. 99-132. ISSN 1210-3640.
 19. CHALUPA, Aleš, Tomáš GLOMB, Dalibor PAPOUŠEK, Zdeněk POSPÍŠIL, Adam MERTEL a Zdeněk STACHOŇ. Generative Historiography of Ancient Religions : How to Model the Spread of Religions in the Ancient Mediterranean. In Historical Network Research Conference, 11.-13.9.2018, Brno, Czech Republic. 2018.
 20. CHALUPA, Aleš, David ZBÍRAL, Tomáš HAMPEJS, Adam MERTEL a Kateřina SEDLÁŘOVÁ. Historical Network Research Conference 2018. 2018.
 21. CHALUPA, Aleš, Tomáš GLOMB, Dalibor PAPOUŠEK, Zdeněk POSPÍŠIL, Adam MERTEL a Zdeněk STACHOŇ. Modeling the spread of religion : The spread of Egyptian cults in the Agean Sea throughout the early Hellenistic period (323-167 BCE). In MERCURY workshop : Simulating Roman Economies, 3.-4.10.2018, Oxford, Velká Británie. 2018.
 22. GLOMB, Tomáš, Adam MERTEL, Zdeněk POSPÍŠIL, Zdeněk STACHOŇ a Aleš CHALUPA. Ptolemaic military operations were a dominant factor in the spread of Egyptian cults across the early Hellenistic Aegean Sea. PLOS ONE. 2018, roč. 13, č. 3, s. 1-18. ISSN 1932-6203. doi:10.1371/journal.pone.0193786.
 23. FOUSEK, Jan, Vojtěch KAŠE, Adam MERTEL, Eva VÝTVAROVÁ a Aleš CHALUPA. Spatial constraints on the diffusion of religious innovations : The case of early Christianity in the Roman Empire. PLOS ONE. Public Library of Science, 2018, roč. 13, č. 12, s. 1-14. ISSN 1932-6203. doi:10.1371/journal.pone.0208744.
 24. CHALUPA, Aleš, Tomáš GLOMB, Adam MERTEL, Eva VÝTVAROVÁ, Zdeněk STACHOŇ, Zdeněk POSPÍŠIL a Jan FOUSEK. Šíření „orientálních kultů“ po cestách starověkého Středomoří : Případové studie egyptských kultů a Mithraismu. In Kognice a umělý život 2018, Brno, 30.5.-1.6.2018. 2018.
 25. 2017

 26. CHALUPA, Aleš. Antická mystéria. In Veřejná přednáška, Městské muzeum Jarošov, 12.5.2017. 2017.
 27. CHALUPA, Aleš, Eva VÝTVAROVÁ, Jan FOUSEK a Adam MERTEL. Connection Between Mithraism and Roman Army Garrisons. In Historical Network Research Conference, 17.-18.10.2017, Turku, Finland. 2017.
 28. CHALUPA, Aleš. „Increased Afflunce Theory“ of the Axial Age: A Critical Evaluation. In 6th Intenational Kraków Study of Religions Symposium, 13.-15.11.2017, Kraków. 2017.
 29. 2016

