Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2022

 1. KEPKA, Michal, Pavel HÁJEK, Dmitrij KOŽUCH, Tomáš ŘEZNÍK, Tomáš MILDORF, Karel CHARVÁT, Martina KEPKA VICHROVÁ a Jan CHYTRÝ. An Advanced Open Land Use Database as a Resource to Address Destination Earth Challenges. Land. MDPI, 2022, roč. 11, č. 9, s. 1-16. ISSN 2073-445X. doi:10.3390/land11091552.
 2. ŘEZNÍK, Tomáš, Lieven RAES, Andrew STOTT, De Lathouwer BART, Andrea PEREGO, Karel CHARVÁT a Štěpán KAFKA. Improving the documentation and findability of data services and repositories: A review of (meta)data management approaches. Computers & Geosciences. Elsevier Ltd, 2022, roč. 169, December, s. 1-16. ISSN 0098-3004. doi:10.1016/j.cageo.2022.105194.
 3. KARAPETSAS, Nikolaos, Thomas K. ALEXANDRIDIS, George BILAS, Muhammad Abdul MUNNAF, Angela P GUERRERO, Maria CALERA, Anna OSANN, Anne GOBIN, Tomáš ŘEZNÍK, Dimitrios MOSHOU a Abdul Mounem MOUAZEN. Mapping Soil Properties with Fixed Rank Kriging of Proximally Sensed Soil Data Fused with Sentinel-2 Biophysical Parameter. Remote Sensing. MDPI, 2022, roč. 14, č. 7, s. 1-22. ISSN 2072-4292. doi:10.3390/rs14071639.
 4. HERMAN, Lukáš, Tomáš ŘEZNÍK, Tomáš PAVELKA, Šimon LEITGEB, Martina KLOCOVÁ, Filip LEITNER, Radim ŠTAMPACH a Kateřina TROJANOVÁ. Role geografických poznatků a geoinformačních technologií při snižování nežádoucích enviromentálních jevů v precizním zemědělství. In XXV. kongres České geografi cké společnosti společně s 18. kongresem Slovenskej geografi ckej spoločnosti. 2022. ISBN 978-80-244-6178-6. doi:10.5507/prf.22.24461786.
 5. 2021

 6. LU, Fuqiang, Milan KONEČNÝ, Min CHEN a Tomáš ŘEZNÍK. A barotropic tide model for global ocean based on rotated spherical longitude-latitude grids. Water. MDPI, 2021, roč. 13, č. 19, s. 2670-2690. ISSN 2073-4441. doi:10.3390/w13192670.
 7. HERMAN, Lukáš, Vojtěch JUŘÍK, Dajana SNOPKOVÁ, Jiří CHMELÍK, Pavel UGWITZ, Zdeněk STACHOŇ, Čeněk ŠAŠINKA a Tomáš ŘEZNÍK. A Comparison of Monoscopic and Stereoscopic 3D Visualizations: Effect on Spatial Planning in Digital Twins. Remote Sensing. MDPI, 2021, roč. 13, č. 15, s. 1-21. ISSN 2072-4292. doi:10.3390/rs13152976.
 8. KONEČNÝ, Milan, Jiří HLADÍK, Jiří BOUCHAL, Lukáš HERMAN a Tomáš ŘEZNÍK. Geospatial Intelligence in Dealing with COVID-19 Challenges in Czechia. In Rajabifard, Abbas; Paez, Daniel; Foliente, Greg. COVID-19 Pandemic, Geospatial Information, and Community Resilience: Global Applications and Lessons. Neuveden: CRC Press, 2021. s. 393-398. 1st. ISBN 978-0-367-77531-5.
 9. ŠTAMPACH, Radim, Lukáš HERMAN, Jakub TROJAN, Kateřina TAJOVSKÁ a Tomáš ŘEZNÍK. Humanitarian Mapping as a Contribution to Achieving Sustainable Development Goals: Research into the Motivation of Volunteers and the Ideal Setting of Mapathons. Sustainability. MDPI, 2021, roč. 13, č. 24, s. 13991-14014. ISSN 2071-1050. doi:10.3390/su132413991.
 10. ŘEZNÍK, Tomáš, Petr KUBÍČEK, Lukáš HERMAN, Tomáš PAVELKA, Šimon LEITGEB, Martina KLOCOVÁ, Filip LEITNER, Radim ŠTAMPACH, Kateřina TROJANOVÁ a Jakub HRÁDEK. Kartografická vizualizace nejistot velkých dat ze senzorů zemědělských strojů. In Cesty kartografie - 24. kartografické konference. 2021. ISBN 978-80-7599-071-6.
 11. ŘEZNÍK, Tomáš, Jan CHYTRÝ a Kateřina TROJANOVÁ. Machine Learning-Based Processing Proof-of-Concept Pipeline for Semi-Automatic Sentinel-2 Imagery Download, Cloudiness Filtering, Classifications, and Updates of Open Land Use/Land Cover Datasets. ISPRS International Journal of Geo-Information. Basel: MDPI, 2021, roč. 10, č. 2, s. 1-23. ISSN 2220-9964. doi:10.3390/ijgi10020102.
 12. ŘEZNÍK, Tomáš, Karel CHARVÁT, Lukáš HERMAN a Milan KONEČNÝ. Survey on economic considerations and decisions of key geodata providers and users in Czech public administration. AUC Geographica. Prague: Karolinum Press, 2021, roč. 56, č. 2, s. 182-194. ISSN 0300-5402. doi:10.14712/23361980.2021.12.
 13. ŘEZNÍK, Tomáš, Martina KLOCOVÁ, Filip LEITNER, Tomáš PAVELKA, Lukáš HERMAN, Jakub HRÁDEK, Šimon LEITGEB, Kateřina TROJANOVÁ a Milan KONEČNÝ. TOWARDS DEVELOPMENT AND VERIFICATION OF ADVANCED OPTIMAL FARM MACHINERY ROUTE ALGORITHM. In Michal Kačmařík, Jan Růžička. GIS Ostrava 2021 – Advances in Localization and Navigation. Ostrava: VSB - Technical University of Ostrava, 2021. s. 1-8. ISBN 978-80-248-4505-0. doi:10.31490/9788024845050-13.
 14. ŘEZNÍK, Tomáš, Lukáš HERMAN, Martina KLOCOVÁ, Filip LEITNER, Tomáš PAVELKA, Šimon LEITGEB, Kateřina TROJANOVÁ, Radim ŠTAMPACH, Dimitrios MOSHOU, Abdul M. MOUAZEN, Thomas K. ALEXANDRIDIS, Jakub HRÁDEK, Vojtěch LUKAS a Petr ŠIRŮČEK. Towards the Development and Verification of a 3D-Based Advanced Optimized Farm Machinery Trajectory Algorithm. Sensors. Basel: MDPI, 2021, roč. 21, č. 9, s. "2980", 21 s. ISSN 1424-8220. doi:10.3390/s21092980.
 15. 2020

