Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2019

 1. GOŇCOVÁ, Marta. Členka stálej pracovnej skupiny 06 spoločenské a behaviorálne vedy Akreditačnej komisie Ministerstva školstva Slovenskej republiky. 2019 - 2019.
 2. GOŇCOVÁ, Marta. Členství ve vědeckém výboru konference Kam kráčíš demokracie. 2019 - 2019.
 3. GOŇCOVÁ, Marta, Nataša ONDRUŠKOVÁ, Radim ŠTĚRBA a Erika VONKOVÁ. Podněty k novým tématům v Rámcovém vzdělávacím programu v ČR a SR. 2019.
 4. GOŇCOVÁ, Marta, Jozef LYSÝ a Svatopluk NOVÁK. Prezidentské volby v České a Slovenské republice. 2019.
 5. GOŇCOVÁ, Marta. Předseda poroty fakultního kola Studentské vědecké a odborné činnosti (Formování občanské společnosti). : Fakultní kolo Studentské vědecké a odborné činnosti (Formování občanské společnosti, 2019 - 2019.
 6. GOŇCOVÁ, Marta. Reflexe roku 1989 v politické teorii. In Třicet let svobody aneb Demokracie není samozřejmost. 2019.
 7. 2018

 8. GOŇCOVÁ, Marta a Radovan RYBÁŘ. členství ve vědeckém výboru konference Kam kráčaš demokracia. Kam kráčaš Európa. 2018 - 2018.
 9. GOŇCOVÁ, Marta. Deliberativní demokracie v českém kontextu. In Daniel Dobiaš. Občianska spoločnosť. Kam kráčaš demokracia. první. Košice: Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, 2018. s. 47-65, 17 s. Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Šafarikianae 113. ISBN 978-80-8152-655-8.
 10. ŠTĚRBA, Radim, Marta GOŇCOVÁ, Michal ŠKERLE, Kateřina SEMOTAMOVÁ, Ondřej KADLEC a Alena RESL. Kompetence pro odpovědné občanství. 1. vyd. Praha, 2018. 30 s.
 11. GOŇCOVÁ, Marta, Svatopluk NOVÁK, Radovan RYBÁŘ a Jozef LYSÝ. Problematika globalizace ve výuce občanské výchovy. 2018.
 12. 2017

 13. GOŇCOVÁ, Marta. Členka stálej pracovnej skupiny 06 spoločenské a behaviorálne vedy Akreditačnej komisie Ministerstva školstva Slovenskej republiky. : Stálá pracovná skupina 06 spoločenské a behaviorálne vedy Akreditačnej komisie Ministerstva školstva Slovenskej republiky, 2017.
 14. GOŇCOVÁ, Marta a Radovan RYBÁŘ. Členství ve vědeckém výboru konference Občanská společnost Kam kráčíš demokracie? 2017.
 15. GOŇCOVÁ, Marta. Členstvo v redakčnej rade Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Šafarikianae, Politologický zborník. : Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Šafarikianae, Politologický zborník, Košice, 2017. ISBN 978-80-8152-540-7.
 16. GOŇCOVÁ, Marta. Deliberativní demokracie v českém kontextu. In Konference Občianska spoločnosť. Kam kráčaš demokracia. 2017.
 17. GOŇCOVÁ, Marta. Předseda poroty fakultního kola Studentské vědecké a odborné činnosti (Formování občanské společnosti). : Předseda poroty fakultního kola Studentské vědecké a odborné činnosti, 2017.
 18. GOŇCOVÁ, Marta. Racionální volič a regres politického systému. In Tomáš Koziak, Gabriel Eštok, Alexander Onufrák. Kríza parlamnetarizmu? Kam kráčaš demokracia. první. Košice: Acta Facultatis Philosophicae Universitratis Šafarikianae 101, Politologický zborník 7(2017), 2017. s. 65-81, 16 s. ISBN 978-80-8152-540-7.
 19. 2016

