Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2020

 1. HRAZDIRA, Luboš, Lukáš PAZOUREK, Jana ŘEZANINOVÁ, Jarmila SKOTÁKOVÁ, Karel URBÁŠEK a KOLEKTIV. Praktická muskulokeletálni ultrasonografie pro lékaře a fyzioterapeuty. 1. vyd. Brno: Paido, 2020. 253 s. ISBN 978-80-7315-270-3.
 2. BERNACIKOVÁ, Martina, Jan CACEK, Lenka DOVRTĚLOVÁ, Iva HRNČIŘÍKOVÁ, Tomáš HLINSKÝ, Kateřina KAPOUNKOVÁ, Jitka KOPŘIVOVÁ, Michal KUMSTÁT, Dagmar MOC KRÁLOVÁ, Jan NOVOTNÝ, Petr POSPÍŠIL, Jana ŘEZANINOVÁ, Michal ŠAFÁŘ a Ivan STRUHÁR. Regenerace a výživa ve sportu. 3. doplněné vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 262 s. ISBN 978-80-210-9725-4.
 3. 2019

 4. KAPOUNKOVÁ, Kateřina, Ivan STRUHÁR, Iva HRNČIŘÍKOVÁ, Jana ŘEZANINOVÁ, Dagmar MOC KRÁLOVÁ, Robert VYSOKÝ a Iva TOMÁŠKOVÁ. Effect of respiratory muscle training on physical performance in a group of patients with Hodgkin's and Non- Hodgkin's lymphoma. Gazzetta Medica Italiana Archivio per le Scienze Mediche. Torino, Italy: Minerva Medica, 2019, roč. 178, č. 12, s. 916-921. ISSN 0393-3660. doi:10.23736/S0393-3660.18.03986-4.
 5. JANOUŠEK, David, Dagmar MOC KRÁLOVÁ, Jana ŘEZANINOVÁ a Pavel STEJSKAL. Vyšetření General Movements. Pediatrie pro praxi. Olomouc: SOLEN s.r.o., 2019, roč. 20, č. 3, s. 158-161. ISSN 1213-0494.
 6. 2018

 7. ŘEZANINOVÁ, Jana, Luboš HRAZDIRA, Dagmar MOC KRÁLOVÁ, Zdeněk SVOBODA a Azriel BENAROYA. Advanced Conservative Treatment of Complete Acute Rupture of the Lateral Ankle Ligaments: Verifying by Stabilometry. Foot and Ankle Surgery. 2018, roč. 24, č. 1, s. 65-70. ISSN 1268-7731. doi:10.1016/j.fas.2016.12.001.
 8. VNENČÁKOVÁ, Soňa a Jana ŘEZANINOVÁ. Achillodynie u rekreačních běžců. Studia Sportiva. Brno: Masarykova univerzita, 2018, roč. 12, č. 2, s. 227-234. ISSN 1802-7679. doi:10.5817/StS2018-2-13.
 9. MARTINEK, Lukáš, Luboš HRAZDIRA, Petr KRUPA, Jana ŘEZANINOVÁ a Tomáš TOMÁŠ. Gonartróza a chondropatie - současné možnosti diagnostiky a terapie. Med.Sport.Boh.Slov. Česká společnost tělovýchovného lékařství, 2018, roč. 27, č. 4, s. 143-157. ISSN 1210-5481.
 10. MOC KRÁLOVÁ, Dagmar, Karolína NEVĚLÍKOVÁ, Iva TOMÁŠKOVÁ, Jana ŘEZANINOVÁ, Iva HRNČIŘÍKOVÁ a Robert VYSOKÝ. Možnosti dechové rehabilitace u hematoonkologických pacientů - kazuistická studie. Rehabilitácia. Bratislava: LIEČREH s.r.o., 2018, roč. 55, č. 4, s. 247-259. ISSN 0375-0922. doi:.
 11. HRAZDIRA, Luboš a Jana ŘEZANINOVÁ. Ultrasound - guided applications of STABHA to different anatomical regions - presentation and demonstration. In Football Medicine Outcomes XXVII Isokinetic Medical Group Conference, Barcelona, Spain. 2018.
 12. 2017