 16. SHEN, Jie, Jingyi ZHOU, Jiemin ZHOU, Lukáš HERMAN a Tomáš ŘEZNÍK. Constructing the CityGML ADE for the Multi-Source Data Integration of Urban Flooding. ISPRS International Journal of Geo-Information. Basel: MDPI, 2020, roč. 9, č. 6, s. 1-27. ISSN 2220-9964. doi:10.3390/ijgi9060359.
 17. ŘEZNÍK, Tomáš, Lukáš HERMAN, Kateřina TROJANOVÁ, Tomáš PAVELKA a Šimon LEITGEB. Interpolation of Data Measured by Field Harvesters: Deployment, Comparison and Verification. In Athanasiadis I., Frysinger S., Schimak G., Knibbe W. Environmental Software Systems. Data Science in Action. ISESS 2020. IFIP Advances in Information and Communication Technology, Vol. 554. Cham, Germany: Springer, 2020. s. 258-270. ISBN 978-3-030-39814-9. doi:10.1007/978-3-030-39815-6_25.
 18. ŘEZNÍK, Tomáš, Tomáš PAVELKA, Lukáš HERMAN, Vojtěch LUKAS, Petr ŠIRŮČEK, Šimon LEITGEB a Filip LEITNER. Prediction of Yield Productivity Zones from Landsat 8 and Sentinel-2A/B and Their Evaluation Using Farm Machinery Measurements. Remote Sensing. Basel, Switzerland: MDPI, 2020, roč. 12, č. 12, s. 1-17. ISSN 2072-4292. doi:10.3390/rs12121917.
 19. ŘEZNÍK, Tomáš, Petr KUBÍČEK, Lukáš HERMAN, Tomáš PAVELKA, Šimon LEITGEB, Martina KLOCOVÁ a Filip LEITNER. Visualizations of Uncertainties in Precision Agriculture: Lessons Learned from Farm Machinery. Applied Sciences. Basel: MDPI, 2020, roč. 10, č. 17, s. 1-21. ISSN 2076-3417. doi:10.3390/app10176132.
 20. 2019

