Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2016

  1. JÁNOŠÍKOVÁ, Petra, Petr MRKÝVKA, Silvie ANDERLOVÁ, Dagmar BÁRKOVÁ, Damian CZUDEK, Michal JANOVEC, Libor KYNCL, Jan NECKÁŘ, Josef NOCAR, Zdenka PAPOUŠKOVÁ, Ivana PAŘÍZKOVÁ, Michal RADVAN, Pavel SEKNIČKA, Václav ŠKOLOUT, Dana ŠRAMKOVÁ a Daniel TELECKÝ. Finanční a daňové právo. 2. aktualizované a doplněné. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s. r. o., 2016. 492 s. ISBN 978-80-7380-639-2.
  2. SCHLOSSBERGER, Otakar, Libor KYNCL, Lenka POKORNÁ a Jitka KAŠTÁNKOVÁ. Symposium Poznej svého klienta 2016. 2016.
  3. COURTNEIDGE, Robert, Libor KYNCL a Denisa JINDŘICHOVÁ. Workshop on Payment System, Virtual Currencies and Blockchain. 2016.

  2015

  1. KYNCL, Libor. Člen Centra Informacji i Organizacji Badań Finansów Publicznych i Prawa Podatkowego Krajów Europy Środkowej i Wschodniej. Centrum Informacji i Organizacji Badań Finansów Publicznych i Prawa Podatkowego Krajów Europy Środkowej i Wschodniej / Information and Organization Center for the Research on the Public Finances and Tax Law in the Countries of Central and Eastern Europe, 2015.
  2. KYNCL, Libor. Daňová exekuce a její přínosy a náklady. In Kulatý stůl Vybrané problémy daňové exekuce. 2015.
  3. KYNCL, Libor. Dohled, dozor, kontrola a audit na finančním trhu. In Dny práva 2015. 2015.
  4. KYNCL, Libor. Dokazování údaji o platebních transakcích a proporcionalita zajištění peněžních prostředků. In České právo a informační technologie 2015. 2015.
  5. KYNCL, Libor. Efektivita veřejného sektoru. In COFOLA 2015. 2015.
  6. KYNCL, Libor a Klára BROŽOVIČOVÁ. Ekonomické myšlení v právu pohledem subjektivních potřeb. In Ekonomické myšlení v právu. 2015.
  7. KOŠČÍK, Michal, Jakub HARAŠTA, Libor KYNCL, Matěj MYŠKA, Radim POLČÁK a Václav STUPKA. European ICT Law 2015 Texts, Cases, Materials. 2015. 447 s. ISBN 978-80-263-0945-1.
  8. KYNCL, Libor. Financial Market Supevision in the System of Financial Law. In Jiří Blažek. System of Financial Law : Financial Markets. 1st ed. Brno: Masaryk University, Faculty of Law, 2015. s. 277-291. ISBN 978-80-210-7828-4.
  9. FRYŠTENSKÁ, Marcela a Libor KYNCL. Law and Economics v kontextu protiprávního jednání a hospodářské trestné činnosti. 2015.
  10. MONTAG, Josef a Libor KYNCL. Legal Regulation of Road Traffic Control through Taxes and Fees. In 18th Annual International Conference Enterprise and Competitive Environment. 2015.
  11. KYNCL, Libor. Metodologie a metoda regulace v právu. In Weyrův den právní teorie 2015. 2015.
  12. KYNCL, Libor. Proporcionalita zajištění peněžních prostředků při podezřelém obchodu. In Jozef Stieranka, Michal Marko. Ochrana pred praním špinavých peňazí v kontexte novej právnej úpravy v Európskej únii - nekonferenčný zborník vedeckých prác. prvé. Bratislava: Friedrich Ebert Stiftung, zastúpenie v SR, 2015. s. 62-75. ISBN 978-80-89149-48-3.
  13. KYNCL, Libor. Svévole v právu veřejných fondů. In Petr Mrkývka, Ivana Pařízková, Jiří Valdhans. DNY PRÁVA 2014 – DAYS OF LAW 2014 - Část VIII. – Zneužití práva a svévole při veřejné finanční činnost. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2015. s. 207-226. ISBN 978-80-210-7914-4.
  14. SCHLOSSBERGER, Otakar a Libor KYNCL. Symposium Poznej svého klienta 2015. 2015.
  15. KYNCL, Libor. Zdanění veřejných licencí a pětikrokový daňový test. Právní rozhledy. Praha: Nakladatelství C.H. Beck, 2015, roč. 23, č. 3, s. 102-107. ISSN 1210-6410.

