Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2022

  1. SLIEPKOVÁ, Petra a Aneta PINKOVÁ. Kočner’s Judges : Case Study of State Capture. Communist Post-Communist Studies. Oakland: University of California Press, 2022, roč. 55, č. 3, s. 69-90. ISSN 0967-067X. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1525/cpcs.2022.1535811.

  2021

  1. PINKOVÁ, Aneta a Jakub JUSKO. Experts and Questions : Exploring Perceptions of Corruption. Politics in Central Europe. De Gruyter Open, 2021, roč. 17, č. 2, s. 317-345. ISSN 1801-3422. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.2478/pce-2021-0014.

  2020

  1. ŠMATERA, Václav a Aneta PINKOVÁ. Konec českých exekucí? Policy analýza interakcí a postojů českých parlamentních stran k problematice oddlužení. Politologická revue : diskuse - zprávy - recenze. Praha: Česká společnost pro politické vědy, 2020, roč. 26, č. 2, s. 61-78. ISSN 1211-0353.
  2. PINK, Michal, Aneta PINKOVÁ a Matěj POSPÍCHAL. Typologie českých ministrů – kdo jsou členové vlád? Acta Politologica. Praha: Univerzita Karlova, 2020, roč. 12, č. 1, s. 40-64. ISSN 1804-1302. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.14712/1803-8220/27_2019.

  2019

  1. PINKOVÁ, Aneta. Lobbying Legitimacy in the Czech Republic. In 24TH ANNUAL CONFERENCE OF CEPSA. 2019.

  2018

  1. PINKOVÁ, Aneta. Measuring Corruption in Central Europe. In 23th Annual Conference of Central European Political Science Association. 2018.

  2016

  1. HOLZER, Jan, Miroslav MAREŠ, Pavel DUFEK, Vlastimil HAVLÍK, Michal MOCHŤAK, Aneta PINKOVÁ, Andrew Lawrence ROBERTS, Petra VEJVODOVÁ a Petr KUPKA. Challenges To Democracies in East Central Europe. London: Routledge, 2016, 145 s. Routledge Advances in European Politics, sv. 127. ISBN 978-1-138-65596-6.

  2015

  1. PINKOVÁ, Aneta. Employer Organisations and Business Groups in the Czech Republic. Politics in Central Europe. Metropolitan University Prague, o.p.s., 2015, roč. 11, č. 1, s. 75-90. ISSN 1801-3422. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1515/pce-2015-0002.

  2013

  1. HAVLÍK, Vlastimil a Aneta PINKOVÁ. State funding of Czech political parties: The signs of a cartel? Österreichische Zeitschrift für Politikwissenschaft. Rakousko, 2013, roč. 42, č. 4, s. 391-406. ISSN 1615-5548.
  2. PINKOVÁ, Aneta. Vliv institucionálního zapojení nevládních organizací na volbu strategií. Středoevropské politické studie. Brno: MPÚ, 2013, roč. 15, č. 1, s. 40-53. ISSN 1212-7817. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CEPSR.2012.1.40.

  2012

  1. HAVLÍK, Vlastimil a Aneta PINKOVÁ. Cartel, Clientelist or Entrepreneur? Party Finance in the Czech Republic. In Central Europe on the Threshold of the 21st Century. Interdisciplinary Perspectives on Challenges in Politics and Society. 2012.
  2. PINKOVÁ, Aneta. Corruption as a Campaign Issue in Czech Elections. In IPSA XXII World Congress of Political Science, Madrid, July 8-12. 2012.
  3. PINKOVÁ, Aneta. Czech Parties and Corruption: Corruption as A Campaign Issue. In International Institute of of Social and Economic Science, International Academic Conference, Lisbon, Portugal. 2012.
  4. HAVLÍK, Vlastimil a Aneta PINKOVÁ. Electoral legislation reforms, state funding and political parties in the Czech Republic: a sign of cartelization of party politics? In 40th ECPR Joint Session of Workshops. Antwerp. 2012.
  5. HAVLÍK, Vlastimil, Aneta PINKOVÁ, Ilze BALCERE, Blagovesta CHOLOVA, Vratislav HAVLÍK, Markéta SMRČKOVÁ, Peter SPÁČ, Kinga WOJTAS a Alenka KRAŠOVEC. Populist Political Parties in East-Central Europe. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012, 280 s. Monografie 49. ISBN 978-80-210-6105-7.
  6. HAVLÍK, Vlastimil a Aneta PINKOVÁ. Populisté, protestní strany, outsideři? Několik poznámek ke konceptualizaci populistických politických stran. Rexter. 2012, roč. 10, č. 2, s. 121-153. ISSN 1214-7737.
  7. PINKOVÁ, Aneta. Stále více „skotský“: Volby do Skotského parlamentu v roce 2011. Evropská volební studia. Brno: MPÚ FSS MU, 2012, roč. 7, č. 1, s. 76-87, 11 s. ISSN 1801-6545.