 20. GOŇCOVÁ, Marta. Členka stálej pracovnej skupiny 06 spoločenské a behaviorálne vedy Akreditačnej komisie Ministerstva školstva Slovenskej republiky. : Pracovná skupina Akreditačnej komisie SR pre behaviorálne a spoločenské vedy, 2016 - 2016.
 21. GOŇCOVÁ, Marta. Evropa v pohybu? Národ, stát a interkulturní dialog. In Dobiaš, D., Eštok, G., Bzdilová, R. (eds.). Medzi jednotlivosťou a pospolitosťou. Kam kráčaš demokracia. 1. vyd. Košice: Univerzita Pavla Jozeva Šafárika, 2016. s. 169-186, 18 s. ISBN 978-80-8152-450-9.
 22. GBÚROVÁ, Marcela, Marta GOŇCOVÁ, Vladimír GONĚC, Slavomír LESŇÁK, Jozef LYSÝ, Radovan RYBÁŘ a Radim ŠTĚRBA. Intelektuál jako angažovaný pozorovatel. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, Muni Press, 2016. 221 s. ISBN 978-80-210-8392-9.
 23. GBÚROVÁ, Marcela, Marta GOŇCOVÁ, Vladimír GONĚC, Slavomír LESŇÁK, Jozef LYSÝ, Radovan RYBÁŘ a Radim ŠTĚRBA. Intelektuál jako angažovaný pozorovatel. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 221 s. ISBN 978-80-210-8392-9.
 24. GBÚROVÁ, Marcela, Marta GOŇCOVÁ, Vladimír GONĚC, Slavomír LESŇÁK, Jozef LYSÝ, Radovan RYBÁŘ a Radim ŠTĚRBA. Intelektuál jako angažovaný pozorovatel. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, Muni Press, 2016. 221 s. ISBN 978-80-210-8392-9.
 25. GOŇCOVÁ, Marta. Národ a stát v slovenském politickém životě. In Marta Goňcová. Intelektuál jako angažovaný pozorovatel. první. Brno: Masarykova univerzita, MuniPress, 2016. s. 63-82, 20 s. ISBN 978-80-210-8392-9.
 26. GOŇCOVÁ, Marta. Národ a stát ve slovenském politickém životě (ideologie a koncepce Štefana Polakoviče Milana Hodži po roce 1938). In Anton Hruboň, Martin Gabčo. Slovensko v rokoch neslobody 1938-1989 IV. Slovensko, jeho susedia a Európa. první. Banská Bystrica: FF UMB Banská Bystrica, 2016. s. 6-27, 22 s. ISBN 978-80-557-1180-5.
 27. GOŇCOVÁ, Marta. Od regionální identity k politickému občanství. In Branislav Malík. FORMOVANIE IDENTITY V ČASE A PRIESTORE. 1. vyd. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2016. s. 355-366, 12 s. ISBN 978-80-223-4209-4.
 28. GOŇCOVÁ, Marta. Od regionální identity k politickému občanství. In Konference Regionálna identita a jej skúmanie. PdF UK Bratislava. 2016.
 29. GOŇCOVÁ, Marta. Racionální volič a regres politického systému. In Kríza parlamentarizmu? 2016.
 30. 2015

 31. GOŇCOVÁ, Marta. Členka stálej pracovnej skupiny 06 spoločenské a behaviorálne vedy Akreditačnej komisie Ministerstva školstva Slovenskej republiky. : Stálá pracovná skupina pre spoločenské a behaviorálne vedy Akreditačnej komisie Ministerstva školstva Slovenskej republiky, 2015.
 32. RYBÁŘ, Radovan, Marta GOŇCOVÁ a Radim ŠTĚRBA. členství ve vědeckém výboru konference Kam kráčíš demokracie? : Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou v rámci V. ročníka Košických politologických dialógov - KATEDRA POLITOLÓGIE FILOZOFICKEJ FAKULTY UNIVERZITY PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH, 2015.
 33. DOBIAŠ, Daniel, Marta GOŇCOVÁ, Vladimír GONĚC, Slavomír LESŇÁK, Jozef LYSÝ, Radovan RYBÁŘ a Radim ŠTĚRBA. Dekonstrukce demokracie? 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 211 s. ISBN 978-80-210-8067-6.
 34. DOBIAŠ, Daniel, Marta GOŇCOVÁ, Vladimír GONĚC, Slavomír LESŇÁK, Jozef LYSÝ, Radovan RYBÁŘ a Radim ŠTĚRBA. Dekonstrukce demokracie? 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 212 s. ISBN 978-80-210-8067-6.
 35. GOŇCOVÁ, Marta. Democracy and Central Europe after 1989. In Г. И. Тюменцева. ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО В НЕСТАБИЛЬНОМ МИРЕ. Omsk: Омская юридическая академия, 2015. s. 27-32, 6 s. ISBN 978-5-98065-131-2.
 36. GOŇCOVÁ, Marta. Evropa v pohybu? Národ, stát a interkulturní dialog. In Konferencia Kam kráčaš, demokracia, FF UPJŠ Košice. 2015.
 37. GOŇCOVÁ, Marta, Radovan RYBÁŘ, Slavomír LESŇÁK, Svatopluk NOVÁK, Iva SCHLIXBIEROVÁ, Radim ŠTĚRBA, Erika VONKOVÁ, Jozef LYSÝ a Nataša ONDRUŠKOVÁ. Komise pro mezinárodní soutěž ve Studentské vědecké a odborné činnost - Člověk, dějiny, společnost. 2015.
 38. GOŇCOVÁ, Marta. Národ a stát ve slovenském politickém životě (ideologie a koncepce Š. Polakoviče a Milana Hodžu po roce 1938). In Mezinárodní konference Slovensko v rokoch neslobody 1938-1989. 2015.
 39. GOŇCOVÁ, Marta. Proměny demokracie. In Marta Goňcová. Dekonstrukce demokracie? Brno: MU, 2015. s. 7-34, 28 s. ISBN 978-80-210-8067-6.
 40. 2014