  2014

  1. KYNCL, Libor. Banka jako stakeholder v kontextu elektronických financí. In České právo a informační technologie 2014. 2014.
  2. KYNCL, Libor. Člen Centra Informacji i Organizacji Badań Finansów Publicznych i Prawa Podatkowego Krajów Europy Środkowej i Wschodniej. Centrum Informacji i Organizacji Badań Finansów Publicznych i Prawa Podatkowego Krajów Europy Środkowej i Wschodniej / Information and Organization Center for the Research on the Public Finances and Tax Law in the Countries of Central and Eastern Europe, 2014.
  3. KYNCL, Libor. Finanční zájem státu a Evropské unie na hospodárnosti, efektivitě a účelnosti veřejných rozpočtů v kontextu hospodářské trestné činnosti. In Petr Zarivnij. Podvody s finančními prostředky EU a ochrana těchto prostředků. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. 45-55. ISBN 978-80-210-7525-2.
  4. KYNCL, Libor. Free Database Licensing in Public Sector. In BILETA 2014. 2014.
  5. KYNCL, Libor. Information on Public Finance in the Czech Law, Transparency and Free Licences. Annual Center Review. Bialystok: The Center for Information and Research, 2014, roč. 2014, č. 7, s. 29-35. ISSN 1899-5942.
  6. KYNCL, Libor. Modely dohledu nad finančním trhem v České republice. In Pierwsze wrocławsko-brneńskie seminarium prawa finansowego. 2014.
  7. KYNCL, Libor. Opatření proti zneužívání veřejných výdajů a svévoli v právu veřejných výdajů. In Zneužití práva a svévole ve finančním právu. 2014.
  8. KYNCL, Libor. Stabilita daňového práva a daňové reformy. In Tereza Kyselovská. COFOLA 2014 Sborník příspěvků z mezinárodní konference pořádané Právnickou fakultou Masarykovy univerzity 10. – 12. 4. 2014 v Telči – the conference proceedings. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. 33-47. ISBN 978-80-210-7211-4.
  9. MYŠKA, Matěj, Radim POLČÁK, Jaromír ŠAVELKA a Libor KYNCL. Veřejné licence v České republice. 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 188 s. ISBN 978-80-210-7192-6.
  10. MYŠKA, Matěj, Radim POLČÁK, Libor KYNCL, Jaromír ŠAVELKA a Iveta SVIRÁKOVÁ. Veřejné licence v České republice. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 189 s. 2.0. ISBN 978-80-210-7193-3.
  11. KYNCL, Libor. Zneužívání veřejných výdajů a svévole v právu veřejných výdajů. In David Kosař & Radim Polčák. MUNI Law Working Paper Series. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. 3-13. ISSN 2336-4785.

  2013

  1. KYNCL, Libor. Člen Centra Informacji i Organizacji Badań Finansów Publicznych i Prawa Podatkowego Krajów Europy Środkowej i Wschodniej. Centrum Informacji i Organizacji Badań Finansów Publicznych i Prawa Podatkowego Krajów Europy Środkowej i Wschodniej / Information and Organization Center for the Research on the Public Finances and Tax Law in the Countries of Central and Eastern Europe, 2013.
  2. KOŠČÍK, Michal, Libor KYNCL, Matěj MYŠKA, Radim POLČÁK, Václav STUPKA a Jaromír ŠAVELKA. European ICT Law 2013 Texts, Cases, Materials. Brno: Tribun EU, 2013. 365 s. ISBN 978-80-263-0396-1.
  3. KYNCL, Libor. Free Licences on Public Sector Information - Benefits and Caveats in Czech Law. In International Legal Informatics Symposium (IRIS) 2013. 2013.
  4. KYNCL, Libor, Petr MRKÝVKA, Milan BÁRTA, Jiří BLAŽEK, Klára BROŽOVIČOVÁ, Brian FABO, Michal JANOVEC, David JEROUŠEK, Alena KERLINOVÁ, Jana KRANECOVÁ, Josef MONTAG, Kristýna MÜLLEROVÁ, Lenka NĚMCOVÁ, Ivana PAŘÍZKOVÁ, Michal RADVAN, Tomáš ROZEHNAL, Dagmar SOCHOROVÁ, Dana ŠRAMKOVÁ a Eva ŠULCOVÁ. Metoda a ekonomické limity regulace ve finančním právu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2013. 224 s. Řada teoretická, Ed. S, č. 444. ISBN 978-80-210-6774-5.
  5. KYNCL, Libor. Opatření proti legalizaci výnosů trestné činnosti a anonymní akcionáři. In Dny práva 2013. 2013.
  6. KYNCL, Libor. Opatření proti legalizaci výnosů trestné činnosti a anonymní akcionáři. In Dny práva 2013. 2013.
  7. KYNCL, Libor. Payment Card Fraud Workshop and Workgroup. 2013.
  8. KYNCL, Libor, Otakar SCHLOSSBERGER a Vladimír TÝČ. Platební služby online v Evropské unii a jejich harmonizace 2013. 2013.
  9. KYNCL, Libor a Vladimír TÝČ. Regulace finančních služeb online v Evropské unii. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 299 s. Edice učebnic Právnické fakulty MU č. 501. ISBN 978-80-210-6407-2.
  10. KYNCL, Libor a Vladimír TÝČ. Regulace finančních služeb online v Evropské unii - reader. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 567 s. Edice učebnic Právnické fakulty MU č. 494. ISBN 978-80-210-6184-2.
  11. KYNCL, Libor a Vladimír TÝČ. Regulace finančních služeb online v Evropské unii - Sborník judikatury. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 252 s. Edice učebnic Právnické fakulty MU č. 500. ISBN 978-80-210-6315-0.
  12. KYNCL, Libor. Rekodifikace soukromého práva a její dopad na platební služby. In Eva Žatecká. Cofola 2013 : The Conference Proceedings. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 485-494. ISBN 978-80-210-6625-0.
  13. KYNCL, Libor a Denisa JINDŘICHOVÁ. SEPA platby v Evropské unii – úhrady, inkasa a platební prostředky 2013. 2013.
  14. KYNCL, Libor, Eva ŠULCOVÁ a Otakar SCHLOSSBERGER. Symposium Poznej svého klienta 2013. 2013.
  15. KYNCL, Libor, Lukáš VACEK, Vladimír TÝČ a Dana ŠRAMKOVÁ. Úvěrové služby online v Evropské unii a jejich harmonizace 2013. 2013.
  16. KYNCL, Libor, Michal JANOVEC a Jiří BLAŽEK. Závěrečný workshop projektu Metoda a ekonomické limity regulace ve finančním právu II 10. 12. 2013. 2013.