 30. FOUSEK, Jan, Eva VÝTVAROVÁ, Adam MERTEL, Aleš CHALUPA a Eva HLADKÁ. Agent-Based Modelling And Simulation For The Geospatial Network Model Of The Roman World. In International Symposium on Grids and Clouds (ISGC) 2016. Taipei, Taiwan: Proceedings of Science, 2016. s. 1-9. ISSN 1824-8039.
 31. CHALUPA, Aleš. Connecting the Dots: Delphic Oracle and the Cult of Asclepius from the Perspective of Cognitive Historiography. In Zvaná přednáška, Středoevropská univerzita v Budapešti, 27.10.2016. 2016.
 32. KAŠE, Vojtěch, Adam MERTEL, Eva VÝTVAROVÁ, Jan FOUSEK, Tomáš HAMPEJS a Aleš CHALUPA. Extending transportation network of the Roman Empire by means of demographic and economic proxies. In Second European Conference on Social Networks, Paris, France, 14.-17.6.2016. 2016.
 33. CHALUPA, Aleš a Tomáš GLOMB. Generative Historiography of Ancient Religions and the Case of Travelling Deities: How to Model the Spread of Cults in the Ancient Mediterranean. In Entangled Worlds, Vienna, 13-15 April 2016. 2016.
 34. CHALUPA, Aleš. Lze modelovat a matematizovat historii? Projekt generativní historiografie náboženství. In První olomoucká religionistická konference: „Náboženství a spiritualita z pohledu současné religionistiky“, Olomouc, 6.-7.10.2016. 2016.
 35. VRZAL, Miroslav, Matouš VENCÁLEK a Aleš CHALUPA. Paganism and Politics : Neo-Pagan & Native Faith Movements in Central & Eastern Europe, Brno, 3–4 June 2016. 2016.
 36. VÝTVAROVÁ, Eva, Jan FOUSEK a Aleš CHALUPA. The MITHORIG project: Challenges and future prospects. In Network Theory and Computer Modeling in the Study of Religion, Budapest, Hungary. 2016.
 37. CHALUPA, Aleš. The Origins of Mithraism Origins of Mithraism in the Light of a Network Analysis of Mithraic Archaeological Evidence. In EASR 2016 Conference – Relocating Religion, Helsinki, 28.6-1.7.2016. 2016.
 38. CHALUPA, Aleš. The Origins of the Roman Cult of Mithras in the Light of New Evidence and Interpretations : The Current State of Affairs. Religio : revue pro religionistiku. Brno: Česká společnost pro religionistiku o.s., 2016, roč. 24, č. 1, s. 65-91. ISSN 1210-3640.
 39. VÝTVAROVÁ, Eva, Jan FOUSEK, Vojtěch KAŠE a Aleš CHALUPA. Trade Network of Ancient Mediterranean and Christianity. In NetSci-X Conference, Wrocław, Poland. 2016.
 40. 2015

 41. MOTAL, Jan, Aleš CHALUPA, Vladimír BAHNA, Jakub CIGÁN, Silvie KOTHEROVÁ, Eva KUNDTOVÁ KLOCOVÁ, Radek KUNDT a Martin LANG. Anatomie náboženství. Brno: Česká televize, 2015.
 42. CHALUPA, Aleš. Networks in the Ancient World: Dissemination of Mithraic Communities in the Roman Empire. In Workshop "Network Theory, Cognitive Science, and Historiography", 1.-4.9.2015, Kavala, Greece. 2015.
 43. CHALUPA, Aleš. Pythia and Altered States of Consciousness: A Cognitive Perspective. In MUR: Brain, Mind, Religion Conference, Krakow, Poland, 28.2-1.3.2015. 2015.
 44. 2014

 45. CHALUPA, Aleš a Eva KUNDTOVÁ KLOCOVÁ. Body in Mithraic Initiations: Authority, hierarchy, and human physiology in religious rituals. In Konference Religions: Field of Research, Methods and Perspectives, Krakow, 27.-29.10.2014. 2014.
 46. KUNDT, Radek, Aleš CHALUPA a Eva KUNDTOVÁ KLOCOVÁ. Cultural epidemiology versus memetic transmission. In Workshop Ancient Religions and Cognition (ArCog): Transmission, London, 13-14 January 2014. 2014.
 47. CHALUPA, Aleš. Dissemination of Mithraic Communities in the Roman Empire: Center and Periphery Reconsidered. In Konference CENTRE AND PERIPHERY OVER THE PASSAGE OF TIME (FROM THE BRONZE AGE TO LATE ANTIQUITY), Trnava, 17.-19.10.2014. 2014.
 48. CHALUPA, Aleš. Kognitivní věda o náboženství. In Pantheon : religionistický časopis 9/1. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2014. s. 3-215.
 49. CHALUPA, Aleš a Tomáš HAMPEJS. Kognitivní věda o náboženství: Východiska, cíle a krátká historie. Pantheon : religionistický časopis. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2014, roč. 9, č. 1, s. 10-43. ISSN 1803-2443.
 50. CHALUPA, Aleš, Miloš MENDEL, Miroslav VRZAL, David VÁCLAVÍK, Dalibor PAPOUŠEK a David ZBÍRAL. Náboženství světa I : Západní tradice. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 158 s. ISBN 978-80-210-7199-5.
 51. CHALUPA, Aleš. Pythiai and Inspired Divination in the Delphic Oracle: Can Cognitive Sciences Provide Us with an Access to “Dead Minds”. Journal of Cognitive Historiography. London: Equinox Publishing, 2014, roč. 1, č. 1, s. 24-51. ISSN 2051-9672. doi:10.1558/jch.v1i1.24.
 52. 2013