 13. HRAZDIRA, Luboš a Jana ŘEZANINOVÁ. Kloubní nestability v sonografickém obraze. In Konference České společnosti tělovýchovného lékařství. 2017. ISSN 1210-5481.
 14. KAPOUNKOVÁ, Kateřina, Tamara BÍLKOVÁ, Lenka DOVRTĚLOVÁ, Pavlína HONKOVÁ, Iva HRNČIŘÍKOVÁ, Michal KUMSTÁT, Hanne LANGOVÁ, Dagmar MOC KRÁLOVÁ, Jana ŘEZANINOVÁ, Ivan STRUHÁR a Iveta HOLÁ. Moderní gymnastika Učební text pro trenéry III.třídy. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 292 s. Učebnice. ISBN 978-80-210-8513-8.
 15. PODĚBRADSKÁ, Radana, Jana ŘEZANINOVÁ, Dagmar MOC KRÁLOVÁ, Lucie MACHOVÁ a Robert VYSOKÝ. Nejčastěji indikované metody fyzikální terapie u funkčních poruch pohybového systému. Rehabilitácia. Bratislava: LIEČREH s.r.o., 2017, roč. 54, č. 3, s. 199-204. ISSN 0375-0922.
 16. MOC KRÁLOVÁ, Dagmar, Michaela PODZIMKOVÁ, Kateřina KAPOUNKOVÁ a Jana ŘEZANINOVÁ. Physiological Aspects of Musculoskeletal System In Classical Dance. In Martin Zvonař, Zuzana Sajdlová. Proceedings of the 11th International Conference on Kinanthropology. 1. vyd. Brno, Česká republika: Masarykova univerzita, 2018, 2017. s. 722-734. ISBN 978-80-210-8917-4.
 17. BERNACIKOVÁ, Martina, Jan CACEK, Lenka DOVRTĚLOVÁ, Iva HRNČIŘÍKOVÁ, Kateřina KAPOUNKOVÁ, Jitka KOPŘIVOVÁ, Michal KUMSTÁT, Jan NOVOTNÝ, Petr POSPÍŠIL, Jana ŘEZANINOVÁ, Michal ŠAFÁŘ, Dagmar MOC KRÁLOVÁ a Ivan STRUHÁR. Regenerace a výživa ve sportu. 2., přepracované vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 250 s. ISBN 978-80-210-8810-8.
 18. BERNACIKOVÁ, Martina, Jan CACEK, Lenka DOVRTĚLOVÁ, Iva HRNČIŘÍKOVÁ, Kateřina KAPOUNKOVÁ, Jitka KOPŘIVOVÁ, Michal KUMSTÁT, Jan NOVOTNÝ, Petr POSPÍŠIL, Jana ŘEZANINOVÁ, Michal ŠAFÁŘ, Dagmar MOC KRÁLOVÁ a Ivan STRUHÁR. Regenerace a výživa ve sportu. 2., přepracované vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 250 s. ISBN 978-80-210-8810-8.
 19. MOC KRÁLOVÁ, Dagmar, Petr ŽIVOCKÝ a Jana ŘEZANINOVÁ. Rehabilitace u funkčních poruch pohybového aparátu spojených s kariérou profesionálního hudebníka - kazuistická studie. Rehabilitácia. Bratislava: LIEČREH, 2017, roč. 54, č. 3, s. 182-198. ISSN 0375-0922.
 20. ŘEZANINOVÁ, Jana, Luboš HRAZDIRA, Ivan STRUHÁR a Dagmar MOC KRÁLOVÁ. Ultrasound diagnostics of lateral ankle instability. In Martin Zvonař, Zuzana Sajdlová. Proceedings of the 11th International Conference on Kinanthropology. Brno: Masarykova univerzita, 2017. s. 240-248. ISBN 978-80-210-8917-4.
 21. MOC KRÁLOVÁ, Dagmar, Jana ŘEZANINOVÁ a David JANOUŠEK. Vliv praktických funkcí na fyziologickou hybnost v raném věku - rehabilitace jako prevence. Rehabilitácia. Bratislava: LIEČREH, 2017, roč. 54, č. 1, s. 13-23. ISSN 0375-0922.
 22. 2016

