Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2019

 1. 2018

 2. MAZALOVÁ, Lucie. Antichrist Rhetoric in the Early Bohemian Reformation. In Uniwersytet Wroclawski, Instytut Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych; 14.5.2018. 2018.
 3. MAZALOVÁ, Lucie. Editing of Jan Hus's Works. In University of Wroclaw, Instytut Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Oerientálnych, 16.5.2018. 2018.
 4. MAZALOVÁ, Lucie. “Non sedit super equum fervidum, sed super asinam” : Concerning One of Jan Hus’s Antitheses in His Czech Postilla. Filosofický časopis (Special Issue Number 1/2018) - The Bohemian Reformation and Religious Practice, Praha: Filosofický ústav AV ČR, 2018, roč. 66, č. 1, s. 37-49. ISSN 0015-1831.
 5. MAZALOVÁ, Lucie. The Influence of John Wyclif on Jan Hus's Criticism of the Antichrist. In 25th International Medieval Congress, 2-5 July 2018, Leeds, UK. 2018.
 6. 2017

 7. MAZALOVÁ, Lucie. "Oportet, quod Auca alas moveat contra alas Vehemot…” The Development of Jan Hus´s Criticism of the Antichrist. In Hortus deliciarum, Krakow, 9. 6. 2017. 2017.
 8. MAZALOVÁ, Lucie. Poslední věci podle betlémských kázání. In 11. sjezd českých historiků, Olomouc, 13.-15.9.2017. 2017.
 9. MAZALOVÁ, Lucie. "Ut possim laqueum Sathane effugere" The Rhetoric of Hus´s Statements about the Pope and the Articles of his Accusers. In Medialatinitas 2017, Wien, 17.-21.9.2017. 2017.
 10. MAREČKOVÁ, Elena, Hana REICHOVÁ, Libor ŠVANDA, Natália GACHALLOVÁ, Tereza ŠEVČÍKOVÁ, Kamila NOVOTNÁ, Jan SLÍVA a Lucie MAZALOVÁ. Úvod do lékařské terminologie. Základy latiny s přihlédnutím k řečtině. 7., přeprac. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 226 s. ISBN 978-80-210-8699-9.
 11. MAREČKOVÁ, Elena, Hana REICHOVÁ, Libor ŠVANDA, Natália GACHALLOVÁ, Tereza ŠEVČÍKOVÁ, Kamila NOVOTNÁ, Jan SLÍVA a Lucie MAZALOVÁ. Úvod do lékařské terminologie. Základy latiny s přihlédnutím k řečtině. 7., přeprac. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 226 s. ISBN 978-80-210-8699-9.
 12. MAZALOVÁ, Lucie. „Vesele přijměte, že sě na vás ďábel trhá a Antikrist šklebí“: Několik poznámek k Husově živé eschatologii. In Masarykova univerzita Brno, 23.6.2017. 2017.
 13. 2016

 14. MAZALOVÁ, Lucie. Antiteze v díle Jana Husa. In The Bohemian Reformation and Religious Practice, 15.-17. 6. 2016, Praha. 2016.
 15. KRMÍČKOVÁ, Helena, Jana NECHUTOVÁ, Jana FUKSOVÁ, Lucie MAZALOVÁ, Petra MUTLOVÁ, Dušan COUFAL, Libor ŠVANDA a Soňa ŽÁKOVSKÁ. Magister Iohannis Hus: Constantiensia. Turnhout: Brepols Publishers, 2016. 347 s. Corpus Christianorum Continuatio Mediaevalis (CCCM) 274. ISBN 978-2-503-55469-3.
 16. 2015

