Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2010

 1. BRÁZDIL, Rudolf, Hubert VALÁŠEK, Eva SOUKALOVÁ, Monika BĚLÍNOVÁ, Jarmila BURIANOVÁ, Jana ČERMÁKOVÁ, Petr DOBROVOLNÝ, Aleš DRÁB, Kateřina FÁROVÁ, Marek HAVLÍČEK, Zdeněk CHRUDINA, Lucie KAŠIČKOVÁ, Karel KOVÁŘ, Jiří KOZEL, Zdeněk MÁČKA, Ondřej MULÍČEK, Ladislava ŘEZNÍČKOVÁ, Hana SKOKANOVÁ a Petr ŠTĚPÁNEK. Povodně v Brně. Historie povodní, jejich příčiny a dopady. 1. vyd. Brno: Archiv města Brna, 2010. 468 s. Suplementum č. 12 sborníku Brno v minulosti a dnes. ISBN 978-80-86736-22-8.
 2. 2008

 3. FÁROVÁ, Kateřina. Možnosti kartografické vizualizace přírodních extrémů. In Geodny Liberec. 2008. ISBN 978-80-7372-367-5.
 4. 2007

 5. KEPRTOVÁ, Kateřina. Obrazová data dálkového průzkumu Země v kartografických produktech. In Súčasné trendy v kartografii, Zborník referátov 17. kartografickej konferencie. Bratislava: Kartografická spoločnosť Slovenskej republiky, 2007. s. 120-124, 209 s. ISBN 978-80-89060-11-5.
 6. MACKOVÁ, Jarmila, Rudolf BRÁZDIL, Petr DOBROVOLNÝ, Olga HALÁSOVÁ, Kateřina KEPRTOVÁ, Tomáš ŘEHÁNEK a Eva SOUKALOVÁ. Povodně na Moravě a ve Slezsku. In 10 let od katastrofálních povodní na Moravě v roce 1997. Praha: Česká meteorologická společnost, 2007. s. 15-15. ISBN 978-80-86690-45-2.
 7. HERBER, Vladimír, Zdeněk POSPÍŠIL, Ivan HOLOUBEK, Tomáš TYC, Jiřina RELICHOVÁ, Petr ZBOŘIL, Petr KUGLÍK, Kateřina KEPRTOVÁ, Rostislav MELICHAR a Jiří REZ. Věda a příroda. Brno: Masarykova univerzita, 2007. 64 s. Univerzita třetího věku. ISBN 978-80-210-4492-0.
 8. BRÁZDIL, Rudolf, Ladislav BŘEZINA, Petr DOBROVOLNÝ, Martin DUBROVSKÝ, Olga HALÁSOVÁ, Jiří HOSTÝNEK, Kateřina CHROMÁ, Jana JANDERKOVÁ, Zdeněk KALÁB, Kateřina KEPRTOVÁ, Karel KIRCHNER, Oldřich KOTYZA, Oldřich KREJČÍ, Josef KUNC, Jan LACINA, Zdeněk LEPKA, Aleš LÉTAL, Jarmila MACKOVÁ, Zdeněk MÁČKA, Ondřej MULÍČEK, Pavel ROŠTÍNSKÝ, Tomáš ŘEHÁNEK, Daniel SEIDENGLANZ, Daniela SEMERÁDOVÁ, Zbyněk SOKOL, Eva SOUKALOVÁ, Josef ŠTEKL, Miroslav TRNKA, Hubert VALÁŠEK, Antonín VĚŽNÍK, Vít VOŽENÍLEK a Zdeněk ŽALUD. Vybrané přírodní extrémy a jejich dopady na Moravě a ve Slezsku. Brno, Praha, Ostrava: Masarykova universita, Český hydrometeorologický ústav, Ústav geoniky Akademie věd ČR, v.v.i., 2007. 432 s. ISBN 978-80-210-4173-8.
 9. KEPRTOVÁ, Kateřina. Využitelnost programových prostředků DPZ k tvorbě mapových výstupů. In Česká geografie v evropském prostoru, XXI. sjezd České geografické společnosti. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2007. ISBN 978-80-7040-986-2.
 10. HYNEK, Alois, Břetislav SVOZIL, Petra KARVÁNKOVÁ a Kateřina KEPRTOVÁ. Znojmo – Retz: česko-rakouský venkov. In Sborník abstraktů z konference Ekologie krajiny v ČR – výsledky, aplikace a perspektivy. Brno: CZ-IALE, LDF MZLU, 2007. s. 12-12, 32 s. ISBN 9788073750251.
 11. 2006

 12. KEPRTOVÁ, Kateřina a Petr DOBROVOLNÝ. Geostatistical interpolation methods of extreme precipitation totals. In Proceedings from International Symposium GIS Ostrava 2006. Ostrava: VŠB-TU, 2006. s. 1-8. ISSN 1213-239X.
 13. DOBROVOLNÝ, Petr a Kateřina KEPRTOVÁ. Spatial analysis of damage caused by strong winds and gales in the Czech lands since AD 1500. Geografie - Sborník České geografické společnosti. Praha: Česká geografická společnost, 2006, roč. 111, č. 1, s. 51 - 69. ISSN 1212-0014.
 14. KEPRTOVÁ, Kateřina. Využití metod dálkového průzkumu Země ve výuce zeměpisu. In Počítač ve škole 2006 - 3. celostátní konference učitelů základních a středních škol. Nové Město na Moravě, 2006.
 15. HYNEK, Alois, Břetislav SVOZIL, Petra KARVÁNKOVÁ a Kateřina KEPRTOVÁ. Znojmo - Retz: česko-rakouský venkov. In Mezinárodní geografická konference "150 let geografie na UK" sborník abstraktů. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, geografická sekce, 2006. ISBN 80-86561-96-8.
 16. 2005

 17. DOBROVOLNÝ, Petr a Kateřina KEPRTOVÁ. Mapování historických zpráv o počasí. In Mapa v informační společnosti. 16. kartografická konference. Brno: Univerzita obrany Brno, 2005. s. 62-71. ISBN 80-7231-015-1.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 28. 11. 2022 16:21