 41. GOŇCOVÁ, Marta. Členka stálej pracovnej skupiny 06 spoločenské a behaviorálne vedy Akreditačnej komisie Ministerstva školstva Slovenskej republiky. : Stálá pracovná skupina 06 spoločenské a behaviorálne vedy Akreditačnej komisie Ministerstva školstva Slovenskej republiky, 2014.
 42. GOŇCOVÁ, Marta, Jozef LYSÝ a Erich MISTRÍK. Človek a štát v globalizovanom svete. 2014.
 43. RYBÁŘ, Radovan, Svatopluk NOVÁK, Petr JEMELKA, Marta GOŇCOVÁ, Jaromír FEBER, Slavomír LESŇÁK, Iva SCHLIXBIEROVÁ, Zdeněk HONS, Jiří NOLČ a Radim ŠTĚRBA. Čtvrtstoletí polistopadového vývoje. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 155 s. Spisy Pedagogické fakulty č. 169. ISBN 978-80-210-7548-1.
 44. GOŇCOVÁ, Marta. Demokracie v kontextu globalizačních procesů. In Radovan Rybář , Svatopluk Novák a kol.. Čtvrtstoletí polistopadového vývoje. první. Brno: MU, 2014. s. 36-61, 26 s. Spisy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, č.sv.169. ISBN 978-80-210-7548-1.
 45. GOŇCOVÁ, Marta. Lidská práva jako součást globální politiky. In Ľudské práva:Kam kráčaš demokracia? 2014.
 46. GOŇCOVÁ, Marta. Nadnárodná demokracia a európska integrácia. 2014.
 47. GOŇCOVÁ, Marta. Národ a štát v diskusiách o európskej identite. 2014.
 48. GOŇCOVÁ, Marta, Radovan RYBÁŘ a Jozef LYSÝ. Problematika globalizace ve výuce občanské výchovy. 2014.
 49. GOŇCOVÁ, Marta. Slovenská politika na začiatku 1.svetovej vojny. 2014.
 50. GOŇCOVÁ, Marta. Staré ideje, nové problémy. In Ľuboš Blaha. Európsky sociálny model-čo ďalej? první. Bratislava: VEDA vydavateľstvo SAV, 2014. s. 266-288, 23 s. ISBN 978-80-224-1396-1.
 51. GOŇCOVÁ, Marta. Stredoeurópska integrácia v projektoch T.G.Masaryka, E. Beneša a M. Hodžu. 2014.
 52. 2013