  2011

  1. CÍSAŘ, Ondřej, Katarína KLAMKOVÁ, Dan MAREK a Aneta VALTEROVÁ. Praxe zájmové politiky. Učební text pro potřeby kurzu POL497 Katedry politologie FSS MU. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011, 146 s. ISBN 978-80-210-5559-9.
  2. BRUNCLÍK, Miloš, Vlastimil HAVLÍK a Aneta PINKOVÁ. Skandinávie. Proměny politiky v severských zemích. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2011, 320 s. ISBN 978-80-7357-703-2.
  3. PINKOVÁ, Aneta. Zaměstnavatelské a podnikatelské organizace v ČR: Prosazování organizovaných zájmů. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2011, 202 s. Ediční řada ISPO FSS MU, č. 15. ISBN 978-80-7325-258-8.

  2010

  1. PINK, Michal a Aneta VALTEROVÁ. Podpora krajní pravice a "náboženství" z pohledu volební geografie: příklad SNS. In Grešková, Lucia. Náboženské korene pravicového extrémismu. Bratislva: Ústav pre vzťahy štátu a cirkví, 2010, s. 99 - 119, 20 s. Mimo 1. ISBN 978-80-89096-42-8.
  2. PINK, Michal a Aneta VALTEROVÁ. Volby do Poslanecké sněmovny České republiky 2010 a jejich alternativní výstupy. on-line Středoevropské politické studie. Brno: MPÚ, 2010, roč. 12, 2-3, s. 142-158, 16 s. ISSN 1212-7817.
  3. VALTEROVÁ, Aneta. Zdravotní politika. In BALÍK, Stanislav, Ondřej CÍSAŘ a Petr FIALA. Veřejné politiky v České republice v letech 1989-2009. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2010, s. 616-649, 33 s. Srovnávací politologie, 13. ISBN 978-80-7325-236-6.
  4. VALTEROVÁ, Aneta. Zemědělská politika. In BALÍK, Stanislav, Ondřej CÍSAŘ a Petr FIALA. Veřejné politiky v České republice v letech 1989-2009. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2010, s. 650-692, 42 s. Srovnávací politologie, 13. ISBN 978-80-7325-236-6.

  2009

  1. VALTEROVÁ, Aneta. Gorúhhá-je zínaf´. In Gozar be demokrasí dar kešvarhá-je Oropá-je markazí. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2009, s. 200-214, 14 s. mimo edice. ISBN 978-80-7325-182-6.
  2. VALTEROVÁ, Aneta. Násilí jako strategie zájmových skupin. Rexter - časopis pro výzkum radikalismu, extremismu a terorismu. Brno: Centrum strategických studií, 2009, roč. 2009, č. 1, s. 24-43, 19 s. ISSN 1214-7737.
  3. VALTEROVÁ, Aneta. Parlamentní volby v Litevské republice. Evropská volební studia. Brno: Institut pro srovnávací politologický výzkum, 2009, roč. 4, č. 1, s. 90-101, 11 s. ISSN 1801-6545.
  4. VALTEROVÁ, Aneta. Pluralismus a korporativismus: využitelnost klasických modelů zájmové politiky jako rámce pro empirický výzkum. on-line Středoevropské politické studie. Brno: Mezinárodní politologický ústav MU, 2009, roč. 11, č. 4, s. 267-283, 16 s. ISSN 1212-7817.
  5. VALTEROVÁ, Aneta. Studying Interest Groups in Post-Communist Countries: Theoretical Background. Contemporary European Studies. Olomouc: Palacký University, 2009, SI 2009, říjen, s. 52-59, 7 s. ISSN 1802-4289.

  2008

  1. VALTEROVÁ, Aneta. Did Austro-corporatism spread? Czech Republic, Slovakia and Hugary. Central European Political Science Review: Quarterly of Central European Political Science Alliance. Budapest: SISZA communication and CEPSR Ltd., 2008, roč. 9, č. 32, s. 60-82, 22 s. ISSN 1586-4197.
  2. VALTEROVÁ, Aneta. Manifestations of Corporatism in the Czech Republic. Acta academica karviniensia. Karviné: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně pod, 2008, roč. 2, č. 2008, s. 239-254, 15 s. ISSN 1212-415X.
  3. VALTEROVÁ, Aneta. Zájmové skupiny a jejich systémy v procesu demokratizace a konsolidace demokracie. Akta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni. Plzeň: Fakulta filozofická Západočeské univerzity, 2008, roč. 3, č. 5, s. 123-137, 14 s. ISSN 1802-0364.

  2007

  1. HAVLÍK, Vlastimil a Aneta VALTEROVÁ. Evropeizace českých politických stran: aplikace Ladrechova konceptu. Slovenská politologická revue. Trnava: Katedra politologie UCM v Trnave, 2007, VII., č. 4, s. 77-103. ISSN 1335-9096.
  2. VALTEROVÁ, Aneta. Evropské federace zájmových skupin: příležitost pro socioekonomické skupiny z nových členských zemí. Sociální studia. Brno: Fakulta sociálních studií, 2007, roč. 2007, č. 3, s. 47-60, 15 s. ISSN 1214-813X.

  2006

  1. VALTEROVÁ, Aneta. Česká tripartita v evropském kontextu. Středoevropské politické studie. Brno: Mezinárodní politologický ústav MU, 2006, VIII, č. 4, s. 398-412, 14 s. ISSN 1212-7817.
  2. VALTEROVÁ, Aneta. Zájmové skupiny v politickém systému Norska. Politologická revue. Praha: Česká společnost pro politické vědy, 2006, XII, č. 2, s. 86-106, 20 s. ISSN 1211-0353.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 22. 7. 2024 07:08