 53. CHALUPA, Aleš a Eva KUNDTOVÁ KLOCOVÁ. Authority, Hierarchy and Human Physiology in Religion and History. In Workshop Ancient Religions and Cognition : Authority, London, 23.-24.7.2013. 2013.
 54. CHALUPA, Aleš a Eva KUNDTOVÁ KLOCOVÁ. Bodily Positions in Mithraic Initiations: Authority, Hierarchy, and Human Physiology in Religious Rituals. In the 12th EASR Conference, Liverpool, 3rd-6th September 2013. 2013.
 55. CHALUPA, Aleš. Gnosticismus. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 81 s. ISBN 978-80-210-6507-9.
 56. CHALUPA, Aleš. Kognitivní religionistika: Kontroverzní paradigma, nebo příslib vědeckého studia náboženství? In Seminář umělé inteligence, Katedra aplikovanej informatiky FMFI UK a Ústav aplikovanej informatiky FIIT STU. 2013.
 57. CHALUPA, Aleš. LEVYNA: Experimentální výzkum náboženství. 2013.
 58. CHALUPA, Aleš. LEVYNA: Náboženství v laboratoři, laboratoř v terénu. 2013.
 59. VÁCLAVÍK, David a Aleš CHALUPA. Náboženství v laboratoři. Sociální studia. Brno: FSS Masarykova univerzita, 2013, roč. 10, č. 2, s. 7-12. ISSN 1214-813X.
 60. CHALUPA, Aleš a Dimitrios XYGALATAS. Perspectives on the scientific study of religion : The search for evidence. 2013.
 61. CHALUPA, Aleš a David VÁCLAVÍK. Sociální studia 9/2, 2013 - Náboženství v laboratoři. In Sociální studia. Brno: Katedra sociologie FSS MU, 2013. s. 7-114.
 62. CHALUPA, Aleš a Eva KUNDTOVÁ KLOCOVÁ. Tělesné pozice v mithraistických iniciacích: Autorita, hierarchie a lidská fyziologie v náboženských rituálech. 2013.
 63. CHALUPA, Aleš a Tomáš GLOMB. The Third Symbol of the Miles Grade on the Floor Mosaic of the Felicissimus Mithraeum in Ostia: A New Interpretation. Religio: revue pro religionistiku. Brno: Česká společnost pro studium náboženství Brno, 2013, roč. 21, č. 1, s. 9-32. ISSN 1210-3640.
 64. CHALUPA, Aleš a Tomáš GLOMB. Třetí symbol iniciačního stupně Voják na podlažní mozaice z Felicissimova mithraea v Ostii: Nová interpretace. 2013.
 65. 2012

 66. CHALUPA, Aleš a Tomáš GLOMB. Expressing religious ideas through Visual Art : a new interpretation of the third symbol of the Mithraic grade miles on the floor mosaic from the Felicissimus Mithraeum in Ostia. In International conference "Arts And Crafts Over The Passage Of Time (From The Bronze Age To Late Antiquity)", Pezinok, 19-21 October 2012. 2012.
 67. CHALUPA, Aleš, Dimitrios XYGALATAS, William Wagner MC CORKLE JR. a Kristýna BROŽKOVÁ. Homo Experimentalis : Experimental Approaches in the Study of Religion. 2012.
 68. CHALUPA, Aleš. Pantheon 7/1 - special monothematic issue collecting papers presented at the EASR conference in Budapest (September 2011), in the panel "Connecting History, Astrology and Cognition: Roger Beck’s The Religion of the Mithras Cult in the Roman Empire". Pardubice: Univerzita Pardubice, 2012. s. 3-124.
 69. CHALUPA, Aleš. Paradigm lost, paradigm found? Larger theoretical assumptions behind Roger Beck’s The religion of  the Mithras cult  in  the Roman empire. Pantheon : religionistický časopis. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2012, roč. 7, č. 1, s. 5-17. ISSN 1803-2443.
 70. CHALUPA, Aleš, Dimitrios XYGALATAS, William Wagner MC CORKLE JR. a Kristýna BROŽKOVÁ. Past, present, and future in the scientific study of religion. 2012.
 71. CHALUPA, Aleš. Pythia and inspired divination in the Delphic oracle : cognitive perspective. In 11th EASR Conference Ends and Beginnings, 23.-26.srpna 2012, Stockholm, Švédsko. 2012.
 72. CHALUPA, Aleš. The Religio-Political Change in the Reign of Augustus: The Disappearance of Public Prodigies. Graeco-Latina Brunensia. Brno: Masarykova univerzita, 2012, roč. 17, č. 2, s. 57-67. ISSN 1803-7402.
 73. CHALUPA, Aleš. Vznik a vývoj konceptu magie v římském světě. Religio : revue pro religionistiku. Brno: Česká společnost pro religionistiku, 2012, roč. 20, č. 2, s. 253-275. ISSN 1210-3640.
 74. 2011