 53. GOŇCOVÁ, Marta. Česká republika a evropský integrační proces. In Radovan Rybář , Svatopaluk Novák. Dvacet let samostatné existence České republiky. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 34-49, 16 s. Spisy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, č.sv.163. ISBN 978-80-210-6517-8.
 54. GOŇCOVÁ, Marta. Členka stálej pracovnej skupiny 06 spoločenské a behaviorálne vedy Akreditačnej komisie Ministerstva školstva Slovenskej republiky. : Stálá pracovná skupina pre spoločenské a behaviorálne vedy Akreditačnej komisie Ministerstva školstva Slovenskje republiky pre behaviorálne a spoločenské vedy, 2013.
 55. GOŇCOVÁ, Marta. Člověk a stát v globalizovaném světě. In Marta Goňcová, Jozef Lysý, Radovan Rybář. Občan a občanská společnost. Brno: Masarykova univerzita, Muni Press, 2013. s. 65-81, 17 s. ISBN 978-80-210-6606-9.
 56. GOŇCOVÁ, Marta. Demokracie? 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 350 s. ISBN 978-80-210-6487-4.
 57. GOŇCOVÁ, Marta. Demokracie a společnost. In Marta Goňcová. Demokracie? 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, Muni Press, 2013. s. 44-66, 23 s. ISBN 978-80-210-6487-4.
 58. GOŇCOVÁ, Marta. Demokracie na prodej? In Dobiaš Daniel, Eštok Gabriel, Bzdilová Renata. Voľby 2012. Kam kráčaš demokracia. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2013. s. 19-34, 16 s. Acta Facultas Philosophicae Universitatis Šafarikianae. ISBN 978-80-8152-030-3.
 59. GOŇCOVÁ, Marta a Jozef LYSÝ. K súčasným problémom občianskej spoločnosti. 2013.
 60. GOŇCOVÁ, Marta, Radovan RYBÁŘ a Erich MISTRÍK. Konec multikulturalismu? 2013.
 61. GOŇCOVÁ, Marta, Radovan RYBÁŘ a Jozef LYSÝ. Občan a občanská společnost. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 242 s. ISBN 978-80-210-6606-9.
 62. GOŇCOVÁ, Marta. Problematika evropské integrace v politickém myšlení meziválečného Československa. In K. Minarovičová, R.Štěrba. Teoretické reflexie výchovy k demokratickému občianstvu na školách (slovenský a český kontext). 1. vydání. Bratislava: Univerzita Komenského, 2013. s. 35-49, 15 s. Občianstvo-výchova. ISBN 978-80-223-3534-8.
 63. GOŇCOVÁ, Marta. Staré ideje, nové problémy. In Mezinárodní konference: Európsky sociálny model: čo ďalej? Hlavní organizátor: Parlament SR, Politologický ústav SAV, Bratislava. 2013.
 64. 2012

 65. GOŇCOVÁ, Marta, Radim ŠTĚRBA, Jiří POKORNÝ, Ivan DUBNIČKA a Dušan LEŠKA. Evropská integrace. Od projektů k realizaci. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 201 s. ISBN 978-80-210-6059-3.
 66. RYBÁŘ, Radovan, Oldřich KRÁLÍK, Petr JEMELKA, Marta GOŇCOVÁ, Erika VONKOVÁ, Svatopluk NOVÁK, Jozef MEČIAR, Radim ŠTĚRBA, Jiří NOLČ, Zdeněk HONS a Milan VALACH. Krize společnosti a její projev ve společenských vědách. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 191 s. Spisy Pedagogické fakulty č. 157. ISBN 978-80-210-6054-8.
 67. DOBIAŠ, Daniel, Gabriel EŠTOK a Marta GOŇCOVÁ. Postdemokracie? Perspektivy občanské společnosti. In Sloboda-rovnosť-poriadok. Kam kráčaš demokracia. první. Košice: Univerzita P.J.Šafárika v Košiciach, 2012. s. 25-43, 19 s. Acta Facultas Philosophicae Universitas. ISBN 978-80-7097-979-2.
 68. GOŇCOVÁ, Marta a Milan VALACH. Problémy formování české a slovenské občanské společnosti. 2012.
 69. 2011

 70. RYBÁŘ, Radovan, Petr JEMELKA, Marta GOŇCOVÁ, Milan VALACH, Radim ŠTĚRBA, Svatopluk NOVÁK, Jozef MEČIAR, Erika VONKOVÁ a Jiří NOLČ. Člověk – společnost a výchova k hodnotám. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 189 s. ISBN 978-80-210-5713-5.
 71. GOŇCOVÁ, Marta. Transnacionální stát a budoucnost globální společnosti. In Dubnička Ivan. Megatrendy tretieho milénia. první. Nitra: FF UKF, 2011. s. 78-97, 340 s. ISBN 978-80-8094-833-7.
 72. GOŇCOVÁ, Marta. Víceúrovňové vládnutí a hodnotový kontext vývoje občanské společnosti. In Člověk - společnost a výchova k hodnotám. 2011. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. s. 69-112, 43 s. ISBN 978-80-210-5713-5.
 73. 2010

