Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2018

  1. OŠKRDALOVÁ, Gabriela. Internet shopping in the Czech Republic with the focus on the types of bought goods and services by consumers. In Proceedings of the 15th International Scientific Conference European Financial Systems 2018. Brno: ESF MU, 2018, s. 487-494. ISBN 978-80-210-8980-8.

  2017

  1. OŠKRDALOVÁ, Gabriela. Internet shopping in the Czech Republic with the focus on the internet shopping frequency of consumers. In Proceedings of the 14th International scientific conference: European Financial Systems 2017, Part 2. Brno: Masaryk University, 2017, s. 125-134. ISBN 978-80-210-8609-8.

  2016

  1. OŠKRDALOVÁ, Gabriela. Payment card frauds with a hidden camera, touch sensors and a counterfeit payment card and protection techniques against these types of frauds. In Jan Krajíček. European Financial Systems 2016, Proceedings of the 13th Internatonal Scientific Conference. Brno: Masarykova univerzita, 2016, s. 526-533. ISBN 978-80-210-8308-0.

  2015

  1. OŠKRDALOVÁ, Gabriela. Lebanese loop and protection techniques against this type of fraud. In Veronika Kajurová, Jan Krajíček. Proceedings of the 12th International Scientific Conference European Financial Systems 2015. Brno: Masarykova univerzita, 2015, s. 443-450. ISBN 978-80-210-7962-5.

  2014

  1. OŠKRDALOVÁ, Gabriela. Pharming in the e-banking field and protection techniques against this type of fraud. In Oleg Deev, Veronika Kajurová, Jan Krajíček. Proceedings of the 11th International Scientific Conference European Financial Systems 2014. Brno: Masarykova univerzita, 2014, s. 455-461. ISBN 978-80-210-7153-7.

  2013

  1. OŠKRDALOVÁ, Gabriela. Analysis of phishing in the e-banking field and protection techniques against this type of fraud. In Oleg Deev, Veronika Kajurová, Jan Krajíček. Proceedings of the 10th International Scientific Conference European Financial Systems 2013. Brno: ESF MU, Brno, 2013, s. 249-254. ISBN 978-80-210-6294-8.

  2012

  1. OŠKRDALOVÁ, Gabriela. Analysis of skimming in the Czech Republic and protection techniques against skimming. In Mgr. Petr Červinek. Sborník z mezinárodní vědecké konference European Financial Systems 2012. Brno: ESF MU, Brno, 2012, s. 166 - 171. ISBN 978-80-210-5940-5.
  2. CZUDEK, Damian, Jan HAVLÍČEK, Michal KOZIEŁ, Jan NECKÁŘ, Svatopluk NEČAS, Gabriela OŠKRDALOVÁ, David PÓČ a Jindřiška ŠEDOVÁ. Sborník CEPS MU : Vybrané příspěvky k tematické náplni modulů projektu Centrum ekonomických a právních studií Masarykovy univerzity (reg. č. CZ.1.07/2.4.00/12.0055). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012, 270 s. ISBN 978-80-210-6162-0.
  3. OŠKRDALOVÁ, Gabriela, Peter MOKRIČKA, Petr ČERVINEK, Miroslava ŠIKULOVÁ, Martin SVOBODA, Alois KONEČNÝ, Eva KUTOVÁ, Ivana VALOVÁ a Dagmar LINNERTOVÁ. Zkoušky odborné způsobilosti na kapitálových trzích : 1830 otázek pro makléře, investory a poradce. 2. vyd. Brno: Edika, 2012, 464 s. ISBN 978-80-266-0107-4.

  2011

  1. OŠKRDALOVÁ, Gabriela a Petr VALOUCH. Nová pravidla pro poskytování spotřebitelských úvěrů v České republice od 1.1.2011. In Mgr. Petr Červinek. Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Evropské finanční systémy 2011. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, 2011, s. 178 - 182. ISBN 978-80-210-5509-4.

