Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2023

  1. SVATOŇ, Roman, Vladimír PROCHÁZKA, Markéta HANSLIANOVÁ a Zdeněk KALA. Influence of bacteriobilia on postoperative complications in patients with periampullary tumors. Asian Journal of Surgery. SINGAPORE: ELSEVIER SINGAPORE PTE LTD, 2023, roč. 46, č. 3, s. 1193-1198. ISSN 1015-9584. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.asjsur.2022.08.072.

  2022

  1. SVATOŇ, Roman, Jan HLAVSA, Vladimír PROCHÁZKA, Lumír KUNOVSKÝ a Zdeněk KALA. Možnosti redukce pooperačních komplikací u pacientů s periampulárním tumorem po drenáži žlučových cest. In XX. Pankreatologický den, Quality Hotel Exhibition Centre, 17. 6. 2022. 2022.
  2. SVATOŇ, Roman, Vladimír PROCHÁZKA, Jan HLAVSA a Zdeněk KALA. Optimalizace postupů u pacientů s periampulárním tumorem po drenáži žlučových. In 9. kongres chirurgie jater, žlučových cest a pankreatu, Vienna House Easy Pilsen, 19. - 20. 9. 2022. 2022.

  2021

  1. ANDRAŠINA, Tomáš, Zdeněk KALA, Lumír KUNOVSKÝ, Katarína MÚČKOVÁ, Ivo NOVOTNÝ, Tomáš ROHAN a Roman SVATOŇ. Cystické léze pankreatu. In Jan Trna, Zdeněk Kala, Lumír Kunovský a kol. Klinická pankreatologie. 2021, s. 247-277. ISBN 978-80-7345-697-9.
  2. SVATOŇ, Roman, Zdeněk KALA, Vladimír PROCHÁZKA a Jozef MICHALKA. Neepitelové tumory žaludku - současný management. In XXVIII. Petřivalského Rapantovy dny, Clarion Congress Hotel Olomouc, 9. – 10. 9. 2021. 2021.

  2020

  1. PROCHÁZKA, Vladimír, Tomáš GROLICH, Martina FARKAŠOVÁ, Vladimír ČAN, Roman SVATOŇ, M. SVOBODA, Lenka OSTŘÍŽKOVÁ, Michal EID, Lukáš FROLA, Šárka BOHATÁ a Zdeněk KALA. Naše zkušenosti s transanální totální mezorektální excizí (TaTME) u tumorů středního a distálního rekta. Rozhledy v chirurgii. Praha: Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, 2020, roč. 99, č. 3, s. 124-130. ISSN 0035-9351. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.33699/PIS.2020.99.3.124-130.
  2. PROCHÁZKA, Vladimír, Tomáš GROLICH, Martina FARKAŠOVÁ, Vladimír ČAN, Roman SVATOŇ a Zdeněk KALA. Varianty provedení anastomózy po transanální totální mezroektální excizi. In Koloproktologie, vybrané kapitoly IV. 1. vyd. Praha, 2020, s. 158-167. ISBN 978-80-204-5750-9.