 74. GOŇCOVÁ, Marta. Česká společnost a interkulturní dialog. In Výchova k občianskej spoločnosti. Dimenzie občianstva a výchova. 2010.
 75. GOŇCOVÁ, Marta. Česká společnost a interkulturní dialog. In Dimenze občianstva a výchova. první. Bratislava, SR: Štátny pedagogický ústav, 2010. s. 126-139, 304 s. ISBN 978-80-8118-061-3.
 76. RYBÁŘ, Radovan, Marta GOŇCOVÁ, Petr JEMELKA, Oldřich KRÁLÍK, Miloš VÍTEK, Erika VONKOVÁ, Radim ŠTĚRBA, Svatopluk NOVÁK, Iva SCHLIXBIEROVÁ, Zdeněk HONS, Jiří NOLČ a Milan VALACH. Dvě desetiletí polistopadového vývoje ve společnosti a společenských vědách. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra občanské výchovy, 2010. 112 s. Spisy Pedagogické fakulty MU, č. svazku 141. ISBN 978-80-210-5374-8.
 77. GOŇCOVÁ, Marta, Dušan LEŠKA, Jiří POKORNÝ, Jiří URBÁNEK a Radim ŠTĚRBA. Evropská integrace. první. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 170 s. ISBN 978-80-210-5347-2.
 78. GOŇCOVÁ, Marta, Ľuboš BLAHA, Ivan DUBNIČKA, Marcela GBÚROVÁ, Vladimír GONĚC, Svetozár KRNO, Dušan LEŠKA, Jozef LYSÝ, Ľudmila MALÍKOVÁ, Jiří NESIBA, Jiří POKORNÝ, Radovan RYBÁŘ, Milan VALACH a Erika VONKOVÁ. Evropská politická společnost. první. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 350 s. ISBN 978-80-210-5354-0.
 79. GOŇCOVÁ, Marta. Krize demokracie ve 20.století a Evropa. první. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 182 s. ISBN 978-80-210-5346-5.
 80. 2009

 81. GOŇCOVÁ, Marta. Evropská občanská společnost - evropský sen? In Gbúrová, Marcela - Goňcová, Marta (ed.) - Goněc, Vladimír - Lysý, Jozef: Evropská integrace: budování nové Evropy? 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. s. 119-162, 44 s. sine. ISBN 978-80-210-5018-1.
 82. GOŇCOVÁ, Marta. Národ a stát v diskusi o budoucnosti americké a evropské identity. In Medzikultúrny dialóg: Stav-kontexty-perspektívy. první. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, 2009. s. 95-112, 18 s. AFPUP, 332. ISBN 978-80-555-0000-3.
 83. GOŇCOVÁ, Marta. Nation and State in the Debate on the Future of the U.S. and European Identities. In Dobiaš, D. Gbúrová, M. Mattová, I (eds) Intercultural Dialogue. Current Status - Context - Perspectives. 1. vyd. Prešov: Grafotlač Prešov, 2009. s. 101-118, 18 s. sine. ISBN 978-80-555-0027-0.
 84. RYBÁŘ, Radovan, Marta GOŇCOVÁ, Petr JEMELKA, Ivan HOLÝ, Jiří NOLČ, Oldřich KRÁLÍK, Radim ŠTĚRBA, Erika VONKOVÁ a Svatopluk NOVÁK. Reflexe meziválečné vědy, kultury a filosofie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra občanské výchovy, 2009. 111 s. PdF MU č.321, řada Obč. výchovy č.4. ISBN 978-80-210-4995-6.
 85. GOŇCOVÁ, Marta. T.G.Masaryk, E.Beneš a projekty meziválečné integrace. In Živé hodnoty Masarykova Československa. první. Brno: Statutární město Brno, 2009. s. 106-111, 266 s. ISBN 978-80-254-4000-1.
 86. 2008