 75. CHALUPA, Aleš. Franz Cumont a orientální náboženství: Koncept odsouzený k zániku? Religio: Revue pro religionistiku. Brno: Česká společnost pro religionistiku, 2011, roč. 19, č. 1, s. 107-122. ISSN 1210-3640.
 76. CHALUPA, Aleš. Velká Matka a Attis na proklínacích tabulkách: Role orientálních božstev v antické magii a náboženství. Religio: Revue pro religionistiku. Brno: Česká společnost pro religionistiku, 2011, roč. 19, č. 2, s. 237-252. ISSN 1210-3640.
 77. CHALUPA, Aleš. What Might Cognitive Science Contribute to Our Understanding of the Roman Cult of Mithras? In Luther H. Martin - Jesper Soerensen. Past Minds: Studies in Cognitive Historiography. London: Equinox Press, 2011. s. 107-123. ISBN 978-1-84553-741-8.
 78. 2010

 79. CHALUPA, Aleš. Mithraism in Ancient Syria: The Persian Cult on the Borders of the Roman Empire. In Maria Novotná et al. Anodos: Studies of the Ancient World. Trnava: Trnavská univerzita v Trnave, 2010. s. 57-66. ISBN 978-80-8082-500-3.
 80. CHALUPA, Aleš. Pýthie a inspirovaná věštba v Delfské věštírně: Sociokulturní a kognitivní perspektiva. Religio. Revue pro religionistiku. Brno: Česká společnost pro religionistiku, 2010, roč. 18, č. 1, s. 59-84. ISSN 1210-3640.
 81. CHALUPA, Aleš. Why Did Greeks and Romans Prayed Aloud? Anthropomorphism, Dumb Gods and Human Cognition. In Chasing Down Religion: In the Sights of History and the Cognitive Sciences. Thessaloniki: Barbounakis Publications, 2010. s. 81-95. ISBN 978-960-267-153-5.
 82. 2009

 83. CHALUPA, Aleš. How Did Roman Emperors Become Gods? Various Concepts of Imperial Apotheosis. In Anodos: Studies of the Ancient World 6-7/2006-2007. Trnava: Trnavská univerzita v Trnavě, 2009. s. 201-207. ISBN 978-80-8082-228-6.
 84. CHALUPA, Aleš. Mithraistická bytost se lví hlavou: hledání identity a významu. In PECHA, Lukáš. Orientalia Antiqua Nova VIII. Plzeň: ADELA, 2009. s. 137-153. ISBN 978-80-87094-13-6.
 85. CHALUPA, Aleš. Religious Change in Roman Religion from the Perspective of Whitehouses Theory of the Two Modes of Religiosity. In Imagistic Traditions in the Graeco-Roman World: A Cognitive Modeling of History of Religious Research. Acts of the Panel held during the XIX Congress of the IAHR. Tokoyo, Japan, March 2005. Thessaloniki: Editions Vanias, 2009. s. 113-135. ISBN 978-960-288-242-9.
 86. 2008

