Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2020

 1. MAZALOVÁ, Lucie. O Antikristově moci podle tzv. betlémských kázání. Graeco-Latina Brunensia, 2020, roč. 20, č. 1, s. 139-158. ISSN 1803-7402. doi:10.5817/GLB2020-1-10.
 2. MAZALOVÁ, Lucie. The Influence of John Wycliffe on the Antichrist Rhetoric of Jan Hus. Mittellateinisches Jahrbuch : Internationale Zeitschrift für Mediävistik und Humanismusforschung, Hiersemann Verlag, 2020, roč. 55, Heft 1, s. 92-112. ISSN 0076-9762.
 3. 2019

 4. MAZALOVÁ, Lucie. Against the Antichrist 'in persona'. Tradition and Transmission in (and before) the Bohemian Reformation. In International Medieval Congress Leeds 2019, Institute for Medieval Studies at the University of Leeds, Leeds, 1.-4.7.2019. 2019.
 5. NECHUTOVÁ, Jana, Jana MALÁ, Libor ŠVANDA, Lucie MAZALOVÁ a Soňa HUDÍKOVÁ. Mistr Jan Hus v polemice a v žaláři. Vydání první. Brno: Masarykova Univerzita, 2019. 184 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity; 491. ISBN 978-80-210-9323-2.
 6. NECHUTOVÁ, Jana a Jana MALÁ. Mistr Jan Hus v polemice a v žaláři. Překlady, komentáře a poznámky. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 184 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. č. 491. ISBN 978-80-210-9324-9. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9324-2019.
 7. NECHUTOVÁ, Jana a Jana MALÁ. Mistr Jan Hus v polemice a v žaláři. Překlady, komentáře a poznámky. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 184 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. č. 491. ISBN 978-80-210-9323-2.
 8. NECHUTOVÁ, Jana a Jana MALÁ. Mistr Jan Hus v polemice a v žaláři. Překlady, komentáře a poznámky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 184 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. č. 491. ISBN 978-80-210-9323-2.
 9. CUSIMANO, Christophe Gérard L., Paolo DIVIZIA, José Luis BELLÓN AGUILERA, Lucie MAZALOVÁ, Ludovica RADIF, Ivan FOLETTI, Chiara CROCI, Lenka TÓTHOVÁ, Valeria DE TOMMASO, Maksymilian DROZDOWICZ, Samuel Henri BIDAUD a Margareta KASTBERG-SJÖBLOM. Seminario interdisciplinare per i dottorandi di Romanistica - "Metodologie di ricerca in letteratura, filologia, linguistica e oltre" 2019. 2019.
 10. MAZALOVÁ, Lucie. Stories of the Medieval Antichrist and Methodological Aspects of its Research. In V. Interdisciplinary Seminar: Romance Studies: research methods in literature, textual criticism, linguistics and beyond, 29.-30. 5. 2019, FF MU, Brno. 2019.
 11. MAZALOVÁ, Lucie a Zuzana LUKŠOVÁ. Titivilli fornicantes et seductores populi : Fables in Pre-Hussite Synodal Sermons. In Fabel und Predigt im Mittelalter und in der Frühen Neuzeit, Friedrich Alexander Universität Erlangen-Nürnberg, Erlangen, 15.-16. 5.2019. 2019.
 12. MAREČKOVÁ, Elena, Hana REICHOVÁ, Libor ŠVANDA, Natália GACHALLOVÁ, Tereza ŠEVČÍKOVÁ, Kamila NOVOTNÁ, Jan SLÍVA a Lucie MAZALOVÁ. Úvod do lékařské terminologie. Základy latiny s přihlédnutím k řečtině. 1. dotisk 7., přeprac. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 225 s. ISBN 978-80-210-8699-9.
 13. 2018