 21. HERMAN, Lukáš, Tomáš ŘEZNÍK, Tomáš PAVELKA a Šimon LEITGEB. Cartographic Visualisation of Data Measured by Field Harvesters. In Georg GARTNER, Haosheng HUANG. Adjunct Proceedings of the 15th International Conference on Location-Based Services. Wien: Vienna University of Technology, 2019. s. 37-44. doi:10.34726/lbs2019.
 22. KUBÍČEK, Petr, Milan KONEČNÝ, Jie SHEN, Zdeněk STACHOŇ, Radim ŠTAMPACH, Xinqian WU, Lukáš HERMAN, Karel STANĚK a Tomáš ŘEZNÍK. Coincident Visualization of Uncertainty and Value for Point Symbols. In Abstracts of the International Cartographic Association. 2019. ISSN 2570-2106. doi:10.5194/ica-abs-1-194-2019.
 23. ŘEZNÍK, Tomáš, Tomáš PAVELKA, Lukáš HERMAN, Šimon LEITGEB, Vojtěch LUKAS a Petr ŠIRŮČEK. Deployment and Verifications of the Spatial Filtering of Data Measured by Field Harvesters and Methods of Their Interpolation: Czech Cereal Fields between 2014 and 2018. Sensors. Basel, Switzerland: MDPI, 2019, roč. 19, č. 22, s. 1-25. ISSN 1424-8220. doi:10.3390/s19224879.
 24. KONEČNÝ, Milan, Temenoujka Lubenova BANDROVA, Petr KUBÍČEK, Silvia MARINOVA, Radim ŠTAMPACH, Zdeněk STACHOŇ a Tomáš ŘEZNÍK. Digital Earth for Disaster Mitigation. In Huadong Guo, Michael F. Goodchild, Alessandro Annoni. Manual of Digital Earth. první. Singapore: International Society for Digital Earth, 2019. s. 495-526. ISBN 978-981-329-914-6. doi:10.1007/978-981-32-9915-3_15.
 25. RAES, Lieven, Danny VANDERBROUCKE a Tomáš ŘEZNÍK. GeoDCAT-AP. Wayland, MA, 01778, USA: Open Geospatial Consortium, 2019. 132 s. doi:10.13140/RG.2.2.18622.54080.
 26. KUBÍČEK, Petr, Milan KONEČNÝ, Zdeněk STACHOŇ, Jie SHEN, Lukáš HERMAN, Tomáš ŘEZNÍK, Karel STANĚK, Radim ŠTAMPACH a Šimon LEITGEB. Population Distribution Modelling at Fine Spatio-temporal Scale Based on Mobile Phone Data. International Journal of Digital Earth. Abingdon: Taylor & Francis Ltd, 2019, roč. 12, č. 11, s. 1319-1340. ISSN 1753-8947. doi:10.1080/17538947.2018.1548654.
 27. POPELKA, Stanislav, Lukáš HERMAN, Tomáš ŘEZNÍK, Michaela PAŘILOVÁ, Karel JEDLIČKA, Jiří BOUCHAL, Michal KEPKA a Karel CHARVÁT. User Evaluation of Map-Based Visual Analytic Tools. ISPRS International Journal of Geo-Information. Basel: MDPI, 2019, roč. 8, č. 8, s. 1-22. ISSN 2220-9964. doi:10.3390/ijgi8080363.
 28. KUBÍČEK, Petr, Milan KONEČNÝ, Jie SHEN, Zdeněk STACHOŇ, Radim ŠTAMPACH, Xinqian WU, Lukáš HERMAN, Karel STANĚK a Tomáš ŘEZNÍK. Vizualizace nejistoty pro bodové znaky - vliv grafických proměnných a kulturního prostředí. In 23. kartografická konference. 2019. ISBN 978-80-01-06639-3.
 29. 2018

 30. CIBULA, Róbert a Tomáš ŘEZNÍK. ADOPTING INTERNET OF THINGS CONCEPT TO SENSOR NETWORKS BASED ON GEOSPATIAL MODIFICATION OF LORAWAN AND MQTT. In Igor Ivan, Jan Caha, Jaroslav Burian. GIS for Safety & Security Management. Ostrava: Department of Geoinformatics VŠB - Technical University of Ostrava, 2018. s. 81-92. ISBN 978-80-248-4235-6.
 31. CHARVÁT, Karel, Tomáš ŘEZNÍK, Vojtěch LUKAS, Karel junior CHARVÁT, Karel JEDLIČKA, Raul PALMA a Raitis BERZINS. Advanced Visualisation of Big Data for Agriculture as Part of DataBio Development. In IGARSS 2018 - 2018 IEEE INTERNATIONAL GEOSCIENCE AND REMOTE SENSING SYMPOSIUM. NEW YORK: IEEE, 2018. s. 415-418. ISBN 978-1-5386-7150-4.
 32. STEHLÍKOVÁ, Jana a Tomáš ŘEZNÍK. An Accessible Brno City Centre for People with Impaired Mobility. Journal of Maps. Taylor & Francis, 2018, roč. 14, č. 1, s. 81-87. ISSN 1744-5647. doi:10.1080/17445647.2018.1526716.
 33. HERMAN, Lukáš, Vojtěch JUŘÍK, Zdeněk STACHOŇ, Daniel VRBÍK, Jan RUSSNÁK a Tomáš ŘEZNÍK. Evaluation of User Performance in Interactive and Static 3D Maps. ISPRS International Journal of Geo-Information. Basel, Switzerland: MDPI, 2018, roč. 7, č. 11, s. 1-25. ISSN 2220-9964. doi:10.3390/ijgi7110415.
 34. HERMAN, Lukáš, Tomáš ŘEZNÍK, Zdeněk STACHOŇ a Jan RUSSNÁK. The Design and Testing of 3DmoveR: an Experimental Tool for Usability Studies of Interactive 3D Maps. Cartographic Perspectives. Milwaukee: North American Cartographic Information Society, 2018, roč. 2018, č. 90, s. 31-63. ISSN 1048-9053. doi:10.14714/CP90.1411.
 35. 2017

