Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2020

 1. METYKOVÁ, Monika a Lenka WASCHKOVÁ CÍSAŘOVÁ. Closed doors, empty desks : The declining material conditions of the Czech local print newsroom. Journal of Applied Journalism & Media Studies. Bristol: Itellect, 2020, roč. 9, č. 1, s. 21-38. ISSN 2001-0818. doi:10.1386/ajms_00009_1.
 2. WASCHKOVÁ CÍSAŘOVÁ, Lenka a Barbora VACKOVÁ. Communication Within a UNESCO Heritage Community. In MeCCSA Brighton 2020. Media Interactions and Environments. 2020.
 3. WASCHKOVÁ CÍSAŘOVÁ, Lenka, Barbora VACKOVÁ a Terezie LOKŠOVÁ. Jakou chceme Telč a pro koho? Workshop pro členy Komise pro kulturu a cestovní ruch a další zájemce z MěÚ Telč. 2020.
 4. VACKOVÁ, Barbora, Lenka WASCHKOVÁ CÍSAŘOVÁ, Rudolf BURGR a Terezie LOKŠOVÁ. Komunikační kanály, klíčoví aktéři a obsahy komunikace v Telči. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 38 s.
 5. WASCHKOVÁ CÍSAŘOVÁ, Lenka. Local media owners as saviours in the Czech Republic : they save money, not journalism. In Agnes Gulyas, David Baines (eds.). The Routledge Companion to Local Media and Journalism. 1st ed. London: Routledge, Taylor & Francis Group, 2020. s. 214-225. Routledge media and cultural studies companions. ISBN 978-0-8153-7536-4.
 6. WASCHKOVÁ CÍSAŘOVÁ, Lenka a Monika METYKOVÁ. Peripheral news workers expelled to the periphery : The case of camera reporters. Journalism. Thousand Oaks: SAGE Publications, 2020, roč. 21, č. 6, s. 838-854. ISSN 1464-8849. doi:10.1177/1464884920901971.
 7. WASCHKOVÁ CÍSAŘOVÁ, Lenka a Monika METYKOVÁ. Technological change as curse or redemption for journalistic labour: A case study of TV news reporters and camera reporters. In Nordic working life conference, Aalborg, Denmark. 2020.
 8. 2019

 9. WASCHKOVÁ CÍSAŘOVÁ, Lenka a Monika METYKOVÁ. Camera reporter. Peripheral news workers expelled to the periphery: The case of the professional behind the television camera. In Inaugural symposium on Media, Professions and Society. Professional and Peripheral News Workers and the Shifting Importance of Platforms. Volda University College. 2019.
 10. KOTIŠOVÁ, Johana a Lenka WASCHKOVÁ CÍSAŘOVÁ. Leaving the Prime Minister’s newspapers: Boundaries of journalistic professionalism among Czech journalists. In ECREA Journalism Studies Section Conference. Breaking Binaries: Exploring the Diverse Meanings of Journalism in Contemporary Societies. Vienna, Austria. 2019.
 11. WASCHKOVÁ CÍSAŘOVÁ, Lenka. Sweet nothings. Emotions behind journalism production and consumption. In ECREA Journalism Studies Section Conference. Breaking Binaries: Exploring the Diverse Meanings of Journalism in Contemporary Societies. Vienna, Austria. 2019.
 12. 2018

 13. WASCHKOVÁ CÍSAŘOVÁ, Lenka, Jakub MACEK a Alena MACKOVÁ. Shattering the Myth? Audiences, Local Media and Local News Relationships' Revisited. In Jaigris Hodson, Asmaa Malik. The Future of Local News : Research and Reflections. Toronto, Kanada: Reyerson University, 2018. s. 1-26. ISBN 978-1-926769-95-0.
 14. METYKOVÁ, Monika a Lenka WASCHKOVÁ CÍSAŘOVÁ. Socio-material and spatial dimensions of creativity: The case of news journalists at Czech TV Brno. In Creative Bodies—Creative Minds. An international, interdisciplinary conference, University of Graz. 2018.
 15. WASCHKOVÁ CÍSAŘOVÁ, Lenka. Workspaces of Public Service Television: The Case of Czech Television’s Studio Brno. In The 9th Nordic Working Life Conference, Oslo, Norway. 2018.
 16. 2017