  2019

  1. PROCHÁZKA, Vladimír, Roman SVATOŇ, Filip MAREK, Vladimír ČAN, Lumír KUNOVSKÝ, Daniel BARTUŠEK, Jaroslav IVIČIČ a Zdeněk KALA. Akutní hiátové hernie. Rozhledy v chirurgii. 2019, roč. 98, č. 5, s. 207-213, 6 s. ISSN 0035-9351. Dostupné z: https://dx.doi.org/10,33699/PIS.2019.98.5.207-213.
  2. PROCHÁZKA, Vladimír, Filip MAREK, Lumír KUNOVSKÝ, Roman SVATOŇ, Martina FARKAŠOVÁ, Martin POTRUSIL, Petr MORAVČÍK a Zdeněk KALA. C-reactive protein as predictor of anastomotic complications after minimally invasive oesophagectomy. Journal of minimal access surgery. Mumbai: Wolters Kluwer Medknow Publications, 2019, roč. 15, č. 1, s. 46-50. ISSN 0972-9941. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.4103/jmas.JMAS_254_17.
  3. SVATOŇ, Roman, Zdeněk KALA, Vladimír PROCHÁZKA, Michal EID, Tomáš ANDRAŠINA, Karolina POREDSKÁ, Jana STRENKOVÁ, Radka CHALOUPKOVÁ a Lumír KUNOVSKÝ. Gastrointestinální stromální tumory rekta - hodnocení dat národního registru s ohledem na využití v klinické praxi. Klinická onkologie. Praha: Ambit Media, 2019, roč. 32, č. 2, s. 117-123. ISSN 0862-495X. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.14735/amko2019117.
  4. SVATOŇ, Roman, Vladimír PROCHÁZKA a Markéta HANSLIANOVÁ. Mikrobiální kolonizace žlučových cest u pacientů s tumorem hlavy pankreatu a distálního choledochu>. In XLIII. Brněnské onkologické dny. 2019. ISSN 0862-495X.
  5. KUNOVSKÝ, Lumír, Milan DASTYCH, Radek KROUPA, Jiří DOLINA, Petr KYSELA, Roman SVATOŇ, Zdeněk KALA, Jakub VLAŽNÝ, Jakub HUSTÝ, Michal EID, Jan TRNA a Karolina POREDSKÁ. Multiple neuroendocrine tumor of the small bowel diagnosed by capsule endoscopy. In ESGE Days 2019, Prague. 2019. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1055/s-0039-1681914.
  6. SVATOŇ, Roman, Zdeněk KALA, Ivo NOVOTNÝ, Jan TRNA, Tomáš ANDRAŠINA a Lumír KUNOVSKÝ. Timing ERCP u akutní biliární pankreatitidy. Rozhledy v chirurgii. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2019, roč. 98, č. 1, s. 10-13. ISSN 0035-9351.
  7. PROCHÁZKA, Vladimír, Martin SVOBODA, Roman SVATOŇ, Tomáš GROLICH, Martina FARKAŠOVÁ a Zdeněk KALA. Využití preperitoneálně zavedeného katétru ke kontinuální lokální pooperační analgezii v laparoskopické kolorektální chirurgii. Rozhledy v chirurgii. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně/Ambit Media, a. s., 2019, roč. 98, č. 9, s. 356-361. ISSN 0035-9351. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.33699/PIS.2019.98.9.356-361.

  2018

  1. PROCHÁZKA, Vladimír, Filip MAREK, Lumír KUNOVSKÝ, Roman SVATOŇ, Tomáš GROLICH, Petr MORAVČÍK, Martina FARKAŠOVÁ a Zdeněk KALA. Comparison of cervical anastomotic leak and stenosis after oesophagectomy for carcinoma according to the interval of the stomach ischaemic conditioning. ANNALS OF THE ROYAL COLLEGE OF SURGEONS OF ENGLAND. LONDON: ROYAL COLL SURGEONS ENGLAND, 2018, roč. 100, č. 7, s. 509-514. ISSN 0035-8843. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1308/rcsann.2018.0066.
  2. KUNOVSKÝ, Lumír, Zdeněk KALA, Roman SVATOŇ, Petr MORAVČÍK, Jan MAZANEC, Jakub HUSTÝ a Vladimír PROCHÁZKA. Mucinous cystic neoplasm of the liver or intraductal papillary mucinous neoplasm of the bile duct? A case report and a review of literature. Annals of hepatology. Mexico City: Ediciones Medicina y Cultura, 2018, roč. 17, č. 3, s. 519-524. ISSN 1665-2681. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0011.7397.
  3. KUNOVSKÝ, Lumír, Zdeněk KALA, Vladimír PROCHÁZKA, Roman SVATOŇ, Petr MORAVČÍK, Jan MAZANEC, Jakub HUSTÝ, Tomáš ANDRAŠINA, Jan ŠLAPÁK a Jiří DOLINA. Mucinous cystis neoplasm of the liver and intraductal papillary neoplasm of the bile duct. In 8. kongres chirurgie jater, žlučových cest a pankreatu. 2018. ISBN 978-80-7177-941-4.
  4. KUNOVSKÝ, Lumír, Milan DASTYCH, Oldřich ROBEK, Roman SVATOŇ, Jakub VLAŽNÝ, Jakub HUSTÝ, Michal EID, Karolina POREDSKÁ, Petr KYSELA a Zdeněk KALA. Multiple neuroendocrine tumor od the small bowel: a case report and a review of literature. Vnitřní Lékařství. 2018, roč. 64, č. 10, s. 966-969. ISSN 1801-7592.
  5. SVATOŇ, Roman, Ivo NOVOTNÝ, Zdeněk KALA a Tomáš ANDRAŠINA. Načasování ERCP u akutní biliární pankreatitidy. In 8. kongres chirurgie jater, žlučových cest a pankreatu. 2018. ISBN 978-80-7177-941-4.