 17. MAZALOVÁ, Lucie. Eschatologie v díle Jana Husa. Vydání první. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 370 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity; 432. ISBN 978-80-210-7953-3. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-7953-2015.
 18. MAZALOVÁ, Lucie. Eschatologie v díle Jana Husa. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 370 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 432. ISBN 978-80-210-7953-3. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-7953-2015.
 19. KRMÍČKOVÁ, Helena, Petra MUTLOVÁ, Jindra PAVELKOVÁ, Lucie MAZALOVÁ a Pavel ŠEVČÍK. Gladio verbi Dei. Písemnictví doby husitské ve fondech rajhradských a brněnských. 2015.
 20. KRMÍČKOVÁ, Helena, Petra MUTLOVÁ, Pavel ŠEVČÍK, Jindra PAVELKOVÁ a Lucie MAZALOVÁ. Gladio verbi Dei. Písemnictví doby husitské ve fondech rajhradských a brněnských. Katalog k výstavě. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 99 s. ISBN 978-80-210-7849-9.
 21. MAZALOVÁ, Lucie. Hus's Reform of the Church and His Fight against Antichrist as a Phenomena of the End of Ages. In International Medieval Congress 2015, Leeds, 6-9 July 2015. 2015.
 22. KRMÍČKOVÁ, Helena a Lucie MAZALOVÁ. Jan Hus. In Doprovodná přednáška k výstavě Gladio verbi Dei, Brno, 17. června 2015. 2015.
 23. MAZALOVÁ, Lucie. "Neb čert čertu oka nevykline." Příspěvek ke srovnání Husovy eschatologie v kázáních "ad populum" a kázáních "ad clerum". Studia historica Brunensia, Brno: Masarykova univerzita, 2015, roč. 62, č. 1, s. 249-266. ISSN 1803-7429.
 24. MAZALOVÁ, Lucie a Jana NECHUTOVÁ. Pijte z něho všichni. Kostel u sv. Martina ve zdi a víra v něm. Ed. Mikuláš Vymětal. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2015. 3 s. Církevní dějiny, roč. 8, č. 17. ISSN 1803-0068.
 25. KRMÍČKOVÁ, Helena, Lucie MAZALOVÁ, Petra MUTLOVÁ a Pavel ŠEVČÍK. Pro defensa veritatis evangelice. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 155 s. ISBN 978-80-210-8023-2.
 26. KRMÍČKOVÁ, Helena, Lucie MAZALOVÁ, Petra MUTLOVÁ a Pavel ŠEVČÍK. Pro defensa veritatis evangelice. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 155 s. ISBN 978-80-210-8023-2.
 27. KRMÍČKOVÁ, Helena a Lucie MAZALOVÁ. Předchůdci husitství. In Doprovodná přednáška k výstavě Gladio verbi Dei, Brno, 3. června 2015. 2015.
 28. 2014

 29. MAZALOVÁ, Lucie. Čechy na konci věků. Apokalyptické myšlení a vize husitské doby (rec.). Brno: Matice moravská, 2014. 3 s. CXXXIII, 1. ISSN 0323-052X.
 30. MAZALOVÁ, Lucie. Čítanka snadných textů ze středověké latiny. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 119 s. ISBN 978-80-210-6969-5.
 31. 2013

 32. MAZALOVÁ, Lucie. "Quare examinemus nos ipsos, o clerici..." O vývoji antikristovského tématu a rétoriky v Husově synodální kritice. Teologická reflexe : časopis pro teologii, Praha: Univerzita Karlova v Praze - Evangelická teologická fakulta, 2013, roč. 19, č. 2, s. 159-173. ISSN 1211-1872.
 33. 2012

 34. MAZALOVÁ, Lucie. Husovo pojetí eschatologie v kázáních a listech. In XX. setkání doktorandů. 2012.
 35. MAZALOVÁ, Lucie. Původ Milíče z Kroměříže. Časopis Matice moravské, Brno: Matice moravská, 2012, roč. 131, č. 1, s. 135-143. ISSN 0323-052X.
 36. MAZALOVÁ, Lucie. Role Antikrista v díle Jana Husa. Církevní dějiny, Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2012, roč. 5, č. 9, s. 94-101. ISSN 1803-0068.
 37. 2011

 38. MAZALOVÁ, Lucie. Role Antikrista v díle Jana Husa. In Moderní teorie v klasické filologii a filologii starých jazyků. 2011.
 39. 2008

 40. MAZALOVÁ, Lucie. What is Purgatory Like? (according to Jan Hus). In Laetae segetes iterum. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 360-366, 447 s. ISBN 978-80-210-4775-4.
 41. 2007

 42. MAZALOVÁ, Lucie. Jiří Kejř: Z počátků české reformace (recenze). Časopis Matice moravské, Brno: Matice moravská, 2007, CXXV/2006, č. 2, s. 556-558. ISSN 0323-052X.
 43. 2006

 44. MAZALOVÁ, Lucie. Radost v počátcích české reformace. Teologická reflexe, Praha: UK v Praze - ETF, 2006, roč. 12, č. 2, s. 194-212. ISSN 1211-1872.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 23. 3. 2019 16:20