 36. HERMAN, Lukáš, Tomáš ŘEZNÍK a Zdeněk STACHOŇ. Achieving 3D Thematic Cartography through Open Source: Synergy of QGIS and Three.js. In 28th International Cartographic Conference. 2017.
 37. KUBÍČEK, Petr, Radim ŠTAMPACH, Tomáš ŘEZNÍK, Lukáš HERMAN, Václav PALEČEK, Karel JEDLIČKA, Václav ŠAFÁŘ, Martin SOVADINA, Petr ZATLOUKAL, Jan ZÍT, Bronislava HORÁKOVÁ a Zuzana ŠÍKOVÁ. Certifikovaná metodika pro inovaci a vedení Základní báze geografických dat (ZABAGED®). 2017.
 38. ŘEZNÍK, Tomáš, Vojtěch LUKAS, Karel CHARVÁT, Karel, mladší CHARVÁT, Zbyněk KŘIVÁNEK, Michal KEPKA, Lukáš HERMAN a Helena ŘEZNÍKOVÁ. Disaster Risk Reduction in Agriculture through Geospatial (Big) Data Processing. ISPRS International Journal of Geo-Information. Basel, SWITZERLAND: MDPI, 2017, roč. 6, č. 8, s. 1-11. ISSN 2220-9964. doi:10.3390/ijgi6080238.
 39. HERMAN, Lukáš, Jan RUSSNÁK a Tomáš ŘEZNÍK. Flood Modelling and Visualizations of Floods through 3D Open Data. In Schimak G.,Pitner T.,Denzer R.,Hrebicek J. Environmental Software Systems. Computer Science for Environmental Protection. Heidelberg: Springer International Publishing, 2017. s. 139-149. ISBN 978-3-319-89934-3. doi:10.1007/978-3-319-89935-0_12.
 40. CHARVÁT, Karel, Tomáš ŘEZNÍK, Šárka HORÁKOVÁ, Tomáš MILDORF a Zbyněk KŘIVÁNEK. Metodika financování datového fondu klíčových prostorových informací. 2017.
 41. ŘEZNÍK, Tomáš, Karel CHARVÁT, Vojtěch LUKAS, Karel junior CHARVÁT, Michal KEPKA, Šárka HORÁKOVÁ, Zbyněk KŘIVÁNĚK a Helena ŘEZNÍKOVÁ. Open Farm Management Information System Supporting Ecological and Economical Tasks. In Denzer, R., Schimak, G., Hrebicek, J., Pitner, T. IFIP Advances in Information and Communication Technolog. Cham: Springer International Publishing, 2017. s. 221-233. ISBN 978-3-319-89934-3. doi:10.1007/978-3-319-89935-0_19.
 42. ŘEZNÍK, Tomáš, Karel CHARVÁT, Zbyněk KŘIVÁNEK, Šárka HORÁKOVÁ, Karel junior CHARVÁT, Michal KEPKA a Jan JEŽEK. The Cartographical Visualization of Crowdsourcing Data in Precision AgricultureThe Cartographical Visualization of Crowdsourcing Data in Precision Agriculture. In Proceedings of the 28th International Cartographic Conference. Washington, United States of America, 2017.
 43. 2016

 44. PALMA, Raúl, Tomáš ŘEZNÍK, Miguel ESBRÍ, Karel CHARVÁT a Cezary MAZUREK. An INSPIRE-based vocabulary for the publication of Agricultural Linked Data. In Ontology Engineering (Lecture Notes in Computer Science). Švýcarsko: Springer International Publishing, 2016. s. 124-133. ISBN 978-3-319-33245-1. doi:10.1007/978-3-319-33245-1_13.
 45. ŘEZNÍK, Tomáš, Michal KEPKA, Karel CHARVÁT, Karel mladší CHARVÁT, Šárka HORÁKOVÁ a Vojtěch LUKAS. Challenges of agricultural monitoring: integration of the Open Farm Management Information System into GEOSS and Digital Earth. In van Proosdij D.,Millward H.,Werle D. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, Volume 34, Issue 1. Halifax: IOP Publishing Ltd., 2016. s. 1-8. ISSN 1755-1307. doi:10.1088/1755-1315/34/1/012031.
 46. ŘEZNÍK, Tomáš, Vojtěch LUKAS, Karel CHARVÁT, Karel, mladší CHARVÁT, Šárka HORÁKOVÁ, Zbyněk KŘIVÁNEK a Lukáš HERMAN. Monitoring of In-Field Variability for Site Specific Crop Management Through Open Geospatial Information. In The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences. GOTTINGEN: Copernicus GmbH, 2016. s. 1023-1028. ISSN 2194-9034. doi:10.5194/isprsarchives-XLI-B8-1023-2016.
 47. ŘEZNÍK, Tomáš, Radoslav CHUDÝ a Eva MIČIETOVÁ. Normalized evaluation of the performance, capacity and availability of catalogue services: a pilot study based on INfrastruture for SPatial InfoRmation in Europe (INSPIRE). International Journal of Digital Earth. Taylor & Francis, 2016, roč. 9, č. 4, s. 325-341. ISSN 1753-8947. doi:10.1080/17538947.2015.1019581.
 48. 2015