 14. MAZALOVÁ, Lucie. Antichrist Rhetoric in the Early Bohemian Reformation. In Uniwersytet Wroclawski, Instytut Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych; 14.5.2018. 2018.
 15. MAZALOVÁ, Lucie. Editing of Jan Hus's Works. In University of Wroclaw, Instytut Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Oerientálnych, 16.5.2018. 2018.
 16. MAZALOVÁ, Lucie. “Non sedit super equum fervidum, sed super asinam” : Concerning One of Jan Hus’s Antitheses in His Czech Postilla. Filosofický časopis (Special Issue Number 1/2018) - The Bohemian Reformation and Religious Practice, Praha: Filosofický ústav AV ČR, 2018, roč. 66, č. 1, s. 37-49. ISSN 0015-1831.
 17. MAZALOVÁ, Lucie. (Rec.) Thomas A. Fudge, Jerome of Prague and the Foundations of the Hussite Movement. Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters, Köln: Böhlau Verlag, 2018, roč. 74, Heft 1, s. 347-348. ISSN 0012-1223.
 18. MAZALOVÁ, Lucie. (rec.) Thomas Fudge: Jan Hus between Time and Eternity. Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters, Köln: Böhlau Verlag, 2018, roč. 74, Heft 2, s. 867-868. ISSN 0012-1223.
 19. MAZALOVÁ, Lucie. The Influence of John Wyclif on Jan Hus's Criticism of the Antichrist. In 25th International Medieval Congress, 2-5 July 2018, Leeds, UK. 2018.
 20. 2017

 21. MAZALOVÁ, Lucie. "Oportet, quod Auca alas moveat contra alas Vehemot…” The Development of Jan Hus´s Criticism of the Antichrist. In Hortus deliciarum, Krakow, 9. 6. 2017. 2017.
 22. MAZALOVÁ, Lucie. Poslední věci podle betlémských kázání. In 11. sjezd českých historiků, Olomouc, 13.-15.9.2017. 2017.
 23. MAZALOVÁ, Lucie. "Ut possim laqueum Sathane effugere" The Rhetoric of Hus´s Statements about the Pope and the Articles of his Accusers. In Medialatinitas 2017, Wien, 17.-21.9.2017. 2017.
 24. MAREČKOVÁ, Elena, Hana REICHOVÁ, Libor ŠVANDA, Natália GACHALLOVÁ, Tereza ŠEVČÍKOVÁ, Kamila NOVOTNÁ, Jan SLÍVA a Lucie MAZALOVÁ. Úvod do lékařské terminologie. Základy latiny s přihlédnutím k řečtině. 7., přeprac. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 226 s. ISBN 978-80-210-8699-9.
 25. MAREČKOVÁ, Elena, Hana REICHOVÁ, Libor ŠVANDA, Natália GACHALLOVÁ, Tereza ŠEVČÍKOVÁ, Kamila NOVOTNÁ, Jan SLÍVA a Lucie MAZALOVÁ. Úvod do lékařské terminologie. Základy latiny s přihlédnutím k řečtině. 7., přeprac. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 226 s. ISBN 978-80-210-8699-9.
 26. MAZALOVÁ, Lucie. „Vesele přijměte, že sě na vás ďábel trhá a Antikrist šklebí“: Několik poznámek k Husově živé eschatologii. In Masarykova univerzita Brno, 23.6.2017. 2017.
 27. 2016

 28. MAZALOVÁ, Lucie. Antiteze v díle Jana Husa. In The Bohemian Reformation and Religious Practice, 15.-17. 6. 2016, Praha. 2016.
 29. KRMÍČKOVÁ, Helena, Jana NECHUTOVÁ, Jana FUKSOVÁ, Lucie MAZALOVÁ, Petra MUTLOVÁ, Dušan COUFAL, Libor ŠVANDA a Soňa ŽÁKOVSKÁ. Magister Iohannis Hus: Constantiensia. Turnhout: Brepols Publishers, 2016. 347 s. Corpus Christianorum Continuatio Mediaevalis (CCCM) 274. ISBN 978-2-503-55469-3.
 30. 2015