 87. GOŇCOVÁ, Marta. Evropa a kosmopolitní světový řád. In Evropa 21. století: rozmanitost a soudržnost? 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 228-241, 14 s. sine. ISBN 978-80-210-4766-2.
 88. GOŇCOVÁ, Marta. Evropa 21.století: rozmanitost a soudržnost? 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 356 s. sine. ISBN 978-80-210-4766-2.
 89. GOŇCOVÁ, Marta. Perspektivy člověka a evropská občanská společnost (J.Maritain a současná politická filosofie). In Špecifické aspekty svedomia v perspektíve rozvoja osobnosti a spoločnosti II (Ed. Ivan Kútny). 1. vyd. Bratislava, Nitra: Univerzita Komenského v Bratislave, Kňažský seminár sv.Gorazda v Nitre, 2008. s. 69-76, 7 s. ISBN 978-80-88696-58-2.
 90. RYBÁŘ, Radovan. Postmoderní multikulturalismus, problém národnostních menšin a Evropa. In GOŇCOVÁ, Marta. Evropa 21. století: rozmanitost a soudržnost? 1. vyd. Brno: MU, 2008. s. 269 - 280, 12 s. J. Monnet Project - European Module 06/0116. ISBN 978-80-210-4766-2.
 91. 2007

 92. GOŇCOVÁ, Marta. Od výchovy k demokratickému občianstvu ku globálnej výchove. In Globálne rozvojové vzdelávanie (učebné texty).Jozef Lysý (Ed.). první. Bratislava: Album, 2007. s. 81-91, 10 s. mimo edici. ISBN 978-80-968667-7-9.
 93. 2006

 94. GOŇCOVÁ, Marta. Individualizácia a nový svetový poriadok ako súčasť globalizáčných procesov (Z. Bauman, U. Beck). In Altruizmus a egoizmus v súčasnej spoločnosti.J.Oborný (Ed.). Bratislava: FTVŠ UK, 2006. s. 47-57, 10 s. ISBN 80-89075-29-0.
 95. GOŇCOVÁ, Marta. Střední Evropa a evropská integrace. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. 299 s. ISBN 80-210-4194-3.
 96. GOŇCOVÁ, Marta. Středoevropská integarce v projektech T.G.Masaryka, E.Beneše a M.Hodži. In Střední Evropa a evropská integrace. M.Goňcová (Ed.). Sborník prací PdF MU č.196, Řada evropských sudií č. 5. první. Brno: MU, 2006. s. 140-150, 10 s. ISBN 80-210-4194-3.
 97. 2004

 98. GOŇCOVÁ, Marta. Občan v moderní demokracii. In Perspektívy výchovy k občianstvu po vstupe SR do EU. Bratislava: FTVŠ UK, 2004. s. 31-36, 5 s. ISBN 80-89075-24-X.
 99. 2003

 100. GOŇCOVÁ (ED.), Goňcová. Demokracie a Evropa v době globalizace. Brno, MU, 2003. 225. Sborník prací PdF č. 173,řada Evropská studia č.4. ISBN 80-210-3301-0.
 101. 2002

 102. GOŇCOVÁ (ED.), Marta. Lidská práva v evropském kontextu. Brno, MU, 2002. 225s. Sborník prací PdF č.167, řada Evropská studia č.3. ISBN 80-210-3034-8.
 103. 2001

 104. GOŇCOVÁ(ED.), Goňcová. Perspektivy občanské společnosti v integrující se Evropě. Brno, MU, 2001. 194 s. Sborník prací PdF, řada Evropská studia č. 2. ISBN 80-210-2746-0.
 105. 2000

 106. GOŇCOVÁ, Marta. Demokracie a občanská společnost v době globalizace. In Výchova k občianstvu. první. Bratislava: FTVŚ UK Bratislava, 2000. s. 75-77. ISBN 80-968252-2-4.
 107. GOŇCOVÁ, Marta. Evropa bez identity? In Evropanství a národní identita. první. Brno: MU, 2000. s. 40-45. Sbor.prac.PdFMU,č.151,Řada evropských studií č.1. ISBN 80-210-2393-7.
 108. GOŇCOVÁ( ED.), Marta. Evropantsví a národní identita. první. Brno: Masarykova univerzita Brno, 2000. 203 s. Sb.prací PdF MU č.151,řada Evropských stud.č.1. ISBN 80-210-2393-7.
 109. GOŇCOVÁ, Marta. Polsko a Evropská unie. In Souvislosti evropské integrace. Hradec Králové: Vysoká škola pedagogická, 2000. s. 136-145. Prométheus sv. 37. ISBN 80-7041-052-3.
 110. 1999