 49. ŘEZNÍK, Tomáš, Bronislava HORÁKOVÁ a Roman SZTURC. Advanced methods of cell phone localization for crisis and emergency management applications. International Journal of Digital Earth. Taylor & Francis, 2015, roč. 8, č. 4, s. 259-272. ISSN 1753-8947. doi:10.1080/17538947.2013.860197.
 50. HERMAN, Lukáš, Andrea KÝNOVÁ, Jan RUSSNÁK a Tomáš ŘEZNÍK. Comparison of Standard- and Proprietary-Based Approaches to Detailed 3D City Mapping. In Brus Jan, Vondraková Alena, Voženílek Vít. Modern Trends in Cartography. 1st. ed. Švýcarsko: Springer International Publishing, 2015. s. 131-144. ISBN 978-3-319-07925-7. doi:10.1007/978-3-319-07926-4_11.
 51. ŘEZNÍK, Tomáš, Karel CHARVÁT, Vojtěch LUKAS, Karel junior CHARVÁT, Šárka HORÁKOVÁ a Michal KEPKA. Open Data Model for (Precision) Agriculture Applications and Agricultural Pollution Monitoring. In Johannsen, VK; Jensen, S; Wohlgemuth, V; Preist, C; Eriksson, E. PROCEEDINGS OF ENVIROINFO AND ICT FOR SUSTAINABILITY 2015. Paris: ATLANTIS PRESS, 2015. s. 97-107. ISBN 978-94-6252-092-9. doi:10.2991/ict4s-env-15.2015.12.
 52. ŘEZNÍK, Tomáš, Lukas VOJTĚCH, Karel CHARVÁT, Karel, mladší CHARVÁT a Šárka HORÁKOVÁ. Propojení INSPIRE a LPIS: jednotné aplikační schéma agro-aplikací nejen pro precizní zemědělství. In Sborník sympozia GIS Ostrava 2015 - Současné výzvy geoinformatiky. 2015. ISBN 978-80-248-3678-2.
 53. ŘEZNÍK, Tomáš, Vojtěch LUKAS, Karel CHARVÁT, Šárka HORÁKOVÁ a Karel CHARVÁT, MLADŠÍ. Towards Farm-Oriented Open Data in Europe: the scope and pilots of the European project “FOODIE”. Agris on-line Papers in Economics and Informatics. Faculty of Economics and Management CULS Prague, 2015, roč. 7, č. 1, s. 51-58. ISSN 1804-1930.
 54. HERMAN, Lukáš a Tomáš ŘEZNÍK. 3D Web Visualization of Environmental Information – Integration of Heterogeneous Data Sources when Providing Navigation and Interaction. In Mallet C., Paparoditis N., Dowman I., Oude Elberink S., Raimond A.-M., Sithole G., Rabatel G., Rottensteiner F., Briottet X., Christophe S., Çöltekin A., Patanè G. ISPRS Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, Vol. XL-3/W3. La Grande Motte, France: Copernicus GmbH, 2015. s. 479-485. ISSN 1682-1750. doi:10.5194/isprsarchives-XL-3-W3-479-2015.
 55. 2014

 56. ROSSI, Eva, Tomáš ŘEZNÍK a Jana STEHLÍKOVÁ. Atlas přístupnosti centra města Brna pro osoby s omezenou schopností pohybu. 2014.
 57. ŘEZNÍK, Tomáš, Jan AMBROŽ, Monika BLÁHOVÁ, Štěpán DVOŘÁK, Anna HAYMANNOVÁ, Martin HOLATA, Ivana JANKOVIČOVÁ, Veronika KŮSOVÁ, Pavel LUNDA, Monika MATUŠKOVÁ, Jana MORÁVKOVÁ, Martin PEŇÁK, Dana POHANKOVÁ, Michal RECZEK, Lucie SÝKOROVÁ, Jan OPRCHAL, Jitka NOVOTNÁ a Karel STANĚK. CHKO Moravský kras - Hydroekologická mapa. 2014.
 58. ŘEZNÍK, Tomáš, Vojtěch LUKAS, Karel CHARVÁT, Šárka HORÁKOVÁ a Karel, mladší CHARVÁT. Towards Farm-Oriented Open Data in Europe: the scope and pilots of the European project “FOODIE”. In Proceedings of the 18th International Conference on Information Systems for Agriculture and Forestry. Jelgava, Latvia: Czech Centre for Science and Society, 2014. s. 33 - 42. ISBN 978-80-905151-2-3.
 59. 2013

 60. STEHLÍKOVÁ, Jana a Tomáš ŘEZNÍK. An Atlas of Brno City Centre for Wheelchair Users: Concept, Production and Beyond. In Manfred F. Buchroithner. 26th International Cartographic Conference Proceedings. Dresden (DE): Neuveden, 2013. s. 319-1292. ISBN 978-1-907075-06-3.
 61. ŘEZNÍK, Tomáš. Geografická informace v době směrnice INSPIRE: nalezení, získání a využití dat pro geografický výzkum. Geografie - Sborník České geografické společnosti. Praha: Česká geografická společnost, 2013, roč. 118, č. 1, s. 77-93. ISSN 1212-0014.
 62. ŘEZNÍK, Tomáš, Bronislava HORÁKOVÁ a Roman SZTURC. Geographic Geographic Information for Command and Control Systems: Demonstration of Emergency Support. In Intelligent Systems for Crisis Management: Geo-information for Disaster Management. první. Berlin Heidelberg: Springer, 2013. s. 263-275. Lecture Notes in Geography and Cartography. ISBN 978-3-642-33217-3. doi:10.1007/978-3-642-33218-0_18.
 63. ŘEZNÍK, Tomáš, Bronislava HORÁKOVÁ a Roman SZTURC. Geographic Information for Command and Control Systems: Demonstration of Emergency Support System. In Zlatanova, S; Dilo, A; Peters, R; Scholten, H. Intelligent Systems for Crisis Management: Geo-information for Disaster Management (Gi4DM) 2012. Enschede: Universiteit Twente, 2013. s. 263-275. ISBN 978-3-642-33218-0. doi:10.1007/978-3-642-33218-0_18.
 64. ŘEZNÍK, Tomáš a Helena RYBÁKOVÁ. Možnosti testování souladu s INSPIRE požadavky pomocí Abstract Test Suite. In Sborník abstrakt Symposium GIS Ostrava 2013:. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2013. s. 1-6. ISBN 978-80-248-2943-2.
 65. HERMAN, Lukáš a Tomáš ŘEZNÍK. Web 3D Visualization of Noise Mapping for Extended INSPIRE Buildings Model. In Hřebíček, J., Schimak, G., Kubásek, M., Rizzoli, A. E. Environmental Software Systems. Fostering Information Sharing. Berlin Heidelberg: Springer, 2013. s. 414-424. ISBN 978-3-642-41150-2. doi:10.1007/978-3-642-41151-9_39.
 66. 2012