  2012

  1. KYNCL, Libor. Člen Centra Informacji i Organizacji Badań Finansów Publicznych i Prawa Podatkowego Krajów Europy Środkowej i Wschodniej. Centrum Informacji i Organizacji Badań Finansów Publicznych i Prawa Podatkowego Krajów Europy Środkowej i Wschodniej / Information and Organization Center for the Research on the Public Finances and Tax Law in the Countries of Central and Eastern Europe, 2012.
  2. KYNCL, Libor. Daňové úniky, registrační pokladny a elektronické účetní pokladny. In Josef Kuchta. Aktuální problémy daňové kriminality. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 64-77. ISBN 978-80-210-6082-1.
  3. KYNCL, Libor, Otakar SCHLOSSBERGER, Denisa JINDŘICHOVÁ, Zdeněk KUČERA, Eva ŠULCOVÁ a Vladimír TÝČ. eFinance - mimosoudní řešení sporů z elektronických finančních služeb. 2012.
  4. KYNCL, Libor. eFinance law: Typical Card Abuse Cases. 2012.
  5. MRKÝVKA, Petr, Dana ŠRAMKOVÁ, Tomáš HULKÓ, Vladimír TÝČ, Libor KYNCL, Jana KRANECOVÁ, Damian CZUDEK, Michal KOZIEŁ, Hana MARKOVÁ a Michal RADVAN. Eugeniusz Ruśkowski a evropská dimenze finančního práva. 1. vyd. Brno: Centrum Prawa Polskiego - Centrum polského práva, 2012. 178 s. ISBN 978-80-263-0302-2.
  6. KOŠČÍK, Michal, Libor KYNCL, Matěj MYŠKA, Radim POLČÁK, Václav STUPKA a Jaromír ŠAVELKA. European ICT Law 2012. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 356 s. ISBN 978-80-263-0258-2.
  7. ŽILKA, Roman, Václav MATYÁŠ a Libor KYNCL. Four Authorization Protocols for an Electronic Payment System. In Zdenek Kotasek, Jan Bouda, Ivana Cerna, Lukas Sekanina, Tomas Vojnar, David Antos. Mathematical and Engineering Methods in Computer Science 2011, Springer LNCS 7119. Heidelberg: Springer Verlag, 2012. s. 205-214. ISBN 978-3-642-25928-9. doi:10.1007/978-3-642-25929-6_19.
  8. KYNCL, Libor, Denisa JINDŘICHOVÁ, Tomáš HLÁDEK a Vladimír TÝČ. Inovativní platby. 2012.
  9. KYNCL, Libor a Eva ŠULCOVÁ. Long Term Public Policy Financing and its Sustainability. In PCPE—Prague Conference on Political Economy. 2012.
  10. KYNCL, Libor. Odkaz historie pro moderní finanční právo. In Eugeniusz Ruśkowski a evropská dimenze finančního práva. 1. vyd. Brno: Centrum prawa polskiego / Centrum polského práva, 2012. s. 60-76. řada teoretická. ISBN 978-80-263-0302-2.
  11. KYNCL, Libor, Otakar SCHLOSSBERGER a Vladimír TÝČ. Platební služby online v Evropské unii a jejich harmonizace. 2012.
  12. KYNCL, Libor, Jaroslav BENÁK, Vadim BENEŠ, Josef BUDÍK, Jozef ČENTÉŠ, Bedřich ČÍŽEK, Ľubomír ČUNDERLÍK, Martina HAVLIŠOVÁ, Simona HESEKOVÁ BOJMÍROVÁ, Miloslav HRDLIČKA, Denisa JINDŘICHOVÁ, Petr MRKÝVKA, Vladislav PAVLÁT, Otakar SCHLOSSBERGER, Pavel SCHRÁNIL, Mykola SIDAK, Andrea SLEZÁKOVÁ, Eva ŠULCOVÁ, Peter TKÁČ a Adriana VAVRUŠKOVÁ. Poznej svého klienta - základní zásada finančního práva. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 165 s. Řada teoretická, č. 433. ISBN 978-80-210-6085-2.
  13. KYNCL, Libor. Recent research in eFinance. Annual Center Review. Bialystok: The Center for Information and Research, 2012, roč. 2012, č. 1, s. 13-17, 4 s. ISSN 1899-5942.
  14. KYNCL, Libor, Eva ŠULCOVÁ, Otakar SCHLOSSBERGER, Denisa JINDŘICHOVÁ a L’ubomír ČUNDERLÍK. Symposium Poznej svého klienta. 2012.
  15. KYNCL, Libor, Lukáš VACEK a Vladimír TÝČ. Úvěrové služby online v Evropské unii a jejich harmonizace. 2012.
  16. MYŠKA, Matěj, Libor KYNCL, Radim POLČÁK a Jaromír ŠAVELKA. Veřejné licence v České republice. 1. vyd. Brno: Tribun EU, 2012. 132 s. ISBN 978-80-263-0343-5.
  17. KYNCL, Libor a Klára PLECITÁ. Zavedení měny EUR v členském státě EU a jeho dopad na poskytování finančních služeb. 2012.