 17. WASCHKOVÁ CÍSAŘOVÁ, Lenka, Jakub MACEK a Alena MACKOVÁ. Shattering the Myth? Audiences, Local Media and Local News Relationship Revisited. In Is no local news bad news? Local journalism and its future, Ryerson University, Toronto, Ontario, Canada. 2017.
 18. WASCHKOVÁ CÍSAŘOVÁ, Lenka. Should we Consider Local Newspaper Chains Local Media? Development of the Local Press Chain in the Czech Republic. Mediální studia. Praha: Univerzita Karlova, 2017, roč. 11, č. 2, s. 112-128. ISSN 1801-9978.
 19. METYKOVÁ, Monika a Lenka WASCHKOVÁ CÍSAŘOVÁ. The Oligarchs Made Us Do It: New Newspapers and Magazines in the Czech Republic and Slovakia. In Journalism, Society and Politics in the Digital Media Era. #AMIRetreat 2017, Cyprus. 2017.
 20. WASCHKOVÁ CÍSAŘOVÁ, Lenka. Voice of the Locality. In Waschková Císařová, Lenka (ed.). Voice of the Locality : Local Media and Local Audience. 1st ed. Brno: Masaryk University, 2017. s. 19-38. Media. ISBN 978-80-210-8747-7.
 21. WASCHKOVÁ CÍSAŘOVÁ, Lenka. Voice of the Locality : Local Media and Local Audience. 1st ed. Brno: Masaryk University, 2017. 319 s. Media. ISBN 978-80-210-8747-7.
 22. 2016

 23. WASCHKOVÁ CÍSAŘOVÁ, Lenka. Czech Local Press Content: When More is Actually Less. Communication Today. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2016, roč. 7, č. 1, s. 104-117. ISSN 1338-130X.
 24. WASCHKOVÁ CÍSAŘOVÁ, Lenka, Jakub MACEK, Rudolf BURGR a Pavel SEDLÁČEK. Dealing with the Local: Media, Proximity and Community. Pre-Conference to ECREA´s sixth European Communication Conference, ECC 2016, Prague, 8 November 2016. 2016.
 25. WASCHKOVÁ CÍSAŘOVÁ, Lenka. Hidden in the Background: Local Journalists between Foreign and Local Company Owners. In Dealing with the Local: Media, Proximity and Community. Pre-Conference to ECREA´s sixth European Communication Conference, ECC 2016, Prague, 8 November 2016. 2016.
 26. METYKOVÁ, Monika a Lenka WASCHKOVÁ CÍSAŘOVÁ. MY WORKSTATION, MY CASTLE? CHANGING SPACES OF CREATIVE LABOUR. In The 8th Nordic Working Life Conference 2016, Tampere, Finland. 2016.
 27. WASCHKOVÁ CÍSAŘOVÁ, Lenka. Regionální žurnalistika v roce 2016 - prostor jen pro velké hráče? In konference Česká média v roce 2016. Univerzita Palackého, Olomouc, 2016.
 28. WASCHKOVÁ CÍSAŘOVÁ, Lenka. Smích, pláč a noviny. In Školní časopis roku 2016. 2016.
 29. 2015

