Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2022

 1. NOVOTNÁ, Tereza a Tomer LIBAL. An Evaluation of Methodologies for Legal Formalization. In Davide Calvaresi, Amro Najjar, Michael Winikoff, Kary Främling. EXTRAAMAS 2022: Explainable and Transparent AI and Multi-Agent Systems. Neuveden: Springer, Cham, 2022. s. 189-203. ISBN 978-3-031-15564-2. doi:10.1007/978-3-031-15565-9_12.
 2. HARAŠTA, Jakub, Michael BÁTRLA, Anna BLECHOVÁ, Tereza NOVOTNÁ, Jakub MÍŠEK a Ladislav VYHNÁNEK. Omezení pohybu v souvislosti s řešením krizí způsobených biologickými agens a toxiny (doporučení). 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita pro Ministerstvo vnitra České republiky, 2022. 17 s.
 3. KASL, František, Andrej KRIŠTOFÍK, Pavel LOUTOCKÝ, Tereza NOVOTNÁ, Martin ŠVEC, Roman VANĚK, Jakub VOSTOUPAL a Ondřej WOZNICA. Recenze závěrečných prací II/2022. In Revue pro právo a technologie. Brno, 2022. s. 239–275, 36 s. ISSN 1805-2797.
 4. MÍŠEK, Jakub, Anna BLECHOVÁ, Michael BÁTRLA, Tereza NOVOTNÁ, Ladislav VYHNÁNEK a Jakub HARAŠTA. Vliv technologických nástrojů na ústavnost krizových opatření omezujících svobodu pohybu. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita pro Ministerstvo vnitra České republiky, 2022. 78 s.
 5. 2021

 6. HARAŠTA, Jakub, Terezie SMEJKALOVÁ, Tereza NOVOTNÁ, Jaromír ŠAVELKA, Radim POLČÁK, František KASL, Pavel LOUTOCKÝ a Jakub MÍŠEK. Citační analýza judikatury. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2021. 256 s. Právní monografie. ISBN 978-80-7598-749-5.
 7. SMEJKALOVÁ, Terezie a Tereza NOVOTNÁ. Exploring the Relation between the Indegree Centrality and Authority Score of a Decision and the Reason for which it was Cited: A Case Study. Masaryk University Journal of Law and Technology. 2021, roč. 15, č. 2, s. 225-246. ISSN 1802-5943. doi:10.5817/MUJLT2021-2-4.
 8. NOVOTNÁ, Tereza. Human Evaluation Experiment of Legal Information Retrieval Methods. In Erich Schweighofer. Frontiers in Artificial Intelligence and Applications, Vol. 346 Legal Knowledge and Information Systems. Proceedings of JURIX 2021. vol. 346. Amsterdam, Berlin, Washington, DC: IOS Press, 2021. s. 131-137. ISBN 978-1-64368-252-5. doi:10.3233/FAIA210328.
 9. NOVOTNÁ, Tereza. Human Evaluation Experiment of Legal Information Retrieval Methods. In 34th International Conference on Legal Knowledge and Information Systems. 2021.
 10. ŠAVELKA, Jaromír, Hannes WESTERMANN, Karim BENYEKHLEF, Charlotte S. ALEXANDER, Jayla C. GRANT, Restrepo David AMARILES, Rajaa El HAMDANI, Sébastien MEEÙS, Aurore TROUSSEL, Michal ARASZKIEWICZ, Kevin D. ASHLEY, Alexandra ASHLEY, Karl BRANTING, Mattia FALDUTI, Matthias GRABMAIR, Jakub HARAŠTA, Tereza NOVOTNÁ, Elizabeth TIPPETT a Shiwanni JOHNSON. Lex Rosetta: Transfer of Predictive Models Across Languages, Jurisdictions, and Legal Domains. In Eighteenth International Conference on Artificial Intelligence and Law: Proceedings of the Conference. 1. vyd. New York: ACM, 2021. s. 129-138. ISBN 978-1-4503-8526-8. doi:10.1145/3462757.3466149.
 11. NOVOTNÁ, Tereza a Matteo PASCUCCI. Normative Parties in Subject Position and in Object Position. In Martin Blicha, Igor Sedlar. The Logica Yearbook 2020. Rickmansworth: College Publications, 2021. s. 1-17. ISBN 978-1-84890-376-0.
 12. VYHNÁNEK, Ladislav, Anna BLECHOVÁ, Michael BÁTRLA, Jakub MÍŠEK, Tereza NOVOTNÁ a Jakub HARAŠTA. Proporcionalita krizových opatření omezujících svobodu pohybu. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita pro Ministerstvo vnitra České republiky, 2021. 173 s.
 13. KASL, František, Andrej KRIŠTOFÍK, Pavel LOUTOCKÝ, Jakub MÍŠEK, Tereza NOVOTNÁ, Veronika ŽOLNERČÍKOVÁ, Anna STÁRKOVÁ, Jan SVOBODA a Jakub VOSTOUPAL. Přehled aktuální judikatury II/2021. In Revue pro právo a technologie. Brno: Masarykova univerzita, 2021. s. 135-172. ISSN 1805-2797. doi:10.5817/RPT2021-2-5.
 14. NOVOTNÁ, Tereza. Síťová analýza v právu: Síťové metody a jejich využití pro získávání a vyhledávání právních informací. Revue pro právo a technologie. 2021, roč. 12, č. 24, s. 39-76. ISSN 1804-5383. doi:10.5817/RPT2021-2-2.
 15. SMEJKALOVÁ, Terezie a Tereza NOVOTNÁ. Studie dekontextualizace v používání judikatury. Právník. AV ČR, Ústav státu a práva, 2021, roč. 160, č. 12, s. 1001-1023. ISSN 0231-6625.
 16. NOVOTNÁ, Tereza a Jakub HARAŠTA. Topic Modelling of Czech Supreme Court Decisions: Evaluation of Legal Experts. In Internationales Rechtsinformatik Symposion IRIS 2021. 2021.
 17. LIBAL, Tomer a Tereza NOVOTNÁ. Towards Transparent Legal Formalization. In Davide Calvaresi, Amro Najjar, Michael Winikoff, Kary Främling. Explainable and Transparent AI and Multi-Agent Systems. EXTRAAMAS 2021. Lecture Notes in Computer Science, vol 12688. volume 12688. Cham: Springer Nature, 2021. s. 296-313. ISBN 978-3-030-82016-9. doi:10.1007/978-3-030-82017-6_18.
 18. NOVOTNÁ, Tereza a Jakub HARAŠTA. Vyhledávání české judikatury v praxi: potřeby uživatele vs. aktuální výzkumné metody. In České právo a informační technologie 2021. 2021.
 19. 2020