  2017

  1. SVATOŇ, Roman, Zdeněk KALA, Petr KYSELA, Vladimír PROCHÁZKA, Vlastimil VÁLEK, Lenka OSTŘÍŽKOVÁ, Jana STRENKOVÁ a Renata CHLOUPKOVÁ. Gastrointestinální stromální tumory rekta. In XLI. brněnské onkologické dny. 2017. ISSN 0862-495X.
  2. ZETELOVÁ, Andrea, Roman SVATOŇ, Beáta HEMMELOVÁ a Lenka OSTŘÍŽKOVÁ. KRK tračníku a geriatrický pacient. In Letovice Care. 2017.
  3. KUNOVSKÝ, Lumír, Zdeněk KALA, Roman SVATOŇ, Milan DASTYCH, Radek KROUPA, Jiří DOLINA, Vladimír ČAN a Vladimír PROCHÁZKA. Transanální minimalne invazivní resekce rekta s totalni mezorektalni excizí po endoskopické mukóznf resekci. Gastroenterologie a hepatologie. Praha: Ambit Media, 2017, roč. 71, č. 3, s. 208-214. ISSN 1804-7874. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.14735/amgh2017208.

  2016

  1. KALA, Zdeněk, Roman SVATOŇ a Ivo NOVOTNÝ. Diferenciální diagnostika cystických lézí pankreatu. In Jan Trna, Zdeněk Kala. Klinická pankreatologie. První vydání. Praha: Mladá fronta, 2016, s. 247-257. Aeskulap. ISBN 978-80-204-3902-4.
  2. SVATOŇ, Roman. GIST - chirurgická léčba. In I. národní kongres gastrointestinální onkologie s mezinárodní účastí. 2016.
  3. SVATOŇ, Roman, Jan HLAVSA, Zdeněk KALA, Vladimír PROCHÁZKA, Katarína GAŠPAROVÁ, Michal CRHA, Alois NEČAS, Petr RAUŠER, Tomáš ANDRAŠINA, Vlastimil VÁLEK a Iva SVOBODOVÁ. Selective effect of irreversible electroporation on parenchyma of the pancreas and its vascular structures - an in vivo experiment on a porcine model. Acta veterinaria Brno. Brno: Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, 2016, roč. 85, č. 2, s. "133"-"+", 12 s. ISSN 0001-7213. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.2754/avb201685020133.

  2015

  1. SVATOŇ, Roman. Ambulantní léčba divertikulitidy. In Letovice Care. 2015.
  2. SVATOŇ, Roman, Zdeněk KALA a Igor PENKA. Divertikulitida podle EBM. In IX.Podlahovy chirurgické dny a IX. Interaktivní kongres hojení ran. 2015.
  3. SVATOŇ, Roman, Zdeněk KALA, Oldřich ROBEK a Filip MAREK. Chirurgická léčba divertikulitidy. In XX. Rožnovské gastroenterologické dny 2015. 2015.
  4. MITÁŠ, Ladislav, Zdeněk KALA, Roman SVATOŇ, Pavel POLÁK, Igor PENKA a Markéta HANSLIANOVÁ. Klostridiová kolitida ve FN Brno z pohledu chirurga. In VII. mezinárodní kongres úrazové chirurgie a soudního lékařství. Polytrauma a komplikace v chirurgické péči. 2015.
  5. SVATOŇ, Roman, Jan HLAVSA, Vladimír PROCHÁZKA, Ivo NOVOTNÝ, Tomáš ANDRAŠINA, Jan MAZANEC, Igor PENKA, Jaroslav IVIČIČ a Zdeněk KALA. Management cystických nádorů pankreatu- fukuoka konsensus. In XVI. Pankreatologický den. 2015.