 67. OTRUSINOVÁ, Jana a Tomáš ŘEZNÍK. Atlas přístupnosti centra města Brna pro osoby s omezenou schopností pohybu. 2012.
 68. KONEČNÝ, Milan, Petr KUBÍČEK, Petr DUDA, Lukáš HERMAN, Miroslav KOLÁŘ, Jiří KOZEL, Eva MULÍČKOVÁ, Tomáš ŘEZNÍK, Zdeněk STACHOŇ, Radim ŠTAMPACH a Zbyněk ŠTĚRBA. Datové infrastruktury pro prostorově informační společnost. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 100 s. ISBN 978-80-210-6014-2.
 69. FEIDEN, Katharina, Vera KIRCHENBAUER, Tomáš ŘEZNÍK a Fred KRUSE. Discover INSPIRE compliant harmonised soil data and services. Assessment and Strategic Development of INSPIRE compliant Geodata-Services for European Soil Data. Salzburg: Paris-Lodron University of Salzburg, 2012. 58 s. doi:10.13140/RG.2.1.1609.3288.
 70. MULÍČKOVÁ, Eva, Tomáš ŘEZNÍK a Radim ŠTAMPACH. Infrastruktura pro prostorové informace v Evropském společenství (INSPIRE). In Datové infrastruktury pro prostorově informační společnost. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 19-28. ISBN 978-80-210-6014-2.
 71. 2011

 72. KUBÍČEK, Petr, Tomáš ŘEZNÍK, Katarina FEIDEN a Fred KRUSE. Best practice network GS SOIL promoting access to European, interoperable and INSPIRE compliant soil information. IFIP Advances in Information and Communication Technology. Heidelberg: Springer, 2011, roč. 359, June 2011, s. 226-234. ISSN 1868-4238.
 73. KONEČNÝ, Milan, Šárka BŘEZINOVÁ, Milan Václav DRÁPELA, Lucie FRIEDMANNOVÁ, Lukáš HERMAN, Zuzana HÜBNEROVÁ, Miroslav KOLÁŘ, Jaromír KOLEJKA, Jiří KOZEL, Petr KUBÍČEK, Jitka KUČEROVÁ, Tomáš LUDÍK, Jaroslav MICHÁLEK, Darina MÍSAŘOVÁ, Eva MULÍČKOVÁ, Jaroslav RÁČEK, Marian RYBANSKÝ, Tomáš ŘEZNÍK, Zdeněk STACHOŇ, Hana SVATOŇOVÁ, Gustav ŠAFR, Čeněk ŠAŠINKA, Radim ŠTAMPACH, Zbyněk ŠTĚRBA, Kateřina TAJOVSKÁ, Václav TALHOFER, Zuzana TRNKOVÁ, Vítězslav VESELÝ a Jiří ZBOŘIL. Dynamická geovizualizace v krizovém managementu. první. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 379 s. ISBN 978-80-210-5858-3.
 74. ŘEZNÍK, Tomáš, Bronislava HORÁKOVÁ a David JANIUREK. Emergency Support System: Actionable Real-time Intelligence with Fusion Capabilities and Cartographic Displays. Journal of Advances in Military Technology. Brno: Univerzita obrany, 2011, roč. 6/2011, č. 2, s. 83-97. ISSN 1802-2308.
 75. 2010

 76. ŘEZNÍK, Tomáš. Kartografická vizualizace v souladu s datovými specifikacemi INSPIRE. Kartografické listy. Bratislava: Kartografická spoločnosť SR, 2010, roč. 18/2010, 18/2010, 9 s. ISSN 1336-5274.
 77. ŘEZNÍK, Tomáš. Metainformation in Crisis Management Architecture - Theorethical Approaches, INSPIRE Solution. In Geographic Information and Cartography for Risk and Crisis Management. první. Berlin: Springer Verlag, 2010. s. 209-219. Lecture notes in Geoinformation and Cartography. ISBN 978-3-642-03441-1.
 78. ŘEZNÍK, Tomáš. Metodika dokumentace metadatového profilu ČÚZK ve formě kompatibilní s normami ISO 19115, ISO 19119, Nařízením Komise č. 1205/2008 a Technickými návody pro INSPIRE metadata. 2010.
 79. FEIDEN, Katharina, Fred KRUSE, Beáta HOUŠKOVÁ, Tomáš ŘEZNÍK, Einar EBERHARDT, Rainer BARITZ a Carlos FIGUEIREDO. Progress of the transnational cooperation in building up a SDI for European soil data. 2010.
 80. 2009