 20. SMEJKALOVÁ, Terezie, Tereza NOVOTNÁ a Jakub HARAŠTA. Citační prostředí českých vrcholných soudních institucí. In Weyrovy dny právní teorie. 2020.
 21. HARAŠTA, Jakub, Tereza NOVOTNÁ a Jaromír ŠAVELKA. Citation Data of Czech Apex Courts (preprint). arXiv. arXiv:2002.02224, 2020, 7 s.
 22. NOVOTNÁ, Tereza. Document Similarity of Czech Supreme Court decisions. Masaryk University Journal of Law and Technology. Brno, 2020, roč. 14, č. 1, s. 105 - 122. ISSN 1802-5943. doi:10.5817/MUJLT2020-1-5.
 23. SMEJKALOVÁ, Terezie a Tereza NOVOTNÁ. Exploring the relation between the indegree centrality and authority score of a decision and the reason for which it was cited: A Case Study. In Cyberspace 2020. 2020.
 24. NOVOTNÁ, Tereza a Jakub KÓL. Generování témat soudních rozhodnutí Nejvyššího soudu za pomoci metod NMF a LDA. In České právo informačních technologií 2020. 2020.
 25. KASL, František, Jakub KLODWIG, Ivana KUDLÁČKOVÁ, Pavel LOUTOCKÝ, Jakub MÍŠEK, Tereza NOVOTNÁ, Juraj VIVODA, Jakub VOSTOUPAL a Veronika ŽOLNERČÍKOVÁ. Přehled aktuální judikatury II/2020. Brno: Masarykova univerzita, 2020.
 26. NOVOTNÁ, Tereza, Jakub HARAŠTA a Jakub KÓL. Topic Modelling of Czech Supreme Court Decisions repository. GitHub, 2020.
 27. NOVOTNÁ, Tereza, Jakub HARAŠTA a Jakub KÓL. Topic Modelling of the Czech Supreme Court Decisions. In Kevin D. Ashley, Katie Atkinson, L. Karl Branting, Enrico Francesconi, Matthias Grabmair, Vern R. Walker, Bernhard Waltl, Adam Zachary Wyner. Proceedings of the Fourth Workshop on Automated Semantic Analysis of Information in Legal Text held online in conjunction with the 33rd International Conference on Legal Knowledge and Information Systems (JURIX 2020). CEUR WS, vol. 2764. Aachen, Německo: CEUR Workshop Proceedings, 2020. s. 1-5. ISSN 1613-0073.
 28. NOVOTNÁ, Tereza, Jakub HARAŠTA a Jakub KÓL. Topic Modelling of the Czech Supreme Court Decisions. In ASAIL 2020 Automated Semantic Analysis of Information in Legal Text. 2020.
 29. NOVOTNÁ, Tereza, Jakub HARAŠTA a Jakub KÓL. Topic Modelling of the Czech Supreme Court Decisions. In Cyberspace 2020. 2020.
 30. NOVOTNÁ, Tereza a Tomer LIBAL. Towards Automating Inconsistency Checking of Legal Texts. Jusletter IT. Die Zeitschrift für IT und Recht. Weblaw, 2020, Neuveden, květen, s. 1-8. ISSN 1664-848X. doi:10.38023/336778dc-530a-48ac-95da-336a8bd40995.
 31. NOVOTNÁ, Tereza a Tomer LIBAL. Towards Automating Inconsistency Checking of Legal Texts. In Erich Schweighofer, Franz Kummer, Ahti Saarenpää, Walter Hötzendorfe. Responsible Digitalization Tagungsband des 23. Internationalen Rechtsinformatik Symposions. Bern: Weblaw AG, 2020. s. 241-248. ISBN 978-3-96698-589-5.
 32. NOVOTNÁ, Tereza a Tomer LIBAL. Towards Automating Inconsistency Checking of Legal Texts. In Responsible Digitalization: IRIS2020 – International Legal Informatics Symposium 2020. 2020.
 33. 2019

