Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2021

  1. CENEK, Martin, Roman HOLÍK a Petr MIKUŠ. Granger Causality and the Response Function: Macroeconomic Indicators as Determinants of Future Investment Activity. In Proceedings of the 14th International Scientific Conference: European Forum of Entrepreneurship 2021. Praha: NEWTON Academy, a. s., 2021. s. 74-88. ISBN 978-80-87325-42-1.
  2. ŠAFROVÁ DRÁŠILOVÁ, Alena, Petr MIKUŠ, Viliam ZÁTHURECKÝ, Tereza LELKOVÁ, Jiří RICHTER, Mikhail MONASHEV, Lukáš DOLÁK, Joachim KLERX, Andreas PEER, Johannes GOELLNER a Luc POCKELE. Sustainable Historic Environments hoListic reconstruction through Technological Enhancement & community-based Resilience - D.3.1. Multi-hazard early warning systems. Brno, 2021. 263 s.

  2020

  1. MIKUŠ, Petr, Martin CENEK, Martin ŠTĚRBA a Veronika KUNDRTOVÁ. Proceedings of the International Scientific Conference of Business Economics Management and Marketing 2019. 2020.

  2019

  1. MIKUŠ, Petr, Martin CENEK, Martin ŠTĚRBA a Veronika KUNDRTOVÁ. International Scientific Conference of Business Economics, Management and Marketing 2018. 2019.

  2018

  1. JANOŠOVÁ, Lenka a Petr MIKUŠ. A Relationship between Gender and Age Diversity among Board Members and Firm Performance. In Nesleha, J; Hampl, F; Svoboda, M. 15th International Scientific Conference on European Financial Systems 2018. Brno: Masaryk University, 2018. s. 202-209. ISBN 978-80-210-8980-8.
  2. CENEK, Martin, Petr MIKUŠ a Roman HOLÍK. On the Context of Application of Abductive Reasoning for Strategic Cases Solution. In Ing. Petr Mikuš, Ph.D. Proceedings of the International Scientific Conference of Business Economics, Management and Marketing 2018. první. Brno: Ekonomicko-správní fakulta MU, 2018. s. 18-25. ISBN 978-80-210-9164-1.

  2016

  1. MIKUŠ, Petr. FACTORS INFLUENCING FOUNDATION AND DEVELOPMENT OF SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES. In SGEM 2016, BK 2: POLITICAL SCIENCES, LAW, FINANCE, ECONOMICS AND TOURISM CONFERENCE PROCEEDINGS, VOL III. SOFIA: STEF92 TECHNOLOGY LTD, 2016. s. 229-233. ISSN 2367-5659.
  2. MIKUŠ, Petr. Společnost s ručením omezeným a Start-Up – vybrané problémy. In Štefan Majtán et al. Current Problems of the Corporate Sector 2016: Proceedings. 1st. ed. Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. s. 758-764. ISBN 978-80-225-4245-6.

  2015

  1. BLAŽEK, Ladislav, Petr MIKUŠ, Pavla ODEHNALOVÁ a Martin LANDA. PROJEKT SYSTÉMU ŘÍZENÍ PODNIKU - UČEBNÍ TEXT. 1. vyd. Brno: Masarykova Univerzita, 2015. 229 s.
  2. BLAŽEK, Ladislav, Petr MIKUŠ, Pavla ODEHNALOVÁ a Martin LANDA. PROJEKT SYSTÉMU ŘÍZENÍ PODNIKU Vzorový projekt „Nábytek“. 1. vyd. Brno: Masarykova Univerzita, 2015. 139 s.
  3. MIKUŠ, Petr. VZTAH CORPORATE GOVERNANCE A VÝKONNOSTI V ČESKÝCH DRUŽSTVECH. In doc. Ing. Miroslav Tóth, PhD. Aktuálne problémy podnikovej sféry 2015. první. Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. s. 438-443. ISBN 978-80-225-4077-3.

