Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2019

 1. STRNAD, Adam, Martin ZEMAN, Milan VOTAVA a Martin ŠINDLER. Neobvyklé úmrtí na vrtné plošině. In XXVII. Ostravské dny forenzních věd. 2019. ISBN 978-80-88159-97-1.
 2. 2017

 3. STOKLÁSKOVÁ, Kateřina, Miroslav ĎATKO, Eva DAŇKOVÁ, Milan VOTAVA, Karel SCHNELLER, Martin ZEMAN, Tomáš VOJTÍŠEK a Michal ZELENÝ. Onkologická tajemství zemřelých. Čs. Patologie. Česká patologie o.s., 2017, roč. 62/2017, č. 3, s. 30-32. ISSN 1210-7875.
 4. 2016

 5. ĎATKO, Miroslav, Milan VOTAVA, Martin ZEMAN a Tomáš VOJTÍŠEK. Onkologická tajemství mužů. In VIII. Mezinárodní kongres úrazové chirurgie a soudního lékařství. 2016.
 6. HIRT, Miroslav, František VOREL, Vladimír ANTONÍN, Michal BERAN, Ivan BOUŠKA, Andrea BRZOBOHATÁ, Ivana ČERNÁ, Miroslav ĎATKO, Martin DOBIÁŠ, Silvia FARKAŠOVÁ IANNACCONE, Iva GROSSOVÁ, Petr HEJNA, Václav HORÁK, Kateřina HRUBÁ, Lucie HRUŠKOVÁ, Martin JANÍK, Miroslav KITKA, Ivana KOMÁREKOVÁ, Jan KRAJSA, Ivan MAZURA, Peter ONDRA, Alexander PILIN, Pavel REJTAR, Luděk RYBA, Miloš SOKOL, Marie STAŇKOVÁ, Ľubomír STRAKA, Miroslav ŠAFR, Jozef ŠIDLO, Naděžda ŠPATENKOVÁ, Petr TOMÁŠEK, Jana TOMKOVÁ, Aleš VÉMOLA, Tomáš VOJTÍŠEK, Milan VOTAVA, David VRÁNA, Lenka ZÁTOPKOVÁ a Michal ZELENÝ. Soudní lékařství II.díl. 1.vydání. Praha: Grada Publishing.a.s., 2016. 232 s. ISBN 978-80-271-0268-6.
 7. 2015

 8. GRUSOVÁ, Kateřina, Milan VOTAVA a Martin ZEMAN. Dva případy náhlého úmrtí dětí s mesenterium commune – kazuistika. Česko-slovenská patologie a Soudní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2015, roč. 60, č. 2, s. 17-20. ISSN 1210-7875.
 9. ĎATKO, Miroslav, Eva DAŇKOVÁ, Milan VOTAVA a Karel SCHNELLER. Méně obvyklá příčina smrti u dopravní nehody. In XVIII. Rozmaričovy soudně lékařské pracovní dny. 2015. ISBN 978-80-260-7855-5.
 10. KRAJSA, Jan a Milan VOTAVA. Odběr tkání k bioptickému vyšetření na soudním lékařství. In VII. mezinárodní kongres úrazové chirurgie a soudního lékařství, Mikulov, 2015. 2015. ISSN 1803-179X.
 11. 2014

 12. GRUSOVÁ, Kateřina, Milan VOTAVA a Martin ZEMAN. Případ náhlého úmrtí kojence s mesenterium commune. In VI. Mezinárodní kongres úrazové chirurgie a soudního lékařství. 2014. ISSN 1803-179X.
 13. 2013

 14. GRUSOVÁ, Kateřina, Milan VOTAVA a Karel SCHNELLER. Náhlé úmrtí v důsledku ruptury aneurysmatu lineální tepny - kazuistika. In XXI. Ostravské dny forenzních věd. 2013. ISBN 978-80-260-4703-2.
 15. GRUSOVÁ, Kateřina, Milan VOTAVA a Karel SCHNELLER. Náhlé úmrtí v důsledku ruptury aneurysmatu lineální tepny - kazuistika. Gnosis medica. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2013, roč. 2013, 1/2, s. 15-17, 50 s. ISSN 1805-8434.
 16. ĎATKO, Miroslav, Michal ZELENÝ a Milan VOTAVA. Neobvyklá smrtelná dopravní nehoda. In XVII. Rozmaričovy soudnělékařské pracovní dny. 2013. ISBN 978-80-260-4153-5.
 17. 2012