  2011

  1. KYNCL, Libor. Automated Cheque Clearing - Past or Future? In Cyberspace 2011. 2011.
  2. KYNCL, Libor. České právo a problematika sjednání pojištění online. Pojistný obzor. Praha: Česká asociace pojišťoven, 2011, roč. 2011, č. 2, s. 10-12. ISSN 0032-2393.
  3. KYNCL, Libor. Člen Centra Informacji i Organizacji Badań Finansów Publicznych i Prawa Podatkowego Krajów Europy Środkowej i Wschodniej. Centrum Informacji i Organizacji Badań Finansów Publicznych i Prawa Podatkowego Krajów Europy Środkowej i Wschodniej / Information and Organization Center for the Research on the Public Finances and Tax Law in the Countries of Central and Eastern Europe, 2011.
  4. KYNCL, Libor. Datové schránky v současné aplikační praxi. Nástroje IT manažera. Praha: Forum, s.r.o., 2011, Neuveden, únor, s. kap. 4/4, s. 1-31, 31 s. ISSN 1802-3886.
  5. KYNCL, Libor, Dana ŠRAMKOVÁ a Otakar SCHLOSSBERGER. e-Finance: Praktické aplikační problémy elektronických platebních prostředků. 2011.
  6. KYNCL, Libor. Elektronické občanské průkazy, elektronické volby. 2011.
  7. KYNCL, Libor. Elektronické platební prostředky 2011. 2011.
  8. KOŠČÍK, Michal, Libor KYNCL, Matěj MYŠKA, Radim POLČÁK, Václav STUPKA a Jaromír ŠAVELKA. European ICT Law - Texts, Cases, Materials. 1. vyd. Brno: Tribun EU, 2011. 632 s. první. ISBN 978-80-263-0021-2.
  9. MOŽDIÁKOVÁ, Michaela a Libor KYNCL. FLEXIBILITY OF INTEGRATED SUPERVISION OVER THE FINANCIAL MARKET IN EU. 2011.
  10. KYNCL, Libor. Neformální systémy pro převod hodnot (IVTS). In Finanční trhy a jejich regulace v podmínkách doznívání světové finanční krize. 2011. ISBN 978-80-7408-050-0.
  11. KYNCL, Libor, Dana ŠRAMKOVÁ, Otakar SCHLOSSBERGER a Vladimír TÝČ. Platební služby online v EU. 2011.
  12. KYNCL, Libor. Quo vadis, eGovernment? In Žatecká, Kováčová, Horecký, Vomáčka. Cofola 2011. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. s. 1472-1480. ISBN 978-80-210-5582-7.
  13. KYNCL, Libor. Zpracování osobních údajů. 2011.