  2010

  1. ŠEDOVÁ, Jindřiška a Gabriela OŠKRDALOVÁ. Contract Enforceability in the Czech Republic and Its Comparison with the EU Countries. In Proceedings of the 5th WSEAS International Conference on Economy and Management Transformation. II. Romania: West University of Timisoara,, 2010, 6 s. ISBN 978-960-474-241-7.
  2. MÁLEK, Petr, Gabriela OŠKRDALOVÁ a Petr VALOUCH. Osobní finance. 1. vyd. Brno: ESF MU, Brno, 2010, 203 s. Osobní finance, 1. ISBN 978-80-210-5157-7.
  3. ŠEDOVÁ, Jindřiška a Gabriela OŠKRDALOVÁ. Specifics of the Institutional Framework for Getting Credits to Households in the Czech Republic. In Proceedings of the 5th WSEAS International Conference on Economy and Management Transformation (Volume II). II. Timisoara, Romania: West University of Timisoara,, 2010, 8 s. ISBN 978-960-474-241-7.
  4. OŠKRDALOVÁ, Gabriela. Zkoušky odborné způsobilosti na kapitálovém trhu. In Evropské finanční systémy 2010. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010, s. 157-161. ISBN 978-80-210-5182-9.

  2009

  1. OŠKRDALOVÁ, Gabriela. Contracts for differences. In New Economic Challenges - 1st International PhD Students Conference. 1st. Brno: Masaryk University, 2009, s. 108 - 112. ISBN 978-80-210-4815-7.
  2. ŘEZÁČ, František, Gabriela OŠKRDALOVÁ, Martin ŘEZÁČ, Miroslava ŠIKULOVÁ a Petr VALOUCH. Marketingové řízení komerční pojišťovny. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Tisk: BonnyPress, 2009, 210 s. ISBN 978-80-210-4799-0.
  3. OŠKRDALOVÁ, Gabriela. Odbornost na finančních trzích. In Evropské finanční systémy 2009 - Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009, s. 183 - 187. ISBN 978-80-210-4882-9.
  4. SVOBODA, Martin, Dionýz HORVÁTH, Dagmar LINNERTOVÁ, Petr MÁLEK, Peter MOKRIČKA, Gabriela OŠKRDALOVÁ, Miroslav SPONER a Miroslava ŠIKULOVÁ. Základy financí. První. Brno: Masarykova univerzita, 2009, 195 s. ISBN 978-80-210-4976-5.
  5. OŠKRDALOVÁ, Gabriela, Peter MOKRIČKA, Petr ČERVINEK, Miroslava ŠIKULOVÁ, Martin SVOBODA, Alois KONEČNÝ, Eva KUTOVÁ a Ivana VALOVÁ. Zkoušky odborné způsobilosti na kapitálových trzích : 2000 otázek pro makléře, investory a poradce. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2009, 496 s. ISBN 978-80-251-2164-1.