 18. VOJTÍŠEK, Tomáš a Milan VOTAVA. Role soudního lékařství v České republice při odmítnutí zdravotní pitvy ze strany pozůstalých. Folia Societatis Medicinae Legalis Slovacae. 2012, roč. 2, č. 2, s. 147-153. ISSN 1338-4589.
 19. 2011

 20. VOJTÍŠEK, Tomáš, Lukáš PRUDIL a Milan VOTAVA. Provádění pitev v ČR - nová legislativa. In XIX. Ostravské dny forenzních věd - Ostravice. 2011.
 21. ĎATKO, Miroslav, Karel SCHNELLER, Jan KRAJSA a Milan VOTAVA. Případ smrtelné dopravní nehody motocyklisty po střetu se zvěří. In XVI.Rozmaričovy soudnělékařské pracovní dny 6.-8.4.2011. 2011.
 22. ZELENÝ, Michal, Miroslav ĎATKO a Milan VOTAVA. Technické a soudně lékařské aspekty tří smrtelných dopravních nehod motocyklistů. In XX.mezinárodní vědecká konference soudního inženýrství. 2011. ISBN 978-80-214-4238-2.
 23. HIRT, Miroslav, Michal BERAN, Miroslav ĎATKO, Petr HEJNA, Jan CHRASTINA, Martin JANÍK, Ivana KOMÁREKOVÁ, Jan KRAJSA, Zdeněk NOVÁK, Ivo ŘÍHA, Lubomír STRAKA, Miroslav ŠAFR, Pavel TOUPALÍK, Andrea VLČKOVÁ, Tomáš VOJTÍŠEK, Milan VOTAVA a Michal ZELENÝ. Tupá poranění v soudním lékařství. 1.vyd. Praha: Grada Publishing, 2011. 192 s. ISBN 978-80-247-4194-9.
 24. 2010

 25. ZELENÝ, Michal, Miroslav ĎATKO a Milan VOTAVA. Dopravní nehoda dvou motocyklů a osobního automobilu ve vysoké rychlosti. In Mezinárodní kongres forenzních věd, 8.-10.9.2010, Valtice. 2010.
 26. ĎATKO, Miroslav, Michal ZELENÝ a Milan VOTAVA. Dopravní nehoda motocyklu a osobního automobilu v malé rychlosti. In Mezinárodní kongres forenzních věd, 8.-10.9.2010, Valtice. 2010.
 27. VOTAVA, Milan, Michal ZELENÝ a Miroslav ĎATKO. Dopravní nehoda motocyklu a těžkého lesního stroje. In Mezinárodní kongres forenzních věd, 8.-10.9.2010, Valtice. 2010.
 28. VOJTÍŠEK, Tomáš, Lukáš PRUDIL a Milan VOTAVA. Problematika pitev osob zemřelých mimo území ČR. In Mezinárodní kongres forenzních věd, Valtice. 2010.
 29. 2009

 30. VÍT, Vítězslav, Dalibor PACÍK, Aleš ČERMÁK, Iva FALKOVÁ, Jana ŠMARDOVÁ, Renata HRABÁLKOVÁ, Miluše SVITÁKOVÁ, Zdeněk PAVLOVSKÝ a Milan VOTAVA. Naše zkušenosti s metodou Fluorescenční in situ hybridizace při detekci uroteliálního karcinomu. Česko-slovenská patologie a soudní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost JEP, 2009, roč. 45, č. 2, s. 46-49. ISSN 1210-7875.
 31. VOTAVA, Milan, Tomáš VOJTÍŠEK, Jan KRAJSA, Miroslav HIRT, Martin ZEMAN a Michal ZELENÝ. Plicní embolie nádorovými hmotami v soudnělékařské praxi. In XV. Rozmaričovy soudnělékařské pracovní dny, Kouty nad Desnou. 2009.
 32. 2008

 33. MATĚJŮ, Eva, Milan VOTAVA, Karel SCHNELLER, Svatava DUCHAŇOVÁ a Jan KRAJSA. Náhlá smrt u dospívajícího chlapce. In 35.Sjezd českých patologů, Brno. 2008. ISBN 978-80-7392-039-5.
 34. VOTAVA, Milan, Tomáš VOJTÍŠEK, Jan KRAJSA, Karel SCHNELLER, Miroslav HIRT a Michal ZELENÝ. Náhlá úmrtí v důsledku plicní embolie nádorovými hmotami. In 35.Sjezd českých patologů. 2008. ISBN 978-80-7392-039-5.
 35. DAŇKOVÁ, Eva, Jan KRAJSA a Milan VOTAVA. Vykrvácení z řezné rány levé paže - náhodný úraz. In XV.ročník Konference mladých lékařů, FN. 2008.
 36. DAŇKOVÁ, Eva, Jan KRAJSA a Milan VOTAVA. Vykrvácení z řezné rány levé paže - náhodný úraz. In 35.Sjezd českých patologů. 2008. ISBN 978-80-7392-039-5.
 37. 2006