  2010

  1. KYNCL, Libor. Aktuální otázky regulace elektronických a virtuálních peněz jako stimulů hospodářského růstu. In BOHÁČ, R . (ed.). Aktuální otázky financí a finančního práva z hlediska fiskální a monetární podpory hospodářského růstu v zemích střední a východní Evropy po roce 2010. 1. vyd. Praha: Leges, 2010. s. 356-366, 888 s. ISBN 978-80-87212-57-8.
  2. KYNCL, Libor. Aktuální otázky regulace elektronických a virtuálních peněz jako stimulů hospodářského růstu. In Aktuální otázky financí a finančního práva z hlediska fiskální a monetární podpory hospodářského růstu v zemích střední a východní Evropy po roce 2010. 2010.
  3. KYNCL, Libor. Člen Centra Informacji i Organizacji Badań Finansów Publicznych i Prawa Podatkowego Krajów Europy Środkowej i Wschodniej. Centrum Informacji i Organizacji Badań Finansów Publicznych i Prawa Podatkowego Krajów Europy Środkowej i Wschodniej / Information and Organization Center for the Research on the Public Finances and Tax Law in the Countries of Central and Eastern Europe, 2010.
  4. KYNCL, Libor. Člen Centra Informacji i Organizacji Badań Finansów Publicznych i Prawa Podatkowego Krajów Europy Środkowej i Wschodniej. Centrum Informacji i Organizacji Badań Finansów Publicznych i Prawa Podatkowego Krajów Europy Środkowej i Wschodniej / Information and Organization Center for the Research on the Public Finances and Tax Law in the Countries of Central and Eastern Europe, 2010.
  5. KUČERA, Zdeněk a Libor KYNCL. Data Mailboxes in the Czech Republic - Useful or Useless? Masaryk University Journal of Law and Technology. Brno: Masaryk University, Faculty of Law, 2010, roč. 4, č. 1, s. 97-111. ISSN 1802-5943.
  6. KYNCL, Libor. Data Mailboxes in the Czech Republic and the Official Delivery Reform. In IRIS Internationales Rechtsinformatik Symposion 2010. 2010.
  7. KYNCL, Libor. Elektronické platební prostředky. 2010.
  8. KYNCL, Libor. Finanční vědy a správa daní v Evropské unii. In Dávid, Radovan - Sehnálek, David - Valdhans, Jiří. Days of Law. The 4th international conference organized by the Faculty of Law, Masaryk University. The Conference Proceedings. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. s. 657-671. ISBN 978-80-210-5305-2.
  9. KYNCL, Libor. Law of eFinance. In Cyberspace 2010. 2010.
  10. KYNCL, Libor. Natural person's identification in the Czech Republic. In 8th Eastern European e-Gov Days 2010. 2010.
  11. RADVAN, Michal, Libor KYNCL a Michaela MOŽDIÁKOVÁ. Právo kapitálového trhu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 61 s. Edice učebnic PrF MU č. 456. ISBN 978-80-210-5277-2.
  12. KYNCL, Libor. Přehled aktuální legislativy. Revue pro právo a technologie. Brno: Masarykova univerzita, 2010, roč. 2010, 2., 2 s. ISSN 1804-5383.
  13. KYNCL, Libor. Přehled aktuální legislativy. Revue pro právo a technologie. Brno: Masarykova univerzita, 2010, roč. 2010, 1., s. 17-18. ISSN 1804-5383.
  14. KYNCL, Libor. SEPA payments and financial market regulation. In Law as a Unifying Factor of Europe - Jurisprudence and Practice. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislavě, Právnická fakulta, 2010. s. 199-200. ISBN 978-80-7160-301-6.
  15. KYNCL, Libor a Ivana PAŘÍZKOVÁ. Using Financial Resources from EU Funds during the Times of Crisis. In Finanse publiczne i prawo finansowe w Europie Centralnej i Wschodniej w warunkach kryzysu finansowego / Public Finance and Financial Law in the Context od Financial Crisis in Central and Eastern Europe / Публічні фінанси і фінансове право Центральної і С. 1. vyd. Białystok - Lwów: Temida 2, 2010. s. 113-118. Center publication. ISBN 978-83-89620-85-9.
  16. KYNCL, Libor. Zákaz zneužití práva orgánem veřejné správy v oblasti práva elektronických financí. In COFOLA 2010: the Conference Proceedings. 1. vyd. Brno: Masaryk University, 2010. s. 1792-1798. ISBN 978-80-210-5151-5.
  17. KYNCL, Libor. Zákaz zneužití práva orgánem veřejné správy v oblasti práva elektronických financí. In COFOLA 2010: Key Points and Ideas. 2010. ISBN 978-80-210-5150-8.
  18. KYNCL, Libor. Zneužití platební karty na internetu po účinnosti trestního zákoníku. In České právo a informační technologie 2010. 2010.