 111. GOŇCOVÁ, Marta. České školství a Evropská unie. In Systémovost ve školství. První. Hradec Králové: VŠP, 1999. s. 62-67. ISBN 80-7041-423-5.
 112. GONCOVÁ, Marta. Člověk a krize demokracie na konci 20. století. In Duchovnosť v reflexii súčasnej doby. Banská Bystrica: Fakulta humanitných vied UMB, Sliezka univerzita v Katowiciach, 1999. s. 57-64. ISBN 80-8055-295-9.
 113. GOŇCOVÁ, Marta. Evropská dimenze ve vzdělávání ve spolkové zemi Šlesvicko-Holštýnsko. In Vzdělávání bez hranic. První. Hradec Králové: Vysoká škola pedagogická, 1999. s. 58-62. ISBN 80-7041-195-3.
 114. GOŇCOVÁ, Marta. K diskusi o projektech federace v integrující se Evropě(1945-1998). In Ke sjednocování Evropy. Studie, materiály, dokumenty. První. Brno: PdF MU, 1999. s. 38-53. ISBN 80-210-2147-0.
 115. GOŇCOVÁ(ED.), Goňcová. Ke sjednocování Evropy. Brno: MU, 1999. 173 s. Sborník prací PdF MU č. 144. ISBN 80-210-2147-0.
 116. GOŇCOVÁ, Marta. Koncepty evropanství a demokracie v československém politickém myšlení(od T.G.Masaryka k J. Patočkovi). In Československo 1918-1938. Osudy demokracie ve střední Evropě. První. Praha: Historický ústav AV ČR, 1999. s. 135-141. díl 1. ISBN 80-85268-99.
 117. GOŇCOVÁ, Marta. Konec dějin a poslední člověk Francise Fukuyamy. Universitas., Brno: MU, 1999, roč. 1999, č.1, s. 15-22. ISSN 1211-3384.
 118. 1998

 119. GOŇCOVÁ, Marta. Historie a budoucnost federalismu ve sjednocující se Evropě. In Skutečnost, řád, výchova. první. Hradec Králové: Vysoká škola pedagogická, 1998. s. 69-72. ISBN 80-7041-806-0.
 120. GOŇCOVÁ, Marta. Teorie demokracie na konci 20. století. In Cesty k tvořivé škole. první. Brno: Masarykova univerzita, 1998. s. 194-198. ISBN 80-210-1938-7.
 121. GOŇCOVÁ, Marta. Teorie demokracie na konci 20. století. In Cesty k tvořivé škole. První. Brno: PdF MU, 1998. s. 194-198. ISBN 80-210-1938-7.
 122. 1997

 123. GOŇCOVÁ, Marta. Diferenciácia slovenského politického myslenia v rokoch 1918-1920. Idea štátnosti. In Rozpad Rakouska-Uherska fenomén versail. syst. ve stř.Evropě. Opava - Wien: Rozpad Rakouska-Uherska fenomén versail. syst. ve stř.Evropě, 1997. s. 54-60. 1997. ISBN 80-85879-59-X.
 124. 1996

 125. GOŇCOVÁ, Marta. K problému teorií demokracie ve 20. století. In Na cestě k humanitě. první. Brno: Masarykova univerzita, 1996. s. 80-88. ISBN 80-210-1264-1.
 126. 1995

 127. GOŇCOVÁ, Marta. Edvard Beneš a možnosti demokracie v strednej Europe. Studia Historica Nitriensia, Nitra: Vysoká škola pedagoická, 1995, III, s. 129-133. ISSN 80-8050-164-5.
 128. 1985

 129. GOŇCOVÁ, Marta. K fašizácii a protifašistickému boju v strednej Európe : príspevok k charakteristike slovenskej spoločnosti v porovnání s vývojom v Poľsku a Maďarsku medzivojnového obdobia. Edited by Josef Kolejka. 1985. 268 s.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 7. 8. 2020 18:02