 23. MOC KRÁLOVÁ, Dagmar, David JANOUŠEK a Jana ŘEZANINOVÁ. Objektivizace klíčových aspektů v lidské motorice. In Konference České společnosti tělovýchovného lékařství ve spolupráci s Českou pneumologickou a ftizeologickou společností ČLS JEP. 2016. ISSN 1210-5481.
 24. ŘEZANINOVÁ, Jana, Luboš HRAZDIRA, Zdeněk SVOBODA a Dagmar MOC KRÁLOVÁ. Stabilometrie po poranění hlezna. In 1. konference "Analýza pohybu v Česku a na Slovensku". 2016.
 25. MOC KRÁLOVÁ, Dagmar, Alena PUČELÍKOVÁ a Jana ŘEZANINOVÁ. Úloha kvalitně odebrané anamnézy v přístupu k pacientům s funkčními poruchami pohybového aparátu – kazuistická studie. Rehabilitácia. Bratislava: LIEČREH, 2016, roč. 53, č. 2, s. 113-130. ISSN 0375-0922.
 26. ŘEZANINOVÁ, Jana, Luboš HRAZDIRA a Dagmar MOC KRÁLOVÁ. Ultrasonografické zobrazení muskuloskeletarních poranění ve sportu z pohledu fyzioterapeuta. Med.Sport.Boh.Slov. Medicina Sportiva Bohemica et Slovaca, 2016, roč. 25, č. 4, s. 150-156. ISSN 1210-5481.
 27. MOC KRÁLOVÁ, Dagmar, Jan NOVOTNÝ a Jana ŘEZANINOVÁ. Vliv Kinesio Taping Method na excentrickou kontrakci m. biceps brachii. In 1. konference "Analýza pohybu v Česku i na Slovensku". 2016.
 28. 2015

 29. HRAZDIRA, Luboš a Jana ŘEZANINOVÁ. Možnosti léčby sportovních postižení extraartikulární aplikací hyaluronové kyseliny. In Sympózium sportovní medicíny, Dříteč. 2015.
 30. DOVRTĚLOVÁ, Lenka, Pavel STEJSKAL, Iva HRNČIŘÍKOVÁ, Jana ŘEZANINOVÁ, Jitka KOPŘIVOVÁ, Dagmar MOC KRÁLOVÁ, Alena POKORNÁ, Radka STŘEŠTÍKOVÁ a Michal HROUZEK. PHYSICAL ACTIVITY AS A MEANS OF IMPROVING THE QUALITY OF LIFE IN CANCER PATIENTS - A PILOT STUDY. In 10th International Conference on Kinanthropology - books of abstract. 2015. ISBN 978-80-210-8029-4.
 31. HRAZDIRA, Luboš, Jana ŘEZANINOVÁ a Lukáš PAZOUREK. Poranění hlezna ve sportu. In Sympózium sportovní medicíny, Dříteč. 2015.
 32. ŘEZANINOVÁ, Jana, Kateřina DOPITOVÁ, Dagmar MOC KRÁLOVÁ a Lenka DOVRTĚLOVÁ. Problematika hypermobility ve sportu. Studia Sportiva. Masarykova univerzita, 2015, roč. 9, č. 2, s. 70-76. ISSN 1802-7679.
 33. ŘEZANINOVÁ, Jana, Luboš HRAZDIRA, Zdeněk SVOBODA a Dagmar MOC KRÁLOVÁ. The influence of chronic ankle instability on postural stability. In 10th International conference of Kinanthropology, Brno. 2015. ISBN 978-80-210-8029-4.
 34. MOC KRÁLOVÁ, Dagmar a Jana ŘEZANINOVÁ. THE ROLE OF PHYSIOTHERAPIST IN SPORT. In 10th INTERNATIONAL CONFERENCE ON KINANTHROPOLOGY. 2015. ISBN 978-80-210-8029-4.
 35. MOC KRÁLOVÁ, Dagmar a Jana ŘEZANINOVÁ. Vliv Kinesio Taping® Method na svalovou činnost. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 73 s. ISBN 978-80-210-8088-1.
 36. MOC KRÁLOVÁ, Dagmar, Romana LABOUNKOVÁ a Jana ŘEZANINOVÁ. Význam rehabilitace ve sportu - ukázka pro konec přípravného období v disciplíně enduro. Rehabilitácia. Bratislava: LIEČREH, 2015, roč. 52, č. 4, s. 236-248. ISSN 0375-0922.
 37. 2014