  2009

  1. KYNCL, Libor. Comparative Form on eGovernment Initiatives - National Report on the Czech Republic. In Lex Informatica 2009. 2009.
  2. KYNCL, Libor. Člen Centra Informacji i Organizacji Badań Finansów Publicznych i Prawa Podatkowego Krajów Europy Środkowej i Wschodniej. Centrum Informacji i Organizacji Badań Finansów Publicznych i Prawa Podatkowego Krajów Europy Środkowej i Wschodniej / Information and Organization Center for the Research on the Public Finances and Tax Law in the Countries of Central and Eastern Europe, 2009.
  3. KYNCL, Libor. Daň z přidané hodnoty z elektronických služeb. In Pocta Milanu Bakešovi k 70. narozeninám. Vydání první. Praha: Nakladatelství Leges, s. r. o., 2009. s. 212-217. Teoretik. ISBN 978-80-87212-23-3.
  4. KYNCL, Libor. Data Boxes in the Czech Republic - Official Delivery Revolution or a Bad Try? In 7th international conference Cyberspace 2009. 2009.
  5. SEHNÁLEK, David, Jiří VALDHANS, Radovan DÁVID a Libor KYNCL. Dny práva – 2009 – Days of Law : 3. ročník mezinárodní konference pořádané Právnickou fakultou Masarykovy univerzity. Sborník příspěvků. The third year of the international conference held by Masaryk University, Faculty of Law. The conference proceedings. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 3018 s. Spisy Právnické fakulty MU č. 358 (řada teoretická. ISBN 978-80-210-4990-1.
  6. MRKÝVKA, Petr, Petra JÁNOŠÍKOVÁ, Ivan TOMAŽIČ, Ivana PAŘÍZKOVÁ, Dana ŠRAMKOVÁ, Michal RADVAN, Jan NECKÁŘ a Libor KYNCL. Finanční a daňové právo. 1. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladetelství Aleš Čeněk, 2009. 525 s. ISBN 978-80-7380-155-7.
  7. KYNCL, Libor a Petra SCHILLEROVÁ. General Part of Financial Law in the View of Non-fiscal Part. In Dny práva - 2009 - Days of Law. 2009. ISBN 978-80-210-4989-5.
  8. KYNCL, Libor. Information Systems of Tax Administration in the Czech Republic. In Eastern European e|Gov Days 2009 - Conference Proceedings. Wien: Oesterreichische Computer Gesellschaft (OCG), 2009. 7 s. ISBN 978-3-85403-253-3.
  9. KYNCL, Libor. Information Systems of Tax Administration in the Czech Republic. In 7th Eastern European e|Gov Days. Wien: Oesterreichische Computer Gesellschaft (OCG), 2009. 7 s. ISBN 978-3-85403-255-7.
  10. TÝČ, Vladimír, Petr MRKÝVKA, Ivana PAŘÍZKOVÁ, Michal RADVAN, Dana ŠRAMKOVÁ, Libor KYNCL, Jan NECKÁŘ a Petra SCHILLEROVÁ. La réforme de l'administration fiscale en République tcheque. Bialostockie Studia Prawnicze. Bialystok: Temida 2, 2009, roč. 2009, č. 5, s. 412-429. ISSN 1689-7404.
  11. KYNCL, Libor a Jana LOJKOVÁ. Legal and Financial Problems of International Joint Custody of Children. In The Role and Place of Law in a Society Based on Knowledge. 1. vyd. Targu-Jiu: Academica Brancusi, 2009. s. 594-603. ISBN 978-973-144-283-9.
  12. KYNCL, Libor a Jana LOJKOVÁ. Legal and Financial Problems of International Joint Custody of Children. In The Role and Place of Law in a Society Based on Knowledge. 1. vyd. Targu-Jiu: Constantin Brancusi University of Targu-Jiu, 2009. s. 168.
  13. NOVÝ, Zdeněk. Nekalá rozhodčí doložka v českém právu. In KYNCL, Libor, David SEHNÁLEK, Radovan DÁVID a Jiří VALDHANS. Dny práva – 2009 – Days of Law. Sborník příspěvků. 1.vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2009. s. 1797-1817, 20 s. ISBN 978-80-210-4990-1.
  14. KYNCL, Libor a Petra SCHILLEROVÁ. Obecná část finančního práva z pohledu nefiskální části. In Dny práva – 2009 – Days of Law: the Conference Proceedings. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 10 s. ISBN 978-80-210-4990-1.
  15. KYNCL, Libor. Odlišnosti právní regulace a praxe v oblasti lhůt k provádění peněžních převodů bankami. In Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2009, II. časť. 1. vyd. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2009. s. 763-774. ISBN 978-80-7160-295-8.
  16. KYNCL, Libor. Opatření obecné povahy na úseku elektronických komunikací. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 2009, roč. 2009, II., s. 135-139. ISSN 1210-9126.
  17. KYNCL, Libor a Michal RADVAN. Povinnost uveřejnit prospekt cenného papíru. In COFOLA 2009: the Conference Proceedings. 2009. vyd. Brno: Masaryk University, 2009. 6 s. ISBN 978-80-210-4821-8.
  18. KYNCL, Libor a Michal RADVAN. Povinnost uveřejnit prospekt cenného papíru. In Cofola 2009: Key Points and Ideas. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. s. 189-190. ISBN 978-80-210-4855-3.
  19. PAULDURA, Lukáš. Právní nástroje regulující užívání lesa a vlastník lesa jako regulátor sui generis. In SEHNÁLEK, David, Jiří VALDHANS, Radovan DÁVID a Libor KYNCL. Dny práva - 2009 - Days of Law. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. s. 2125 - 2134. ISBN 978-80-210-4990-1.
  20. KYNCL, Libor. Recenze - M. Radvan a kol. Finanční právo a finanční správa - berní právo. Právní rozhledy : časopis pro všechna právní odvětví. Praha: C.H. Beck, 2009, roč. 17., č. 20, s. 742-743. ISSN 1210-6410.
  21. PAŘÍZKOVÁ, Ivana, Jitka BĚLOHRADOVÁ, Libor KYNCL a Marie POLÁČKOVÁ. Respecting Environment in the Budgetary Legal Acts of the Czech Republic. In Sustainability Accounting and Reporting (at Macroeconomic and Microeconomic Level). 1. vyd. Praha: Linde nakladatelství s.r.o., 2009. s. 56-63. Centre for Economic Studies. ISBN 978-80-86131-83-2.
  22. KYNCL, Libor a Michaela MOŽDIÁKOVÁ. Securities Settlement Systems in the European Union. In Semantisches Web und Soziale Netzwerke im Recht. Wien: Österreichische Computer Gesellschaft, 2009. s. 73-80. ISBN 978-3-85403-259-5.
  23. KYNCL, Libor a Ivana PAŘÍZKOVÁ. Using Financial Resources from EU Funds during the Times of Crisis. In Public Finance and Financial Law in the context of financial crises in the Eastern and Central Europe. 2009.
  24. KYNCL, Libor, Ivana PAŘÍZKOVÁ, Jitka BĚLOHRADOVÁ a Marie POLÁČKOVÁ. Zohledňování životního prostředí v rozpočtových předpisech České republiky. In Účetnictví a reporting udržitelného rozvoje na mikroekonomické a makroekonomické úrovni. 2009.