  2014

  1. MIKUŠ, Petr. Možnost rozvoje českých družstev. In Sborník recenzovaných příspěvků z mezinárodní konference HED 2014. 1. vyd. Hradec Králové: Gaudeamus, Univerzita Hradec Králové, 2014. s. 261-267. ISBN 978-80-7435-367-3.
  2. MIKUŠ, Petr a Petr SUCHÁNEK. The key performance indicators of the Czech cooperatives. In SGEM conference on political sciences, law, finance, economics & tourism. Sofia, Bulgaria: International Multidisciplinary Scientific Conferences on Social Sciences & Arts, 2014. s. 391-398. ISBN 978-619-7105-26-1. doi:10.5593/sgemsocial2014B22.
  3. MIKUŠ, Petr. Znalecký posudek spisová značka 20Co 942/2012. Brno, 2014. 12 s.

  2013

  1. MIKUŠ, Petr. POZICE ZEMĚDĚLSKÝCH A VÝROBNÍCH DRUSŽTEV V ČR -VYBRANÉ UKAZATELE. In Štefan Majtán. AKTUALNE PROBLEMY PODNIKOVEJ SFERY 2013. první. Bratislava: Vydavatelstvo EKONO'M, 2013. s. 394-399. ISBN 978-80-225-3636-3.

  2011

  1. MIKUŠ, Petr. Selected indicators of the Czech cooperatives. In New Economic challenges - 3rd International PhD Students Conference. 1. vyd. Brno: Masarykova Univerzita, 2011. s. 230-237. ISBN 978-80-210-5674-9.

  2010

  1. MAJTÁN, Štefan, Jiří NOVOTNÝ a Petr MIKUŠ. K některým aspektům využívání hospodářského a sociálního potencálu družstva jako právní formy podnikání. In Aktuálne pohľady na konkurencieschopnosť a podnikanie. 1. vyd. Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM, Bratislava, 2010. s. 161-169. ISBN 978-80-225-3079-8.
  2. NOVOTNÝ, Jiří a Petr MIKUŠ. K NĚKTERÝM RYSŮM DRUŽSTVA JAKO PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ A SDRUŽOVÁNÍ EKONOMICKÝCH SUBJEKTŮ. In PODNIKANIE A KONKURENCIESCHOPNOSŤ FIRIEM 2010. první. Bratislava: Fakulta podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity, v Bratislave, Katedra podnikovohospodárska vo vydavateľstve EKONÓM, Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava, 2010. s. 301-310. ISBN 978-80-225-2978-5.
  3. MIKUŠ, Petr. Vybrané otázky konkurenceschopnosti českých družstev. In Ekonomika a management organizací - výzkum, výuka a praxe. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2010. s. 359 - 363. ISBN 978-80-210-5273-4.

  2009

  1. NOVOTNÝ, Jiří a Petr MIKUŠ. EKONOMICKÉ RYSY ČINNOSTI A SOCIÁLNÍ ASPEKTY PŮSOBNOSTI V SOUČASNÝCH ČESKÝCH DRUŽSTVECH. In REGION V ROZVOJI SPOLEČNOSTI 2009. 1. vyd. Brno: MZLU Brno, 2009. s. 198-204. ISBN 978-80-7375-330-6.

  2008

  1. NOVOTNÝ, Jiří, Alena KLAPALOVÁ, Petr SUCHÁNEK a Petr MIKUŠ. Činitelé podněcující a tlumící zakládání a rozvoj malých a středních podniků v ČR jako členské zemi EU. první. Plzeň: Aleš Čeněk, 2008. 206 s. 1. vydání. ISBN 978-80-7380-092-5.
  2. BLAŽEK, Ladislav, Petr PIROŽEK, Pavla ODEHNALOVÁ, Eva KARPISSOVÁ a Petr MIKUŠ. Konkurenceschopnost podniků. Uspořádání konference. 2008.
  3. MIKUŠ, Petr. Podpora podniků z předvstupích fondů EU. In Konkurenceschopnost podniků. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 491-499. ISBN 978-80-210-4521-7.
  4. MIKUŠ, Petr. Vysoce zhodnocující podnik. In Firma a konkurenční prostředí 2008. 1. vydání. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2008. s. 81-89. ISBN 978-80-7392-022-7.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 5. 3. 2024 01:35