Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2020

 1. HRBÁČKOVÁ, Jiřina, Eva PUNČOCHÁŘOVÁ a Eva LUKÁČOVÁ. Language testing in the time of the Covid-19 pandemic 2020. CASALC Review. 2020, roč. 2020, Vo 10 no 1, s. 186-189. ISSN 1804-9435.
 2. 2018

 3. ČERVENKOVÁ, Marie, Jiřina HRBÁČKOVÁ a Petra SOJKOVÁ. Vybrané aspekty výuky ekonomického jazyka na Ekonomicko-správní fakultě MU v Brně. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2018. s. 63-70. ISBN 978-80-244-5325-5.
 4. 2017

 5. HRBÁČKOVÁ, Jiřina. Enhancing Labour Market Skills of Business English Students through Project Work and Videoconferencing. Košice: Technická univerzita v Košiciach Katedra jazykov, 2017. s. 322-327. ISBN 978-80-553-2843-0.
 6. 2016

 7. HRBÁČKOVÁ, Jiřina a Milan BOHÁČEK. The implications of a newly developed oral test in Business English: Are we heading in the right direction? CASALC Review. Česká a slovenská asociace učitelů jazykových center na vysokých školách, 2016, roč. 2015-2016, č. 2, s. 189-201. ISSN 1804-9435.
 8. 2015

 9. POJSLOVÁ, Blanka a Jiřina HRBÁČKOVÁ. Assessing productive skills at B1, B2 and C1 levels at tertiary level. In Saraswati Dawadi, Judith Mader and Zeynep Urkun. Language testing: Current trends and future needs. IATEFL (TEA SIG), 2015. s. 50-55, 67 s. ISBN 978-1-901095-79-1.
 10. HRBÁČKOVÁ, Jiřina a Milan BOHÁČEK. The implications of a newly developed oral test in Business English: Are we heading in the right direction? In Language Centres in Higher Education: Sharing, Innovations, Research and Best Practices. 2015.
 11. POŘÍZKOVÁ, Kateřina, Jiřina HRBÁČKOVÁ a Milan BOHÁČEK. Zpracování statistické analýzy testu lékařské latiny LF MU. In Kateřina Pořízková a Libor Švanda. Latinitas Medica. Brno: Masarykova univerzita, 2015. s. 12-30. ISBN 978-80-210-7789-8.
 12. 2014

 13. POJSLOVÁ, Blanka a Jiřina HRBÁČKOVÁ. Assessing productive skills at B1, B2 and C1 levels at tertiary level. In 10th IATEFL TESIG Conference, Centro de Lenguas Modernas, Granada University. 2014.
 14. BOHÁČEK, Milan a Jiřina HRBÁČKOVÁ. Assessing speaking at C1 level business English at Masaryk University Brno. In Jan Comorek. Testing language competence of tertiary students in LSP courses : collective monograph. Hradec Králové: Department of Languages, Faculty of Medicine in Hradec Králové, Charles University in Prague, 2014. s. 16-24. ISBN 978-80-260-6520-3.
 15. 2013

 16. HRBÁČKOVÁ, Jiřina a Milan BOHÁČEK. Praktické postřehy k významu statistické analýzy při tvorbě jazykových testů. In PaedDr. Helena Neumannová, Ph.D., PaedDr. Irena Vlčková, Ph.D. Podpora a standardizace jazykového vzdělávání na vysokých školách v ČR. Vydání první. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2013. s. nestránkováno, 35 s. ISBN 978-80-7494-004-0.
 17. 2006

 18. BENDOVÁ, Alena, Silvie BILKOVÁ, Jiřina HRBÁČKOVÁ, Jana MUŽÍKOVÁ a Milan BOHÁČEK. Cvičení k učebnici First Insights into Business: Program distanční formy jazykového vzdělávání: Modul B. Edited by Milan Boháček. 2., přeprac. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. 97 s. ISBN 80-210-4185-4.
 19. 2003

 20. VOGEL, Radek, Jiřina HRBÁČKOVÁ a Jana MUŽÍKOVÁ. Glosář k učebnici English for Business Studies (Ian MacKenzie) včetně změn v 2. vydání - Second Edition (2002). 2. doplněné. Brno: Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity, 2003. 102 s. ISBN 80-210-3128-X.
 21. 2001

 22. VOGEL, Radek, Jana MUŽÍKOVÁ a Jiřina ZÁKOSTELSKÁ. Glosář k učebnici English for Business Studies (Ian MacKenzie). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2001. 86 s. ISBN 80-210-2536-0.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 16. 5. 2021 07:47