  2008

  1. KYNCL, Libor. Differences of regulation – payment systems in broader and narrower sense of the word. In 6th Eastern European eGovernment Days. 2008.
  2. TAUCHEN, Jaromír a Libor KYNCL. Dopad hospodářské krize po roce 1929 na právní úpravu v Německu a v USA. In MEKON 2008, CD příspěvků X. ročníku mezinárodní konference Ekonomické fakulty, VŠB-TU OStrava. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2008. s. 1-9. ISBN 978-80-248-1704-0.
  3. KYNCL, Libor. Ekologické daně - kritika nové právní úpravy. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Právnická fakulta Masarykovy univerzity, 2008, Roč. 16, č. 1, s. 67-70. ISSN 1210-9126.
  4. KYNCL, Libor. Electronic Money in Current Legal Practice. In Dny práva 2008 Days of Law. 1. vydání. Brno: Tribun EU s.r.o., 2008. s. 190-197. ISBN 978-80-210-4733-4.
  5. KYNCL, Libor. Free Information Providing and Personal Data Protection on Financial Market. In Cyberspace 2008. 2008.
  6. KYNCL, Libor. Jednotlivé druhy cenných papírů. In Europeanization of the national law, the Lisbon Treaty and some other legal issues. Cofola 2008. 1. vyd. Brno: Tribun EU, 2008. s. 457-464. ISBN 978-80-210-4629-0.
  7. KYNCL, Libor. Legal Regulation of the Competitive Company on Capital Market. In microCAD 2008, International Scientific Conference, 20-21 March 2008, Section R: Company Competitiveness in the XXI Century. 1. vyd. Miskolc: University of Miskolc, Innovation and Technology Transfer Centre, 2008. s. 123-130. ISBN 978-963-661-827-8.
  8. KYNCL, Libor a Michal RADVAN. Legal Sanctions in the Area of the Financial Market. In Legal Sanctions: Theoretical and Practical Aspects in Poland and the Czech Republic. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 421-427. Spisy Právnické fakulty MU č.340 (řada teoretická). ISBN 978-80-210-4768-6.
  9. KYNCL, Libor. Limitations on cash payment during real property transfers. In LISZEWSKI, Grzegorz ; RADVAN, Michal (ed.) Real Estate in Czech and Polish Law. Białystok: Wydział prawa Uniwersytetu w Białymstoku, Temida 2, 2008. s. 226-228. Białostockie studia prawnicze ; zeszyt 4. ISBN 978-83-89620-43-9.
  10. KYNCL, Libor. Právní regulace vypořádání obchodů na kapitálovém trhu. In Olomoucké právnické dny 2008. 2008.
  11. KYNCL, Libor. Presentation of the Department of Financial Law and National Economy. Bialystok: The Center for Information and Research, 2008.