 38. VÍT, Vítězslav, Dalibor PACÍK, Aleš ČERMÁK, Zdeněk PAVLOVSKÝ, Iva KROUPOVÁ, Jana ŠMARDOVÁ, Renata HRABÁLKOVÁ, Miluše SVITÁKOVÁ, Karel DVOŘÁK a Milan VOTAVA. První zkušenosti s metodou fluorescenční in situ hybridizace při detekci uroteliálního karcinomu. In XXX. Brněnské onkologické dny. Brno: Masarykův onkologický ústav, 2006. s. 216-217. ISBN 80-86793-06-0.
 39. 2005

 40. KHAMZIN, Azat, Aleš ČERMÁK, Dalibor PACÍK, Zdeněk RÁČIL a Milan VOTAVA. Aspergilom nadvarlete. Česká urologie. 2005, roč. 2005, č. 3, s. 5-7. ISSN 1211-8729.
 41. HUSOVÁ, Libuše, Milan DASTYCH, Milan VOTAVA, Petr HUSA, Radek KROUPA a Michal ŠENKYŘÍK. Hereditární hemochromatóza - opomíjená diagnóza. Česká a slovenská gastroenterologie a hepatologie. Praha: Galén, 2005, roč. 59, č. 4, s. 188-194. ISSN 1213-323X.
 42. ZELENÝ, Michal, Eva MATĚJŮ, Milan VOTAVA a Martin ŠINDLER. Intoxikace plodu oxidem uhelnatým. In XIII. Rozmaričovy soudnělékařské pracovní dny, Kouty nad Desnou. 2005.
 43. HUSOVÁ, Libuše, Milan DASTYCH, Elena KUNERTOVÁ, Petr HUSA, Karel DVOŘÁK a Milan VOTAVA. Jaterní postižení při deficitu alfa-1-antitrypsinu. Vnitřní lékařství. Praha: Medica publishing consulting, 2005, roč. 51, č. 1, s. 101-105. ISSN 0042-773X.
 44. 2004

 45. ROTTENBERG, Jan, Miroslav ŽALLMANN, Milan VOTAVA, Michal JURAJDA, Rom KOSTŘICA a Miroslav NOVOTNÝ. Architektonika descendentních spojů sluchové dráhy a její možný význam v patogenezi tinnitu. Otolaryngologie a foniatrie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2004, roč. 53/2004, č. 3, s. 137-143. ISSN 1210-7867.
 46. STRATIL, Dalibor, Leoš KŘEN, Markéta HERMANOVÁ, Jan BRÁZDIL, Milan VOTAVA a Karel DVOŘÁK. Solitární fibrózní tumor pleury-popis dvou případů s rysy malignity. Česko-Slovenská patologie a soudní lékařství. Praha: ČLS-JEP, 2004, roč. 40, č. 3, s. 106-108. ISSN 1210-7875.
 47. 2000

 48. KREJZLÍK, Zdeněk, Karel SCHNELLER, Tomáš VOJTÍŠEK, Milan VOTAVA a Dalibor STRATIL. Podezření na zanedbání lékařské péče v praxi soudního lékaře. In 3. seminář mladých patologů s mezinárodní účastí. 2000.
 49. VOJTÍŠEK, Tomáš, Zdeněk KREJZLÍK, Karel SCHNELLER a Milan VOTAVA. Případná trestní odpovědnost pracovníků ve zdravotnictví v praxi. In VII. konference mladých lékařů, FN u sv. Anny v Brně. 2000.
 50. NOVÁK, L., Miroslav HIRT, Milan VOTAVA, Tomáš VOJTÍŠEK a Martin ZEMAN. Změny tělesné teploty po úmrtí. In 4. sjezd České společnosti soudního lékařství a soudní toxikologie, Brno. 2000.
 51. 1999

 52. HIRT, Miroslav, Dalibor STRATIL, Jiří MRÁZ, Michal ZELENÝ, Tomáš VOJTÍŠEK a Milan VOTAVA. Střelná poranění vodovodní trubkoku. In II. soudnělékařské pracovní dny v Českých Budějovicích. 1999.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 5. 8. 2021 16:04