 87. CHALUPA, Aleš. Magic in Pliny the Elder: Clear-cut Concept or No Concept at all? In RADOVÁ, Irena. Latae Segetes Iterum. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 212-217. ISBN 978-80-210-4775-4.
 88. CHALUPA, Aleš. Seven Mithraic Grades: An Initiatory or Priestly Hierarchy? Religio: Revue pro religionistiku. 2008, roč. 16, č. 2, s. 177-201. ISSN 1210-3640.
 89. ZBÍRAL, David, David VÁCLAVÍK a Aleš CHALUPA. Time of Decline, Time of Hope: Scientific, Cultural and Political Engagement of the Study of Religions. 2008.
 90. CHALUPA, Aleš. Vznik mithraismu: orientální, nebo "orientální" náboženství? In PECHA, Lukáš. Orientalia Antiqua Nova VII. Plzeň: Dryada, 2008. s. 95-108. ISBN 978-80-87025-13-0.
 91. 2007

 92. CHALUPA, Ales. Roman Emperors: Gods, Men, Something Between Or An Unnecessary Dilemma? Religio: Revue pro religionistiku. 2007, roč. 15, č. 2, s. 256-270. ISSN 1210-3640.
 93. CHALUPA, Aleš. Římský císařský kult: náboženská politika, nebo politické náboženství? In BUBÍK, Tomáš a Henryk HOFFMANN. Náboženství a politika I. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2007. s. 154-163. ISBN 978-80-7194-994-7.
 94. HAVELKA, Rudolf a Aleš CHALUPA. Vladimír Podborský, Náboženství pravěkých Evropanů (recenze). Religio: Revue pro religionistiku. 2007, roč. 15, č. 2, s. 291-295. ISSN 1210-3640.
 95. CHALUPA, Aleš. Vzestup křesťanství a Boží města. Několik kritických poznámek k práci Rodneyho Starka. Religio. Revue pro religionistiku. 2007, roč. 15, č. 1, s. 69-86. ISSN 1210-3640.
 96. 2006

 97. CHALUPA, Aleš. Četl Caesar Dumézila? "Ideologie tripartie" a její přínos pro studium římského náboženství I. Sacra aneb Rukověť religionisty. 2006, roč. 4, č. 1, s. 5-25. ISSN 1214-5351.
 98. CHALUPA, Ales. Četl Caesar Dumézila? "Ideologie tripartie" a její přínos pro studium římského náboženství II. Sacra aneb Rukověť religionisty. 2006, roč. 4, č. 2, s. 5-17. ISSN 1214-5351.
 99. CHALUPA, Aleš. Mithraistické album z Viruna a jeho význam pro studium mithraismu. Religio. Revue pro religionistiku. 2006, roč. 14, č. 2, s. 243-258. ISSN 1210-3640.
 100. CHALUPA, Aleš. Tichá modlitba v římském náboženství: antropomorfismus, "hloupí bohové" a lidská kognice. In BABYRÁDOVÁ, Hana a Jiří HAVLÍČEK. Spiritualita. Fenomén spirituality z pohledu filozofie, religionistiky, teologie, literatury, teorie a dějin umění, pedagogiky, sociologie, antropologie, psychologie a výtvarných umělců. Brno: Masarykova Univerzita, 2006. s. 73-81. ISBN 80-210-4206-0.
 101. CHALUPA, Aleš. Venenum, nebo venenum? Tacitus, magie a větrné mlýny Dona Quijota. Několik poznámek k metodologii studia antické magie. Religio. Revue pro religionistiku. 2006, roč. 14, č. 1, s. 101-118. ISSN 1210-3640.
 102. 2005

 103. CHALUPA, Aleš. Hyenas or Lionesses? Mithraism and Women in the Religious World of the Late Antiquity. Religio: Revue pro religionistiku. 2005, roč. 13, č. 2, s. 198-230. ISSN 1210-3640.
 104. CHALUPA, Aleš. Robert Turcan, Mithra a mithraismus (recenze). Religio. Revue pro religionistiku. 2005, roč. 13, č. 1, s. 165-169. ISSN 1210-3640.
 105. 2003

 106. CHALUPA, Aleš. Lynn E. Roller, In Search of God the Mother (recenze). Religio. Revue pro religionistiku. 2003, roč. 11, 1, s. 135-137. ISSN 1210-3640.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 13. 8. 2022 23:10