 38. ŘEZANINOVÁ, Jana. Examination methods I. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. nestránkováno, 32 s. ISBN 978-80-210-7523-8.
 39. ŘEZANINOVÁ, Jana. Examination methods II. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. nestránkováno, 27 s. ISBN 978-80-210-7457-6.
 40. ŘEZANINOVÁ, Jana. Introduction to Physiotherapy - Propedeutics I. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. nestránkováno, 54 s. ISBN 978-80-210-7458-3.
 41. ŘEZANINOVÁ, Jana. Introduction to Physiotherapy - Propedeutics II. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. nestránkováno, 30 s. ISBN 978-80-210-7459-0.
 42. HRAZDIRA, Luboš a Jana ŘEZANINOVÁ. Poranění laterálních ligament hlezna - stále otevřený problém. Medicina Sportiva Bohemica et Slovaca. Medicina Sportiva Bohemica et Slovaca, 2014, roč. 23, č. 4, s. 198-208. ISSN 1210-5481.
 43. HRAZDIRA, Luboš a Jana ŘEZANINOVÁ. Ultrasound guided application of STABHA - soft tissue adapted biocompatible hyaluronic acid five years results. In International Society for Musculoskeletal Ultrasound XII. Congress. 2014.
 44. ŘEZANINOVÁ, Jana. Úvod do fyzioterapie – propedeutika I. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. nestránkováno, 46 s. ISBN 978-80-210-7463-7.
 45. ŘEZANINOVÁ, Jana. Úvod do fyzioterapie – propedeutika II. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. nestránkováno, 27 s. ISBN 978-80-210-7464-4.
 46. ŘEZANINOVÁ, Jana. Vyšetřovací metody I. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. nestránkováno, 29 s. ISBN 978-80-210-7522-1.
 47. ŘEZANINOVÁ, Jana. Vyšetřovací metody II. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. nestránkováno, 24 s. ISBN 978-80-210-7467-5.
 48. 2013

 49. KRÁLOVÁ, Dagmar, Jan NOVOTNÝ a Jana ŘEZANINOVÁ. Kinesio taping effect on biceps brachii muscle strength. In Martin Zvonar, Zuzana Sajdlova. Proceedings of the 9th International Conference Sport and Quality of Life 2013. Neuvedeno: Masaryk University, 2013. s. 51-58. ISBN 978-80-210-6640-3.
 50. BERNACIKOVÁ, Martina, Jan CACEK, Lenka DOVRTĚLOVÁ, Iva HRNČIŘÍKOVÁ, Kateřina KAPOUNKOVÁ, Jitka KOPŘIVOVÁ, Michal KUMSTÁT, Jan NOVOTNÝ, Petr POSPÍŠIL, Jana ŘEZANINOVÁ, Michal ŠAFÁŘ a Tomáš ULBRICH. Regenerace a výživa ve sportu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 252 s. ISBN 978-80-210-6253-5.
 51. ŘEZANINOVÁ, Jana, Luboš HRAZDIRA, Zdeněk SVOBODA a Lenka DOVRTĚLOVÁ. Sledování změn posturální stability po poranění hlezenního kloubu ve sportu. In Odborná konference Tělovýchovné lékařství 2013. 2013. ISSN 1210-5481.
 52. ŘEZANINOVÁ, Jana, Luboš HRAZDIRA, Dagmar KRÁLOVÁ a Lenka DOVRTĚLOVÁ. Testing of postural control after acute lateral ankle sprain. In 9th International conference Sport and quality of life 2013. 2013. ISBN 978-80-210-6439-3.
 53. KRÁLOVÁ, Dagmar a Jana ŘEZANINOVÁ. Využití tejpingu a kinesio tejpingu v praxi. In Vladimír Jůva. Pohybový aparát a zdraví. Vybrané kapitoly ze sportovní medicíny. Brno: Paido, 2013. s. 76-82. ISBN 978-80-7315-241-3.
 54. 2012

 55. BERÁNKOVÁ, Lenka a Jana ŘEZANINOVÁ. Novinky v senzomotorickém tréninku. In Neurorehab II. Celoslovenský neurorehabilitačný kongres s medzinárodnou účastťou. 2012.
 56. SMOLKA, Ondřej, Ivona ZÁLEŠÁKOVÁ RUTAROVÁ, Jana ŘEZANINOVÁ, Pavol SEMAN a Ivan STRUHÁR. Zhodnocení intervenčního programu osob s predispozicí k metabolickému syndromu. In odborná konference Tělovýchovné lékařství 2012. 2012. ISSN 1210-5481.
 57. BERÁNKOVÁ, Lenka, Luboš HRAZDIRA, Michal HROUZEK, Michal KUMSTÁT a Jana ŘEZANINOVÁ. Změny v pohybových preferencích u jedinců léčených na diabetes mellitus II typu. Physiotherapia Slovaca. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2012, roč. 2, č. 2, s. 2-6, 4 s. ISSN 1338-1601.
 58. 2011