 81. ŘEZNÍK, Tomáš a Zdeněk HYNEK. Data Management in Crisis Situations through WFS-T client. In Proceedings of Cartography and Geoinformatics for Early Warning and Emergency Management. Brno: Masaryk University, 2009. s. 172-180. ISBN 978-80-210-4796-9.
 82. KONEČNÝ, Milan, Petr KUBÍČEK a Tomáš ŘEZNÍK. Editing map client for geodata updating in emergency situations. In Sborník ze společné mezinárodní konference ISZL/CEE-SDI/ ICT for Rural 2009. Praha: Česká zemědělská univerzita, 2009. s. 1-9. ISBN 978-80-213-1932-5.
 83. ŘEZNÍK, Tomáš. Implementačné pravidlá pre metaúdaje. In Workshop Ako ďalej s INSPIRE na Slovensku. 2009.
 84. ŘEZNÍK, Tomáš a Milan KONEČNÝ. Metadata a webový portál projektu GS Soil. In Jiří Hřebíček, Tomáš Pitner, Jan Žižka. 6. letní škola aplikované informatiky. Indikátory účinnosti EMS podle odvětví. Brno: nakladatelství Littera, 2009. s. 1-6. ISBN 978-80-85763-53-9.
 85. ŘEZNÍK, Tomáš. Metainformation in Crisis Management Architecture: theoretical approaches, INSPIRE solution. In Proceedings of Cartography and Geoinformatics for Early Warning and Emergency Management. Brno: Masaryk University, 2009. s. 526-534. ISBN 978-80-210-4796-9.
 86. ŘEZNÍK, Tomáš. Metodika konceptuálního a XML převodu metadat ČÚZK ze standardu ISVS do struktury odpovídající Směrnici 2007/2/ES o zřízení Infrastruktury pro prostorové informace v Evropském společenství (INSPIRE). 2009.
 87. ŘEZNÍK, Tomáš a Petr KUBÍČEK. Metodika zdrojového a vizualizačního transformačního testování datového modelu dle Směrnice 2007/2/ES o zřízení Infrastruktury pro prostorové informace v Evropském společenství (INSPIRE). 2009.
 88. ŘEZNÍK, Tomáš. Síťové služby: od INSPIRE konceptu k implementaci. In Inspirujme se: spoluprací - sborník příspěvků. první. Průhonice: Česká informační agentura životního prostředí (CENIA), 2009. s. 1-9. ISBN 978-80-7392-127-9.
 89. ŘEZNÍK, Tomáš. Síťové služby: od INSPIRE konceptu k implementaci. 2009.
 90. ŘEZNÍK, Tomáš. Vybrané aspekty testování datových specifikací INSPIRE. In Sborník přednášek II. národního kongresu České asociace pro geoinformace: Geoinformační infrastruktury pro praxi. Brno: MSD, 2009. s. 1-2. ISBN 978-80-7392-100-2.
 91. 2008

 92. ŘEZNÍK, Tomáš a Zbyněk ŠTĚRBA. Implementace metainformačního katalogu pro krizové řízení. In Výroční mezinárodní konference ČGS. Liberec: Česká geografická společnost, 2008. s. 98-104. ISBN 978-80-7372-367-5.
 93. ŘEZNÍK, Tomáš. Metadata in Risk Management. In Geography in Czechia and Slovakia. first. Brno: Masaryk University, 2008. s. 421-426, 5 s. ISBN 978-80-210-4600-9.
 94. ŘEZNÍK, Tomáš a Milan KONEČNÝ. Metadatový tok v krizovém řízení: od konceptu k implementaci. Disertační práce. 2008.
 95. ŘEZNÍK, Tomáš. Soulad metadatového editoru INSPIRE a prováděcích pravidel pro metadata. In DVD sborník přednášek konference Inspirujme se daty. Brno: MSD, 2008. s. 1-7. ISBN 978-80-7392-064-7.
 96. ŘEZNÍK, Tomáš, Zbyněk ŠTĚRBA, Šárka SALVETOVÁ a Jiří KOZEL. Využití metainformací prostorových dat v krizovém řízení. In Geoinformatika ve veřejné správě, Brno 28.-30.5.2008. Brno: MSD, 2008. s. 1-10, 9 s. ISBN 978-80-7392-031-9.
 97. ŘEZNÍK, Tomáš. Web Mapping Technologies in Crisis Management. In Proceedings 2 of Second International Conference on Cartography & GIS - seminar with EU cooperation on early warning and disaster/crisis management. Sofia: University of architecture, civil engineering and geodesy, 2008. s. 105-113. ISBN 978-954-724-038-4.
 98. 2007