 30. WASCHKOVÁ CÍSAŘOVÁ, Lenka a Monika METYKOVÁ. Better the devil you don't know: Post-revolutionary journalism and media ownership in the Czech Republic. Medijske Studije. Zagreb, Croatia: University of Zagreb, 2015, roč. 6, č. 11, s. 6-18. ISSN 1847-9758.
 31. WASCHKOVÁ CÍSAŘOVÁ, Lenka. Comparing Czech and Slovak Council Newspapers’ Policy and Regulation Development. Media and Communication. Portugal: Cogitatio, 2015, roč. 3, č. 4, s. 62-75. ISSN 2183-2439. doi:10.17645/mac.v3i4.341.
 32. WASCHKOVÁ CÍSAŘOVÁ, Lenka. Každý jsme hrdinou svého vlastního příběhu. In Školní časopis roku, krajské kolo Jihomoravského kraje. 2015.
 33. WASCHKOVÁ CÍSAŘOVÁ, Lenka. Lokální média a lokální informace. In Přednáška v rámci workshopu pro lokální novináře, lokální politiky a veřejnost v Tišnově. 2015.
 34. WASCHKOVÁ CÍSAŘOVÁ, Lenka a Monika METYKOVÁ. Media democratization: Media systems twenty five years after the revolutions of 1989. Medijske Studije. Zagreb, Croatia: University of Zagreb, 2015, roč. 6, č. 11, s. 2-4. ISSN 1847-9758.
 35. WASCHKOVÁ CÍSAŘOVÁ, Lenka a Monika METYKOVÁ. Medijske Studije, Special Issue: Media Democratization: Media Systems Twenty Five Years After the Revolutions of 1989. 11. vyd. Zagreb, Croatia: Faculty of Political Science of the University of Zagreb, 2015. 123 s. ISSN 1847-9758.
 36. WASCHKOVÁ CÍSAŘOVÁ, Lenka. Ode dneška jsem nezávislý novinář. In Školní časopis roku, krajské kolo Jihomoravského kraje. 2015.
 37. MACEK, Jakub, Alena MACKOVÁ, Kateřina ŠKAŘUPOVÁ a Lenka WASCHKOVÁ CÍSAŘOVÁ. Old and new media in everyday life of Czech audiences. (Research report.). Brno: Masarykova univerzita, 2015. 24 s.
 38. MACEK, Jakub, Alena MACKOVÁ, Kateřina ŠKAŘUPOVÁ a Lenka WASCHKOVÁ CÍSAŘOVÁ. Stará a nová média v každodennosti českých publik (výzkumná zpráva). Brno: Masarykova univerzita, 2015. 24 s.
 39. WASCHKOVÁ CÍSAŘOVÁ, Lenka. The Global and Transitive in Local Media: Towards a New Theoretical Framework. In Ilona Biernacka-Ligieza. Media and Globalization. Different Cultures, Societies, Political Systems. Lublin, Poland: Marie Curie-Sklodowska University Press, 2015. s. 135-150. Media. ISBN 978-83-7784-701-5.
 40. METYKOVÁ, Monika a Lenka WASCHKOVÁ CÍSAŘOVÁ. The local newsroom as a space for content makers and their audiences: Observations from the United Kingdom and the Czech Republic. In Geomedia 2015. Spaces and mobilities in mediatized worlds, Karlstad, Sweden. 2015.
 41. METYKOVÁ, Monika, Lenka WASCHKOVÁ CÍSAŘOVÁ, Daniela VAJBAROVÁ, Johana KOTIŠOVÁ a Alena MACKOVÁ. Workshop Media in the Refugee Crisis: Professional Values, Ethics and Dehumanization? 2015.
 42. 2014

 43. WASCHKOVÁ CÍSAŘOVÁ, Lenka. Are local newspaper chains local media? Observations from the Czech Republic. In konference Local journalism around the world: professional practices, economic foundations, and political implications. 2014.
 44. WASCHKOVÁ CÍSAŘOVÁ, Lenka. Czech local press content: When more is actually less. In CEECOM 2014 Conference Wroclaw. 2014.
 45. WASCHKOVÁ CÍSAŘOVÁ, Lenka. Přípravné pracovní setkání Kongresu žen 2015, téma Ženy a média. Kongres žen, 2014.
 46. 2013

 47. WASCHKOVÁ CÍSAŘOVÁ, Lenka. Co si myslím o novelizaci tiskového zákona. Brno: Halas, o. s., 2013. s. 20. ročník 22, číslo 2.
 48. WASCHKOVÁ CÍSAŘOVÁ, Lenka. Český lokální a regionální tisk mezi lety 1989 a 2009. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 340 s. ISBN 978-80-210-6478-2.
 49. WASCHKOVÁ CÍSAŘOVÁ, Lenka. členka redakční rady. Mediální studia, 2013 - 2016. ISSN 1801-9978.
 50. WASCHKOVÁ CÍSAŘOVÁ, Lenka. Dát hlas těm, kteří nejsou slyšet. Emancipace tématu lokálního a regionálního tisku v české a slovenské akademické tradici. In Odborné kolokvium k životu a dílu prof. PhDr. Andreje Tušera. 2013.
 51. WASCHKOVÁ CÍSAŘOVÁ, Lenka. Dát hlas těm, kteří nejsou slyšet. Emancipace tématu lokálního a regionálního tisku v české a slovenské akademické tradici. In Jozef Leikert. Kroky slov. Vydání první. Žilina: Eurokódex, 2013. s. 347-355. ISBN 978-80-8155-024-9.
 52. WASCHKOVÁ CÍSAŘOVÁ, Lenka. Média v kraji jsou i nejsou na okraji. Regionální tisk v procesu lokalizace a delokalizace. In Média v kraji nebo na okraji? Aneb jak mohou regionální média ovlivnit volby. Sborník 21. konference Člověk a média. Praha: Hnutí Fokolare, 2013. s. 4-13.
 53. WASCHKOVÁ CÍSAŘOVÁ, Lenka. Zajištění nezávislosti regionálního novináře. In Konference u příležitosti udělení Regionální novinářské ceny Konrad-Adenauer-Stiftung 2013. 2013.
 54. 2012