  2008

  1. OŠKRDALOVÁ, Gabriela. Definice finančního poradenství - co je to finanční poradenství, k čemu slouží, co přinese klientovi. Finance.cz, 2008.
  2. OŠKRDALOVÁ, Gabriela. Derivatives and risk management in the new EU regulatory landscape. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008, s. 1-82. ISBN 978-80-210-4632-0.
  3. OŠKRDALOVÁ, Gabriela. Kontrakty na vyrovnání rozdílů. In Garantované obchodování komodit na komoditních burzách - Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference. 1. vyd. Brno: MU ESF Katedra financí, 2008, s. 106 - 110. ISBN 978-80-210-4747-1.
  4. OŠKRDALOVÁ, Gabriela. MiFID - klasifikace zákazníků a jejich ochrana. In Evropské finanční systémy 2008 - Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference. 1. vyd. Brno: MU ESF Katedra financí, 2008, s. 306-310. ISBN 978-80-210-4628-3.
  5. OŠKRDALOVÁ, Gabriela a Petr VALOUCH. MiFiD a poskytovatelé finančních služeb. In Sborník z mezinárodní konference Hradecké ekonomické dny 2008. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2008, s. 1-6. ISBN 978-80-7041-202-2.
  6. OŠKRDALOVÁ, Gabriela a Petr VALOUCH. Standardy odbornosti distributorů produktů na českém finančním trhu. In Sborník z mezinárodní konference National and Regional Economics VII. Košice: Ekonomická fakulta Technickej univerzity v Košiciach, 2008, s. 713-716. ISBN 978-80-553-0084-9.
  7. VALOUCH, Petr a Gabriela OŠKRDALOVÁ. The Key Factors Influencing The Decision Making in Creation of The Capital Structure of Limited Companies in Metalworking Industry. In Sborník z mezinárodní vědecké konference Internationalisation of Comapnies and Intercultural Management. Aalborg, Dánsko: Aalborg University, 2008, s. 1-7.

  2007

  1. SVOBODA, Martin a Gabriela OŠKRDALOVÁ. Ekonomie se potkává s ekologií. In Veřejná a soukromá řešení dopadů živelních pohrom v ČR. Brno: ESF MU, 2007, s. 199-204. ISBN 978-80-210-4395-4.
  2. OŠKRDALOVÁ, Gabriela. Elektronické bankovnictví a jeho bezpečnost. In Sborník z mezinárodní konference : Aktuální vývoj finančních trhů, jejich regulace a dozor. Praha: VŠFS, 2007, s. "nestránkováno", 6 s. ISBN 978-80-86754-87-1.
  3. OŠKRDALOVÁ, Gabriela. Elektronické obchodování B2C. In Sborník příspěvků z mezinárodní konference "Finance a výkonnost firem ve vědě, výuce a praxi". 1. vyd. Zlín: UTB ve Zlíně, 2007, s. "nestránkováno", 8 s. ISBN 978-80-7318-536-7.
  4. OŠKRDALOVÁ, Gabriela. Elektronický obchod a jeho bezpečnost. In Evropské finanční systémy 2007. 1. vyd. Brno: MU ESF katedra Financí, 2007, s. 295 - 299. ISBN 978-80-210-4319-0.
  5. OŠKRDALOVÁ, Gabriela. PLATBY NA INTERNETU A 3D-SECURE. Periodica academica. 2007, roč. 2, č. 2, s. 63-67. ISSN 1802-2626.
  6. VALOUCH, Petr a Gabriela OŠKRDALOVÁ. The comparison of the financial statements obligatorily compiled according to Czech legislation and IAS/IFRS. In Sborník z odborného semináře Tagung des AK Contolling der Controlling Professoren/Innen an Fachhochschulen. 1. vyd. Görlitz/Zittau, Německo: Hochschule Zittau/Görlitz, 2007, s. 13-19. ISBN 978-3-9811021-5-4.
  7. ŘEZÁČ, František a Gabriela OŠKRDALOVÁ. Využití marketingu v procesu řízení pojišťovacího podniku. In Sborník příspěvků z mezinárodní konference "Finance a výkonnost firem ve vědě, výuce a praxi". Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2007, s. 1-9. ISBN 978-80-7318-536-7.

  2006

  1. OŠKRDALOVÁ, Gabriela. Řízení rizik. In Teorie řízení podniku II : Sborník prací studentů doktorského studia. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006, s. 91-141. ISBN 80-210-4170-6.
  2. OŠKRDALOVÁ, Gabriela. Směnka jako nástroj řízení rizik. In Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Evropské finanční systémy 2006. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006, s. 216-220. ISBN 80-210-4018-1.
  3. OŠKRDALOVÁ, Gabriela. Základní etapy řízení rizik. In Česká ekonomika v procesu globalizace. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006, s. 80-83. ISBN 80-210-4088-2.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 16. 6. 2024 21:12