 34. NOVOTNÁ, Tereza. Ashley, Kevin D. Artificial Intelligence and Legal Analytics. Revue pro právo a technologie. Masarykova univerzita, 2019, roč. 10, č. 1, s. 125-133. ISSN 1804-5383.
 35. NOVOTNÁ, Tereza a Tomer LIBAL. Automated reasoning on legal texts, ReMeP 2019. 2019.
 36. NOVOTNÁ, Tereza a Jakub HARAŠTA. Czech Court Decisions Corpus (CzCDC 1.0). LINDAT/CLARIN digital library at the Institute of Formal and Applied Linguistics (ÚFAL), Faculty of Mathematics and Physics, Charles University, 2019.
 37. NOVOTNÁ, Tereza. Datasety využité pro extrakci citací soudních rozhodnutí. In České právo informačních technologií 2019. 2019.
 38. NOVOTNÁ, Tereza. Evropa bojuje proti dezinformacím. In Zuzana Vrbová a kol. Stačí právo držet krok? Dynamika společnosti a vědy na začátku 21. století. Praha: Ústav státu a práva AV ČR, 2019. s. 124-133. ISBN 978-80-87439-40-1.
 39. NOVOTNÁ, Tereza. Network Analysis in Law. In MODAL METAPHYSICS: ISSUES ON THE (IM)POSSIBLE VII. 2019.
 40. NOVOTNÁ, Tereza. Network Analysis in Law: A Literature Overview and Research Agenda. In Erich Schweighofer, Franz Kummer, Ahti Saarenpää (Hrsg. / Eds.). Internet of Things: Tagungsband des 22. Internationalen Rechtsinformatik Symposions IRIS 2019. Bern: Weblaw AG, 2019. s. 1-6. ISBN 978-3-96443-724-2.
 41. NOVOTNÁ, Tereza. Network Analysis in Law: A Literature Overview and Research Agenda. Jusletter IT. Die Zeitschrift für IT und Recht. Bern: Weblaw, 2019, Neuveden, únor, s. 420-425. ISSN 1664-848X.
 42. COLLETT, Dominika, František KASL, Jakub KLODWIG, Ivana KUDLÁČKOVÁ, Pavel LOUTOCKÝ, Jakub MÍŠEK, Tereza NOVOTNÁ, Anna STÁRKOVÁ, Jan SVOBODA, Petra VYDROVÁ a Jan ZIBNER. Přehled aktuální judikatury II/2019. Revue pro právo a technologie. Brno: Masarykova univerzita, 2019, roč. 10, č. 20, s. 91-126. ISSN 1804-5383.
 43. COLLETT, Dominika, František KASL, Ivana KUDLÁČKOVÁ, Pavel LOUTOCKÝ, Jakub MÍŠEK, Tereza NOVOTNÁ, Jan SVOBODA, Jan ZIBNER a Veronika ŽOLNERČÍKOVÁ. Přehled aktuální judikatury I/2019. Revue pro právo a technologie. Brno: Masarykova univerzita, 2019, roč. 10, č. 19, s. 87-124. ISSN 1804-5383.
 44. NOVOTNÁ, Tereza. Semantic similarity of the Czech Supreme Court decisions. In Cyberspace 2019. 2019.
 45. NOVOTNÁ, Tereza. Síťová analýza sémantické podobnosti textů soudních rozhodnutí. In COFOLA 2019. 2019.
 46. NOVOTNÁ, Tereza a Jakub HARAŠTA. The Czech Court Decisions Corpus (CzCDC): Availability as the First Step (preprint). arXiv. arXiv:1910.09513, 2019, 8 s.
 47. NOVOTNÁ, Tereza, Tomer LIBAL a Alexander STEEN. Tutorial – Automated deduction with legal texts. International Conference on Artificial Intelligence and Law 2019. 2019.
 48. 2018

 49. GALAJDOVÁ, Dominika, František KASL, Pavel LOUTOCKÝ, Jakub MÍŠEK, Tereza NOVOTNÁ, Jan ZIBNER a Veronika ŽOLNERČÍKOVÁ. Přehled aktuální judikatury II/2018. Brno: Masarykova univerzita, 2018, s. 65-91.
 50. NOVOTNÁ, Tereza. Utajované patenty. Revue pro právo a technologie. Brno: Masarykova univerzita, 2018, roč. 9, č. 18, s. 141-188. ISSN 1804-5383. doi:10.5817/RPT2018-2-6.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 6. 6. 2023 12:01