Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2024

  1. BÁRTŮ, Josef. Hensen, S. Tierhalterhaftung. Mnichov: C. H. Beck, 2023, 148 s. Právní rozhledy. Praha: Nakladatelství C.H. Beck, 2024, s. 337-338. ISSN 1210-6410.

  2023

  1. VOMÁČKA, Vojtěch a Josef BÁRTŮ. Damage Caused by Game and its Compensation in Central European Countries: A Comparative Perspective. Central European Journal of Comparative Law. Hungary, 2023, roč. 3, č. 2, s. 183-200. ISSN 2732-0707. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.47078/2022.2.183-200.
  2. BÁRTŮ, Josef. Jednání na vlastní nebezpečí a spoluúčast poškozeného v případě újmy způsobené zvířetem. Právní rozhledy. Nakladatelství C.H. Beck, 2023, roč. 31, č. 18, s. 611-618. ISSN 1210-6410.
  3. BÁRTŮ, Josef. Lze nahradit újmu způsobenou mikroorganismy podle § 2933 o. z.? Bulletin advokacie. Praha: Česká advokátní komora, 2023, č. 10, s. 38-42. ISSN 1210-6348.

  2022

  1. BÁRTŮ, Josef. Povaha náhrady škody způsobené zvěří a její uplatňování – ústavněprávní aspekty. In COFOLA 2022. 2022.
  2. BÁRTŮ, Josef. Uplatňování náhrady škody způsobené zvěří. Právní rozhledy. Praha: C.H. Beck, 2022, roč. 30, č. 17, s. 578-584. ISSN 1210-6410.

  2021

  1. BÁRTŮ, Josef. K náhradě škody způsobené zvěří v českém, slovenském a německém právu. Právní rozhledy. Nakladatelství C.H. Beck, 2021, roč. 29, č. 21, s. 742-749. ISSN 1210-6410.
  2. BÁRTŮ, Josef. Pandemie nemoci COVID-19 jako moderační důvod podle § 2953 ObčZ a související problémy. Online. In Michal Janovec, Jan Malý, Josef Šíp, Jakub Pohl, Marika Zahradníčková (eds.). COFOLA 2021 část I. Vliv pandemie COVID-19 na soukromé právo. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021, s. 26–36. ISBN 978-80-210-8627-2.
  3. BÁRTŮ, Josef. Za psa neručí jen jeho majitel. Zodpovědnost má každý, kdo se o zvíře stará. Odškodnění může jít do milionů. In Reflex. CZECH NEWS CENTER a.s., 2021. ISSN 0862-6634.

  2020

  1. BÁRTŮ, Josef. Moderace náhrady škody způsobené při správě cizího majetku. Právní rozhledy. Nakladatelství C.H. Beck, 2020, roč. 28, 15–16, s. 555-559. ISSN 1210-6410.
  2. BÁRTŮ, Josef. Omezení práva odvolat plnou moc ve smlouvách se zprostředkovatelem energií. Právní rozhledy. Nakladatelství C.H. Beck, 2020, roč. 28, č. 21, s. 746-750. ISSN 1210-6410.
  3. BÁRTŮ, Josef. Recenze publikace – David Elischer, Ivan Kobliha, Petr Dobiáš, Antonín Kottnauer, Radka Hujan Koblihová a Jan Tuláček: Náhrada majetkové a nemajetkové újmy podle občanského zákoníku, zákoníku práce, v oblasti průmyslového vlastnictví a podle autorského zákona: praktická příručka. Bulletin advokacie. Česká advokátní komora, 2020, roč. 27, 7–8, s. 81. ISSN 1210-6348.

  2019

  1. BÁRTŮ, Josef. Střet na sjezdovce může skončit trestním řízením. Jak tomu předcházet? Brno: Právo21, 2019. ISSN 2570-8813.
  2. BÁRTŮ, Josef. Uplatnění slevy jako práva z vadného plnění spotřebitelem. Online. In SELUCKÁ, Markéta et al. (eds.). COFOLA 2019 část I. Jednostranná právní jednání. Brno: Masarykova univerzita, 2019, s. 22–39. ISBN 978-80-210-9388-1.

  2018

  1. BÁRTŮ, Josef. Lhůty pro odstoupení a vrácení zboží u smlouvy uzavřené se spotřebitelem distančním způsobem. In SELUCKÁ, Markéta et al. (eds.). COFOLA 2018 část V. Čas v soukromém právu. Brno: Masarykova univerzita, 2018, s. 7–21. ISBN 978-80-210-9063-7.

  2017

  1. BÁRTŮ, Josef. Zástupce šéfredaktorky. Právo21, 2017 - 2024. ISSN 2570-8813.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 12. 6. 2024 20:55