 59. POSPÍŠIL, Petr, Lenka BERÁNKOVÁ a Jana ŘEZANINOVÁ. Alternatives of non-pharmacological and non-invasive regulation of autonomic nervous system in sportsmen. In Sport and quality of life 2011, 8th international conference, Brno, Book of abstracts. 2011. ISBN 978-80-210-5610-7.
 60. BERÁNKOVÁ, Lenka, Michal HROUZEK, Luboš HRAZDIRA, Michal KUMSTÁT a Jana ŘEZANINOVÁ. Changes in preferences of physical activities in persons suffering from diabetes mellitus type II. In Sport and quality of life, Book of abstracts. 2011. ISBN 978-80-210-5610-7.
 61. 2010

 62. HAVELKOVÁ, Alena, Jana ŘEZANINOVÁ, Jaroslava POCHMONOVÁ, Bohumil FIŠER, Michal POHANKA, Zdeněk PLACHETA, Petr DOBŠÁK a Jarmila SIEGELOVÁ. Efekt kombinovaného aerobního a odporového tréninku u pacientů s ischemickou chorobou srdeční. Medicina sportiva. Bohemica & Slovaca. Praha: Česká společnost tělových. lékařství., 2010, roč. 19, č. 1, s. 41-46. ISSN 1210-5481.
 63. HAVELKOVÁ, Alena, Jaroslava POCHMONOVÁ, Leona MÍFKOVÁ, Jana ŘEZANINOVÁ, František VÁRNAY, Pavel VANK, Jarmila SIEGELOVÁ a Petr DOBŠÁK. Kardiovaskulární rehabilitace u žen s chronickou ischemickou chorobou srdeční. In XVIII. sjezd české kardiologické společnosti. 2010. ISSN 0010-8650.
 64. BERÁNKOVÁ, Lenka a Jana ŘEZANINOVÁ. Prístup fyzioterapeuta k liečbe svalových poranení. In 5. kongres futbalovej medicíny pre lekárov, masérov a fyzioterapeutov. 2010.
 65. ŘEZANINOVÁ, Jana, Lenka BERÁNKOVÁ a Petr POSPÍŠIL. Rehabilitace sportovců po zranění měkkých struktur kolenního kloubu. In Medicina sportiva. Bohemica & Slovaca. 2010. ISSN 1210-5481.
 66. 2009

 67. SIEGELOVÁ, Jarmila, Petr DOBŠÁK, Pavel VANK, Pavel HOMOLKA, Zdeněk PLACHETA, Alena HAVELKOVÁ, Jaroslava POCHMONOVÁ, Jana ŘEZANINOVÁ a Leona MÍFKOVÁ. Anaerobní práh v kardiovaskulární rehabilitaci. In Fyzioterapeutické dny. Brno: KFDR LF MU a FNUSA, 2009. s. 41-45. ISBN 978-80-7392-099-9.
 68. HAVELKOVÁ, Alena, Jana ŘEZANINOVÁ, Veronika CHLUDILOVÁ, František VÁRNAY, Leona MÍFKOVÁ, Jaroslava POCHMONOVÁ, Michaela SOSÍKOVÁ, Roman PANOVSKÝ a Jarmila SIEGELOVÁ. Kombinovaný trénink u nemocných po akutním infarktu myokardu. In Fyzioterapeutické dny. Brno: KFDR LF MU a FNUSA, 2009. s. 22.
 69. DOBŠÁK, Petr, Jana ŘEZANINOVÁ, Jiří DUŠEK, Michaela SOSÍKOVÁ, Anna RAJDOVÁ, Hana DOSTÁLOVÁ, Petra PALANOVÁ, Vladimír SOŠKA, T. YAMBE, Jiří VÍTOVEC, Marie NOVÁKOVÁ a Jarmila SIEGELOVÁ. Non-invasive evaluation of the vascular age in Czech population sample using VaSera 1500. In Dny sportovní medicíny. Brno: KFDR FN u sv.Anny v Brně, ČSTL, 2009. 1 s.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 22. 9. 2021 12:57