  2014

  1. SVATOŇ, Roman, Zdeněk KALA, Tomáš GROLICH, Vladimír PROCHÁZKA, Petr KYSELA a Igor PENKA. Adenocarcinom žlučníku jako náhodný nález po cholecystectomii. In XXV. Petřivalského-Rapantovy dny. 2014.
  2. SVATOŇ, Roman. Divertikulitidy - management a trendy. In I. Podlahovy chirurgické dny. 2014.
  3. SVATOŇ, Roman, Zdeněk KALA, Petr KYSELA, Igor PENKA a Ivo NOVOTNÝ. GIST horního trávicího traktu. In XIX. Rožnovský gstroenterologický den. 2014.
  4. SVATOŇ, Roman, Zdeněk KALA, Tomáš GROLICH, Vladimír PROCHÁZKA, Petr KYSELA a Igor PENKA. Incidentální adenokarcinom žlučníku. In XXXVIII. Brněnské onkologické dny. 2014.
  5. SVATOŇ, Roman. Lymfomy GIT: Kazuistiky na dané téma. In Pracovní setkání chirurgů, gastroenterologů a onkologů na téma: Vzácné nádory a raritní stavy v oblasti GITu. 2014.
  6. KALA, Zdeněk, Roman SVATOŇ, Igor PENKA, Vladimír PROCHÁZKA, Vlastimil VÁLEK a Ivo NOVOTNÝ. Poranění žlučových cest. In polytrauma a komplikace v chirurgické péči. VI. mezinárodní kongres úrazové chirurgie a soudního lékařství. 2014.

  2013

  1. SVATOŇ, Roman, Zdeněk KALA, Petr KYSELA, Vladimír PROCHÁZKA a Katarína MÚČKOVÁ. Expanzivně se chovající pseudocyta pankreatu. In 40. česko-slovenský chirurgický kongres s mezinárodní účastí. 6. kongres chirurgie jater, žlučových cest a pankreatu. 2013.
  2. SVATOŇ, Roman, Zdeněk KALA, Čestmír NEORAL, Vlastimil VÁLEK, Petr KYSELA, Ivo NOVOTNÝ, R AUJESKÝ a M STAŠEK. Chirurgická léčba GIST žaludku z pohledu FN Brno a FN Olomouc. In XXII. Jarní setkání Loket. 2013.
  3. SVATOŇ, Roman, Alžběta KODÝTKOVÁ, Zdeněk KALA, Vladimír PROCHÁZKA, Igor PENKA a Jan HLAVSA. Krvácení po operacích pankreatu. In XIV. Brněnský pankreatologický den. 2013.
  4. SVATOŇ, Roman, Zdeněk KALA a Ladislav DUŠEK. Onkochirurgie u geriatrických pacientů. In Kongres s mezinárodní účastí Letovice Care. 2013.
  5. SVATOŇ, Roman, Zdeněk KALA a Ladislav DUŠEK. Základní principy gerontoonkochirurgie. In XXXVII. Brněnské onkologické dny. 2013.

  2012

  1. SVATOŇ, Roman, Tomáš SKŘIČKA, Igor PENKA, Zdeněk KALA a Vladimír PROCHÁZKA. Gastric resection in elderly patients with gastric cancer. In 17th Academy of Studenica, Vrnjacka Banja, Serbia. 2012.
  2. SVATOŇ, Roman, Jan HLAVSA, Zdeněk KALA a Vladimír PROCHÁZKA. Chirurgická léčba jaterních metastáz kolorektálního karcinomu. In Chirurgické sympozium - Kolorektální karcinom a NPB, Čejkovice. 2012.
  3. SVATOŇ, Roman, Igor PENKA, Čeněk NEUMANN, Zdeněk KALA, Jan HLAVSA a Jaroslav IVIČIČ. Krvácení v gastroduodenální oblasti u geriatrických pacientů. In XIV. setkání českých a slovenských chirurgů na Moravě. 2012.
  4. HRIVNÁK, Radoslav, Roman SVATOŇ, Tomáš GROLICH a Zdeněk KALA. Náhlé příhody břišní u geriatrických pacientů. In Kongres s mezinárodní účastí Letovce Care. 2012.
  5. MITÁŠ, Ladislav, Roman SVATOŇ, Tomáš SKŘIČKA, Zdeněk KALA, Igor PENKA, Markéta HANSLIANOVÁ, Tomáš GROLICH, Pavel POLÁK a Jan HLAVSA. Surgical Treatment of Clostridium Colitides. Acta chirurgica iugoslavica. Beograd: Udruzenje Hirurga Jugoslavije, 2012, roč. 59, č. 2, s. 63-69. ISSN 0354-950X. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.2298/ACI1202063M.
  6. MITÁŠ, Ladislav, Roman SVATOŇ, Tomáš SKŘIČKA, Zdeněk KALA, Igor PENKA, Markéta HANSLIANOVÁ, Tomáš GROLICH, Pavel POLÁK a Jan HLAVSA. Surgical Treatment of Clostridium Colitides. In Joint Meeting of the Israel Society of Colon and Rectal Surgery and the Israeli Societx of Endoscopic Surgery. 2012.
  7. SVATOŇ, Roman, Igor PENKA, Zdeněk KALA, Vladimír PROCHÁZKA a Jaroslav IVIČIČ. Výsledky resekčních výkonů na žaludku u geriatrických pacientů s malignitou. In Letovice Care. 2012.