 55. WASCHKOVÁ CÍSAŘOVÁ, Lenka. Media Studies Journal. In Central and East European Communication and Media Conference. 2012.
 56. WASCHKOVÁ CÍSAŘOVÁ, Lenka. Média v kraji jsou i nejsou na okraji aneb Regionální média v procesu delokalizace a lokalizace. In konference Média v kraji nebo na okraji aneb Jak mohou regionální média ovlivnit volby. 2012.
 57. WASCHKOVÁ CÍSAŘOVÁ, Lenka. Nové trendy v médiích: nástroje online žurnalistiky. Workshop pro nevládní organizaci NaZemi. 2012.
 58. WASCHKOVÁ CÍSAŘOVÁ, Lenka. Proměna tradiční žurnalistiky a online žurnalistika. In Nové trendy v médiích I: Online a tištěná média. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 9-33. ISBN 978-80-210-5825-5.
 59. WASCHKOVÁ CÍSAŘOVÁ, Lenka. Proměny českého lokálního a regionálního tisku. In Pavla Zelená; Vladimír P. Polách. Mediální teorie a praxe. Olomouc: Univerzita Palackého, 2012. s. 205-218. ISBN 978-80-244-3271-7.
 60. 2011

 61. WASCHKOVÁ CÍSAŘOVÁ, Lenka. členka redakční rady. Sociální studia, 2011 - 2013. ISSN 1214-813X.
 62. WASCHKOVÁ CÍSAŘOVÁ, Lenka. Lokalizace žurnalistiky jako aktuální trend ve vývoji médií v ČR a ve světě. In konference Veřejnoprávní média v novém desetiletí - čas na privatizaci? 2011.
 63. WASCHKOVÁ CÍSAŘOVÁ, Lenka. Novinářská práce v tištěných médiích. Workshop pro nevládní organizaci NaZemi. 2011.
 64. WASCHKOVÁ CÍSAŘOVÁ, Lenka. Novinářská práce v tištěných médiích. Workshop pro nevládní organizaci NaZemi. 2011.
 65. WASCHKOVÁ CÍSAŘOVÁ, Lenka. Stavba mediálního sdělení. In Projekt Regionální centrum mediální výchovy. 2011.
 66. 2010

 67. WASCHKOVÁ CÍSAŘOVÁ, Lenka. Proměny českého lokálního a regionálního tisku. In kurz Mediální teorie a praxe. 2010.
 68. WASCHKOVÁ CÍSAŘOVÁ, Lenka. Regionální média: Jak na rešerše v době omezených finančních prostředků? In diskuse v rámci vyhlášení ceny Regionální novinářské ceny, Havlíčkův Brod. 2010.
 69. WASCHKOVÁ CÍSAŘOVÁ, Lenka. Structural transformation of the Czech local and regional press after 1989: Is local press still local? In Media in Crisis, Crisis in Media, III. Slovak - Czech - Polish - Hungarian - Austrian Communication Forum and II. Media Trends Conference. 2010.
 70. WASCHKOVÁ CÍSAŘOVÁ, Lenka. šéfredaktorka. Mediální studia, 2010 - 2012. ISSN 1801-9978.
 71. WASCHKOVÁ CÍSAŘOVÁ, Lenka. Univerzitní vzdělávání novinářů v České republice a na Slovensku. 2010.
 72. 2009

 73. WASCHKOVÁ CÍSAŘOVÁ, Lenka a Monika METYKOVÁ. Challenges of Media Concentration: The Case of Regional Press Ownership in the Czech Republic. In Media in the Enlarged Europe. Politics, Policy and Industry. 1. vyd. Bristol, Chicago: Intellect, 2009. s. 168-176, 8 s. 1. ISBN 978-1-84150-998-3.
 74. METYKOVÁ, Monika a Lenka WASCHKOVÁ CÍSAŘOVÁ. Changing journalistic practices in Eastern Europe: The cases of the Czech Republic, Hungary and Slovakia. Journalism. SAGE Publications, 2009, roč. 5, č. 10, s. 719-736. ISSN 1464-8849.
 75. 2008

