Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2024

  1. MERTELOVÁ, Petra. Deliktní nezpůsobilost poškozeného a náhoda. Právní rozhledy. Praha: C.H. Beck, 2024, Neuveden, č. 6, s. 187-192. ISSN 1210-6410.

  2023

  1. MERTELOVÁ, Petra. Assumption of Risk of Becoming a Victim – Stillborn Legal Transplant. In Rijeka Doctoral Conference. 2023.
  2. HOLUBÁŘ, Adam a Petra PETŘÍKOVÁ. Nepoctivý úmysl - držba spíše nepravá, nikoli nepoctivá. In Dobrovolná Eva, David Havlík a Michal Králík (eds.). Pocta Jiřímu Spáčilovi. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2023, s. 137-144. Beckova edice právo. ISBN 978-80-7400-920-4.
  3. MERTELOVÁ, Petra. Přijetí nebezpečí oběti – nepovedený právní transplantát. In Stretnutie katedier občianskeho práva. 2023.

  2022

  1. RONOVSKÁ, Kateřina, Vlastimil PIHERA, Adam HOLUBÁŘ, Petra PETŘÍKOVÁ a Natálie KARBAŠOVÁ. Cross-border aspects of Trust (like) instruments in Continental Europe. 2022.
  2. RONOVSKÁ, Kateřina, Vlastimil PIHERA, Adam HOLUBÁŘ, Petra PETŘÍKOVÁ a Natálie KARBAŠOVÁ. Discussion on legal aspects of European trust (like) structures. 2022.
  3. PETŘÍKOVÁ, Petra. Imputability of an Auxiliaries´ Conduct to the Damaged Party. In Rijeka Doctoral Conference. 2022.
  4. HOLAS, Jan, Adam HOLUBÁŘ a Petra PETŘÍKOVÁ. Nemožnost započtení doby držby předchůdce, který splnil podmínky vydržení. Bulletin advokacie. Praha: Česká advokátní komora, 2022, Neuveden, č. 11, s. 43-48. ISSN 1210-6348.
  5. PETŘÍKOVÁ, Petra. Subsidiární povaha bezdůvodného obohacení ve vztahu ke smluvnímu právu. Soudní rozhledy. Praha: C. H. Beck, 2022, roč. 28, č. 9, s. 287-288. ISSN 1211-4405.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 20. 6. 2024 13:40