 31. MAZALOVÁ, Lucie. Eschatologie v díle Jana Husa. Vydání první. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 370 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity; 432. ISBN 978-80-210-7953-3. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-7953-2015.
 32. MAZALOVÁ, Lucie. Eschatologie v díle Jana Husa. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 370 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 432. ISBN 978-80-210-7953-3. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-7953-2015.
 33. KRMÍČKOVÁ, Helena, Petra MUTLOVÁ, Jindra PAVELKOVÁ, Lucie MAZALOVÁ a Pavel ŠEVČÍK. Gladio verbi Dei. Písemnictví doby husitské ve fondech rajhradských a brněnských. 2015.
 34. KRMÍČKOVÁ, Helena, Petra MUTLOVÁ, Pavel ŠEVČÍK, Jindra PAVELKOVÁ a Lucie MAZALOVÁ. Gladio verbi Dei. Písemnictví doby husitské ve fondech rajhradských a brněnských. Katalog k výstavě. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 99 s. ISBN 978-80-210-7849-9.
 35. MAZALOVÁ, Lucie. Hus's Reform of the Church and His Fight against Antichrist as a Phenomena of the End of Ages. In International Medieval Congress 2015, Leeds, 6-9 July 2015. 2015.
 36. KRMÍČKOVÁ, Helena a Lucie MAZALOVÁ. Jan Hus. In Doprovodná přednáška k výstavě Gladio verbi Dei, Brno, 17. června 2015. 2015.
 37. MAZALOVÁ, Lucie. "Neb čert čertu oka nevykline." Příspěvek ke srovnání Husovy eschatologie v kázáních "ad populum" a kázáních "ad clerum". Studia historica Brunensia, Brno: Masarykova univerzita, 2015, roč. 62, č. 1, s. 249-266. ISSN 1803-7429.
 38. MAZALOVÁ, Lucie a Jana NECHUTOVÁ. Pijte z něho všichni. Kostel u sv. Martina ve zdi a víra v něm. Ed. Mikuláš Vymětal. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2015. 3 s. Církevní dějiny, roč. 8, č. 17. ISSN 1803-0068.
 39. KRMÍČKOVÁ, Helena, Lucie MAZALOVÁ, Petra MUTLOVÁ a Pavel ŠEVČÍK. Pro defensa veritatis evangelice. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 155 s. ISBN 978-80-210-8023-2.
 40. KRMÍČKOVÁ, Helena, Lucie MAZALOVÁ, Petra MUTLOVÁ a Pavel ŠEVČÍK. Pro defensa veritatis evangelice. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 155 s. ISBN 978-80-210-8023-2.
 41. KRMÍČKOVÁ, Helena a Lucie MAZALOVÁ. Předchůdci husitství. In Doprovodná přednáška k výstavě Gladio verbi Dei, Brno, 3. června 2015. 2015.
 42. 2014

 43. MAZALOVÁ, Lucie. Čechy na konci věků. Apokalyptické myšlení a vize husitské doby (rec.). Brno: Matice moravská, 2014. 3 s. CXXXIII, 1. ISSN 0323-052X.
 44. MAZALOVÁ, Lucie. Čítanka snadných textů ze středověké latiny. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 119 s. ISBN 978-80-210-6969-5.
 45. 2013

 46. MAZALOVÁ, Lucie. "Quare examinemus nos ipsos, o clerici..." O vývoji antikristovského tématu a rétoriky v Husově synodální kritice. Teologická reflexe : časopis pro teologii, Praha: Univerzita Karlova v Praze - Evangelická teologická fakulta, 2013, roč. 19, č. 2, s. 159-173. ISSN 1211-1872.
 47. 2012

 48. MAZALOVÁ, Lucie. Husovo pojetí eschatologie v kázáních a listech. In XX. setkání doktorandů. 2012.
 49. MAZALOVÁ, Lucie. Původ Milíče z Kroměříže. Časopis Matice moravské, Brno: Matice moravská, 2012, roč. 131, č. 1, s. 135-143. ISSN 0323-052X.
 50. MAZALOVÁ, Lucie. Role Antikrista v díle Jana Husa. Církevní dějiny, Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2012, roč. 5, č. 9, s. 94-101. ISSN 1803-0068.
 51. 2011

 52. MAZALOVÁ, Lucie. Role Antikrista v díle Jana Husa. In Moderní teorie v klasické filologii a filologii starých jazyků. 2011.
 53. 2008

 54. MAZALOVÁ, Lucie. What is Purgatory Like? (according to Jan Hus). In Laetae segetes iterum. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 360-366, 447 s. ISBN 978-80-210-4775-4.
 55. 2007

 56. MAZALOVÁ, Lucie. Jiří Kejř: Z počátků české reformace (recenze). Časopis Matice moravské, Brno: Matice moravská, 2007, CXXV/2006, č. 2, s. 556-558. ISSN 0323-052X.
 57. 2006

 58. MAZALOVÁ, Lucie. Radost v počátcích české reformace. Teologická reflexe, Praha: UK v Praze - ETF, 2006, roč. 12, č. 2, s. 194-212. ISSN 1211-1872.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 22. 9. 2020 23:21