  2011

  1. SVATOŇ, Roman, Vladimír PROCHÁZKA, Zdeněk KALA a Vlastimil VÁLEK. Cystadenokarcinom žlučníku - přínos vyšetření onkomarkerů z punktátu. In XI. Brněnský pankreatologický den. 2011.
  2. SVATOŇ, Roman, Jan HLAVSA, Vladimír PROCHÁZKA, Zdeněk KALA, Tomáš ANDRAŠINA, Miroslav CRHA, Martin MAN, Iva SVOBODOVÁ, Vlastimil VÁLEK, L URBANOVÁ, Marta ČÍHALOVÁ a Katarína MÚČKOVÁ. Radiofrequency ablation of pancreatic tumors. In 43th Annual Meeting of the European Pancreatic Club (EPC). 2011.
  3. SVATOŇ, Roman, Petr KYSELA, Zdeněk KALA, Igor PENKA, Jan HLAVSA, Jaroslav IVIČIČ a Filip MAREK. Výsledky chirurgické léčby GIST. In XXXV. Brněnské onkologické dny. 2011.

  2010

  1. PENKA, Igor, Zdeněk KALA, Zdeněk ŠILHART, Roman SVATOŇ, Beáta HEMMELOVÁ a Barbora GARAJOVÁ. Hlavní otázky prodloužené prevence trombembolických nemocí u chirurgicky nemocných. In XXIII. Petřivalského-Rapantův den. 2010. ISBN 978-80-87327-34-0.
  2. HLAVSA, Jan, Vladimír PROCHÁZKA, Zdeněk KALA, Igor PENKA, Petr KYSELA a Roman SVATOŇ. Metody radiofrekvenční ablace u tumorů pankreatu. In XII. setkání českých a slovenských chirurgů na Moravě. 2010.
  3. KALA, Zdeněk, Jan HLAVSA, Vladimír PROCHÁZKA, Petr KYSELA, Filip MAREK a Roman SVATOŇ. Neuroendokrinní nádory pankratu-pohled chirurgia. Onkologie. Olomouc: Solen, s r.o., 2010, roč. 4, č. 6, s. 344-348. ISSN 1802-4475.
  4. KYSELA, Petr, Zdeněk KALA a Roman SVATOŇ. Postavení chirurga v léčbě GIST. In XXIII. Petřivalského-Rapantův den. 2010. ISBN 978-80-87327-34-0.

  2009

  1. SVATOŇ, Roman, Čeněk NEUMANN a Markéta HANSLIANOVÁ. Nekrotizující fasciitida, vzácná komplikace laparoskopické apendektomie. Rozhledy v Chirurgii. Praha: Česká Lékařská Společnost JEP, 2009. ISSN 0035-9351.
  2. SVATOŇ, Roman. Prevence vzniku pooperačních komplikací po enukleaci inzulinomu. In Využití přípravku TachoSil v neurochirurgii, hrudní a břišní chirurgii. 1. vyd. Praha: Medical Tribune CZ, 2009, s. 157-160. ISBN 978-80-87135-13-6.

  2008

  1. HLAVSA, Jan, Martin MAN, Zdeněk KALA, Vladimír PROCHÁZKA, Roman SVATOŇ, Vlastimil VÁLEK, Ingrid VÁŠOVÁ, Ivo NOVOTNÝ, Karel STARÝ, Igor KISS a Jiří PRÁŠEK. Nádory pankreatu. Medicína pro praxi. 2008, roč. 10, č. 5, s. 388-392. ISSN 1214-8687.
  2. SVATOŇ, Roman, Martin MAN, Zdeněk KALA, Igor PENKA, Roman GÁL, Iveta ZIMOVÁ a Barbora GARAJOVÁ. Výsledky resekční léčby pankreatu u geriatrických pacientů. In VIII. Brněnský pankreatologický den. 2008.
  3. SVATOŇ, Roman, Martin MAN, Zdeněk KALA, Vladimír PROCHÁZKA, Jan HLAVSA a Igor PENKA. Výsledky resekční léčby pankreatu u starších a geriatrických pacientů. Rozhledy v chirurgii. Praha, 2008, roč. 87, č. 10, s. 521-526. ISSN 0035-9351.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 23. 5. 2024 10:19