 76. WASCHKOVÁ CÍSAŘOVÁ, Lenka. Daří se u nás přeshraniční regionální žurnalistice? 14. dubna 2008, ročník XIX. Brno: Centrum pro média a demokracii, o. s., 2008. 1 s. Literární noviny. ISSN 1210-0021.
 77. WASCHKOVÁ CÍSAŘOVÁ, Lenka. Development of Czech Local and Regional Press: Impact of Foreign Owners on Local and Regional Press Market in the Czech Republic. In Comparing Media Systems in Central Europe. Between Commercialization and Politicization. 1. vyd. Wroclaw: Wydawnictwo Uniwersytetu Wroclawskiego, 2008. s. 185–196. Acta Universitatis Wratislaviensis No 3054. ISBN 978-83-229-2937-7.
 78. WASCHKOVÁ CÍSAŘOVÁ, Lenka. Lokální redakce a místní radnice. In kurz Lokální média nově, Hermés o. s., Praha. 2008.
 79. 2007

 80. WASCHKOVÁ CÍSAŘOVÁ, Lenka. Development of Czech Local and Regional Press: Impact of Foreign Owners on Local and Regional Press Market in the Czech Republic. In Comparing Media Systems: West meets East. International Conference. University of Wroclaw, Wroclaw, Kliczków Castle, Poland. 2007.
 81. WASCHKOVÁ CÍSAŘOVÁ, Lenka. Koncentrace vlastnictví českého lokálního a regionálního tisku: příčiny a důsledky. In Mediálne kompetencie v informačnej spoločnosti. Zborník z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou konanej v dňoch 12. a 13. apríla 2007. Trnava: Fakulta masmediálnej komunikácie, 2007. s. 276-281. ISBN 978-80-8105-004-6.
 82. WASCHKOVÁ CÍSAŘOVÁ, Lenka. Koncentrace vlastnictví českého lokálního a regionálního tisku: příčiny a důsledky. In o Mediálne kompetencie v informačnej spoločnosti. Mezinárodní konference. FMK Universita Cyrila a Metoda v Trnave. Smolenice, Slovenská republika. 2007.
 83. MOŽNÝ, Ivo, Jiří PAVELKA, Rudolf BURGR, Lenka WASCHKOVÁ CÍSAŘOVÁ, Jaroslav ČUŘÍK, Leo NITČE, Jan JIRÁK a Ludmila RAKUŠANOVÁ. Mezinárodní konference Regionální média v evropském kontextu. 2007.
 84. WASCHKOVÁ CÍSAŘOVÁ, Lenka. Regional media and municipal election. In Internationales Seminar für Nachwuchsjournalisten aus Deutschland, Polen und Tschechien, Kreisau, Polsko. 2007.
 85. WASCHKOVÁ CÍSAŘOVÁ, Lenka. Regionální média. In v rámci semináře Rozpravy o Českých médiích, které pořádala organizace Česká média v budově Ministerstva kultury ČR, sestřih tohoto semináře vysílal Český rozhlas 6 v pořadu Média v postmoderním světě. 2007.
 86. WASCHKOVÁ CÍSAŘOVÁ, Lenka. Regionální média v evropském kontextu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. 130 s. Média, kultura a komunikace, svazek 8. ISBN 978-80-210-4473-9.
 87. WASCHKOVÁ CÍSAŘOVÁ, Lenka. Report on News Cultures in Slovakia. eMEDIATE project, WP3 National report. Media and Ethics of a European Public Sphere from the Treaty of Rome to the War on Terror. 2007.
 88. WASCHKOVÁ CÍSAŘOVÁ, Lenka. Report on News Cultures in the Czech Republic. eMEDIATE project, WP3 National report. Media and Ethics of a European Public Sphere from the Treaty of Rome to the War on Terror. 2007.
 89. WASCHKOVÁ CÍSAŘOVÁ, Lenka. Teorie médií (semestrová výuka kurzu). In semestrová výuka kurzu Teorie médií na Institut fuer Slawische Sprachen Wirtschaftsuniversitaet Wien. 2007.
 90. WASCHKOVÁ CÍSAŘOVÁ, Lenka. The Future of Local and Regional Press in the Czech Republic: Does Monopoly Owner Establish Development Trends? In Future of Newspapers. International conference. Cardiff University. Cardiff, United Kingdom. 2007.
 91. WASCHKOVÁ CÍSAŘOVÁ, Lenka. Vybrané aspekty strukturální transformace českých lokálních a regionálních médií. In Regionální média v evropském kontextu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 62-71. Řada Média, kultura a komunikace, svazek 8. ISBN 978-80-210-4473-9.
 92. 2006