  2007

  1. KYNCL, Libor. Automated Processing of Stock Exchange Data by the Czech National Bank. In Cyberspace 2007. 2007.
  2. KYNCL, Libor. Dary neziskovému sektoru snižující základ daně z příjmů právnických osob. In Aktuální otázky vybraných institutů práva neziskového sektoru. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. s. 175-181. Právnická fakulta. ISBN 978-80-244-1834-6.
  3. SEHNÁLEK, David, Dana ŠRAMKOVÁ, Jiří VALDHANS, Eva ŽATECKÁ, Klára SVOBODOVÁ, Libor KYNCL, Pavel KANDALEC a Michal RADVAN. Days of Public Law. In Days of Public Law. 1 .vydání. Brno: Tribun EU s.r.o., 2007. s. 1-155. ISBN 978-80-210-4430-2.
  4. KYNCL, Libor. Electronic Document Storage - Legal, Technical and Economic Aspects. Masaryk University Journal of Law and Technology. Brno: Masarykova Univerzita, 2007, roč. 1, č. 2, s. 323-330. ISSN 1802-5943.
  5. KYNCL, Libor. Internet a právní aspekty podnikání na něm. EPRAVO.CZ. Praha: epravo, a .s., 2007, roč. 2007, č. 5, 12 s. ISSN 1213-189X.
  6. KYNCL, Libor. Postavení centrálního depozitáře na kapitálovém trhu. Daně a finance : odborný časopis pro daňové právo a praxi. Praha: LexisNexis CZ, 2007, roč. 2007, č. 10, s. 19-24. ISSN 1801-6006.
  7. KYNCL, Libor. Postavení centrálního depozitáře na kapitálovém trhu. In Mekon 2007. 1. vyd. Ostrava: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, 2007. s. 118 + CD, 6 s. ISBN 978-80-248-1324-0.
  8. LASÁK, Jan a Ladislav VYHNÁNEK. Právní jistota a promlčená zástavní práva. In SEHNÁLEK, David, Dana ŠRAMKOVÁ, Jiří VALDHANS, Eva ŽATECKÁ, Klára SVOBODOVÁ, Libor KYNCL a Pavel KANDALEC. Dny veřejného práva. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 99-108. ISBN 978-80-210-4430-2.
  9. KYNCL, Libor. Přímé, nepřímé a ostatní daně při e-komerci. Daně a finance : odborný časopis pro daňové právo a praxi. Praha: LexisNexis CZ, 2007, roč. 2007, 07-08, s. 17-24. ISSN 1801-6006.
  10. KYNCL, Libor. Role of the Czech National Bank on Capital Market. In 6th International Conference of PhD Students, University of Miskolc, Hungary, 12-18 August 2007, Law. 1. vyd. Miskolc: University of Miskolc, Innovation and Technology Transfer Centre, 2007. s. 159-164. ISBN 978-963-661-782-0.
  11. KYNCL, Libor. Sjednocení dozoru nad finančními trhy v rámci reformy veřejné správy. In Dny veřejného práva. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 76, 474-480, 7 s. ISBN 978-80-210-4430-2.
  12. KYNCL, Libor. Směrnice MiFID a a její dopad na kapitálové trhy. In PFAMEI 2007 – Právní a finanční aspekty mezinárodní ekonomické integrace – Sborník příspěvků I. ročníku mezinárodní konference (CD ROM). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 1-8. ISBN 978-80-210-4287-2.
  13. KYNCL, Libor. Směrnice MiFID a a její dopad na kapitálové trhy. In PFAMEI 2007 – Právní a finanční aspekty mezinárodní ekonomické integrace – Sborník abstraktů příspěvků I. ročníku mezinárodní konference. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 30. ISBN 978-80-210-4286-5.
  14. NECKÁŘ, Jan a Libor KYNCL. Systém finančního práva. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 2007, roč. 2007, II., s. 167-171. ISSN 1210-9126.
  15. KYNCL, Libor. Value Added Tax (VAT) on electronic services in the Czech republic. In Sovremennye problemy teorii nalogovogo prava – The Modern Problems of Tax Law Theory. Voronež: Voronežskij gosudarstvennyj universitet, 2007. s. 365-368. ISBN 978-5-9273-1340-2.
  16. KYNCL, Libor. Veřejnoprávní regulace poskytování ekonomických údajů v rámci podnikání na kapitálovém trhu. In Interakce ekonomie, managementu a práva 2007 (sborník z konference). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, Katedra národního hospodářství, 2007. s. 71-78. ISBN 978-80-87139-65-3.

  2006

  1. KYNCL, Libor. Elektronické uchovávání dokumentů - právní, technické a ekonomické aspekty. In Cyberspace 2006. 2006.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 1. 12. 2023 18:13