 99. HYNEK, Alois, Nikola HYNEK, Ondřej DOSTÁL, Lenka MAREŠOVÁ, Tomáš ŘEZNÍK a Břetislav SVOZIL. Brno jako KENO a jeho radiály/tangenty. In Kraft, Stanislav et al. (eds.): Česká geografie v evropském prostoru. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2007. s. 993-1000. ISBN 978-80-7040-986-2.
 100. ŘEZNÍK, Tomáš. Integration of metadata across different GI platforms. In Proceedings Informática Habana 2007. La Habana, 2007. 6 s. ISBN 978-959-286-002-5.
 101. KOZEL, Jiří a Tomáš ŘEZNÍK. Mapové služby v krizovém řízení. In Informační systémy v zemědělství a lesnictví - sborník příspěvků. Praha: Česká zemědělská univerzita, 2007. s. 1-7. ISBN 978-80-213-1643-0.
 102. ŘEZNÍK, Tomáš, Štěpán KAFKA, Petr KUBÍČEK, Karel CHARVÁT a Tomáš CAJTHAML. Metadata, tezaury a katalogové služby. In Geografická data v informační společnosti. Zdiby: Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i., 2007. s. 29-48, 19 s. ISBN 978-80-85881-28-8.
 103. ŘEZNÍK, Tomáš. Metadatové profily v mobilním mapování. In Geografická data v informační společnosti. Zdiby: Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i., 2007. s. 125-129. ISBN 978-80-85881-28-8.
 104. ŘEZNÍK, Tomáš a Milan KONEČNÝ. Ontologies in Risk Management. In XXIII International Cartographic Conference Abstract of Papers. Moskva: Roskartografia, 2007. s. 1-11.
 105. KONEČNÝ, Milan a Tomáš ŘEZNÍK. Ontologies in Risk Management. In XXIII. International Cartographic Conference. 2007.
 106. STACHOŇ, Zdeněk, Věroslav KAPLAN, Jiří KOZEL a Tomáš ŘEZNÍK. POSSIBILITIES OF WEB SERVICES IN RISK MANAGEMENT. In XXIII International Cartographic Conference Abstract of Papers. Moskva: Roskartografia, 2007. s. 1-8.
 107. ŘEZNÍK, Tomáš, Zdeněk STACHOŇ, Jiří KOZEL a Věroslav KAPLAN. Practical Risk Management Online. In XXIII International Cartographic Conference Abstract of Papers. Moskva: Roskartografia, 2007. s. 1-9.
 108. ŘEZNÍK, Tomáš. Sensor Web Enablement. In CD Zborník príspevkov 17. kartografickej konferencie 2007. Bratislava: Kartografická spoločnosť Slovenskej Republiky, 2007. s. 166-171. ISBN 978-80-89060-11-5.
 109. ŘEZNÍK, Tomáš. Standard ISO 19115 pro krizové řízení. In Sborník přednášek 1. národní kongres geoinformatiky v Česku, Geoinformatika pro každého. Mikulov: MSD, 2007. s. 1-6. ISBN 978-80-86633-79-4.
 110. 2006

 111. ŘEZNÍK, Tomáš. Analýza a integrace metadat v rámci různých platforem. In Sborník abstraktů referátů z XXI. sjezdu České geografické společnosti. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2006. s. 148-153. ISBN 80-7040-879-0.
 112. ŘEZNÍK, Tomáš, Lucie FRIEDMANNOVÁ, Petr KUBÍČEK a Karel STANĚK. Příspěvek ke kartografické vizualizaci v krizovém řízení. In Geoinformatika ve veřejné správě, sborník abstrakt. Brno: CAGI, 2006. s. 59-72. ISBN 80-86633-50-0.
 113. 2005

 114. ŘEZNÍK, Tomáš a Alois HYNEK. GIS pro Středozápadní Moravu: obsah a tvar. In Geographical aspects of Central European space. první. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005. s. 51. ISBN 80-210-3759-8.
 115. ŘEZNÍK, Tomáš. Interactive maps. In XXII International Cartographic Conference, Abstracts of Papers. A Coruńa: Comité organizador ICC 2005, 2005. s. 186. ISBN 0-958-46093-0.
 116. ŘEZNÍK, Tomáš. Interaktivní mapy - na příkladu Letovic. In Student GIS projekt III. první. Praha: ArcData Praha, 2005. s. 76-85. ISBN 80-925295-3-2.
 117. ŘEZNÍK, Tomáš a Alois HYNEK. Interaktivní mapy pro veřejnou správu Středozápadní Moravy. 2005.
 118. ŘEZNÍK, Tomáš a Alois HYNEK. Od GIS ke geografické informaci. In Regionální politika, úloha euroregionů, rozvojová kooperace, financování obcí a IT ve veřejné správě. Praha, 2005. s. 63-70, 76 s. ISBN 80-245-0956-3.
 119. HYNEK, Alois, Nikola HYNEK, Tomáš ŘEZNÍK a Petra KARVÁNKOVÁ. Středozápadní Morava periferie, nebo semiperiferie? In NOVOTNÁ, Marie. Problémy periferních oblastí. Praha: Univerzita Karlova, 2005. s. 148-160, 184 s. mimo edici. ISBN 80-86561-21-6.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 5. 2. 2023 22:31