 93. WASCHKOVÁ CÍSAŘOVÁ, Lenka. Kopřivový herbář (20 let netradičního divadla Kopřiva). 1. vyd. Kopřivnice: Kulturní dům Kopřivnice, 2006.
 94. WASCHKOVÁ CÍSAŘOVÁ, Lenka. Regional press ownership and its impact on information plurality: The Case of the Czech Republic. In Media in the Enlarged Europe: An International Conference on Policy, Industry, Aesthetics & Creativity. University of Bedfordshire, Luton, GB. 2006.
 95. WASCHKOVÁ CÍSAŘOVÁ, Lenka. Regionální aspekty Lidových novin. In Lidové noviny Arnošta Heinricha a dnešek. Sborník odborné novinářské konference. Brno: MU Brno, 2006. s. 128-149. ISBN 80-210-3995-7.
 96. WASCHKOVÁ CÍSAŘOVÁ, Lenka. Vybrané aspekty strukturální transformace českých lokálních a regionálních médií. In konference Regionální média v evropském kontextu, MU Brno. 2006.
 97. 2005

 98. WASCHKOVÁ CÍSAŘOVÁ, Lenka. Česká politická reprezentace a Česká televize: hledání rovnovážného vztahu. In konference Svobodná společnost a mediální etika na prahu 21. století, pořádaná Občanským institutem, Jihlava. 2005.
 99. WASCHKOVÁ CÍSAŘOVÁ, Lenka. Pracovní sešit, který nabízí víc, než slibuje titul. Revue pro média. Brno: HOST, 2005, roč. 5, 12-13, s. 53. ISSN 1214-7494.
 100. WASCHKOVÁ CÍSAŘOVÁ, Lenka. Regionální aspekty Lidových novin. In konference Lidové noviny Arnošta Heinricha a dnešek, Brno. 2005.
 101. CÍSAŘOVÁ, Lenka. Rozhovory "sebe se sebou samotnou" aneb Jak se stát (lepším) novinářem. Revue pro média. Brno: Spolek přátel vydávání časopisu HOST, 2005, V, č. 11, s. 46-48. ISSN 1214-7494.
 102. WASCHKOVÁ CÍSAŘOVÁ, Lenka. šéfredaktorka a členka redakční rady. Mediální studia, 2005 - 2008. ISSN 1801-9978.
 103. 2004

 104. CÍSAŘOVÁ, Lenka. Česká televize a veřejná služba. Revue pro média 07. Brna: Spolek přátel vydávání časopisu Host, 2004, IV/2004, č. 7, s. 9-12. ISSN 1211-9938.
 105. CÍSAŘOVÁ, Lenka. Konec českého tisku? Současná situace lokálních a regionálních novin v České republice. Otázky žurnalistiky. Bratislava: Univerzita Komenského, 2004, XLVII, 1-2, s. 60-66. ISSN 0322-7049.
 106. 2003

 107. CÍSAŘOVÁ, Lenka. Nostalgická recenze. J. Jelínek: Odstraňte kolek novinářský! Uvolněte tisk! Host- Revue pro média 06. Brno: Spolek přátel vydávání časopisu Host, 2003, XIX/2003, č. 6, s. 33-34. ISSN 1211-9938.
 108. CÍSAŘOVÁ, Lenka. Recenze. B. Čelovský: Konec českého tisku? Konec českého tisku. Host- Revue pro média 06. Brno: Spolek přátel vydávání časopisu Host, 2003, XIX/2003, č. 6, s. 28-29. ISSN 1211-9938.
 109. WASCHKOVÁ CÍSAŘOVÁ, Lenka. Současný český tisk v rámci kurzu Evropská a americká žurnalistika. In přednáška, Katedra žurnalistiky Univerzity Komenského v Bratislavě, v rámci studijního pobytu. 2003.
 110. 2002

 111. CÍSAŘOVÁ, Lenka a Barbora VACKOVÁ. CNN - globální médium, nebo výnosné podnikání? Host- Revue pro média 04. Brno: Spolek přátel vydávání časopisu Host, 2002, XVIII/2002, č. 10, s. 25-27. ISSN 1211-9938.
 112. CÍSAŘOVÁ, Lenka. Recenze. M. Ehl: Globalizace pro a proti. Host- Revue pro média 04. Brno: Spolek přátel vydávání časopisu Host, 2002, XVIII/2002, č. 10, s. 28-29. ISSN 1211-9938.
 113. WASCHKOVÁ CÍSAŘOVÁ, Lenka. šéfredaktorka a členka redakční rady. Revue pro média, 2002 - 2005. ISSN 1214-7494.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 19. 6. 2021 19:36